Hakkımızda

Yıldız Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak 1997 yılından bu yana bireylerin, kurumların ve toplumun gelişimine katkıda bulunmak amacıyla eğitim programları hazırlamakta, araştırma ve danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

“Üretim faktörlerinin en değerlisi olarak bilinen insanı geliştirmek” şiarıyla çıktığımız bu yolda, üniversitemiz bünyesinde 1997 yılında "İnsan Kaynaklarını Geliştirme Merkezi" ismiyle çalışmalarımıza başladık. 18 Şubat 2010 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 27497 sayılı karar ile “Yıldız Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi” adını alarak faaliyetlerimizi sürdürmeye devam ettik.

İlk günden beri hedeflediğimiz şekilde ülkemizin aydınlık geleceğinde etkin rol oynamak ve insan kaynağını geliştirmek üzere yaşam boyu öğrenme programları tasarlamakta ve projeler üretmekteyiz. Yeni teknolojilerden yararlanıp günümüz ve geleceğin dünyasına ayak uyduracak şekilde çalışmaya hız kesmeden devam etmekteyiz.

Hedeflerimiz

Yıldız SEM olarak ülkemizin kalkınmasına hizmet etmek ve bu hizmeti uluslararası boyuta taşımak için çalışmaktayız. Bu amaçla üniversitemizin kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla iş birliğini geliştirmeye yönelik çalışmalarda bulunmaktayız. Kuruluş amacımız doğrultusunda aşağıdaki alanlarda faaliyet göstermekteyiz.

  • Kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlara ya da bireylere ihtiyaç duydukları alanlarda araştırma yaptırmak veya araştırma sürecini yürütmek,
  • Danışmanlık hizmeti sunmak,
  • İhtiyaç duyulan alanlarla ilgili eğitim programları hazırlamak,
  • Ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, kurs, konferans gibi etkinlikler düzenlemek.

Vizyonumuz

Toplumsal kalkınmaya katkıda bulunmak amacıyla kişi ve kurumlara yaşam boyu eğitim, araştırma ve danışmanlık desteği veren, alanında öncü bir merkez olmaktır.

Misyonumuz

Toplumun gelişmesine yönelik faaliyetlerde bulunmak amacıyla ihtiyaç duyulan alanlarda eğitim, bilim, teknoloji ve sanat birikiminden yararlanarak gelişen teknolojiyi kullanan, kaliteli, güncel ve yenilikçi yaşam boyu eğitim programları hazırlamak, geliştirmek; ulusal ve uluslararası düzeyde iş dünyası ile üniversite arasında bir köprü oluşturmaktır.

Yönetim Kadromuz

Dr. Öğr. Üyesi Kaan ÜNLÜGENÇOĞLU - Müdür

Prof. Dr. Aydın BALYER - Müdür Yardımcısı

Doç. Dr. Görkem KÖKKÜLÜNK - Müdür Yardımcısı

Yönetim Kurulumuz

Dr. Öğr. Üyesi Kaan ÜNLÜGENÇOĞLU - Müdür

Prof. Dr. Aydın BALYER - Müdür Yardımcısı

Doç. Dr. Görkem KÖKKÜLÜNK - Müdür Yardımcısı

Doç. Dr. Bekir Şener

Dr. Öğr. Üyesi Hande ALADAĞ

Dr. İbrahim Murat TURHAN

Öğr. Gör. Mehmet Fatih AKBABA

Ekibimiz

Öğr. Gör. Müjde Didem SUNGUR - Yabancı Diller Koordinatörü

Burcu POLAT GÜZEY

Esma Bahar TEKİN

Zeynep AYDIN

Mustafa UĞURLU

Volkan AZMAN

Dilek YILMAZ

Füruzan AKŞEHİRLİOĞLU