YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Sürekli Eğitim Uygulama ve
Araştırma Merkezi

Bizi Arayın : (0212) 236 85 70

Hakkımızda

Bilgi toplumuna geçiş sürecinde; eğitim alanlarının çeşitliliği ve yüksek hizmet kalitesiyle, kişi ve kurumlara yaşam boyu eğitim,
araştırma ve danışmanlık desteği veren alanında öncü bir merkez olmak.

Toplumun gelişmesine yönelik faaliyetlerde bulunmak amacıyla, ihtiyaç duyulan alanlarda, eğitim, bilim, teknoloji ve sanat birikiminden yararlanarak gelişen teknolojiyi kullanan, kaliteli, güncel ve yenilikçi, yaşam boyu eğitim programları hazırlamak, geliştirmek ve ulusal ve uluslararası düzeyde iş dünyası ile üniversite arasında bir köprü oluşturmaktır.

Yeni teknolojik gelişmeler ve hızlı değişim, toplumların bilgi toplumu hâline gelmesine ihtiyaç göstermekte ve herkes için yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Bilgi toplumları, yaşam boyu öğrenme becerilerine sahip  bireylere ihtiyaç duymaktadırlar. Yaşam boyu öğrenme gereksiniminde; meslekî çeşitlilik ve gelişim, kişisel gelişim ve toplumsal gelişim yer almaktadır. Bu hızlı değişimlere ayak uydurmayı ve çağı yakalamayı hedefleyen kişi ve kurumlar kalite ve verimliliğe ulaşmak için gelişim fırsatları aramaktadırlar. Bu yeni bilgi ve teknolojileri eğitim fırsatlarına dönüştürerek topluma farklı öğrenme seçenekleri sunmada bilginin kaynağı üniversitelere önemli görevler düşmektedir.

Bu gerekçe ile, 1997 yılında kurulan İnsan Kaynaklarını Geliştirme Merkezi, 18 Şubat 2010' da Resmi Gazetede yayınlanan 27497 sayılı kararla Yıldız Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi adını almıştır. Kuruluş amacı; üretim faktörlerinin en değerlisi olan İNSAN’ı eğitmek ve geliştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunmak ve çeşitli projeler üretmektir. YILDIZ-SEM amaçları doğrultusunda kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlara ve kişilere ihtiyaç duydukları alanlarda araştırmalar yapar ya da yaptırır, danışmanlık hizmetleri verir; çeşitli alanlarda eğitim programları planlar, ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar v.b. etkinlikler düzenler. Üniversitenin kamu kuruluşları, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğini geliştirmek, Türk sanayii ve ülke kalkınmasına hizmet etmek, bu hizmeti uluslararası bir boyuta ulaştırmaktır.

Prof. Dr. Uğur Buğra ÇELEBİ - Müdür https://avesis.yildiz.edu.tr/ucelebi

Doç. Dr. Aydın BALYER - Müdür Yardımcısı https://avesis.yildiz.edu.tr/balyer

Dr. Öğr. Üyesi Kaan ÜNLÜGENÇOĞLU - Müdür Yardımcısı https://avesis.yildiz.edu.tr/kunlu

Doç. Dr. Bülent ALCI   https://avesis.yildiz.edu.tr/alci

Doç. Dr. Yasemin BAL   https://avesis.yildiz.edu.tr/ymutluay

Doç. Dr. Burcu ERKMEN   https://avesis.yildiz.edu.tr/bkapan

Doç. Dr. Serdar Bozkurt   https://avesis.yildiz.edu.tr/sbozkurt

Öğr. Gör. Müjde Didem SUNGUR – Yabancı Diller Koordinatörü

Ardan ER - Şef

Demet KILIÇ - Uzman

Burcu POLAT GÜZEY

Zeynep AYDIN

Dilek YILMAZ 

Mustafa UĞURLU 

Füruzan AKŞEHİRLİOĞLU– Destek Personeli

Referanslarımız

Yeniliklerden Haberdar ol

Yeni eklenen eğitimlerden & size özel kampanyalardan haberdar olmak için lütfen kayıt yaptırınız.