YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Sürekli Eğitim Uygulama ve
Araştırma Merkezi

Bizi Arayın : (0212) 236 85 70
04.01.2021

PSİKOLOJİK SORUNLARA ÇOK BOYUTLU MÜDAHALE VE KENDİ KENDİNE YARDIM MODELİ EĞİTİMİ

Eğitim Tarihi:

Başlangıç : 04.01.2021
Bitiş : 31.01.2021

Eğitim Yeri :

Online - Uzaktan Eğitim

Eğitim Süresi :

4 Hafta

Ücret:

730 TL

Eğitim Detayları

ÖNEMLİ! Bu eğitim uzaktan öğretim yöntem ve teknikleri kullanılarak, Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS/LMS) alt yapısı içerisinde internet tabanlı olarak gerçekleştirilecektir. 

Tel: 0212 383 39 13 - 0212 383 39 11 - E-posta: sertifika@yildiz.edu.tr

PSİKOLOJİK SORUNLARA ÇOK BOYUTLU MÜDAHALE VE KENDİ KENDİNE YARDIM MODELİ EĞİTİMİ

Genel Açıklama

Eğitim, bireyle psikolojik danışma sürecinde çok sık karşılaşılan sorunlara müdahale ve kendi kendine yardım modeli eğitimini içermektedir.

Eğitimin amacı, psikolojik destek sunan alan uzmanlarına ve öğrencilerine, bireyle psikolojik danışma sürecinde çok sık karşılaşılan sorunlara yönelik olarak, kuramsal ve ampirik bilgilerle beraber, müdahaleleri öğretmektir.

Katılım için ön koşul;

 • Psikolog, Psikolojik Danışman, Sosyal Hizmet Uzmanı, Psikiyatri Hemşiresi, Aile Danışmanı ile bu alanlarda öğrenim gören lisans üçüncü veya dördüncü sınıf öğrencisi olmak.

Eğitimin hedef kitlesi; Psikologlar, Psikolojik Danışmanlar, Sosyal Hizmet Uzmanları, Psikiyatri Hemşireleri, Aile Danışmanları ve bu alanlarda öğrenim gören lisans öğrencileridir.Eğitim dört haftadan oluşmaktadır.

Eğitim süresince başarı kriterlerini sağlayan kursiyerlere Yıldız SEM tarafından "PSİKOLOJİK SORUNLARA ÇOK BOYUTLU MÜDAHALE VE KENDİ KENDİNE YARDIM MODELİ EĞİTİMİ" sertifikası verilecektir.

Eğitim faaliyetleri uzaktan öğretim yöntem ve teknikleri kullanılarak, Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS/LMS) alt yapısı içerisinde internet tabanlı olarak gerçekleştirilecektir.

Eğitim dokümanları; video ve ders notlarından (pdf, ppt, uygulama verileri) oluşmaktadır. Haftada 60 dakika internet üzerinden sanal sınıf aracılığı ile hoca ve öğrencinin bir arada olacağı 2 ders yapılacaktır.

Sanal sınıf dersleri eğitimin ilk ve son haftasında, saat 19:00'dan sonra yapılacaktır. Tamamlanan sanal sınıf dersleri sonradan izleyebileceğiniz şekilde Öğrenme Yönetim Sistemine video olarak yüklenecektir.

Eğitim içeriği, örgün (yüz yüze) kurslarda verilen 48 saatlik eğitime denk gelmektedir.

Eğitim İçeriği

Hafta 1

 • Giriş Dersi – Sanal Sınıf  (60 dk)
 • Duygusal sorunlar
  • Öfke
   • Öfkenin tanımlanması
   • Denge modeli temelinde belirtileri
   • Bireyden kaynaklı öfke nedenleri
   • Çevreden kaynaklı öfke nedenleri
   • Öfkeye müdahale
   • Öfkeye üç aşamalı müdahale modeli
   • Öfkeye bilişsel müdahale
   • Öfkeye davranışsal müdahale
   • Öfkeye literatür temelinde spesifik müdahale
  • Kaygı
   • Kaygının tanımlanması
   • Normal kaygı
   • Denge modeli temelinde belirtileri
   • Bireyden kaynaklı kaygı nedenleri
   • Çevreden kaynaklı kaygıya nedenleri
   • Kaygının biyolojik açıdan açıklanması
   • Kaygının bilişsel açıdan açıklanması
   • Kaygının davranışsal açıdan açıklanması
   • Kaygının gelişimsel açıdan açıklanması
   • Kaygıya üç aşamalı müdahale modeli
   • Kaygıya bilişsel müdahale
   • Kaygıya davranışsal müdahale
   • Kaygıya duygu düzenleme bağlamında müdahale
   • Kaygıya literatür temelinde spesifik müdahale

Hafta 2

 • Kişilik sorunları
  • Utangaçlık
   • Utangaçlığın tanımlanması
   • Denge modeli temelinde belirtileri
   • Bireyden kaynaklı utangaçlık nedenleri
   • Çevreden kaynaklı utangaçlık nedenleri
   • Utangaçlığın üçlü model açısından açıklanması
   • Utangaçlığa müdahale
   • Utangaçlığa bilişsel müdahale
   • Utangaçlığa davranışsal müdahale
   • Utangaçlığa literatür temelinde spesifik müdahale
  • Mükemmeliyetçilik
   • Mükemmeliyetçiliğin tanımlanması
   • Üç boyutlu mükemmeliyetçilik modeli
   • Bireyin kendi içerisinde yaşadığı mükemmeliyetçilik
   • Bireyin kişilerarası ilişkilerde yaşadığı mükemmeliyetçilik
   • Denge modeli temelinde belirtileri
   • Bireyden kaynaklı mükemmeliyetçilik nedenleri
   • Çevreden kaynaklı mükemmeliyetçilik nedenleri
   • Mükemmeliyetçiliğin bilişsel açıdan açıklanması
   • Mükemmeliyetçiliğin davranışsal açıdan açıklanması
   • Mükemmeliyetçiliğe müdahale
   • Mükemmeliyetçiliğe çok boyutlu müdahale modeli
   • Mükemmeliyetçiliğe bilişsel müdahale
   • Mükemmeliyetçiliğe davranışsal müdahale
   • Mükemmeliyetçiliğe literatür temelinde spesifik müdahale

Hafta 3

 • Kişilik sorunları
  • Kişilerarası İlişkilerde Bağımlılık
   • Bağımlılığın tanımlanması
   • Denge modeli temelinde belirtileri
   • Bireyden kaynaklı bağımlılık nedenleri
   • Çevreden kaynaklı bağımlılık nedenleri
   • Bağımlılığa müdahale
   • Bağımlılığa bilişsel müdahale
   • Bağımlılığa davranışsal müdahale
   • Bağımlılığa literatür temelinde spesifik müdahale
  • Dürtü Kontrolsüzlüğü 
   • Dürtü kontrolsüzlüğünün tanımlanması
   • Denge modeli temelinde belirtileri
   • Dürtü kontrolsüzlüğünü açıklayan ikili işleme modeli
   • Dürtü kontrolsüzlüğünün neden olduğu psikolojik sorunlar
   • Bireyden kaynaklı dürtü kontrolsüzlüğü nedenleri
   • Çevreden kaynaklı dürtü kontrolsüzlüğü nedenleri
   • Dürtü kontrolsüzlüğüne müdahale
   • Dürtü kontrolsüzlüğüne bilişsel müdahale
   • Dürtü kontrolsüzlüğüne davranışsal müdahale
   • Dürtü kontrolsüzlüğüne literatür temelinde spesifik müdahale

Hafta 4

 • Kayıp Temelli Sorunlar
  •  Yas
   • Yasın tanımlanması
   • Ross’un yas modeli
   • Denge modeli temelinde belirtileri
   • Bireyden kaynaklı yas nedenleri
   • Çevreden kaynaklı yas nedenleri
   • Yasa müdahale
   • Yasa bilişsel müdahale
   • Yasa davranışsal müdahale
   • Psikolojik sağlamlık ve yas
   • Yasa literatür temelinde spesifik müdahale
  • İntihar
   • İntiharın tanımlanması
   • Çok boyutlu intihar modeli
   • Denge modeli temelinde belirtileri
   • Bireyden kaynaklı intihar nedenleri
   • Çevreden kaynaklı intihar nedenleri
   • İntihara müdahale
   • İntihara bilişsel müdahale
   • İntihara davranışsal müdahale
   • İntihara literatür temelinde spesifik müdahale
 • Genel Değerlendirme – Sanal Sınıf (60 dk)

*İçerikler aynı kalmak suretiyle başlıklarda düzenlemeler yapılabilir.


Uzaktan Eğitim Nedir?

Uzaktan eğitim en temel anlamıyla, iletişim araçlarını kullanılarak zaman ve mekandan bağımsız olarak bireylerin eğitim almalarını sağlamaktır. Artan yoğun iş temposu, erkenden hayata atılma telaşı, geçim sıkıntısı, maddi zorluklar, seyahat engeli gibi nedenlerle eğitimlerine ve kişisel gelişimlerine yeterince zaman ayıramayan bireyler için alternatif bir eğitim yöntemi olmuştur.

Yaşadıkları yerlerde eğitim olanakları kısıtlı olanların, eğitim kurumlarına ulaşma engeli olanların, mesai saatleri dışında alacakları eğitime uygun kurs bulamayan çalışan kişilerin, kişisel gelişimine zaman, mekan veya ulaşım zorluğundan dolayı vakit ayıramayan bireylerin, yada bunların dışında uzaktan eğitimi bir eğitim yöntemi olarak tercih eden kişilerin istedikleri eğitimi almalarına uzaktan eğitim kursları ile imkan sunmaktayız.

Uzaktan eğitim kurslarında eğitim materyallerine 7/24 erişilebilir ve istenildiği sayıda tekrar edilebilir. Bu yönüyle kursa katılan her bir kursiyer kendi hızında öğrenme imkanı bulmaktadır. Tartışma formları ve sanal sınıf aktiviteleri aracılığı ile eğitmenlerle ve diğer kursiyerlerle sürekli iletişim halinde olunacağı için kursiyerin kendini eğitimde yalnız hissetmesi gibi bir durum oluşmamaktadır.

Uzaktan eğitim, dünyanın her yerinde eğitim anlayışı ile bireylerin yaşam boyu eğitim sürecine büyük kolaylıklar ve olanaklar sağlamaktadır. Küreselleşen dünya içerisinde mesleki ve kişisel gelişiminizi sürekli güncel tutmak istiyorsanız uzaktan eğitim olanaklarından faydalanmamak gibi bir lüks içerisine giremeyiz. İşte bu andan itibaren Yıldız Teknik Üniversitesinde Uzaktan Eğitim platformu bilgi ve iletişim teknolojileri anlamında geniş eğitim olanaklarını siz kıymetli bireylere sunmaktadır.

Eğitim Materyalleri Nelerdir?

Uzaktan eğitim kurslarına katıldığınızda, internet üzerinden uzaktan eğitim sistemi ile eğitim materyallerine ulaşabileceğiniz adınıza tanımlanmış kullanıcı adı/şifre oluşturulur ve e-posta hesabınıza gönderilir.

Uzaktan eğitim sistemine kullanıcı adı/şifre ile giriş yapıldığında katıldığınız kursa ait ders listesi ve her dersin altında; haftalık olarak uygulamanız tavsiye edilen izlence tablosu, eğitimin temelini oluşturan ders videoları, yazılı kaynaklar (pdf, doc, ppt), tartışma formu, sanal sınıf oturumları, alıştırma soruları yada sınavlar ve ödev içerikleri yer alır.

İzlence tablosunda, her bir hafta için izlenmesi istenen video başlıkları, yapılması istenen ödevler ve sanal sınıf oturumlarının tarih/saat bilgisi yer alır.

Sanal sınıf oturumlarında, eğitmen ve kursiyerler aynı anda canlı olarak ders işleme imkanı bulurlar. Sanal sınıfta; eğitmenin ses ve kamera görüntüsü, anlık mesajlaşma bölümü ve paylaşılan sunu yada ekran paylaşımı tek bir ekranda yer alır. Eğitmen kursiyerlere söz hakkı verdiğinde ekrana kursiyerin kamera görüntüsü veya sadece sesi dahil olur. Bu sayede kursiyer kabul etmesi halinde derse sesli ve görüntülü olarak katılabilir.

Sanal sınıf oturum saatleri hafta içi mesai saatleri dışında veya hafta sonu olacak şekilde belirlenir. Sanal sınıf oturumu tamamlandıktan sonra ders boyunca yapılan bütün paylaşımlar, uzaktan eğitim sisteminde video olarak yer alır. Böylece herhangi bir sebepten dolayı sanal sınıf oturumuna katılamayan kursiyerler bu videoyu izleyerek eğitimini aksatmadan devam ettirme fırsatını bulmuş olurlar.

Tartışma formları, özellikle videolu derslerde anlaşılmayan konuların gündeme getirileceği ve cevap alınacağı bölüm konumundadır. Yine eğitmenin tavsiyeleri, ödevler hakkındaki açıklamaları bu bölümde yer alır.

Nasıl Kayıt Olurum?

Uzaktan eğitim kursuna katılmak isteyenler, aşağıda belirtilen belgeleri e-posta ile belirtilen adrese ulaştırarak kayıt yaptırabilirler. Son kayıt zamanı eğitimin başlangıcından 1 gün öncesine kadardır.

Kayıt için gerekli belgeler;

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Ödeme dekontunun kopyası (Havale veya EFT çıktısı da olabilir.)
 • Çıktısı alınıp, eksiksiz doldurulmuş başvuru formu [Başvuru formu için tıklayınız]
 • İndirim koşullarını sağlayanlar için, e-devletten alınacak belge.


İndirim Koşulları

 • YTÜ Öğrencilerine kurs ücreti üzerinden %10 indirim uygulanır. İndirimden yararlanmak için kayıt evrakları arasında E-Devlet üzerinden alınmış öğrenci belgesini göndermeniz gerekmektedir.
 • Gaziler ile şehit ve gazilerin 1. derece yakınlarına kurs ücreti üzerinden %10 indirim uygulanır. İndirimden yararlanmak için kayıt evrakları arasında E-Devlet üzerinden alınmış Şehit Yakını, Gazi ve Gazi Yakını belgesini göndermeniz gerekmektedir.
 • Eğitimin %10 İndirimli Ücreti: 657 TL
Banka-Hesap Bilgileri
 • Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Beşiktaş Şubesi
 • Banka Hesap Adı: Yıldız Teknik Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlığı
 • Banka Hesap No: 1796586-5003
 • IBAN No: TR970001000529017965865003

*Dekontun açıklama kısmına "Online PSİKOLOJİK SORUNLAR Kursu, Kursiyerin Adı Soyadı ve T.C. Kimlik Numarası" yazmayı/yazdırmayı unutmayınız. Eksik açıklama ile yapacağınız ödemeler kayıt işlemlerinizin gecikmesine sebep olabilir.

Belgeleri Ulaştırma Şekli

Belgelerinizi aşağıdaki adrese e-posta ile gönderebilirsiniz.

 • sertifika@yildiz.edu.tr
 • Ayrıca, 0212 383 39 13 ve 0212 383 39 11 numaralı telefonlardan bize ulaşabilirsiniz.
Eğitmen

Eğitmen: Prof. Dr. Ali ERYILMAZ

Yeniliklerden Haberdar ol

Yeni eklenen eğitimlerden & size özel kampanyalardan haberdar olmak için lütfen kayıt yaptırınız.