YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Sürekli Eğitim Uygulama ve
Araştırma Merkezi

Bizi Arayın : (0212) 236 85 70
04.03.2019

LATEX İLE DOKÜMAN HAZIRLAMA EĞİTİMİ

Eğitim Tarihi:

Başlangıç : 04.03.2019
Bitiş : 29.03.2019

Eğitim Yeri :

UZEM - Uzaktan Eğitim

Eğitim Süresi :

4 Hafta

Ücret:

324 TL İndirimli: 260 TL

Eğitim Detayları

ÖNEMLİ! Bu eğitim YTÜ UZEM tarafından Uzaktan Eğitim yöntemiyle açılmaktadır. Detaylı bilgi için www.uzem.yildiz.edu.tr adresini ziyaret ediniz.

LATEX İLE DOKÜMAN HAZIRLAMA EĞİTİMİ

Genel Açıklama

LATEX yüksek baskı kalitesinde bilimsel ve matematiksel dokümanlar hazırlamaya çok uygun bir dizgi programıdır. Genellikle bilimsel çalışmaların yazımında kullanılır ve bilim dünyasında neredeyse standarttır. Dolayısıyla yüksek lisans, doktora öğrencilerinden diğer unvanlarda bulunan tüm akademisyenlerin ihtiyacı olduğu bir programdır.

Bir tezi ya da bilimsel bir makaleyi, bir raporu ya da bir kitabı LATEX kullanarak yazmak pek çok avantaj sağlamaktadır. Çünkü matematiksel eşitlikler yazmak ve bu eşitliklere metin içerisinde atıflarda bulunmak oldukça kolaydır. LATEX ile ayrıca, içindekiler listesi, şekil ve tablo listesi oluşturma, sayfa numaralama, tabloların ve şekillerin numaralandırılması ve kaynakçanın düzenlenmesi gibi işlemler otomatik olarak yapılır.

En önemli özelliklerinden birisi, metin içinde yapılan atıfların (ister eşitliklere, ister şekillere ya da tablolara, isterse kaynaklara olsun) ek bir çabaya gerek kalmadan halledilir. LATEX ile metin içerisindeki bölümler (chapter, section vs.) kolaylıkla düzenlenir. Bir kere alıştıktan sonra Word gibi programlara karşı büyük avantajları vardır. Ayrıca sonuçta elde edilen dokümanın kalitesi herhangi bir metin editörüne göre oldukça iyidir.

LATEX en çok, içinde matematiksel formül, tablo ve şekil geçen ve metin içinde bunlara atıflarda bulunulan, birden fazla bölümü olan dokümanların yazılmasında avantaj sağlayacaktır. Yani dönem ödevleri, tezler, bilimsel makaleler, kitaplar ve raporlar için uygundur.

LATEX ’i Microsoft Word gibi diğer programlardan ayıran en önemli özelliği metin yazarken yazarın metnin günü yerine yazdığı metnin içeriği ile ilgilenmesini sağlaması ve ücretsiz bir yazılım olmasıdır.

Eğitime bir Lisans programında kayıtlı olan veya bitirmiş özellikle Mühendisler, Matematikçiler, İstatistikçiler, Fizikçiler vs. başta olmak üzere bilimsel doküman hazırlamaya ihtiyacı olan herkes katılabilir.

Eğitim faaliyetleri uzaktan öğretim yöntem ve teknikleri kullanılarak, Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS/LMS) alt yapısı içerisinde internet tabanlı olarak gerçekleştirilecektir. 

Eğitim dökümanları; video ve ders notlarından (pdf, ppt, uygulama verileri) oluşmaktadır. Ayrıca haftada 45 dakika internet üzerinden sanal sınıf aracılığı ile hoca ve öğrencinin birarada olacağı dersler yapılacaktır.

Sanal sınıf dersleri Perşembe günleri 20:00-20:45 saatleri arasında yapılacaktır. Eğitimin son haftası ise Cuma günü 20:00-20:45 saatleri arasında genel değerlendirme dersi yapılacaktır. Tamamlanan sanal sınıf dersleri Öğrenme Yönetim Sistemine video olarak yüklenecektir.

Eğitim süresince verilen proje ödevlerinden başarılı olan kursiyerlere "LATEX İLE DOKÜMAN HAZIRLAMA EĞİTİMİ" katılım belgesi verilecektir.

Eğitim içeriği, örgün (yüz yüze) kurslarda verilen 24 saatlik eğitime denk gelmektedir.

İndirim Koşulları

 • YTÜ Personeli, Öğrencileri, Mezunları ve bunların 1. derece yakınlarına (Kişinin çocukları, Kişinin annesi, babası ve eşi) %20 indirim uygulanır.
 • İndirimden yararlanmak için, kendinizin yada 1. derece yakınınızın; YTÜ Personel Kartı, YTÜ Öğrenci Kartı, YTÜ Mezun Kartı yada YTÜ Diploması evraklarından herhangi biri ve Nüfus Cuzdanı ibraz edilmelidir.
Eğitim İçeriği

1.Hafta

 • 45 dk Sanal Sınıf 
 • Temel Kavramlar
  • LATEX Girdi Dosyaları
  • Girdi Dosya Yapısı
  • Tipik Bir Doküman Yazımı
  • Bir Dokümanın Yerleşim Planı
  • Karşılaşabileceğiniz Dosya Türleri
 • Dizgi
  • Metin ve Dil Yapısı
  • Satır ve Sayfa Kesme
  • Hazır Özel Kelimeler
  • Özel Karakterler ve Semboller
 • Uluslararası Dil Desteği
  • Kelime Arası Boşluklar
  • Başlıklar, Bölümler, ve Kısımlar
  • İç Atıflar
  • Dipnotlar
  • Vurgulanmış Kelimeler
  • Ortamlar (Sıralandırma, Numaralandırma, ve Maddeleme, Sola Yaslama, Saga Yaslama, ve Ortalama, Alıntı Yapmak ve Siir Dizmek, Özet, Tablolar)
 • Proje Ödevi

2.Hafta

 • 45 dk Sanal Sınıf
 • Matematik Formülleri
  • Genel
  • Matematik Kipinde Gruplandırma
  • Bir Matematik Formülünün Yapıtaşları
  • Matematikte Boşluklar
  • Düşey Hizalanmış İfadeler
  • Matematik Yazıtipi Puntosu
  • Teoremler, Yasalar
  • Kalın Semboller
  • Matematik Semboller Listesi
 • Özel Konular
  • PostScript Formatında Grafik Ekleme
  • Kaynakça
  • Dizin
  • Tepelik ve Diplikler
  • Verbatim Paketi
  • Diğer Paketleri Kurmak
  • PDF Formatında Doküman Çıkarmak
 • Proje Ödevi

3.Hafta

 • 45 dk Sanal Sınıf 
 • Grafik Çizimleri
  • picture (resim) Ortamı
  • Temel Komutlar
  • Doğru Parçaları
  • Oklar
  • Çemberler
  • Metin ve Formüller
  • \multiput ve \linethickness Komutları
  • Ovaller
  • Önceden Tanımlanmış Resim Kutuları Kullanma
  • Kuadratik Bézier Eğrileri
  • Zincir Eğrisi
  • Özel Görelilik Teorisinde Hızlılık
  • XY-pic Paketi
 • Proje Ödevi

4.Hafta

 • 45 dk Sanal Sınıf 
 • LATEX’i Özelleştirmek
  • Yeni Komutlar, Ortamlar ve Paketler
  • Yazıtipleri ve Puntolar
  • Aralıklar (Satır Aralığı, Paragraf Formatlama, Yatay Aralıklar, Düşey Aralıklar)
  • Sayfa Düzeni
  • Aralıklarla Diğer İşlemler
  • Kutular
 • 45 dk Sanal Sınıf (Genel Değerlendirme) (Cuma)

 

Uzaktan Eğitim Nedir?

Uzaktan eğitim en temel anlamıyla, iletişim araçlarını kullanılarak zaman ve mekandan bağımsız olarak bireylerin eğitim almalarını sağlamaktır. Artan yoğun iş temposu, erkenden hayata atılma telaşı, geçim sıkıntısı, maddi zorluklar, seyahat engeli gibi nedenlerle eğitimlerine ve kişisel gelişimlerine yeterince zaman ayıramayan bireyler için alternetif bir eğitim yöntemi olmuştur.

Yaşadıkları yerlerde eğitim olanakları kısıtlı olanların, eğitim kurumlarına ulaşma engeli olanların, mesai saatleri dışında alacakları eğitime uygun kurs bulamayan çalışan kişilerin, kişisel gelişimine zaman, mekan veya ulaşım zorluğundan dolayı vakit ayıramayan bireylerin, yada bunların dışında uzaktan eğitimi bir eğitim yöntemi olarak tercih eden kişilerin istedikleri eğitimi almalarına uzaktan eğitim kursları ile imkan sunmaktayız.

Uzaktan eğitim kurslarında eğitim materyallerine 7/24 erişilebilir ve istenildiği sayıda tekrar edilebilir. Bu yönüyle kursa katılan herbir kursiyer kendi hızında öğrenme imkanı bulmaktadır. Tartışma formları ve sanal sınıf aktiviteleri aracılığı ile eğitmenlerle ve diğer kursiyerlerle sürekli iletişim halinde olunacağı için kursiyerin kendini eğitimde yalnız hissetmesi gibi bir durum oluşmamaktadır.

Uzaktan eğitim, dünyanın her yerinde eğitim anlayışı ile bireylerin yaşam boyu eğitim sürecine büyük kolaylıklar ve olanaklar sağlamaktadır. Küreselleşen dünya içerisinde mesleki ve kişisel gelişiminizi sürekli güncel tutmak istiyorsanız uzaktan eğitim olanaklarından faydalanmamak gibi bir lüks içerisine giremeyiz. İşte bu andan itibaren Yıldız Teknik Üniversitesinde Uzaktan Eğitim platformu bilgi ve iletişim teknolojileri anlamında geniş eğitim olanaklarını siz kıymetli bireylere sunmaktadır.

Eğitim Materyalleri Nelerdir?

Uzaktan eğitim kurslarına katıldığınızda, internet üzerinden uzaktan eğitim sistemi ile eğitim materyallerine ulaşabileceğiniz adınıza tanımlanmış kullanıcı adı/şifre oluşturulur ve eposta hesabınıza gönderilir.

Uzaktan eğitim sistemine kullanıcı adı/şifre ile giriş yapıldığında katıldığınız kursa ait ders listesi ve her dersin altında; haftalık olarak uygulamanız tavsiye edilen izlence tablosu, eğitimin temelini oluşturan ders videoları, yazılı kaynaklar (pdf, doc, ppt), tartışma formu, sanal sınıf oturumları, alıştırma soruları yada sınavlar ve ödev içerikleri yer alır.

İzlence tablosunda, herbir hafta için izlenmesi istenen video başlıkları, yapılması istenen ödevler ve sanal sınıf oturumlarının tarih/saat bilgisi yer alır.

Sanal sınıf oturumlarında, eğitmen ve kursiyerler aynı anda canlı olarak ders işleme imkanı bulurlar. Sanal sınıfta; eğitmenin ses ve kamera görüntüsü, anlık mesajlaşma bölümü ve paylaşılan sunu yada ekran paylaşımı tek bir ekranda yer alır. Eğitmen kursiyerlere söz hakkı verdiğinde ekrana kursiyerin kamera görüntüsü veya sadece sesi dahil olur. Bu sayede kursiyer kabul etmesi halinde derse sesli ve görüntülü olarak katılabilir.

Sanal sınıf oturum saatleri hafta içi mesai saatleri dışında veya hafta sonu olacak şekilde belirlenir. Sanal sınıf oturumu tamamlandıktan sonra ders boyunca yapılan bütün paylaşımlar, uzaktan eğitim sisteminde video olarak yer alır. Böylece herhangi bir sebepten dolayı sanal sınıf oturumuna katılamayan kursiyerler bu videoyu izleyerek eğitimini aksatmadan devam ettirme fırsatını bulmuş olurlar.

Tartışma formları, özellikle videolu derslerde anlaşılmayan konuların gündeme getirileceği ve cevap alınacağı bölüm konumundadır. Yine eğitmenin tavsiyeleri, ödevler hakkındaki açıklamaları bu bölümde yer alır.

Nasıl Kayıt Olurum?

Uzaktan eğitim kursuna katılmak isteyenler, aşağıda belirtilen belgeleri elden veya e-posta ile belirtilen adrese ulaştırarak kayıt yaptırabilirler. Son kayıt zamanı eğitimin başlangıcından 1 gün öncesine kadardır.

Kayıt için grekli belgeler;

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Ödeme dekontunun kopyası (Havele veya EFT çıktısıda olabilir) (Ödeme yapmadan önce YTÜ UZEM ile görüşünüz.)
 • Çıktısı alınıp, eksiksiz doldurulmuş başvuru formu [Başvuru formu için tıklayınız]

 

İndirimden yararlanmak için, kendinizin yada 1. derece yakınınızın;

 • YTÜ Personel Kartı, YTÜ Öğrenci Kartı, YTÜ Mezun Kartı yada YTÜ Diploması evraklarından herhangi biri 
 • YTÜ Personeli, Öğrencisi veya Mezununa ait Nüfus cuzdanı fotokopisi (Yakınlığını belgelemek için gereklidir.)
Banka-Hesap Bilgileri
 • Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Beşiktaş Şubesi
 • Banka Hesap Adı: Yıldız Teknik Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlığı
 • Banka Hesap No: 1796586-5003
 • IBAN No: TR970001000529017965865003

*Dekontun açıklama kısmına "UZEM LATEX Kursu Bedeli, Kursiyerin Adı Soyadı ve T.C. Kimlik Numarası" yazmayı/yazdırmayı unutmayınız. Eksik açıklama ile yapacağınız ödemeler kayıt işlemlerinizin gecikmesine sebep olabilir.

Belgeleri Ulaştırma Şekli

1-Belgelrinizi aşağıdaki adrese elden teslim edebilirsiniz.

Yıldız Teknik Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi
Davutpaşa Yerleşkesi Kışla Binası A-1024 Esenler İstanbul
Tel : 0212 383 5545

2.Belgelerinizi aşağıdaki e-posta adresine gönderebilirsiniz.

Mail içeriğine Adınızı Soyadınızı ve Katıldığınız Kursu yazınız.
Belge gönderebileceğiniz e-posta adresi : skavalci@yildiz.edu.tr (Serdar KAVALCI)

*Belgelerinizi gönderdikten sonra 2 gün içerisinde size dönüş yapılmaz ise lütfen belgelerinizin ulaşıp/ulaşmadığını teyit ediniz.

Eğitim Tarihi ve Ücreti

Eğitim Tarihi : 04.03.2019 - 29.03.2019

Eğitim Süresi : 4 Hafta 

Eğitim Ücreti : 324 TL İndirimli :  260 TL *Genel açıklama bölümünde yer alan, İndirim koşullarını inceleyiniz.

Eğitmen : Dr. Öğr. Üyesi Mutlu AKAR

Yeniliklerden Haberdar ol

Yeni eklenen eğitimlerden & size özel kampanyalardan haberdar olmak için lütfen kayıt yaptırınız.