YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Sürekli Eğitim Uygulama ve
Araştırma Merkezi

Bizi Arayın : (0212) 236 85 70
16.11.2020

KARİYER PLANLAMA VE YÖNETİMİ EĞİTİCİ EĞİTİMİ

Eğitim Tarihi:

Başlangıç : 16.11.2020
Bitiş : 13.12.2020

Eğitim Yeri :

Uzaktan Eğitim

Eğitim Süresi :

4 Hafta

Ücret:

324 TL İndirimli: 260 TL

Eğitim Detayları

ÖNEMLİ! Bu eğitim YTÜ UZEM tarafından Uzaktan Eğitim yöntemiyle açılmaktadır. Detaylı bilgi için www.uzem.yildiz.edu.tr adresini ziyaret ediniz.

KARİYER PLANLAMA VE YÖNETİMİ EĞİTİCİ EĞİTİMİ

Genel Açıklama

Eğitim sistemimizin en önemli sorunlarından biri öğrencilerimizin yetenekleri doğrultusunda eğitim verilememesi ve etkili bir kariyer planı yapılamamasıdır. Bu konuda birinci derecede görev biz eğitimcilere ve düşmektedir. Gelecek nesillerin mutlu, huzurlu ve başarılı yetişmesi çocuklarımızın kariyer planlamalarının yapılmasıyla doğrudan ilişiklidir. 

Kariyer Planlama ve Yönetimi Eğitimiyle çocuklarımızın ve öğrencilerimizin kariyerlerini en etkili biçimde planlayabilecek ve kendilerine uygun meslekler edinmelerini sağlayabileceğiz. Öncelikle öğrencilerin kendilerini tanıma ve potansiyellerini keşfetme sürecinden sonra en çok dikkat edilmesi gereken süreç uygun bir kariyer planlamasıdır.  Eğer etkin bir kariyer planlaması yapılabilirse Yükseköğretimde yaşanan bölüme/alana alışamama gibi problemler ortadan kalkacak ve öğrenciler tekrar tekrar sınava hazırlanmak zorunda kalmayacaklardır. Eğer doğru kariyer planlaması yapılırsa ortaöğretim seviyesinde üniversitelerdeki bölüm dalgalanmasının önü alınmış olacaktır. Ayrıca covid-19 sonrası dünya genelinde bütün kurumların belli bir değişim sürecine gireceğine kesin gözüyle bakılırken başta eğitim olmak üzere hemen hemen her alanda da tesirli bir değişim, innovasyon ve gelişim sürecinin yaşanacağı yüksek sesle dile getirilmektedir. Zira günümüzde gelişim ve değişime uyum sağlamaktan ziyade bu süreçlere zamanında adapte olarak kritik öneme haiz adımları önceden atabilmek önemlidir. Özellikle 2023 vizyonu kapsamında atılması gereken eğitim adımları konusunda ileri görüşlü yaklaşımlara sahip bireylerin yetiştirilmesi “Kariyer Planlama ve Yönetimi Eğitimi”nin ehemmiyetini açıkça ortaya koymaktadır.

Kariyer Planlama ve Yönetimi eğitimine alana ilgi duyan her birey, öğrencilerine daha bilinçli ve etkili yardımcı olmak isteyen tüm öğretmenler ve çocuklarına daha bilinçli yardımcı olmak isteyen anne ve babalara katılabilir.

Eğitim içeriği ulusal ve uluslararası literatür incelenerek hazırlanmıştır.

Eğitim süresince başarı kriterlerini sağlayan kursiyerlere Yıldız Teknik Üniversitesi "KARİYER PLANLAMA VE YÖNETİMİ EĞİTİCİ EĞİTİMİ" sertifikası verilecektir.

Eğitim faaliyetleri uzaktan öğretim yöntem ve teknikleri kullanılarak, Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS/LMS) alt yapısı içerisinde internet tabanlı olarak gerçekleştirilecektir.

Eğitim dokümanları; video ve ders notlarından (pdf, ppt, uygulama verileri) oluşmaktadır. Haftada 60 dakika internet üzerinden sanal sınıf aracılığı ile hoca ve öğrencinin bir arada olacağı 2 ders yapılacaktır.

Sanal sınıf dersleri eğitimin ilk ve son haftasında, saat 19:00'dan sonra yapılacaktır. Tamamlanan sanal sınıf dersleri sonradan izleyebileceğiniz şekilde Öğrenme Yönetim Sistemine video olarak yüklenecektir.

Eğitim içeriği, örgün (yüz yüze) kurslarda verilen 24 saatlik eğitime denk gelmektedir.

İndirim Koşulları

 • YTÜ Personeli, Öğrencileri, Mezunları ve bunların 1. derece yakınlarına (Kişinin çocukları, Kişinin annesi, babası ve eşi) %20 indirim uygulanır.
 • İndirimden yararlanmak için, kendinizin yada 1. derece yakınınızın; YTÜ Personel Kartı, YTÜ Öğrenci Kartı, YTÜ Mezun Kartı yada YTÜ Diploması evraklarından herhangi biri ve Nüfus Cuzdanı ibraz edilmelidir.
Eğitim İçeriği

Hafta 1

 • Giriş Dersi – Sanal Sınıf  (60 dk)
 • İlgili Kavramlar
 • Gelişim Psikolojisi
 • Ergenlik Psikolojisi
 • 21. Yüzyıl Becerileri
 • Kendini Tanıma ve Yeteneklerin Keşfi

Hafta 2

 • Hedef Belirleme
 • Zaman Yönetimi
 • Kariyer Planlama
 • Meslek Seçimi
 • Tercih Yapmak
 • Kariyer Planlama Süreci
 • Kariyer Planlamasının Amaçları ve Önemi
 • Kariyer Rehberinin İletişim Becerileri

Hafta 3

 • Kariyer Planlama ve Yönetimiyle ilgili Kuramlar
 • Bilişsel Testler
 • Başarı ve Yetenek Testleri
 • İlgi ve Tutum Testleri
 • Kişilik Testleri
 • Vizyon ve Hedefe Yönelik Swot Analizi
 • CV Hazırlama
 • NLP Teknikleri
 • Mülakat Teknikleri

Hafta 4

 • Karşı Karşıya Kalınan En Yaygın Güçlükler ve Engeller
 • Öğrenme ile İlgili Önyargılar ve Yanlışlar İnanışlar
 • Öğrenme Üzerine Güncel Yaklaşımlar
 • Bireysel Farklılıklar ve Öğrenme Stilleri
 • 2023 Vizyon Belgesinde Yer Alan Eğitim-Öğretim Hedefleri         
 • Kariyer hedefi belirleme/Etkili Bir Hedefin Unsurları
 • Kariyer Planlamasında Kullanılan Ölçme Araçlarının Türü
 • İnformal Ölçme Teknikleri
 • Tipik Formel Ölçme Araçları
 • Tanıma ve Değerlendirme Sürecinin Unsurları Nelerdir?
 • Kariyer Rehberliğinde Oturumlar
 • Genel Değerlendirme – Sanal Sınıf (60 dk)

*İçerikler aynı kalmak suretiyle başlıklarda düzenlemeler yapılabilir.

Uzaktan Eğitim Nedir?

Uzaktan eğitim en temel anlamıyla, iletişim araçlarını kullanılarak zaman ve mekandan bağımsız olarak bireylerin eğitim almalarını sağlamaktır. Artan yoğun iş temposu, erkenden hayata atılma telaşı, geçim sıkıntısı, maddi zorluklar, seyahat engeli gibi nedenlerle eğitimlerine ve kişisel gelişimlerine yeterince zaman ayıramayan bireyler için alternetif bir eğitim yöntemi olmuştur.

Yaşadıkları yerlerde eğitim olanakları kısıtlı olanların, eğitim kurumlarına ulaşma engeli olanların, mesai saatleri dışında alacakları eğitime uygun kurs bulamayan çalışan kişilerin, kişisel gelişimine zaman, mekan veya ulaşım zorluğundan dolayı vakit ayıramayan bireylerin, yada bunların dışında uzaktan eğitimi bir eğitim yöntemi olarak tercih eden kişilerin istedikleri eğitimi almalarına uzaktan eğitim kursları ile imkan sunmaktayız.

Uzaktan eğitim kurslarında eğitim materyallerine 7/24 erişilebilir ve istenildiği sayıda tekrar edilebilir. Bu yönüyle kursa katılan herbir kursiyer kendi hızında öğrenme imkanı bulmaktadır. Tartışma formları ve sanal sınıf aktiviteleri aracılığı ile eğitmenlerle ve diğer kursiyerlerle sürekli iletişim halinde olunacağı için kursiyerin kendini eğitimde yalnız hissetmesi gibi bir durum oluşmamaktadır.

Uzaktan eğitim, dünyanın her yerinde eğitim anlayışı ile bireylerin yaşam boyu eğitim sürecine büyük kolaylıklar ve olanaklar sağlamaktadır. Küreselleşen dünya içerisinde mesleki ve kişisel gelişiminizi sürekli güncel tutmak istiyorsanız uzaktan eğitim olanaklarından faydalanmamak gibi bir lüks içerisine giremeyiz. İşte bu andan itibaren Yıldız Teknik Üniversitesinde Uzaktan Eğitim platformu bilgi ve iletişim teknolojileri anlamında geniş eğitim olanaklarını siz kıymetli bireylere sunmaktadır.

Eğitim Materyalleri Nelerdir?

Uzaktan eğitim kurslarına katıldığınızda, internet üzerinden uzaktan eğitim sistemi ile eğitim materyallerine ulaşabileceğiniz adınıza tanımlanmış kullanıcı adı/şifre oluşturulur ve eposta hesabınıza gönderilir.

Uzaktan eğitim sistemine kullanıcı adı/şifre ile giriş yapıldığında katıldığınız kursa ait ders listesi ve her dersin altında; haftalık olarak uygulamanız tavsiye edilen izlence tablosu, eğitimin temelini oluşturan ders videoları, yazılı kaynaklar (pdf, doc, ppt), tartışma formu, sanal sınıf oturumları, alıştırma soruları yada sınavlar ve ödev içerikleri yer alır.

İzlence tablosunda, herbir hafta için izlenmesi istenen video başlıkları, yapılması istenen ödevler ve sanal sınıf oturumlarının tarih/saat bilgisi yer alır.

Sanal sınıf oturumlarında, eğitmen ve kursiyerler aynı anda canlı olarak ders işleme imkanı bulurlar. Sanal sınıfta; eğitmenin ses ve kamera görüntüsü, anlık mesajlaşma bölümü ve paylaşılan sunu yada ekran paylaşımı tek bir ekranda yer alır. Eğitmen kursiyerlere söz hakkı verdiğinde ekrana kursiyerin kamera görüntüsü veya sadece sesi dahil olur. Bu sayede kursiyer kabul etmesi halinde derse sesli ve görüntülü olarak katılabilir.

Sanal sınıf oturum saatleri hafta içi mesai saatleri dışında veya hafta sonu olacak şekilde belirlenir. Sanal sınıf oturumu tamamlandıktan sonra ders boyunca yapılan bütün paylaşımlar, uzaktan eğitim sisteminde video olarak yer alır. Böylece herhangi bir sebepten dolayı sanal sınıf oturumuna katılamayan kursiyerler bu videoyu izleyerek eğitimini aksatmadan devam ettirme fırsatını bulmuş olurlar.

Tartışma formları, özellikle videolu derslerde anlaşılmayan konuların gündeme getirileceği ve cevap alınacağı bölüm konumundadır. Yine eğitmenin tavsiyeleri, ödevler hakkındaki açıklamaları bu bölümde yer alır.

Banka-Hesap Bilgileri

Uzaktan eğitim kursuna katılmak isteyenler, aşağıda belirtilen belgeleri elden veya e-posta ile belirtilen adrese ulaştırarak kayıt yaptırabilirler. Son kayıt zamanı eğitimin başlangıcından 1 gün öncesine kadardır.

Kayıt için gerekli belgeler;

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Ödeme dekontunun kopyası (Havele veya EFT çıktısıda olabilir) (Ödeme yapmadan önce YTÜ UZEM ile görüşünüz.)
 • Çıktısı alınıp, eksiksiz doldurulmuş başvuru formu [Başvuru formu için tıklayınız]

İndirimden yararlanmak için, kendinizin ya da 1. derece yakınınızın;

 • YTÜ Personel Kartı, YTÜ Öğrenci Kartı, YTÜ Mezun Kartı yada YTÜ Diploması evraklarından herhangi biri 
 • YTÜ Personeli, Öğrencisi veya Mezununa ait Nüfus cuzdanı fotokopisi (Yakınlığını belgelemek için gereklidir.)
Banka-Hesap Bilgileri
 • Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Beşiktaş Şubesi
 • Banka Hesap Adı: Yıldız Teknik Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlığı
 • Banka Hesap No: 1796586-5003
 • IBAN No: TR97 0001 0005 2901 7965 8650 03

*Dekontun açıklama kısmına  "UZEM KARİYER Bedeli, Kursiyerin Adı Soyadı ve T.C. Kimlik Numarası" yazmayı/yazdırmayı unutmayınız. Eksik açıklama ile yapacağınız ödemeler kayıt işlemlerinizin gecikmesine sebep olabilir.

Belgeleri Ulaştırma Şekli

1-Belgelerinizi aşağıdaki adrese elden teslim edebilirsiniz.

Yıldız Teknik Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi
Davutpaşa Yerleşkesi Kışla Binası A-1038 Esenler İstanbul
Tel : 0212 383 39 11

2-Belgelerinizi aşağıdaki adreste yer alan form üzerinden yükleyerek gönderebilirsiniz.

http://uzem.yildiz.edu.tr/kayit.html

Eğitim Tarihi ve Ücreti

Eğitim Tarihi : 16 Kasım 2020 - 13 Aralık 2020

Eğitim Süresi : 4 Hafta

Eğitim Ücreti : 324 TL İndirimli: 260 TL *Genel açıklama bölümünde yer alan, İndirim koşullarını inceleyiniz.

Eğitmen : Doç. Dr. Mustafa ŞEKER

Yeniliklerden Haberdar ol

Yeni eklenen eğitimlerden & size özel kampanyalardan haberdar olmak için lütfen kayıt yaptırınız.