YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Sürekli Eğitim Uygulama ve
Araştırma Merkezi

Bizi Arayın : (0212) 236 85 70
01.12.2023

UYGULAMALI POZİTİF PSİKOLOJİ EĞİTİMİ

Eğitim Tarihi:

Başlangıç : 01.12.2023
Bitiş : 22.12.2023

Eğitim Yeri :

Online - Uzaktan Eğitim

Eğitim Süresi :

4 Hafta

Toplam Ücret:

1.600 TL (KDV Dahil)

Ön Kayıt Formu

Eğitim Detayları

ÖNEMLİ! Bu eğitim uzaktan öğretim yöntem ve teknikleri kullanılarak, Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS/LMS) alt yapısı içerisinde internet tabanlı olarak gerçekleştirilecektir. 

Tel: 0212 383 31 45 - E-posta:
sem@yildiz.edu.tr

UYGULAMALI POZİTİF PSİKOLOJİ EĞİTİMİ

Genel Açıklama

Pozitif psikoloji alanında ortaya konan kuramsal ve uygulamalı çalışmaların içeriğine uygun olarak hazırlanmıştır. 

Bu eğitimin amacı, pozitif psikolojiyi tanımak, pozitif psikoloji uygulamaları ile gerek kişisel gerekse toplumsal açıdan iyi oluşu yükseltmektir. Bu doğrultuda ruh sağlığının pozitif yanın temsil eden pozitif psikoloji ile pozitif ruh sağlığını güçlendirmektir. Bir başka deyişle hem anlamlı hem katılımlı hem de hazzı içeren dengeli bir yaşam sürmektir.

Bu eğitimin hedef kitlesi, psikoloji ile ilgilenen alan uzmanları olduğu kadar öğretmenler, veliler, sosyologlar, psikologlar, psikolojik danışmanlar, yöneticiler, ilahiyatçılar, sağlık uzmanları ve kişisel açıdan kendisini geliştirmek isteyen insanlardır.

Programa katılmak için ön koşul, gönüllü olmak ve verilen uygulamaları zamanında ve doğru bir şekilde uygulamaktır.

Eğitim süresince başarı kriterlerini sağlayan kursiyerlere Yıldız SEM tarafından "UYGULAMALI POZİTİF PSİKOLOJİ EĞİTİMİ" sertifikası verilecektir.

Eğitim faaliyetleri uzaktan öğretim yöntem ve teknikleri kullanılarak, Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS/LMS) alt yapısı içerisinde internet tabanlı olarak gerçekleştirilecektir.

Eğitim dokümanları; video ve ders notlarından (pdf, ppt, uygulama verileri) oluşmaktadır. Haftada 60 dakika internet üzerinden sanal sınıf aracılığı ile hoca ve öğrencinin bir arada olacağı 2 ders yapılacaktır.

Sanal sınıf dersleri eğitimin ilk ve son haftasında, saat 19:00'dan sonra ypılacaktır. Tamamlanan sanal sınıf dersleri sonradan izleyebileceğiniz şekilde Öğrenme Yönetim Sistemine video olarak yüklenecektir.

Eğitim içeriği, örgün (yüz yüze) kurslarda verilen 48 saatlik eğitime denk gelmektedir.

Eğitim İçeriği

HAFTA 1

Pozitif Psikoloji İle Tanışmak

Pozitif Psikoloji İle Tanışmak

Pozitif Psikoloji Nedir?

Pozitif Ruh Sağlığı

Pozitif Psikoloji Temelli Ruh Sağlığı Tanımlamasının Gerekliliği

Pozitif Psikolojinin Odağı

Pozitif Psikolojide Mutlulukla İlgili Kullanılan Temel Kavramlar

Pozitif Psikoterapi

Nossrat Peseschkian’ın Pozitif Psikoterapisi

Martin Seligman’ın Pozitif Psikoterapisi

Pozitif Psikolojinin Öncüleri Şemaları

Felsefi, Kültürel Ve Psikolojik Temelleriyle Mutluluk

Felsefi, Kültürel Ve Psiklojik Temelleriyle Mutluluk

Felsefî Açıdan Mutluluk

Aristotales’in Mutluluğa Bakış Açısı

Epikürcü Bakış Açısından Mutluluk

Augustine’in Bakış Açısından Mutluluk

Psikolojik Açıdan Mutluluk

Halkın Bakış Açısından Mutluluk

Veenhoven’ın Bakış Açısına Göre Mutluluk

Kültürel Bakış Açısıyla Mutluluk

Mutluluğa Kültür Temelli Kuramsal Açıklamalar

Mutluluğu Kültür Temelli Açıklayan Görgül Araştırmalar

HAFTA 2

Teorik Ve Uygulamalı Çalışmalarda Mutluluğun Artırılması

Mutluluk Kuramları

Uyum Kuramı

Sabit Nokta Kuramı

Aşağıdan Yukarıya Ve Yukarıdan Aşağıya Kuramları

Erek Kuramı

Etkinlik Kuramı

Yargı Kuramı

Mutluluğun Belirleyicileri Ve Mutluluğu Artırma Stratejileri

Mutluluğun Belirleyicileri

Demografik Faktörler Ve Mutluluk

Kişilik Özellikleri Ve Mutluluk

Amaç Yönelimli Etkinlikler: Mutluluğu Artırma Stratejileri

Fordyce’in (1977, 1983) Çalışmaları

Buss’ın Mutluluğu Artırma Stratejileriyle İlgili Görüşleri

Tkach Ve Lyubomirsky’nin (2006) Mutluluğu Artırma Stratejileri

Eryılmaz’ın (2010) Araştırmalarına Göre Mutluluğu Artırma Stratejileri

HAFTA 3

Dinî İnancın Gereğini Yerine Getirerek Mutlu Olmak

Dinî İnancın Gereğini Yerine Getirerek Mutlu Olmak

Mutluluk İle Din Ve Maneviyat Arasındaki İlişkiler

Din Ve Maneviyatın Psikolojideki Yeri

Mutluluk İle Din Ve Maneviyat Arasındaki İlişkiler

Yetişkinler Ve Yaşlılar Açısından Din Ve Mutluluk İlişkisi

Ergenler Açısından Din Ve Mutluluk İlişkisi

Dinî İnancın Gereğini Yerine Getirmek Bireyleri Neden Mutlu Etmektedir?

Çevreyle İlişkiler Kurarak Mutlu Olmak

Çevreyle İlişkiler Kurarak Mutlu Olmak

Mutluluğu Artırma Stratejileri Bağlamında Çevreyle İlişkiler

İnsan Gelişimi Ve Sosyal Destek Bağlamında Çevreyle İlişkiler Ve Mutluluk

Kişiler Arası İlişkiler Penceresinden Mutluluk

Orta Çocuklukta Kurulan İlişkiler Ve Mutluluk

Ergenlikte Kurulan İlişkiler Ve Mutluluk

Genel Olarak Ergen Mutluluğunda Çevrenin Etkisi

Ergenin Ailesi Ve Ergen Mutluluğu

Ergenlikte Arkadaş İlişkileri Ve Ergen Mutluluğu

Yetişkinlikte Romantik İlişkiler Ve Mutluluk

Romantik İlişki Kalitesi Ve Mutluluk

Romantik İlişkilerde İhtiyaç Doyumu Ve Mutluluk

Evlilik Bağlamında Karı-Koca İlişkisi Ve Mutluluk

Mental Kontrol Yaparak Mutluluğu Korumak

Mental Kontrol Yaparak Mutluluğu Korumak

Kuramsal Açıklamalar

Uyum Kuramı Ve Mental Kontrol

Sabit Nokta Kuramı Ve Mental Kontrol

Evrim Kuramı Ve Mental Kontrol

İyimserlik Ve Mental Kontrol

Mental Kontrole İlişkin Araştırma Sonuçlarına Dayalı Açıklamalar

HAFTA 4

İstekleri Doyurarak Mutlu Olmak

Kuramsal Açıklamalar

Optimal Uyarılma Kuramına Göre Mutluluk

Dürtü Azalması Kuramı Ve Mutluluk

Kendini Gerçekleştirme Kuramı Ve Mutluluk

Etkinlik Kuramı Ve Mutluluk

Akış Kuramı Ve Mutluluk

Toplumsal Öğrenme Kuramı Ve Mutluluk

Benlik Uyum Modeli Ve Mutluluk

İstekleri Doyurarak Mutlu Olmaya Yönelik Araştırmalara Dayalı Açıklamalar

Pozitif Psikolojide Bireyin Mutluluğu İle İlişkili Önemli Psikolojik Yapılar

İyimserlik

Umut

Travma Ve Travma Sonrası Büyüme

Minnettarlık

Akış

Psikolojik Dayanıklılık

Özsaygı

Duygusal Zekâ

Deneysel Olarak Etkililiği Kanıtlanmış Mutluluğu Artırma Etkinlikleri

Çevreye Pozitif Tepki Verme Etkinlikleri

Çevreden Pozitif Tepki Alma Etkinlikleri

Mental Kontrol Etkinlikleri

İstekleri Doyurma Etkinlikleri

Dinî İnancın Gereğini Yerine Getirme Etkinlikleri 


Uzaktan Eğitim Nedir?

Uzaktan eğitim en temel anlamıyla, iletişim araçlarını kullanılarak zaman ve mekandan bağımsız olarak bireylerin eğitim almalarını sağlamaktır. Artan yoğun iş temposu, erkenden hayata atılma telaşı, geçim sıkıntısı, maddi zorluklar, seyahat engeli gibi nedenlerle eğitimlerine ve kişisel gelişimlerine yeterince zaman ayıramayan bireyler için alternatif bir eğitim yöntemi olmuştur.

Yaşadıkları yerlerde eğitim olanakları kısıtlı olanların, eğitim kurumlarına ulaşma engeli olanların, mesai saatleri dışında alacakları eğitime uygun kurs bulamayan çalışan kişilerin, kişisel gelişimine zaman, mekan veya ulaşım zorluğundan dolayı vakit ayıramayan bireylerin, yada bunların dışında uzaktan eğitimi bir eğitim yöntemi olarak tercih eden kişilerin istedikleri eğitimi almalarına uzaktan eğitim kursları ile imkan sunmaktayız.

Uzaktan eğitim kurslarında eğitim materyallerine 7/24 erişilebilir ve istenildiği sayıda tekrar edilebilir. Bu yönüyle kursa katılan her bir kursiyer kendi hızında öğrenme imkanı bulmaktadır. Tartışma formları ve sanal sınıf aktiviteleri aracılığı ile eğitmenlerle ve diğer kursiyerlerle sürekli iletişim halinde olunacağı için kursiyerin kendini eğitimde yalnız hissetmesi gibi bir durum oluşmamaktadır.

Uzaktan eğitim, dünyanın her yerinde eğitim anlayışı ile bireylerin yaşam boyu eğitim sürecine büyük kolaylıklar ve olanaklar sağlamaktadır. Küreselleşen dünya içerisinde mesleki ve kişisel gelişiminizi sürekli güncel tutmak istiyorsanız uzaktan eğitim olanaklarından faydalanmamak gibi bir lüks içerisine giremeyiz. İşte bu andan itibaren Yıldız Teknik Üniversitesinde Uzaktan Eğitim platformu bilgi ve iletişim teknolojileri anlamında geniş eğitim olanaklarını siz kıymetli bireylere sunmaktadır.

Eğitim Materyalleri Nelerdir?

Uzaktan eğitim kurslarına katıldığınızda, internet üzerinden uzaktan eğitim sistemi ile eğitim materyallerine ulaşabileceğiniz adınıza tanımlanmış kullanıcı adı/şifre oluşturulur ve e-posta hesabınıza gönderilir.

Uzaktan eğitim sistemine kullanıcı adı/şifre ile giriş yapıldığında katıldığınız kursa ait ders listesi ve her dersin altında; haftalık olarak uygulamanız tavsiye edilen izlence tablosu, eğitimin temelini oluşturan ders videoları, yazılı kaynaklar (pdf, doc, ppt), tartışma formu, sanal sınıf oturumları, alıştırma soruları yada sınavlar ve ödev içerikleri yer alır.

İzlence tablosunda, her bir hafta için izlenmesi istenen video başlıkları, yapılması istenen ödevler ve sanal sınıf oturumlarının tarih/saat bilgisi yer alır.

Sanal sınıf oturumlarında, eğitmen ve kursiyerler aynı anda canlı olarak ders işleme imkanı bulurlar. Sanal sınıfta; eğitmenin ses ve kamera görüntüsü, anlık mesajlaşma bölümü ve paylaşılan sunu yada ekran paylaşımı tek bir ekranda yer alır. Eğitmen kursiyerlere söz hakkı verdiğinde ekrana kursiyerin kamera görüntüsü veya sadece sesi dahil olur. Bu sayede kursiyer kabul etmesi halinde derse sesli ve görüntülü olarak katılabilir.

Sanal sınıf oturum saatleri hafta içi mesai saatleri dışında veya hafta sonu olacak şekilde belirlenir. Sanal sınıf oturumu tamamlandıktan sonra ders boyunca yapılan bütün paylaşımlar, uzaktan eğitim sisteminde video olarak yer alır. Böylece herhangi bir sebepten dolayı sanal sınıf oturumuna katılamayan kursiyerler bu videoyu izleyerek eğitimini aksatmadan devam ettirme fırsatını bulmuş olurlar.

Tartışma formları, özellikle videolu derslerde anlaşılmayan konuların gündeme getirileceği ve cevap alınacağı bölüm konumundadır. Yine eğitmenin tavsiyeleri, ödevler hakkındaki açıklamaları bu bölümde yer alır.

Nasıl Kayıt Olurum?

Uzaktan eğitim kursuna katılmak isteyenler, aşağıda belirtilen belgeleri e-posta ile belirtilen adrese ulaştırarak kayıt yaptırabilirler. Son kayıt zamanı eğitimin başlangıcından 1 gün öncesine kadardır.

Kayıt için gerekli belgeler;

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Ödeme dekontunun kopyası (Havale veya EFT çıktısı da olabilir.)
 • Çıktısı alınıp, eksiksiz doldurulmuş başvuru formu [Başvuru formu için tıklayınız]
 • İndirim koşullarını sağlayanlar için, e-devletten alınacak belge.


İndirim Koşulları

 • YTÜ Öğrencilerine kurs ücreti üzerinden %10 indirim uygulanır. İndirimden yararlanmak için kayıt evrakları arasında E-Devlet üzerinden alınmış öğrenci belgesini göndermeniz gerekmektedir.
 • Gaziler ile şehit ve gazilerin 1. derece yakınlarına kurs ücreti üzerinden %10 indirim uygulanır. İndirimden yararlanmak için kayıt evrakları arasında E-Devlet üzerinden alınmış Şehit Yakını, Gazi ve Gazi Yakını belgesini göndermeniz gerekmektedir.
 • Eğitimin %10 İndirimli Ücreti: 1440 TL
Banka-Hesap Bilgileri
 • Banka: 
 • Banka Hesap Adı: 
 • Banka Hesap No: 
 • IBAN No: 

*Dekontun açıklama kısmına "Online POZİTİF PSİKOLOJİ Kursu, Kursiyerin Adı Soyadı ve T.C. Kimlik Numarası" yazmayı/yazdırmayı unutmayınız. Eksik açıklama ile yapacağınız ödemeler kayıt işlemlerinizin gecikmesine sebep olabilir.

Belgeleri Ulaştırma Şekli

Belgelerinizi aşağıdaki adrese e-posta ile gönderebilirsiniz.

 • sem@yildiz.edu.tr
 • Ayrıca, 0212 383 31 45  numaralı telefonlardan bize ulaşabilirsiniz.
Eğitmen

Eğitmen : Prof. Dr. Ali ERYILMAZ

Ön Kayıt İçin Tıklayın

Yeniliklerden Haberdar ol

Yeni eklenen eğitimlerden & size özel kampanyalardan haberdar olmak için lütfen kayıt yaptırınız.