YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Sürekli Eğitim Uygulama ve
Araştırma Merkezi

Bizi Arayın : (0212) 236 85 70
28.04.2021

TEDARİK ZİNCİRİ VE STOK YÖNETİMİ EĞİTİMİ

Eğitim Tarihi:

Başlangıç : 28.04.2021
Bitiş : 23.05.2021

Eğitim Yeri :

Online - Uzaktan Eğitim

Eğitim Süresi :

4 Hafta

Ücret:

400 TL

Eğitim Detayları

ÖNEMLİ! Bu eğitim uzaktan öğretim yöntem ve teknikleri kullanılarak, Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS/LMS) alt yapısı içerisinde internet tabanlı olarak gerçekleştirilecektir. 

Tel: 0212 383 39 13 - 0212 383 39 11 - E-posta: sertifika@yildiz.edu.tr

DRAMA EĞİTİMİ

Genel Açıklama

Etkin bir Tedârik Zinciri Yönetimi Sistemi kurmak, kaynakları en verimli şekilde kullanmak, mâliyetleri azaltırken fayda düzeyini arttırmak, plânlı, hızlı ve esnek bir tedârik, stok ve depo yönetimi gerçekleştirmek tedârik zinciri ve lojistik yöneticilerinin başlıca hedefleri arasındadır. Tedarik Zinciri ve Stok yönetimi eğitimi ile, lojistik yönetimi, depo ve stok yönetimi, satınalma yönetimi profesyonellerinin yaptıkları işin büyük resimdeki yerine dair genel bir bakış açısı kazanmaları amaçlanmaktadır.

İşletmelerin Satın alma ve Tedarik Zinciri Yönetimi departmanlarında çalışan uzman yardımcıları, uzmanlar, müdür yardımcıları ve müdürleri ile tüm akademisyen ve öğrenciler katılabilir.

Kurs sonunda başarılı olan kursiyerlere Yıldız SEM tarafından "TEDARİK ZİNCİRİ VE STOK YÖNETİMİ EĞİTİMİ" sertifikası verilecektir.

Eğitim faaliyetleri uzaktan öğretim yöntem ve teknikleri kullanılarak, Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS/LMS) alt yapısı içerisinde internet tabanlı olarak gerçekleştirilecektir.

Eğitim dokümanları; ders notlarından (pdf ve ppt) oluşmaktadır. Haftalık olarak 120 dakika internet üzerinden sanal sınıf aracılığı ile öğretim üyesi ve öğrencinin bir arada olacağı 4 ders yapılacaktır.

Sanal sınıf dersleri Çarşamba günleri yapılacaktır. Tamamlanan sanal sınıf dersleri Öğrenme Yönetim Sistemine video olarak yüklenecektir.

Eğitim içeriği, örgün (yüz yüze) kurslarda verilen 24 saatlik eğitime denk gelmektedir.

Eğitim İçeriği

1.Hafta

 • 90 dk Sanal Sınıf 
 • TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ - I
  • Tedarik Kavramı
  • Tedarik Zinciri Kavramı
  • Tedarik Zincirinin Yapısı
  • Tedarik Zinciri Kararları
  • Tedarik Zinciri Yönetiminin Tanımı
  • Tedarik Zinciri Yönetiminin Amaçları
  • Tedarik Zinciri Yönetiminin Önemi
  • Tedarik Zinciri Yönetiminde İşletme Süreçleri
  • Tedarik Zinciri Yönetiminin İşletmeye Sağlayacağı Faydalar
  • Tedarik Zinciri Yönetimi Performansı Kavramı ve Ölçütleri
  • Tedarik Zinciri Yönetimi Performansının Göstergeleri
  • Tedarik Zincirinde Firmalar Arası Bilgi Paylaşımı

2.Hafta

 • 90 dk Sanal Sınıf
 • TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ - II
  • Tedarik Zincirinde Güven ve Bağlılık
  • Tedarik Zincirinde Çeviklik
  • Tedarik Zincirinde Esneklik
  • Tedarik Zinciri Entegrasyonu
  • Tedarik Zincirinde Yenilikçilik
  • Tedarik Zinciri Yönetimi Performansının Firma Performansı Üzerine Etkisi
 • STOK YÖNETİMİNE GİRİŞ
  • Neden stok yönetimi?
  • Stok yönetimi neyi amaçlar?
  • Stokun başarılı yönetilmesinin sırrı nedir?
  • Kötü stok yönetimi nerden belli olur?
  • Stok yönetiminde etkinlik nasıl sağlanır, gereksiz stoklar nasıl azaltılır?
  • Stok çeşitleri nelerdir?
  • Stok maliyetleri hangi kalemlerden oluşur?

3.Hafta

 • 90 dk Sanal Sınıf
 • STOK YÖNETİMİ
  • Stok tespit yöntemleri nelerdir?
  • ABC Yöntemi
  • Çabuk Yanıt (Quick Response) ne ifade eder?
  • Stok miktarları nasıl belirlenir/belirlenmelidir?
  • MRP I (Material Requirement Planning) – Malzeme İhtiyaç Planlaması
  • ERP (Enterprise Resource Planning) – Kurumsal Kaynak Planlaması
  • Migros’un başarı hikayesi
  • Yük, İstifleme Yöntemleri
 • DEPO İHTİYAÇ ANALİZİ
  • Depo Alanı Seçiminde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
  • Depo Kullanım Oranı
  • Depo Dizaynı
  • Depolama Tesisindeki Yer İhtiyaçları

4.Hafta

 • 90 dk Sanal Sınıf
 • DEPO YÖNETİMİ
  • Depo Yönetimi
  • FİFO ve FİLO Prensipleri
  • Depo İçi Faaliyetler
   • Elleçleme
   • Sevkiyat
   • Ambalajlama
   • Depolama Maliyetleri
  • Depolama Stratejilerinin Gelişimi
  • Depo Stratejilerinde Katma Değer Sağlayan Depo Yönetim Hizmetleri
  • Stok Kontrol Sistemleri
  • Depolamanın Tüm Lojistik Maliyetler İçindeki Konumu
  • Güvenlik ve Diğer Unsurlar
  • Depolamanın Hizmet Faydaları
  • Depo Çeşitleri

Uzaktan Eğitim Nedir?

Uzaktan eğitim en temel anlamıyla, iletişim araçlarını kullanılarak zaman ve mekandan bağımsız olarak bireylerin eğitim almalarını sağlamaktır. Artan yoğun iş temposu, erkenden hayata atılma telaşı, geçim sıkıntısı, maddi zorluklar, seyahat engeli gibi nedenlerle eğitimlerine ve kişisel gelişimlerine yeterince zaman ayıramayan bireyler için alternatif bir eğitim yöntemi olmuştur.

Yaşadıkları yerlerde eğitim olanakları kısıtlı olanların, eğitim kurumlarına ulaşma engeli olanların, mesai saatleri dışında alacakları eğitime uygun kurs bulamayan çalışan kişilerin, kişisel gelişimine zaman, mekan veya ulaşım zorluğundan dolayı vakit ayıramayan bireylerin, yada bunların dışında uzaktan eğitimi bir eğitim yöntemi olarak tercih eden kişilerin istedikleri eğitimi almalarına uzaktan eğitim kursları ile imkan sunmaktayız.

Uzaktan eğitim kurslarında eğitim materyallerine 7/24 erişilebilir ve istenildiği sayıda tekrar edilebilir. Bu yönüyle kursa katılan her bir kursiyer kendi hızında öğrenme imkanı bulmaktadır. Tartışma formları ve sanal sınıf aktiviteleri aracılığı ile eğitmenlerle ve diğer kursiyerlerle sürekli iletişim halinde olunacağı için kursiyerin kendini eğitimde yalnız hissetmesi gibi bir durum oluşmamaktadır.

Uzaktan eğitim, dünyanın her yerinde eğitim anlayışı ile bireylerin yaşam boyu eğitim sürecine büyük kolaylıklar ve olanaklar sağlamaktadır. Küreselleşen dünya içerisinde mesleki ve kişisel gelişiminizi sürekli güncel tutmak istiyorsanız uzaktan eğitim olanaklarından faydalanmamak gibi bir lüks içerisine giremeyiz. İşte bu andan itibaren Yıldız Teknik Üniversitesinde Uzaktan Eğitim platformu bilgi ve iletişim teknolojileri anlamında geniş eğitim olanaklarını siz kıymetli bireylere sunmaktadır.

Eğitim Materyalleri Nelerdir?

Uzaktan eğitim kurslarına katıldığınızda, internet üzerinden uzaktan eğitim sistemi ile eğitim materyallerine ulaşabileceğiniz adınıza tanımlanmış kullanıcı adı/şifre oluşturulur ve e-posta hesabınıza gönderilir.

Uzaktan eğitim sistemine kullanıcı adı/şifre ile giriş yapıldığında katıldığınız kursa ait ders listesi ve her dersin altında; haftalık olarak uygulamanız tavsiye edilen izlence tablosu, eğitimin temelini oluşturan ders videoları, yazılı kaynaklar (pdf, doc, ppt), tartışma formu, sanal sınıf oturumları, alıştırma soruları yada sınavlar ve ödev içerikleri yer alır.

İzlence tablosunda, her bir hafta için izlenmesi istenen video başlıkları, yapılması istenen ödevler ve sanal sınıf oturumlarının tarih/saat bilgisi yer alır.

Sanal sınıf oturumlarında, eğitmen ve kursiyerler aynı anda canlı olarak ders işleme imkanı bulurlar. Sanal sınıfta; eğitmenin ses ve kamera görüntüsü, anlık mesajlaşma bölümü ve paylaşılan sunu yada ekran paylaşımı tek bir ekranda yer alır. Eğitmen kursiyerlere söz hakkı verdiğinde ekrana kursiyerin kamera görüntüsü veya sadece sesi dahil olur. Bu sayede kursiyer kabul etmesi halinde derse sesli ve görüntülü olarak katılabilir.

Sanal sınıf oturum saatleri hafta içi mesai saatleri dışında veya hafta sonu olacak şekilde belirlenir. Sanal sınıf oturumu tamamlandıktan sonra ders boyunca yapılan bütün paylaşımlar, uzaktan eğitim sisteminde video olarak yer alır. Böylece herhangi bir sebepten dolayı sanal sınıf oturumuna katılamayan kursiyerler bu videoyu izleyerek eğitimini aksatmadan devam ettirme fırsatını bulmuş olurlar.

Tartışma formları, özellikle videolu derslerde anlaşılmayan konuların gündeme getirileceği ve cevap alınacağı bölüm konumundadır. Yine eğitmenin tavsiyeleri, ödevler hakkındaki açıklamaları bu bölümde yer alır.

Nasıl Kayıt Olurum?

Uzaktan eğitim kursuna katılmak isteyenler, aşağıda belirtilen belgeleri e-posta ile belirtilen adrese ulaştırarak kayıt yaptırabilirler. Son kayıt zamanı eğitimin başlangıcından 1 gün öncesine kadardır.

Kayıt için gerekli belgeler;

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Ödeme dekontunun kopyası (Havale veya EFT çıktısı da olabilir.)
 • Çıktısı alınıp, eksiksiz doldurulmuş başvuru formu [Başvuru formu için tıklayınız]
 • İndirim koşullarını sağlayanlar için, e-devletten alınacak belge.


İndirim Koşulları

 • YTÜ Öğrencilerine kurs ücreti üzerinden %10 indirim uygulanır. İndirimden yararlanmak için kayıt evrakları arasında E-Devlet üzerinden alınmış öğrenci belgesini göndermeniz gerekmektedir.
 • Gaziler ile şehit ve gazilerin 1. derece yakınlarına kurs ücreti üzerinden %10 indirim uygulanır. İndirimden yararlanmak için kayıt evrakları arasında E-Devlet üzerinden alınmış Şehit Yakını, Gazi ve Gazi Yakını belgesini göndermeniz gerekmektedir.
 • Eğitimin %10 İndirimli Ücreti: 360 TL
Banka-Hesap Bilgileri
 • Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Beşiktaş Şubesi
 • Banka Hesap Adı: Yıldız Teknik Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlığı
 • Banka Hesap No: 1796586-5003
 • IBAN No: TR970001000529017965865003

*Dekontun açıklama kısmına "Online TEDARİK Kursu, Kursiyerin Adı Soyadı ve T.C. Kimlik Numarası" yazmayı/yazdırmayı unutmayınız. Eksik açıklama ile yapacağınız ödemeler kayıt işlemlerinizin gecikmesine sebep olabilir.

Belgeleri Ulaştırma Şekli

Belgelerinizi aşağıdaki adrese e-posta ile gönderebilirsiniz.

 • sertifika@yildiz.edu.tr
 • Ayrıca, 0212 383 39 13 ve 0212 383 39 11 numaralı telefonlardan bize ulaşabilirsiniz.
Eğitmen

Eğitmen : Doç. Dr. Murat ÇEMBERCİ

Yeniliklerden Haberdar ol

Yeni eklenen eğitimlerden & size özel kampanyalardan haberdar olmak için lütfen kayıt yaptırınız.