YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Sürekli Eğitim Uygulama ve
Araştırma Merkezi

Bizi Arayın : (0212) 236 85 70
05.12.2023

ONLİNE EXCEL EĞİTİMİ

Eğitim Tarihi:

Başlangıç : 05.12.2023
Bitiş : 26.12.2023

Eğitim Yeri :

Online - Uzaktan Eğitim

Eğitim Süresi :

Canlı dersler Eğitimin 1. ve 4. Haftası Salı günü - Saat 20.00-21.00 arasında yapılacaktır.

Toplam Ücret:

700 TL (KDV Dahil)

Ön Kayıt Formu

Eğitim Detayları

ÖNEMLİ!  Bu eğitim uzaktan Sınıf  öğretim yöntem ve teknikleri kullanılarak, Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS/LMS) alt yapısı içerisinde internet tabanlı olarak gerçekleştirilecektir. Eğitimin İlk ve Son Dersi Canlı yapılacaktır. Yeter Sayıda katılımcıya ulaşıldığında Kurs Ücreti Yatırılması hakkında e posta ile haber verilecektir.


Tel: 0212 383 31 45  - E-posta:  
sem@yildiz.edu.tr

EXCEL EĞİTİMİ

Genel Açıklama

Excel, günümüzde gerek kişisel olarak gerekse iş hayatında çok yaygın bir kullanım alanına sahiptir. Ofis programları arasında Word yazılımı yanında Excel’in de bilinmesi neredeyse zorunluluk halini almıştır.

Bu eğitimde, klasik Excel kurslarında öğretilen sadece menüleri ve basit işlemleri öğrenmenin yanında katılımcılar iş alanlarıyla ve meslek hayatlarıyla doğrudan ilgili örnekleri de bulabileceklerdir. Excel’i sadece kullanan değil eğitimdeki gerçekçi örnekler ve pedagojik yaklaşım sayesinde birer ustası olacaksınız.

Bu eğitim, Excel konusunda herhangi bir deneyimi olmayanlara en üst seviyeye kadar çıkma imkânı verecektir.  Eğitim sonunda kursiyerlerin, Excel programının çalışma mantığını çok iyi anlamaları, çok değişik tablolar oluşturabilmeleri, bir den fazla tablo arasında ilişki kurabilmeleri, bu tabloların çıktılarını alabilmeleri, fonksiyonlarla basitten ileri seviyeye hesaplamalar ve işlemler yapabilmeleri,  verileri grafiklerle görselleştirebilmeleri, her türlü raporlama yapabilmeleri, seçilmiş konular üzerinde senaryolar geliştirebilmeleri ve analizler yapabilmeleri sağlanacaktır.  

Eğitime Excel öğrenmek isteyen en az Lise mezunu her seviyeden katılımcı katılabilir. Lisans Tezi, Yüksek lisans tezi, Doktora tezi, dönem içi projeler ve akademik çalışma yapanlar, veri analizi yapmak isteyenler, şirketlerinde istatistiksel rapor hazırlayanlar da bu eğitime katılabilir.

Eğitim süresince yüzde yetmiş devam şartını sağlayan ve proje ödevlerinden başarılı olan kursiyerlere Yıldız SEM tarafından "EXCEL EĞİTİMİ" sertifikası verilecektir.

Eğitim faaliyetleri uzaktan öğretim yöntem ve teknikleri kullanılarak, Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS/LMS) alt yapısı içerisinde internet tabanlı olarak gerçekleştirilecektir.

Eğitim dökümanları; video ve ders notlarından (pdf, ppt, uygulama verileri) oluşmaktadır. Ayrıca kurs başında giriş dersi ve kurs sonunda durum değerlendirmesi şeklinde 180 dakika internet üzerinden sanal sınıf aracılığı ile hoca ve öğrencinin bir arada olacağı dersler yapılacaktır.

Sanal sınıf dersleri eğitimin ilk ve son haftasında, belirlenen günlerde saat 19:00'dan sonra yapılacaktır. Tamamlanan sanal sınıf dersleri sonradan izleyebileceğiniz şekilde Öğrenme Yönetim Sistemine video olarak yüklenecektir.

Eğitim içeriği, örgün (yüz yüze) kurslarda verilen 32 saatlik eğitime denk gelmektedir.

Eğitim İçeriği

1.Hafta

 • 60 dk Sanal Sınıf

   ÇALIŞMA ALANI

 • Çalışma Kitabı İşlemleri
 • Yeni Çalışma Kitabı Oluşturma
 • Kaydetme
 • Kapatma
 • Kayıtlı Çalışma Kitaplarını Açma
 • Sayfalar
 • Sayfa Ekleme
 • Sayfa Adlandırma Ve Ekleme
 • Sayfa Silme Ve Gizleme
 • Sayfa Taşıma Ve Kopyalama

   VERİ İŞLEMLERİ

 • Verileri Değiştirme
 • Farklı Seçim Teknikleri
 • Veri Ve Hücre Silme
 • Satır Ve Sütun İşlemleri
 • Özel Yapıştır
 • Otomatik Tamamlama
 • Bul/Değiştir/Git

   BİÇİMLENDİRME İŞLEMLERİ

 • Hücreleri Biçimlendirme
 • Hızlı Biçimlendirme
 • Biçim Boyacısı
 • Yazı Tipi Biçimlendirme
 • Hizalama
 • Sayıları Biçimlendirme
 • Kenarlık Biçimlendirme
 • Tabloyu Otomatik Biçimlendirme
 • Koşullu Biçimlendirme

   SAYFA AYARLARI VE YAZDIRMA

 • Sayfa Ayarları
 • Üst Bilgi Ve Alt Bilgi
 • Pencereleri Bölme Ve Dondurma
 • Pencereleri Yerleştirme Ve Gizleme
 • Yazdırma Ayarları

2.Hafta

   FORMÜLLER

 • Formül Girişi
 • Hesaplama Operatörleri
 • Formülleri Kopyalama
 • Hücre Ve Aralık Adlandırma

   MATEMATİKSEL FONKSİYONLAR

 • Dört İşlem Formülleri
 • Topla, Çarpım, Etopla Formülleri
 • Ortalama, Max, Min Formülleri

   METİN FONKSİYONLARI

 • Birleştir, Büyükharf, Küçükharf Formülleri
 • Yazım Düzeni

   TARİH FONKSİYONLARI

 • Bugün, Şimdi, Gün, Ay, Yıl Formülleri

   MANTIKSAL FONKSİYONLAR

 • Eğer, Eğerve Formülleri
 • Ya Da/Ve, Eğersay
 • Düşeyara ve Yatayara

   DİĞER FONKSİYONLAR

3.Hafta

   GRAFİK İŞLEMLERİ

 • Grafik Oluşturma
 • Grafik Türleri
 • Grafik Seçenekleri
 • Grafikleri Biçimlendirme
 • Grafiklerin Yerleşimi ve Boyutu

4.Hafta

 • 90 dk Sanal Sınıf

   VERİ ANALİZİ

 • Sıralama
 • Filtreleme
 • Otomatik Filtre
 • Gelişmiş Filtre
 • Alt Toplam
 • Verileri Doğrulama
 • Özet Tablo

   ÖZELLEŞTİRME

 • Hızlı Erişim Araç Çubuğunu Özelleştirme
 • Program Seçenekleri
 • Belge Özelleştirme
 • Dosyayı Şifreleme

Uzaktan Canlı Sınıf  Eğitim Nedir?

Uzaktan eğitim en temel anlamıyla, iletişim araçlarını kullanılarak zaman ve mekandan bağımsız olarak bireylerin eğitim almalarını sağlamaktır. Artan yoğun iş temposu, erkenden hayata atılma telaşı, geçim sıkıntısı, maddi zorluklar, seyahat engeli gibi nedenlerle eğitimlerine ve kişisel gelişimlerine yeterince zaman ayıramayan bireyler için alternatif bir eğitim yöntemi olmuştur.

Yaşadıkları yerlerde eğitim olanakları kısıtlı olanların, eğitim kurumlarına ulaşma engeli olanların, mesai saatleri dışında alacakları eğitime uygun kurs bulamayan çalışan kişilerin, kişisel gelişimine zaman, mekan veya ulaşım zorluğundan dolayı vakit ayıramayan bireylerin, yada bunların dışında uzaktan eğitimi bir eğitim yöntemi olarak tercih eden kişilerin istedikleri eğitimi almalarına uzaktan eğitim kursları ile imkan sunmaktayız.

Uzaktan eğitim kurslarında eğitim materyallerine 7/24 erişilebilir ve istenildiği sayıda tekrar edilebilir. Bu yönüyle kursa katılan her bir kursiyer kendi hızında öğrenme imkanı bulmaktadır. Tartışma formları ve sanal sınıf aktiviteleri aracılığı ile eğitmenlerle ve diğer kursiyerlerle sürekli iletişim halinde olunacağı için kursiyerin kendini eğitimde yalnız hissetmesi gibi bir durum oluşmamaktadır.

Uzaktan eğitim, dünyanın her yerinde eğitim anlayışı ile bireylerin yaşam boyu eğitim sürecine büyük kolaylıklar ve olanaklar sağlamaktadır. Küreselleşen dünya içerisinde mesleki ve kişisel gelişiminizi sürekli güncel tutmak istiyorsanız uzaktan eğitim olanaklarından faydalanmamak gibi bir lüks içerisine giremeyiz. İşte bu andan itibaren Yıldız Teknik Üniversitesinde Uzaktan Eğitim platformu bilgi ve iletişim teknolojileri anlamında geniş eğitim olanaklarını siz kıymetli bireylere sunmaktadır.

Eğitim Materyalleri Nelerdir?

Uzaktan eğitim kurslarına katıldığınızda, internet üzerinden uzaktan eğitim sistemi ile eğitim materyallerine ulaşabileceğiniz adınıza tanımlanmış kullanıcı adı/şifre oluşturulur ve e-posta hesabınıza gönderilir.

Uzaktan eğitim sistemine kullanıcı adı/şifre ile giriş yapıldığında katıldığınız kursa ait ders listesi ve her dersin altında; haftalık olarak uygulamanız tavsiye edilen izlence tablosu, eğitimin temelini oluşturan ders videoları, yazılı kaynaklar (pdf, doc, ppt), tartışma formu, sanal sınıf oturumları, alıştırma soruları yada sınavlar ve ödev içerikleri yer alır.

İzlence tablosunda, her bir hafta için izlenmesi istenen video başlıkları, yapılması istenen ödevler ve sanal sınıf oturumlarının tarih/saat bilgisi yer alır.

Sanal sınıf oturumlarında, eğitmen ve kursiyerler aynı anda canlı olarak ders işleme imkanı bulurlar. Sanal sınıfta; eğitmenin ses ve kamera görüntüsü, anlık mesajlaşma bölümü ve paylaşılan sunu yada ekran paylaşımı tek bir ekranda yer alır. Eğitmen kursiyerlere söz hakkı verdiğinde ekrana kursiyerin kamera görüntüsü veya sadece sesi dahil olur. Bu sayede kursiyer kabul etmesi halinde derse sesli ve görüntülü olarak katılabilir.

Sanal sınıf oturum saatleri hafta içi mesai saatleri dışında veya hafta sonu olacak şekilde belirlenir. Sanal sınıf oturumu tamamlandıktan sonra ders boyunca yapılan bütün paylaşımlar, uzaktan eğitim sisteminde video olarak yer alır. Böylece herhangi bir sebepten dolayı sanal sınıf oturumuna katılamayan kursiyerler bu videoyu izleyerek eğitimini aksatmadan devam ettirme fırsatını bulmuş olurlar.

Tartışma formları, özellikle videolu derslerde anlaşılmayan konuların gündeme getirileceği ve cevap alınacağı bölüm konumundadır. Yine eğitmenin tavsiyeleri, ödevler hakkındaki açıklamaları bu bölümde yer alır.

Nasıl Kayıt Olurum?

Uzaktan eğitim kursuna katılmak isteyenler, aşağıda belirtilen belgeleri e-posta ile belirtilen adrese ulaştırarak kayıt yaptırabilirler. Son kayıt zamanı eğitimin başlangıcından 1 gün öncesine kadardır.

Kayıt için gerekli belgeler;

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Ödeme dekontunun kopyası (Havale veya EFT çıktısı da olabilir.)
 • Çıktısı alınıp, eksiksiz doldurulmuş başvuru formu [Başvuru formu için tıklayınız]
 • İndirim koşullarını sağlayanlar için, e-devletten alınacak belge.


İndirim Koşulları

 • Tüm Öğrencilere kurs ücreti üzerinden %10 indirim uygulanır. İndirimden yararlanmak için kayıt evrakları arasında E-Devlet üzerinden alınmış öğrenci belgesini göndermeniz gerekmektedir.
 • Gaziler ile şehit ve gazilerin 1. derece yakınlarına kurs ücreti üzerinden %10 indirim uygulanır. İndirimden yararlanmak için kayıt evrakları arasında E-Devlet üzerinden alınmış Şehit Yakını, Gazi ve Gazi Yakını belgesini göndermeniz gerekmektedir.
Banka-Hesap Bilgileri
 • Banka: 
 • Banka Hesap Adı: 
 • Banka Hesap No: 
 • IBAN No: 

*Dekontun açıklama kısmına "Online Canlı EXCEL Kursu, Kursiyerin Adı Soyadı ve T.C. Kimlik Numarası" yazmayı/yazdırmayı unutmayınız. Eksik açıklama ile yapacağınız ödemeler kayıt işlemlerinizin gecikmesine sebep olabilir.

Belgeleri Ulaştırma Şekli

Belgelerinizi aşağıdaki adrese e-posta ile gönderebilirsiniz.

 • sem@yildiz.edu.tr
 • Ayrıca, 0212 383 31 45  numaralı telefonlardan bize ulaşabilirsiniz.
Eğitmen

Eğitmen : Doç. Dr. Aslan İNAN

Ön Kayıt İçin Tıklayın

Yeniliklerden Haberdar ol

Yeni eklenen eğitimlerden & size özel kampanyalardan haberdar olmak için lütfen kayıt yaptırınız.