YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Sürekli Eğitim Uygulama ve
Araştırma Merkezi

Bizi Arayın : (0212) 236 85 70
09.02.2024

MÜZE VE OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARI EĞİTİCİ EĞİTİMİ

Eğitim Tarihi:

Başlangıç : 09.02.2024
Bitiş : 11.03.2024

Eğitim Yeri :

Online - Uzaktan Eğitim

Eğitim Süresi :

4 Hafta

Toplam Ücret:

2.000 TL (KDV Dahil)

Ön Kayıt Formu

Eğitim Detayları

ÖNEMLİ! Bu eğitim uzaktan öğretim yöntem ve teknikleri kullanılarak, Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS/LMS) alt yapısı içerisinde internet tabanlı olarak gerçekleştirilecektir. 

Tel: 0212 383 31 45  - E-posta: sem@yildiz.edu.tr 

MÜZE VE OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARI EĞİTİCİ EĞİTİMİ

Genel Açıklama

Eğitim ortamlarının zenginleştirilmesi ve geliştirilmesi bu alan içinde en üstten en alta kadar yer alan herkesin temel amaçlarından biridir. Öğrenciyi 4 duvar arasından çıkararak farklı atmosferlerde motivasyonunu artırmak, klasiğin dışına çıkararak eğitime bakışını renklendirmek ve öğrenme yetisini kuvvetlendirmek için bazı yollar uzmanlar tarafından tercih edilmektedir. Müzeler ve okul dışı öğrenme ortamları tercih edilen başlıca yollardandır.

Müzeler, kültürel değerleri nesilden nesile aktaran ve milletlerin gelişimine katkı veren bir kurumdur. Dünyada değeri çok iyi bilinen müzeler, eğitici yönüyle de literatürdekini yerini almış ve uzmanların dikkatini çekmiştir. Müzelerin eğitsel değeri üzerine dünya üzerinde çok ciddi ve çeşitli çalışmalar yapılmış, bu kurumun öğrenme ve öğretme üzerinde ki olumlu etkileri defalarca tekrarlanmıştır. Ülkemizde de zaman zaman müze-eğitim ilişkisi araştırmacılar tarafından ele alınsa da son yıllara kadar kişisel çaba olarak kalmıştır. Günümüzde MEB tarafından müze-eğitim ilişkisi üzerinde planlı ve sistemli şekilde durulmaktadır. Eğitimciler tarafından müzeyi kendi alanlarına yönelik kullanmaları için bir dizi proje hayata geçirilmektedir. Bu projelerde hizmet içi eğitim seminerleri, toplu müze ziyaretleri ve yine MEB tarafından yayınlanan müze ve müze etkinlik kitapları yer almaktadır.

Müzelerle beraber eğitimciler ve öğretmenlerden beklenen becerilerden başlıcaları gezi düzenleyebilme ve okul dışı öğrenme ortamlarını en az müze kadar bilme ve kullanabilme kabiliyetine sahip olmasıdır. Okul dışı öğrenme ortamlarının başını müzeler çekse de birçok farklı yer ve kurum bu isim altında değerlendirilmektedir. Gezi ve okul dışı öğrenme ortamlarında ki çeşitlilik eğitimcilerin donanımlı olarak hazır olmasını gerektirmektedir. 

Bu bağlamda, eğitimin amacı, okul öğrenme öğrenme ortamları olarak müzelerin ve gezilerin öğrencilerin akademik başarısı, motivasyonu ve kişisel gelişimleri açısından eğitimde kullanımı ve uygulanmasın ilişkin eğitmenlerin bilgi birikimini ve yetkinliğini geliştirmektir.

Eğitime her branştan okulöncesi, ilkokul, ortaokul, lise öğretmenleri, öğretmen adayları, her bölümden üniversite öğrencileri, anne-babalar ve Müze eğitimine ilgi duyan herkes katılabilir. Katılım için herhangi bir önkoşul yoktur.

Eğitim süresince başarı kriterlerini sağlayan kursiyerlere Yıldız SEM tarafından “MÜZE VE OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARI EĞİTİCİ EĞİTİMİ” sertifikası verilecektir.

Eğitim faaliyetleri uzaktan öğretim yöntem ve teknikleri kullanılarak, Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS/LMS) alt yapısı içerisinde internet tabanlı olarak gerçekleştirilecektir.

Eğitim dokümanları; video ve ders notlarından (pdf, ppt, uygulama verileri) oluşmaktadır.

Ayrıca kurs başında giriş dersi ve kurs sonunda durum değerlendirmesi şeklinde 60 dakika kadar internet üzerinden sanal sınıf aracılığı ile eğitimci ve katılımcının bir arada olacağı dersler yapılacaktır.

Sanal sınıf dersleri Cuma günleri 20.00 – 21.00 saatleri arasında yapılacaktır. Tamamlanan sanal sınıf dersleri sonradan izleyebileceğiniz şekilde Öğrenme Yönetim Sistemine video olarak yüklenecektir.

Eğitim içeriği, örgün (yüz yüze) kurslarda verilen 20 saatlik eğitime denk gelmektedir.

Eğitim İçeriği

Hafta 1

 • 60 Dakika Sanal Sınıf
 • Müze Eğitimi ve Temel Kavramlar
 • Müzeciliğin Tarihi Gelişimi
 • Dünyada ve Türkiye’de Müzecilik
 • Müze ve Müzecilik
 • Müze ve Toplum
 • Müze Çeşitleri
 • Müzelerin Görevleri
 • Türkiye’de Müzeler
 • Sanal Müzeler

Hafta 2

 • Müze Eğitimi
 • Müze-Okul İşbirliği
 • Eğitim Ortamı Olarak Müze
 • Müzeler Eğitimde Neden Önemlidir?
 • Müzeler Eğitimde Nasıl Kullanılır?
 • Yapılandırmacılık ve Müze Eğitimi
 • Müze Eğitimi ve Drama
 • Müze Eğitimi ve Düşünme Becerileri

Hafta 3

 • Müze Eğitiminde Eğitimcinin Dikkat Edeceği Hususlar
 • Müze Gezisi Etkinlik Örnekleri
 • Müze Gezisi Plânı
 • Verimli Bir Müze Ziyaret Süreci Nasıl Organize Edilir?
 • Müze Gezisi Düzenleyen Öğretmen Nelere Dikkat Etmelidir?
 • Müze Eğitiminde Kullanılan Yöntem, Teknik ve Araç-Gereçler
 • Müze Eğitiminin Aşamaları
  • Müze Öncesi Etkinlikler
  • Müzedeki Etkinlikler
  • Müze Sonrası Etkinlikler
 • Müze Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme

Hafta 4

 • 60 Dakika Sanal Sınıf
 • Okul Dışı Etkinliklerde Eğitimcinin Dikkat Edeceği Hususlar
 • Okul Dışı Öğrenme Ortamları (Tarihi Alanlar, Kütüphaneler, Botanik Bahçeleri, Ören Yerleri, Hayvanat Bahçeleri vs.)
 • Okul Dışı Öğrenme Ortamı Etkinlikleri
 • Gezi Planı
 • Gezi Ortamlarında Etkinlik
 • Gezi ve Gözlem Etkinlikleri
 • Gezi Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme

*İçerikler aynı kalmak suretiyle başlıklarda düzenlemeler yapılabilir.


Uzaktan Eğitim Nedir?

Uzaktan eğitim en temel anlamıyla, iletişim araçlarını kullanılarak zaman ve mekandan bağımsız olarak bireylerin eğitim almalarını sağlamaktır. Artan yoğun iş temposu, erkenden hayata atılma telaşı, geçim sıkıntısı, maddi zorluklar, seyahat engeli gibi nedenlerle eğitimlerine ve kişisel gelişimlerine yeterince zaman ayıramayan bireyler için alternatif bir eğitim yöntemi olmuştur.

Yaşadıkları yerlerde eğitim olanakları kısıtlı olanların, eğitim kurumlarına ulaşma engeli olanların, mesai saatleri dışında alacakları eğitime uygun kurs bulamayan çalışan kişilerin, kişisel gelişimine zaman, mekan veya ulaşım zorluğundan dolayı vakit ayıramayan bireylerin, yada bunların dışında uzaktan eğitimi bir eğitim yöntemi olarak tercih eden kişilerin istedikleri eğitimi almalarına uzaktan eğitim kursları ile imkan sunmaktayız.

Uzaktan eğitim kurslarında eğitim materyallerine 7/24 erişilebilir ve istenildiği sayıda tekrar edilebilir. Bu yönüyle kursa katılan her bir kursiyer kendi hızında öğrenme imkanı bulmaktadır. Tartışma formları ve sanal sınıf aktiviteleri aracılığı ile eğitmenlerle ve diğer kursiyerlerle sürekli iletişim halinde olunacağı için kursiyerin kendini eğitimde yalnız hissetmesi gibi bir durum oluşmamaktadır.

Uzaktan eğitim, dünyanın her yerinde eğitim anlayışı ile bireylerin yaşam boyu eğitim sürecine büyük kolaylıklar ve olanaklar sağlamaktadır. Küreselleşen dünya içerisinde mesleki ve kişisel gelişiminizi sürekli güncel tutmak istiyorsanız uzaktan eğitim olanaklarından faydalanmamak gibi bir lüks içerisine giremeyiz. İşte bu andan itibaren Yıldız Teknik Üniversitesinde Uzaktan Eğitim platformu bilgi ve iletişim teknolojileri anlamında geniş eğitim olanaklarını siz kıymetli bireylere sunmaktadır.

Eğitim Materyalleri Nelerdir?

Uzaktan eğitim kurslarına katıldığınızda, internet üzerinden uzaktan eğitim sistemi ile eğitim materyallerine ulaşabileceğiniz adınıza tanımlanmış kullanıcı adı/şifre oluşturulur ve e-posta hesabınıza gönderilir.

Uzaktan eğitim sistemine kullanıcı adı/şifre ile giriş yapıldığında katıldığınız kursa ait ders listesi ve her dersin altında; haftalık olarak uygulamanız tavsiye edilen izlence tablosu, eğitimin temelini oluşturan ders videoları, yazılı kaynaklar (pdf, doc, ppt), tartışma formu, sanal sınıf oturumları, alıştırma soruları yada sınavlar ve ödev içerikleri yer alır.

İzlence tablosunda, her bir hafta için izlenmesi istenen video başlıkları, yapılması istenen ödevler ve sanal sınıf oturumlarının tarih/saat bilgisi yer alır.

Sanal sınıf oturumlarında, eğitmen ve kursiyerler aynı anda canlı olarak ders işleme imkanı bulurlar. Sanal sınıfta; eğitmenin ses ve kamera görüntüsü, anlık mesajlaşma bölümü ve paylaşılan sunu yada ekran paylaşımı tek bir ekranda yer alır. Eğitmen kursiyerlere söz hakkı verdiğinde ekrana kursiyerin kamera görüntüsü veya sadece sesi dahil olur. Bu sayede kursiyer kabul etmesi halinde derse sesli ve görüntülü olarak katılabilir.

Sanal sınıf oturum saatleri hafta içi mesai saatleri dışında veya hafta sonu olacak şekilde belirlenir. Sanal sınıf oturumu tamamlandıktan sonra ders boyunca yapılan bütün paylaşımlar, uzaktan eğitim sisteminde video olarak yer alır. Böylece herhangi bir sebepten dolayı sanal sınıf oturumuna katılamayan kursiyerler bu videoyu izleyerek eğitimini aksatmadan devam ettirme fırsatını bulmuş olurlar.

Tartışma formları, özellikle videolu derslerde anlaşılmayan konuların gündeme getirileceği ve cevap alınacağı bölüm konumundadır. Yine eğitmenin tavsiyeleri, ödevler hakkındaki açıklamaları bu bölümde yer alır.

Nasıl Kayıt Olurum?

Uzaktan eğitim kursuna katılmak isteyenler, aşağıda belirtilen belgeleri e-posta ile belirtilen adrese ulaştırarak kayıt yaptırabilirler. Son kayıt zamanı eğitimin başlangıcından 1 gün öncesine kadardır.

Kayıt için gerekli belgeler;

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Ödeme dekontunun kopyası (Havale veya EFT çıktısı da olabilir.)
 • Çıktısı alınıp, eksiksiz doldurulmuş başvuru formu [Başvuru formu için tıklayınız]
 • İndirim koşullarını sağlayanlar için, e-devletten alınacak belge.


İndirim Koşulları

 • YTÜ Öğrencilerine kurs ücreti üzerinden %10 indirim uygulanır. İndirimden yararlanmak için kayıt evrakları arasında E-Devlet üzerinden alınmış öğrenci belgesini göndermeniz gerekmektedir.
 • Gaziler ile şehit ve gazilerin 1. derece yakınlarına kurs ücreti üzerinden %10 indirim uygulanır. İndirimden yararlanmak için kayıt evrakları arasında E-Devlet üzerinden alınmış Şehit Yakını, Gazi ve Gazi Yakını belgesini göndermeniz gerekmektedir.
Banka-Hesap Bilgileri
 • Banka: 
 • Banka Hesap Adı: 
 • Banka Hesap No: 
 • IBAN No: 

*Dekontun açıklama kısmına "Online MÜZE Kursu, Kursiyerin Adı Soyadı ve T.C. Kimlik Numarası" yazmayı/yazdırmayı unutmayınız. Eksik açıklama ile yapacağınız ödemeler kayıt işlemlerinizin gecikmesine sebep olabilir.

Belgeleri Ulaştırma Şekli

Belgelerinizi aşağıdaki adrese e-posta ile gönderebilirsiniz.

 • sem@yildiz.edu.tr
 • Ayrıca, 0212 383 31 45 numaralı telefonlardan bize ulaşabilirsiniz.
Eğitmen

Eğitmen: Doç. Dr. Genç Osman İLHAN

Ön Kayıt İçin Tıklayın

Yeniliklerden Haberdar ol

Yeni eklenen eğitimlerden & size özel kampanyalardan haberdar olmak için lütfen kayıt yaptırınız.