YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Sürekli Eğitim Uygulama ve
Araştırma Merkezi

Bizi Arayın : (0212) 236 85 70
01.02.2022

ELEKTRİK, TEHLİKELERİ, RİSKLERİ VE ÖNLEMLERİ EĞİTİMİ

Eğitim Tarihi:

Başlangıç : 01.02.2022
Bitiş : 03.03.2022

Eğitim Yeri :

Online - Uzaktan Eğitim

Eğitim Süresi :

16 saat

Ücret:

400 TL

Ön Kayıt Formu

Eğitim Detayları

ÖNEMLİ! Bu eğitim uzaktan öğretim yöntem ve teknikleri kullanılarak, Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS/LMS) alt yapısı içerisinde internet tabanlı olarak gerçekleştirilecektir. 

Tel: 0212 383 31 45  - E-posta: sem@yildiz.edu.tr 

Genel Açıklama

Elektrikle ilgili çalışmalarda iş güvenliğinin önemi çok büyüktür. Gerek işyerlerinde gerekse evlerde elektrikli işler ile elektrikli cihaz ve aletleriyle yapılan çalışmalarda alınmayan önlemler, dikkatsizlik ve bilgisizlik sonucunda birçok elektrik kazaları olmaktadır. Bu kazalar sonucunda ise maddi zararların yanında hafif ya da ciddi yaralanmalar ve en kötüsü ölümle sonuçlanan olaylar söz konusu olabilmektedir.

Bu eğitimde en temel elektrik kavramlarından başlayarak elektrik ile ilgili işlerde olası elektrik tehlikeleri ve riskleri anlatılacak ve gerekli güvenlik önlemlerinin nasıl ve ne zaman alınacağı konusunda çok detaylı teknik bilgiler verilecektir.

Bu eğitim ile İş Güvenliği Uzmanları ve işverenler; elektrikle ile ilgili işlerde çalışanların iş güvenliklerini sağlaması konusunda bilgi ve becerilerini arttıracak ve işyerlerinde elektrik konusunda güvenilir elektrik konforu sunma ve güvenli çalışma ortamı sağlanması konusunda destekleyici çok yararlı yardımcı bilgiler edineceklerdir.

Ayrıca günlük hayatın ayrılmaz bir parçacı olan elektrik kullanımında Ev ve Ofislerde de elektrik emniyeti konusunda bilgi almak ve elektrik konusunda hem bilimsel hem de teknik olarak Elektrik Güvenlik Kültürü isteyenler için de faydalı olacaktır.

Eğitim her yaştan ve kesimden kullanıcılara açıktır.

Bir ay (dört hafta) sürecek eğitim süresince katılımcılar, hem teorik hem de pratik bilgilerle donatılacaktır.

Eğitim süresince verilen proje ödevlerinden başarılı olan kursiyerlere Yıldız SEM tarafından "ELEKTRİK, TEHLİKELERİ, RİSKLERİ VE ÖNLEMLERİ EĞİTİMİ" katılım belgesi verilecektir.

Eğitim faaliyetleri uzaktan öğretim yöntem ve teknikleri kullanılarak, Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS/LMS) alt yapısı içerisinde internet tabanlı olarak gerçekleştirilecektir.

Eğitim dokümanları; video ve ders notlarından (pdf, ppt, uygulama verileri) oluşmaktadır. Ayrıca eğitimin ilk haftasında giriş dersi, son haftasında da durum değerlendirmesi şeklinde 90 dakika internet üzerinden sanal sınıf aracılığı ile hoca ve öğrencinin bir arada olacağı 2 ders yapılacaktır.

Sanal sınıf dersleri eğitimin ilk ve son haftasında, saat 19:00'dan sonra yapılacaktır. Tamamlanan sanal sınıf dersleri sonradan izleyebileceğiniz şekilde Öğrenme Yönetim Sistemine video olarak yüklenecektir.

Eğitim içeriği, örgün (yüz yüze) kurslarda verilen 32 saatlik eğitime denk gelmektedir.

Eğitim İçeriği

1.Hafta

 • 90 dk Sanal Sınıf 
 • Elektrik Temel Kavramları
  • Elektrik, Akımı, Gerilim, Doğru Akım, Alternatif Akım, OHM Kanunu, Basit Elektrik Devresi, İletken, Yalıtkan, Açık Devre, Kapalı Devre, Direnç Ölçümü, AG Gerilim Ölçmek, AG Akım Ölçmek, Küçük Gerilim, Tehlikeli Gerilim, Alçak Gerilim, Yüksek Gerilim, Frekans, Temas (Dokunma) Gerilimi, Adım Gerilimi
 • Elektrik Tesisleri
  • Elektrik İç Tesisleri, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri, Elektrik Zayıf Akım Tesisleri

2.Hafta

 • Elektrikli İşlerde Tehlikeli Durumlar ve Riskler
  • Elektrik Kaynaklı Yangınlar, Elektrik Tesisatının Yetersizliği, İzolasyon, İşletme ve Konumlandırma Hataları, Hata Akımı (Kaçak Akım, Kısa Devre ve Kısa Devre Akımı), Kısa Devreye Yol Açan İç ve Dış Etkenler, Aşırı Yüklenme, Aşırı Akım, Aşırı Gerilim, Statik Elektrik (Statik Elektrik Sonucu Meydana Gelebilecek Bazı Olaylar, Statik Elektrik Sonucu Ark Oluşumu, Patlayıcı Madde ve Parlayıcı Sıvılar İçin Statik Elektrik, İnsan Vücudunda Statik Elektrik, Statik Elektriğe Karşı Malzemeler vb)

3.Hafta

 • Elektrik Tesislerinde Güvenlik
  • Genel Güvenlik Tedbirleri, Kilitleme Tertibatı, Pano Topraklaması, Taşınabilir İletkenler, Küçük Gerilim Kullanmak, Koruyucu Yalıtma (İzolasyon), Güvenli Kablo Kullanımı,
  • Aşırı Akımlardan Korunmak (Sigorta, Röle, Kaçak Akım Rölesi, vb), Kilitleme Mekanizmaları, Güvenli Elektrik İşi için İşlem Sırası,
  • Topraklama (Koruma Topraklaması, İşletme Topraklaması, Sıfırlama, Koruma İletkeni, Eşpotansiyel Kuşaklama (Dengeleme), Çeşitli Topraklama Tesislerinin İşletme Dönemi İçinde Denetleme Periyodları)
  • Koruyucu Ayırma, Emniyet Mesafeleri Koymak, Çift İzolasyon Yapmak, Çift Yalıtımlı Ekipman Kullanmak
  • Etanş, Exproof, Antigron Elektrik Malzemeleri
  • Elektrik Kaynaklı Yangınlarda Alınacak Tedbirler ve Kullanılacak Malzemeler
  • Elektrikli İşlerde Kişisel Koruyucu Donanımlar ve Malzemeler
  • Elektrik Akımının İnsan Vücudundaki Etkileri (Fizyolojik Etkileri ve Düşmeler), Elektrik Çarpması (Yapılması gerekenler ve İlk Yardım)
  • Güvenli Elektrik Kullanımı için İşaretlemeler ve Uyarı (İkaz) İşaretlemeleri ve Levhalar
  • Yıldırım ve Yıldırımdan Korunmak (AG Paratoner, Yıldırımlık)

4.Hafta

 • 90 dk Sanal Sınıf 
 • Elektrikle İlgili Mevzuat
 • Elektrik ile ilgili Fen Adamlarının Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik
  • İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
  • İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Uygulanacak Asgari Sağlık Ve Güvenlik Şartları
  • Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği
  • Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği
  • Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği
  • Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik
  • Yapı İşlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliği 

Uzaktan Eğitim Nedir?

Uzaktan eğitim en temel anlamıyla, iletişim araçlarını kullanılarak zaman ve mekandan bağımsız olarak bireylerin eğitim almalarını sağlamaktır. Artan yoğun iş temposu, erkenden hayata atılma telaşı, geçim sıkıntısı, maddi zorluklar, seyahat engeli gibi nedenlerle eğitimlerine ve kişisel gelişimlerine yeterince zaman ayıramayan bireyler için alternatif bir eğitim yöntemi olmuştur.

Yaşadıkları yerlerde eğitim olanakları kısıtlı olanların, eğitim kurumlarına ulaşma engeli olanların, mesai saatleri dışında alacakları eğitime uygun kurs bulamayan çalışan kişilerin, kişisel gelişimine zaman, mekan veya ulaşım zorluğundan dolayı vakit ayıramayan bireylerin, yada bunların dışında uzaktan eğitimi bir eğitim yöntemi olarak tercih eden kişilerin istedikleri eğitimi almalarına uzaktan eğitim kursları ile imkan sunmaktayız.

Uzaktan eğitim kurslarında eğitim materyallerine 7/24 erişilebilir ve istenildiği sayıda tekrar edilebilir. Bu yönüyle kursa katılan her bir kursiyer kendi hızında öğrenme imkanı bulmaktadır. Tartışma formları ve sanal sınıf aktiviteleri aracılığı ile eğitmenlerle ve diğer kursiyerlerle sürekli iletişim halinde olunacağı için kursiyerin kendini eğitimde yalnız hissetmesi gibi bir durum oluşmamaktadır.

Uzaktan eğitim, dünyanın her yerinde eğitim anlayışı ile bireylerin yaşam boyu eğitim sürecine büyük kolaylıklar ve olanaklar sağlamaktadır. Küreselleşen dünya içerisinde mesleki ve kişisel gelişiminizi sürekli güncel tutmak istiyorsanız uzaktan eğitim olanaklarından faydalanmamak gibi bir lüks içerisine giremeyiz. İşte bu andan itibaren Yıldız Teknik Üniversitesinde Uzaktan Eğitim platformu bilgi ve iletişim teknolojileri anlamında geniş eğitim olanaklarını siz kıymetli bireylere sunmaktadır.

Eğitim Materyalleri Nelerdir?

Uzaktan eğitim kurslarına katıldığınızda, internet üzerinden uzaktan eğitim sistemi ile eğitim materyallerine ulaşabileceğiniz adınıza tanımlanmış kullanıcı adı/şifre oluşturulur ve e-posta hesabınıza gönderilir.

Uzaktan eğitim sistemine kullanıcı adı/şifre ile giriş yapıldığında katıldığınız kursa ait ders listesi ve her dersin altında; haftalık olarak uygulamanız tavsiye edilen izlence tablosu, eğitimin temelini oluşturan ders videoları, yazılı kaynaklar (pdf, doc, ppt), tartışma formu, sanal sınıf oturumları, alıştırma soruları yada sınavlar ve ödev içerikleri yer alır.

İzlence tablosunda, her bir hafta için izlenmesi istenen video başlıkları, yapılması istenen ödevler ve sanal sınıf oturumlarının tarih/saat bilgisi yer alır.

Sanal sınıf oturumlarında, eğitmen ve kursiyerler aynı anda canlı olarak ders işleme imkanı bulurlar. Sanal sınıfta; eğitmenin ses ve kamera görüntüsü, anlık mesajlaşma bölümü ve paylaşılan sunu yada ekran paylaşımı tek bir ekranda yer alır. Eğitmen kursiyerlere söz hakkı verdiğinde ekrana kursiyerin kamera görüntüsü veya sadece sesi dahil olur. Bu sayede kursiyer kabul etmesi halinde derse sesli ve görüntülü olarak katılabilir.

Sanal sınıf oturum saatleri hafta içi mesai saatleri dışında veya hafta sonu olacak şekilde belirlenir. Sanal sınıf oturumu tamamlandıktan sonra ders boyunca yapılan bütün paylaşımlar, uzaktan eğitim sisteminde video olarak yer alır. Böylece herhangi bir sebepten dolayı sanal sınıf oturumuna katılamayan kursiyerler bu videoyu izleyerek eğitimini aksatmadan devam ettirme fırsatını bulmuş olurlar.

Tartışma formları, özellikle videolu derslerde anlaşılmayan konuların gündeme getirileceği ve cevap alınacağı bölüm konumundadır. Yine eğitmenin tavsiyeleri, ödevler hakkındaki açıklamaları bu bölümde yer alır.

Nasıl Kayıt Olurum?

Uzaktan eğitim kursuna katılmak isteyenler, aşağıda belirtilen belgeleri e-posta ile belirtilen adrese ulaştırarak kayıt yaptırabilirler. Son kayıt zamanı eğitimin başlangıcından 1 gün öncesine kadardır.

Kayıt için gerekli belgeler;

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Ödeme dekontunun kopyası (Havale veya EFT çıktısı da olabilir.)
 • Çıktısı alınıp, eksiksiz doldurulmuş başvuru formu [Başvuru formu için tıklayınız]
 • İndirim koşullarını sağlayanlar için, e-devletten alınacak belge.


İndirim Koşulları

 • YTÜ Öğrencilerine kurs ücreti üzerinden %10 indirim uygulanır. İndirimden yararlanmak için kayıt evrakları arasında E-Devlet üzerinden alınmış öğrenci belgesini göndermeniz gerekmektedir.
 • Gaziler ile şehit ve gazilerin 1. derece yakınlarına kurs ücreti üzerinden %10 indirim uygulanır. İndirimden yararlanmak için kayıt evrakları arasında E-Devlet üzerinden alınmış Şehit Yakını, Gazi ve Gazi Yakını belgesini göndermeniz gerekmektedir.
 • Eğitimin %10 İndirimli Ücreti: 360 TL
Banka-Hesap Bilgileri
 • Banka: 
 • Banka Hesap Adı:
 • Banka Hesap No: 
 • IBAN No: 

*Dekontun açıklama kısmına "Online Elektrik Kursu, Kursiyerin Adı Soyadı ve T.C. Kimlik Numarası" yazmayı/yazdırmayı unutmayınız. Eksik açıklama ile yapacağınız ödemeler kayıt işlemlerinizin gecikmesine sebep olabilir.

Belgeleri Ulaştırma Şekli

Belgelerinizi aşağıdaki adrese e-posta ile gönderebilirsiniz.

 • sem@yildiz.edu.tr
 • Ayrıca, 0212 383 31 45 numaralı telefonlardan bize ulaşabilirsiniz.
Eğitmen

Eğitmen: Doç. Dr. Aslan İNAN

Ön Kayıt İçin Tıklayın

Yeniliklerden Haberdar ol

Yeni eklenen eğitimlerden & size özel kampanyalardan haberdar olmak için lütfen kayıt yaptırınız.