YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Sürekli Eğitim Uygulama ve
Araştırma Merkezi

Bizi Arayın : (0212) 236 85 70
08.12.2023

DÜŞÜNME BECERİLERİ EĞİTİCİ EĞİTİMİ

Eğitim Tarihi:

Başlangıç : 08.12.2023
Bitiş : 29.12.2023

Eğitim Yeri :

Online - Uzaktan Eğitim

Eğitim Süresi :

4 Hafta

Toplam Ücret:

2.000 TL (KDV Dahil)

Ön Kayıt Formu

Eğitim Detayları

ÖNEMLİ! Bu eğitim uzaktan öğretim yöntem ve teknikleri kullanılarak, Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS/LMS) alt yapısı içerisinde internet tabanlı olarak gerçekleştirilecektir. 

Tel: 0212 383 31 45  - E-posta: sem@yildiz.edu.tr 

DÜŞÜNME BECERİLERİNİN GELİŞTRİLMESİ EĞİTİCİ EĞİTİMİ

Genel Açıklama

Düşünme ve mantık yürütme insanlığın var oluşundan günümüze yürüttüğü en temel ve olmazsa olmaz faaliyetler arasındadır. Aristoteles’in de ifade ettiği üzere “İnsan doğası gereği bilmek ister” ancak bilmenin niteliği ve niceliği düşünmenin niteliği ile doğrudan ilişkilidir. Her birey düşünme ve mantık yürütme yetisine sahip olmakla birlikte bireyin istemli, nitelikli ve üst düzey düşünmesi zayıf ve güçlü yönlerini bilmesi, öz saygı, öz kapasite, öz denetim, öz güven, öz yeterlik, öz düzenleme ve değerlendirme kapasitesini geliştirmekte, özel ve profesyonel hayatına muhakkak olumlu yansımaları olmaktadır. Öte yandan Dünya Ekonomik Formu ve OECD tarafından yapılan çalışmalarda analitik, yenilikçi, yaratıcı ve eleştirel düşünen bireylerin 21. Yüzyıl insanın sahip olması gereken temel beceriler arasında yer aldığını göstermektedir.

Düşünme becerileri eğitici eğitiminin amacı öncelikle katılımcıya düşünme, mantık ve düşünme türleri konusunda kavramsal bilgi sunmak, bireyin, Benjamin Bloomberg’in Bilişsel gelişim alanının en üst düzeyinde yer alan analiz, değerlendirme ve yaratma olarak da ifade edilen, üst düzey düşünme becerisini geliştirmek yoluyla dil’i çözümleyebilen ve etkin kullanan, birey, vatandaş, siyasal ve hukuksal okuryazar olabilen, sorun çözen ve uzlaşmacı, karar veren ve verdiği kararlara uyan birisi olmasına katkı sağlamaktır.

Eğitim içeriği düşünme becerileri ve üst düzey düşünmeye yönelik literatür dikkate alınarak tasarlanmıştır. Sertifika programına konuya ilgi duyan her branştan öğretmenler, öğretmen adayları, çocuklarına daha bilinçli eğitim vermeye çalışan anne ve babalar, konuya ilgi duyan tüm bireyler katılabilir.  

Eğitim sonunda başarılı olan kursiyerlere Yıldız SEM tarafından “DÜŞÜNME BECERİLERİ EĞİTİCİ EĞİTİMİ” Sertifikası verilecektir.

Eğitim faaliyetleri uzaktan öğretim yöntem ve teknikleri kullanılarak, Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS/LMS) alt yapısı içerisinde internet tabanlı olarak gerçekleştirilecektir.

Eğitim dokümanları; video ve ders notlarından (pdf, ppt) oluşmaktadır. Ayrıca kurs başında giriş dersi ve kurs sonunda durum değerlendirmesi şeklinde 120 dakika kadar internet üzerinden sanal sınıf aracılığı ile eğitimci ve katılımcının bir arada olacağı dersler yapılacaktır.

Sanal sınıf dersleri eğitimin ilk ve son haftasında, belirlenen günlerde saat 19:00'dan sonra yapılacaktır. Tamamlanan sanal sınıf dersleri sonradan izleyebileceğiniz şekilde Öğrenme Yönetim Sistemine video olarak yüklenecektir.

Eğitim içeriği, örgün (yüz yüze) kurslarda verilen 32 saatlik eğitime denk gelmektedir.

Eğitim İçeriği

Hafta 1

 • 60 dakika Sanal Sınıf
 • Düşünmeye Dair Temel Kavramlar ve Tanımlar
 • Düşünme Becerilerine Giriş
 • Gelişim Dönemleri ve Özellikleri
 • Düşünme Becerileri Dersi Programı İncelenmesi
 • Düşünme Becerileri Dersi Ders Kitabının İncelenmesi

Hafta 2

 • Nitelikli ve Niteliksiz Düşünen Birey Özellikleri
 • Nitelikli ve Niteliksiz Düşünmeye Yönelik Etkinlikler
 • İstemli ve İstemsiz Düşünme
 • Düşünme Stilleri
  • Yansıtıcı Düşünme
   • Yansıtıcı Düşünme: Tanımı ve Özellikleri
   • Yansıtıcı Düşündürmede Ortam ve Faaliyet Özellikleri
   • Yansıtıcı Düşünme Etkinlikleri: Öğrenme Günlükleri ve Bloglar
  • Yaratıcı Düşünme
  • Anaitik Düşünme
  • Yakınsak ve Iraksak Düşünme

Hafta 3

 • Düşünme Stilleri
  • Eleştirel Düşünme
   • Eleştirel Düşünme: Nedir? Ne Değildir? Faydaları Nelerdir?
   • Çocuğumu Nasıl Düşündürürüm: Eleştirel Düşündürmede Etkili Araçlar
   • Eleştirel Okuma ve Etkinlikleri
   • Eleştirel Yazma ve Etkinlikleri
   • Eleştirel Dinleme ve Etkinlikleri
  • Lateral Düşünme
  • Dönüşümsel Düşünme
  • Kombinasyonel Düşünme
  • Hipotetik Düşünme
  • Global Düşünme
  • Omnipotent Düşünme
  • İnovatif Düşünme

Hafta 4

 • 60 dakika Sanal Sınıf
 • Düşünme Becerileriyle Çocuklarda Potansiyeli Keşfetmek ve Geliştirmek
 • Soru Sorma Becerisi (Sıra Dışı Sorular, Empati Soruları, Sosyal Problem Çözme Soruları)
 • Çoklu Zekâ Kuramı ve Düşünme Becerileri ilişkisi
 • Düşünme Becerileriyle İlgili Eğitim İçeriği Hazırlama
 • Düşünme Becerilerine Yönelik Sözel Etkinlikler
 • Düşünme Becerilerine Yönelik Görsel Etkinlikler

*İçerikler aynı kalmak suretiyle başlıklarda düzenlemeler yapılabilir.


Uzaktan Eğitim Nedir?

Uzaktan eğitim en temel anlamıyla, iletişim araçlarını kullanılarak zaman ve mekandan bağımsız olarak bireylerin eğitim almalarını sağlamaktır. Artan yoğun iş temposu, erkenden hayata atılma telaşı, geçim sıkıntısı, maddi zorluklar, seyahat engeli gibi nedenlerle eğitimlerine ve kişisel gelişimlerine yeterince zaman ayıramayan bireyler için alternatif bir eğitim yöntemi olmuştur.

Yaşadıkları yerlerde eğitim olanakları kısıtlı olanların, eğitim kurumlarına ulaşma engeli olanların, mesai saatleri dışında alacakları eğitime uygun kurs bulamayan çalışan kişilerin, kişisel gelişimine zaman, mekan veya ulaşım zorluğundan dolayı vakit ayıramayan bireylerin, yada bunların dışında uzaktan eğitimi bir eğitim yöntemi olarak tercih eden kişilerin istedikleri eğitimi almalarına uzaktan eğitim kursları ile imkan sunmaktayız.

Uzaktan eğitim kurslarında eğitim materyallerine 7/24 erişilebilir ve istenildiği sayıda tekrar edilebilir. Bu yönüyle kursa katılan her bir kursiyer kendi hızında öğrenme imkanı bulmaktadır. Tartışma formları ve sanal sınıf aktiviteleri aracılığı ile eğitmenlerle ve diğer kursiyerlerle sürekli iletişim halinde olunacağı için kursiyerin kendini eğitimde yalnız hissetmesi gibi bir durum oluşmamaktadır.

Uzaktan eğitim, dünyanın her yerinde eğitim anlayışı ile bireylerin yaşam boyu eğitim sürecine büyük kolaylıklar ve olanaklar sağlamaktadır. Küreselleşen dünya içerisinde mesleki ve kişisel gelişiminizi sürekli güncel tutmak istiyorsanız uzaktan eğitim olanaklarından faydalanmamak gibi bir lüks içerisine giremeyiz. İşte bu andan itibaren Yıldız Teknik Üniversitesinde Uzaktan Eğitim platformu bilgi ve iletişim teknolojileri anlamında geniş eğitim olanaklarını siz kıymetli bireylere sunmaktadır.

Eğitim Materyalleri Nelerdir?

Uzaktan eğitim kurslarına katıldığınızda, internet üzerinden uzaktan eğitim sistemi ile eğitim materyallerine ulaşabileceğiniz adınıza tanımlanmış kullanıcı adı/şifre oluşturulur ve e-posta hesabınıza gönderilir.

Uzaktan eğitim sistemine kullanıcı adı/şifre ile giriş yapıldığında katıldığınız kursa ait ders listesi ve her dersin altında; haftalık olarak uygulamanız tavsiye edilen izlence tablosu, eğitimin temelini oluşturan ders videoları, yazılı kaynaklar (pdf, doc, ppt), tartışma formu, sanal sınıf oturumları, alıştırma soruları yada sınavlar ve ödev içerikleri yer alır.

İzlence tablosunda, her bir hafta için izlenmesi istenen video başlıkları, yapılması istenen ödevler ve sanal sınıf oturumlarının tarih/saat bilgisi yer alır.

Sanal sınıf oturumlarında, eğitmen ve kursiyerler aynı anda canlı olarak ders işleme imkanı bulurlar. Sanal sınıfta; eğitmenin ses ve kamera görüntüsü, anlık mesajlaşma bölümü ve paylaşılan sunu yada ekran paylaşımı tek bir ekranda yer alır. Eğitmen kursiyerlere söz hakkı verdiğinde ekrana kursiyerin kamera görüntüsü veya sadece sesi dahil olur. Bu sayede kursiyer kabul etmesi halinde derse sesli ve görüntülü olarak katılabilir.

Sanal sınıf oturum saatleri hafta içi mesai saatleri dışında veya hafta sonu olacak şekilde belirlenir. Sanal sınıf oturumu tamamlandıktan sonra ders boyunca yapılan bütün paylaşımlar, uzaktan eğitim sisteminde video olarak yer alır. Böylece herhangi bir sebepten dolayı sanal sınıf oturumuna katılamayan kursiyerler bu videoyu izleyerek eğitimini aksatmadan devam ettirme fırsatını bulmuş olurlar.

Tartışma formları, özellikle videolu derslerde anlaşılmayan konuların gündeme getirileceği ve cevap alınacağı bölüm konumundadır. Yine eğitmenin tavsiyeleri, ödevler hakkındaki açıklamaları bu bölümde yer alır.

Nasıl Kayıt Olurum?

Uzaktan eğitim kursuna katılmak isteyenler, aşağıda belirtilen belgeleri e-posta ile belirtilen adrese ulaştırarak kayıt yaptırabilirler. Son kayıt zamanı eğitimin başlangıcından 1 gün öncesine kadardır.

Kayıt için gerekli belgeler;

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Ödeme dekontunun kopyası (Havale veya EFT çıktısı da olabilir.)
 • Çıktısı alınıp, eksiksiz doldurulmuş başvuru formu [Başvuru formu için tıklayınız]
 • İndirim koşullarını sağlayanlar için, e-devletten alınacak belge.


İndirim Koşulları

 • YTÜ Öğrencilerine kurs ücreti üzerinden %10 indirim uygulanır. İndirimden yararlanmak için kayıt evrakları arasında E-Devlet üzerinden alınmış öğrenci belgesini göndermeniz gerekmektedir.
 • Gaziler ile şehit ve gazilerin 1. derece yakınlarına kurs ücreti üzerinden %10 indirim uygulanır. İndirimden yararlanmak için kayıt evrakları arasında E-Devlet üzerinden alınmış Şehit Yakını, Gazi ve Gazi Yakını belgesini göndermeniz gerekmektedir.
Banka-Hesap Bilgileri
 • Banka: 
 • Banka Hesap Adı: 
 • Banka Hesap No: 
 • IBAN No: 

*Dekontun açıklama kısmına "Online Düşünme Kursu, Kursiyerin Adı Soyadı ve T.C. Kimlik Numarası" yazmayı/yazdırmayı unutmayınız. Eksik açıklama ile yapacağınız ödemeler kayıt işlemlerinizin gecikmesine sebep olabilir.

Belgeleri Ulaştırma Şekli

Belgelerinizi aşağıdaki adrese e-posta ile gönderebilirsiniz.

 • sem@yildiz.edu.tr
 • Ayrıca, 0212 383 31 45 numaralı telefonlardan bize ulaşabilirsiniz.
Eğitmen

Eğitmen: Doç. Dr. Bünyamin BAVLI

Ön Kayıt İçin Tıklayın

Yeniliklerden Haberdar ol

Yeni eklenen eğitimlerden & size özel kampanyalardan haberdar olmak için lütfen kayıt yaptırınız.