YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Sürekli Eğitim Uygulama ve
Araştırma Merkezi

Bizi Arayın : (0212) 236 85 70
29.03.2013

Yıldız Sem - Retaıl Vısıon Alışveriş Merkezi Yönetimi Sertifika Programı

Eğitim Tarihi:

Başlangıç : 29.03.2013
Bitiş : 31.10.2013

Eğitim Yeri :

Yıldız Teknik Üniversitesi
Yıldız, Beşiktaş, İstanbul

Eğitim Süresi :

100 saat

Ücret:

12000 TL+KDV

Eğitim Detayları

 

  

 ALIŞVERİŞ MERKEZİ YÖNETİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

İÇERİK VE UYGULAMA ESASLARI

 

RETAIL VISION Alışveriş merkezi Yönetimi Sertifika Programı, 4 yıllık lisans programlarından mezun katılımcılar için tasarlanmıştır.

Programın amaçları;

 • Programı tamamlayan katılımcıların, çalıştıkları kurumun yapısı, alışveriş merkezinin nitelikleri ve kişisel uygulama becerilerine bağlı olarak değişen bir sürede, alışveriş merkezlerinde bölüm yöneticisi olabilmeleri
 • Uluslararası mesleki ünvan sınavlarını kazanmak için gerekli bilgi ve becerileri edinmeleri,
 • Ek akademik çalışma yaparak Gayrimenkul Yönetimi konusunda lisansüstü derece kazanabilmeleridir.

Program içeriği, 3 bölümden oluşmaktadır:

(a) SINIF ÖĞRETİMİ:102 saat, 70 kredi

(b) İŞBAŞI KOÇLUK:   20 saat, 15 kredi

(c) UYGULAMA PROJESİ: 15 kredi

Bu içerik, program akışı içinde düzenlenecek olan özel akşam programları ile ayrıntıları bu raporda yer almayan özel seminer ve toplantılarla desteklenecektir. Resmi programın dışında kalan bu etkinliklere katılım isteğe bağlı olacak ve puanlamaya dahil edilmeyecektir.

Sadece sınıf öğretimi programının alt başlıklarında, 3-4 gün süreli öğretim programlarına da katılmak mümkündür:

 • Perakende gayrimenkul geliştirme – 24 saat (4 gün)
 • Kiralama- 15 saat (3 gün)
 • Pazarlama- 21 saat (4 gün)
 • Tesis yönetimi- 24 saat (4 gün)

 

 SINIF ÖĞRETİMİ

Sınıf öğretimi, 3 grupta toplam 7 başlıkta tasarlanmıştır.

 • Gayrimenkul ve alışveriş merkezi geliştirme: 30 saat
 • Alışveriş merkezi kiralama ve pazarlama: 36 saat
 • Tesis tasarımı ve yönetimi: 36 saat

 

 

GAYRİMENKUL VE ALIŞVERİŞ MERKEZİ GELİŞTİRME: 30 SAAT

Kent ekonomisi ve gayrimenkul piyasalarının oluşumu, gayrimenkul projelerinin geliştirme esasları, alışveriş merkezi projelerinin tanımlanması, geliştirilmesi ve finansmanı süreci, bu bölümdeki başlıklarda incelenmektedir.

 

Ders

KENTLER VE GAYRİMENKUL PİYASASI

Saat

G01

Kent ekonomisi ve gayrimenkul piyasaları

3.0

G02

Ticari gayrimenkul geliştirme ve finansmanı

3.0

G03

Araştırma ve ölçme araçları ve teknikleri

3.0

G04

Geliştirme süreci ve hukuk çerçevesi                                                                                   

3.0

 

Ders

 

ALIŞVERİŞ MERKEZİ PROJESİ

 

Saat

     

G05

Alışveriş merkezi projeleri: kavram, fiziki nitelikler ve ürün

3.0

G06

Türkiye’de alışveriş merkezi piyasasının gelişme dinamikleri

3.0

G07

Alışveriş merkezi fizibilite ve değerleme esasları-1

3.0

G08

Alışveriş merkezi fizibilite ve değerleme esasları-2

3.0

G09

Alışveriş merkezleri için hukuk çerçevesi-1

3.0

G10

Alışveriş merkezleri için hukuk çerçevesi-2

3.0

 

 

ALIŞVERİŞ MERKEZİ KİRALAMA VE PAZARLAMA: 36 SAAT

Alışveriş merkezi projelerinin yatırım ve işletme dönemlerinde kiralama çalışmaları, lansman esasları, işletme dönemi pazarlama çalışmalarının planlanması ve yönetimi, bu bölümdeki başlıklarda incelenmektedir.

 

 

Ders

 

KİRALAMANIN ESASLARI

 

Saat

P01

Alışveriş merkezi konumlama esasları

3.0

P02

Kiracı araştırması, sınıflandırma ve seçme

3.0

P03

Fizibilite, kiralama ve pazarlama ilişkisi

3.0

P04

Kiralamanın hukuk çerçevesi

3.0

P05

Kiralama takımı, araçlar ve kiracılar

3.0

 

Ders

 

PAZARLAMANIN ESASLARI

 

Saat

     
     

P06

Marka yönetiminin esasları

3.0

P07

Pazarlama ve mülk değerinin ölçülmesi

3.0

P08

Pazarlama bütçesi ve uygulama planı

3.0

P09

Pazarlama yönetiminde kiracılarla işbirliği

3.0

P10

Geçici kiracılar, dijital medya ve etkinlik planlaması

3.0

P11

Pazarlama tedarikçilerinin yönetimi

3.0

P12

Pazarlama için kriz yönetimi

3.0

 

 

 

 

TESİS TASARIMI VE YÖNETİMİ: 36 SAAT

Proje kavramının geliştirilmesi ve avan proje aşamasından, tesis/müşteri mutluluğu ilişkisine kadar, alışveriş merkezinin tasarım, mühendislik ve tesis işletmesi ilişkileri, tasarım ve mühendisliğin pazarlama ve fizibilite ile ilişkisi, bu bölümdeki başlıklarda incelenmektedir.

 

Ders

TASARIM, MÜHENDİSLİK VE FİNANS

Saat

T01

Konumlama, marka, tasarım ve mülk değeri

3.0

T02

Alışveriş merkezi tasarımına yaklaşımlar

3.0

T03

Tasarım ve mühendislik

3.0

T04

Tasarım ve işletme giderleri

3.0

     

 

Ders

 

İŞLETME SÜRECİ VE TEDARİKÇİLER

 

Saat

T05

Bakım ve temizlik yönetimi

3.0

T06

Güvenlik yönetimi

3.0

T07

Otopark ve ortak alan yönetimi

3.0

T08

Tesis yönetim yazılımları

3.0

     
     

 

Ders

 

TAKIM VE YÖNETİM

 

Saat

T09

İşletme bütçesi

3.0

T10

Takım, eğitim ve sözleşme düzeni

3.0

T11

Kriz önleme ve yönetimi

3.0

T12

Türkiye’den örnek olaylar

3.0

     
     

 

 

 

İŞBAŞI KOÇLUK

Bu bölüm, örnek olarak seçilen projelerde yapılacak uygulama gezilerine ek olarak, yönetici adayı için seçilecek tesiste eğitimci ile birlikte yaşanmasına dayanmaktadır. Her katılımcı için, kendi amaç ve isteklerine bağlı olarak kişisel program geliştirilir. Bu program, onun seçtiği uygulama projesi ile bağıntılı olarak kişiye özel tanımlanır. Amaç, düşünme, davranış, karar verme ve uygulama sürecinde kritik olan bilgi ve becerilerin, tutum ve davranış esaslarının katılımcıya koç tarafından aktarılmasıdır.

Uygulama gezileri için belirlenecek olan alışveriş merkezleri, sınıf öğretiminin ortalarına gelindiğinde belirlenecektir.

İşbaşı koçluk süreci, alışveriş merkezlerinin tepe yönetimi ile birlikte hazırlanır ve yönlendirilir.

UYGULAMA PROJESİ

Uygulama projesinin konusu ve kapsamı, seçilen alışveriş merkezinin tepe yönetimi ile birlikte, katılımcının özel yetenekleri, istekleri ve amaçları gözetilerek hazırlanır. Hedef, ilgili projenin 2013 yılı çalışmaları içinde yer alan bir konu başlığının seçilmesidir. Böylelikle, Retail Vision ekibi, katılımcının kendisi ile birlikte projesinin de çalışmalarına katkıda bulunabilir; hayata geçirilebilen ve sonuçları izlenebilen bir proje sayesinde katılımcının programın bütününden elde ettiği bilgi ve beceriler tamamlanabilir.

UYGULAMA TAKVİMİ

 • Yıldız Teknik Üniversitesi SEM ile birlikte yürütülecek İstanbul programı 29 Mart’ta başlayacaktır.
 • Program, iki haftada bir, iki gün esasına göre uygulanacaktır.

Her ders buluşması birinci gün 14:de başlayacak, ertesi gün 17:00 de sona erecektir. Böylelikle, kent dışından gelen katılımcılar, ders günü sabahı yola çıkabilir, programa katılabilir ve ertesi gün akşam geri dönebilirler. İstenirse sadece bir gece konaklama ile yetinilebilir.

İÇERİK VE EĞİTMENLER

Retail Vision ekibi aşağıdaki kişilerden oluşmaktadır:

Dr Şükrü Aslanyürek

Dr Tülay Güzel

Cemil Kent

Rengin Domaniç

Mustafa Hocaoğlu

Halen perakende piyasasında, alışveriş merkezlerinde ve program konusuyla ilgili uzmanlık alanlarında, değişik şirketlerde ortak veya yönetici olarak bulunan eğitmenler, program akışı içinde, kendi seçtikleri kentlerde 3-6 saat süre ile eğitmen olarak görev alacaklardır:

    1. İrem Oral Kayacık /  ODAK İNŞAAT ortak

    2. Neşecan Çekici  / EPOS  GAYRİMENKUL DEĞERLEME ortak

    3. Didem Aydın / TESCO Alışveriş Merk. Dir.

    4. Uğur Şendoğan/  KOMTAŞ Yönetici

    5. Levent Alatlı / KOZA  YÖNETİM Gn Md.

    6. Ahmet Dalyancıgil / DEMSA yönetici

    7. İbrahim Öztuncer / SHAYA yönetici

   Halen piyasada çeşitli şirketlerde ortak veya yönetici konumunda bulunan 15 e yakın yönetici özel tartışma toplantılarında, ders saatleri dışındaki yaratıcılık seminerlerinde tecrübelerini paylaşacaktır.

AKADEMİK İÇERİK VE SINAVLAR

Piyasada görevli kişilere ek olarak, her kentte işbirliği yapılan üniversitenin kadrosu öncelikli olmak üzere, programın gerektirdiği akademik içerik konularında ders vermek üzere üniversite öğretim üyeleri görevlendirilecektir. Kent planlaması ve ekonomisi, hukuk, mimari tasarım, makine ve enerji mühendisliği, pazarlama, bilgi teknolojileri, başlıca akademik konulardır.

Akademik içerik, sınıf eğitiminde %50, programın toplamında %25-35 arasında yer tutabilir.

Programın bütünü için içerik kalitesinin denetimi ve sınavlar, program ortağı olan üniversite tarafından verilecektir. Uygulama projesi dışında toplam 6-8 sınav verilecektir.

Programın bütününün ve sınavların tamamlanması için gerekli süre yaklaşık 8 aydır.

OKUMA LİSTESİ VE WEB

Katılımcılar için Türkçe ve İngilizce okuma belgeleri, Retail Vision web sitesinde “Bilgilerimizi paylaşıyoruz” başlığı altında okunabilecektir. Zorunlu okuma listesi, program yönetimi tarafından belirtilecektir. Sınıfta öğretim için hazırlanan sunumların bir bölümü serbest, bir bölümü ise kısıtlı kullanıma açık olarak LinkedIn/Slideshare ortamında ve Retail Vision web sitesinde sunulacaktır.

Retail Vision ekibinin ve diğer eğitmenlerin blog yazıları ve araştırma raporları, web sitesinin aynı bölümünde “Retail Vision OkurYazar” başlığı altında yayınlanacaktır. Katılımcılar da benzer katkılar yapmaya davet edilecektir.

KARİYER PLANLAMASI

Dileyen katılımcılar için Retail Vision ekibince kariyer planlaması ve iş bulma desteği sağlanacaktır.

KATILIM BEDELİ

Programın bütünü için katılım bedeli kişi başına 12000 TL+KDV dir. Gruplar için özel indirim yapılabilir.

Program bedelini kendileri ödemek isteyen katılımcılar 36 ay vadeli özel eğitim kredisinden faydalanabilirler.

Aylık taksit tutarı 500 TL dir.

Sadece sınıf öğretimi programının alt başlıklarında, 3-4 gün süreli öğretim programlarına da katılmak mümkündür:

 • Perakende gayrimenkul geliştirme – 24 saat (4 gün)
 • Kiralama- 15 saat (3 gün)
 • Pazarlama- 21 saat (4 gün)
 • Tesis yönetimi- 24 saat (4 gün)
 • Katılım bedeli gün başına 500 TL+KDV dir.
 • Program bedelini kendileri ödemek isteyen katılımcılar 36 ay vadeli özel eğitim kredisinden faydalanabilirler.

YENİ PROJELER İÇİN ÖZEL PROGRAM

Yeni açılacak olan alışveriş merkezlerinin yönetim kadrosunun tamamının seçilmesi ve eğitimi için şirkete özel eğitim programları,  45-60 günlük bir sürede tamamlanabilir.

Yeniliklerden Haberdar ol

Yeni eklenen eğitimlerden & size özel kampanyalardan haberdar olmak için lütfen kayıt yaptırınız.