YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Sürekli Eğitim Uygulama ve
Araştırma Merkezi

Bizi Arayın : (0212) 236 85 70
03.09.2021

Uygulamalı Psikolojik Sorunlara Çok Boyutlu Müdahale ve Kendi Kendine Yardım Modeli Eğitimi

Eğitim Tarihi:

Başlangıç : 03.09.2021
Bitiş : 20.11.2021

Eğitim Yeri :

Online- Canlı Eğitim

Eğitim Süresi :

48 Saat / Eğitim saatleri: 19.30-21.30

Toplam Ücret:

1500 TL KDV Dahil 

Ön Kayıt Formu

Eğitim Detayları

Program eğitmeni : Prof.Dr. Ali ERYILMAZ

Programın Hedef Kitlesi

Psikologlar, Psikolojik Danışmanlar, Sosyal Hizmet Uzmanları, Psikiyatri Hemşireleri, Aile Danışmanları ve bu alanlarda öğrenim gören lisans üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerdir.


Eğitim Mekânı Uzaktan (Zoom Programı Kullanılarak)


Programın İçeriği
 • ·Duygusal sorunlar

  Öfke
 • -Öfkenin tanımlanması
 • -Denge modeli temelinde belirtileri
 • -Bireyden kaynaklı öfke nedenleri
 • -Çevreden kaynaklı öfke nedenleri
 • -Öfkeye müdahale
 • -Öfkeye üç aşamalı müdahale modeli
 • -Öfkeye bilişsel müdahale
 • -Öfkeye davranışsal müdahale
 • -Öfkeye literatür temelinde spesifik müdahale
 • -Uygulama
 • Kaygı
 • -Kaygının tanımlanması
 • -Normal kaygı
 • -Denge modeli temelinde belirtileri
 • -Bireyden kaynaklı kaygı nedenleri
 • -Çevreden kaynaklı kaygıya nedenleri
 • -Kaygının biyolojik açıdan açıklanması
 • -Kaygının bilişsel açıdan açıklanması
 • -Kaygının davranışsal açıdan açıklanması
 • -Kaygının gelişimsel açıdan açıklanması
 • -Kaygıya üç aşamalı müdahale modeli
 • -Kaygıya bilişsel müdahale
 • -Kaygıya davranışsal müdahale
 • -Kaygıya duygu düzenleme bağlamında müdahale
 • -Kaygıya literatür temelinde spesifik müdahale
 • -Uygulama
 • ·Kişilik sorunları
 • -Özsaygı
 • -Özsaygının tanımlanması
 • -Denge modeli temelinde belirtileri
 • -Bireyden kaynaklı özsaygı nedenleri
 • -Çevreden kaynaklı özsaygı nedenleri
 • -Özsaygıya müdahale
 • -Özsaygıya bilişsel müdahale
 • -Özsaygıya davranışsal müdahale
 • -Özsaygıya literatür temelinde spesifik müdahale
 • -Uygulama
 • Utangaçlık
 • -Utangaçlığın tanımlanması
 • -Denge modeli temelinde belirtileri
 • -Bireyden kaynaklı utangaçlık nedenleri
 • -Çevreden kaynaklı utangaçlık nedenleri
 • -Utangaçlığın üçlü model açısından açıklanması
 • -Utangaçlığa müdahale
 • -Utangaçlığa bilişsel müdahale
 • -Utangaçlığa davranışsal müdahale
 • -Utangaçlığa literatür temelinde spesifik müdahale
 • -Uygulama
 • Mükemmeliyetçilik
 • -Mükemmeliyetçiliğin tanımlanması
 • -Üç boyutlu mükemmeliyetçilik modeli
 • -Bireyin kendi içerisinde yaşadığı mükemmeliyetçilik
 • -Bireyin kişilerarası ilişkilerde yaşadığı mükemmeliyetçilik
 • -Denge modeli temelinde belirtileri
 • -Bireyden kaynaklı mükemmeliyetçilik nedenleri
 • -Çevreden kaynaklı mükemmeliyetçilik nedenleri
 • -Mükemmeliyetçiliğin bilişsel açıdan açıklanması
 • -Mükemmeliyetçiliğin davranışsal açıdan açıklanması
 • -Mükemmeliyetçiliğe müdahale
 • -Mükemmeliyetçiliğe çok boyutlu müdahale modeli
 • -Mükemmeliyetçiliğe bilişsel müdahale
 • -Mükemmeliyetçiliğe davranışsal müdahale
 • -Mükemmeliyetçiliğe literatür temelinde spesifik müdahale
 • ·Kişilik sorunları
 • -Kişilerarası İlişkilerde Bağımlılık
 • -Bağımlılığın tanımlanması
 • -Denge modeli temelinde belirtileri
 • -Bireyden kaynaklı bağımlılık nedenleri
 • -Çevreden kaynaklı bağımlılık nedenleri
 • -Bağımlılığa müdahale
 • -Bağımlılığa bilişsel müdahale
 • -Bağımlılığa davranışsal müdahale
 • -Bağımlılığa literatür temelinde spesifik müdahale
 • -Uygulama
 • Dürtü Kontrolsüzlüğü
 • -Dürtü kontrolsüzlüğünün tanımlanması
 • -Denge modeli temelinde belirtileri
 • -Dürtü kontrolsüzlüğünü açıklayan ikili işleme modeli
 • -Dürtü kontrolsüzlüğünün neden olduğu psikolojik sorunlar
 • -Bireyden kaynaklı dürtü kontrolsüzlüğü nedenleri
 • -Çevreden kaynaklı dürtü kontrolsüzlüğü nedenleri
 • -Dürtü kontrolsüzlüğüne müdahale
 • -Dürtü kontrolsüzlüğüne bilişsel müdahale
 • -Dürtü kontrolsüzlüğüne davranışsal müdahale
 • -Dürtü kontrolsüzlüğüne literatür temelinde spesifik müdahale
 • -Uygulama
 • ·Kayıp Temelli Sorunlar
 • -Yas
 • -Yasın tanımlanması
 • -Ross’un yas modeli
 • -Denge modeli temelinde belirtileri
 • -Bireyden kaynaklı yas nedenleri
 • -Çevreden kaynaklı yas nedenleri
 • -Yasa müdahale
 • -Yasa bilişsel müdahale
 • -Yasa davranışsal müdahale
 • -Psikolojik sağlamlık ve yas
 • -Yasa literatür temelinde spesifik müdahale
 • -Uygulama
 • İntihar
 • -İntiharın tanımlanması
 • -Çok boyutlu intihar modeli
 • -Denge modeli temelinde belirtileri
 • -Bireyden kaynaklı intihar nedenleri
 • -Çevreden kaynaklı intihar nedenleri
 • -İntihara müdahale
 • -İntihara bilişsel müdahale
 • -İntihara davranışsal müdahale
 • -İntihara literatür temelinde spesifik müdahale
 • -Uygulama
Programın Amacı Psikolojik destek sunan alan uzmanlarına ve öğrencilerine, bireyle psikolojik danışma sürecinde çok sık karşılaşılan sorunlara yönelik olarak, kuramsal ve ampirik bilgilerle beraber, müdahaleleri öğretmektir
Programın Kazandıracağı Bilgi ve Beceriler Bu programı tamamlayan ögrenciler aşağıdaki yetenekleri kazanacaklardır:

.Öfkelerini yönetebilecek

.Özsaygılarını artıracak

.Kaygıları ile başa çıkabilecek

. Mükemmeliyetçilik soruna bütüncül bakabilecek

. İntihar soruna bütüncül bakabilecek

. Yas soruna bütüncül bakabilecek

. Kişilerarası ilişkilerde bağımlılık soruna bütüncül bakabilecek

.Diğer sorunlarla ilgili bilgi ve deneyim sahibi olacaklardır

Ön Kayıt İçin Tıklayın

Yeniliklerden Haberdar ol

Yeni eklenen eğitimlerden & size özel kampanyalardan haberdar olmak için lütfen kayıt yaptırınız.