YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Sürekli Eğitim Uygulama ve
Araştırma Merkezi

Bizi Arayın : (0212) 236 85 70
25.02.2017

Uygulamalı Dış Ticaret Uzmanlığı Sertifika Programı (ÇÖZÜM İK)

Eğitim Tarihi:

Başlangıç : 25.02.2017
Bitiş : 12.03.2017

Eğitim Yeri :

Yıldız Teknik Üniversitesi
Yıldız, Beşiktaş, İstanbul

Eğitim Süresi :

36 Saat

Ücret:

Tanımsız

Eğitim Detayları

Eğitimin İçeriği


I.DIŞ TİCARETE GİRİŞ

Dış Ticarete Giriş, Kavram ve Tanımlar

Dış Ticarette Uluslararası ve Ulusal Düzenlemeler

Dış Ticaret Mevzuatı ve Uygulamalar

İthalat Mevzuatı ve Uygulamalar

İhracat Mevzuatı ve Uygulamalar

Dahilde İşleme Rejimi

Hariçte İşleme Rejimi

Serbest Bölge Mevzuatı ve Uygulamaları

Dış Ticarette Teşvik ve Devlet Yardımları

Dış Ticarette Teslim Şekilleri

Dış Ticarette Ödeme Şekilleri

Dış Ticarette Nakliye ve Sigorta İşlemleri

Dış Ticaretin Finansmanı ve Alternatif Finansman Teknikleri

Dış Ticarette Risk ve Risk Yönetimi

Kambiyo Mevzuatı

TPKK Kanunu, 32 Sayılı Karar ve İlgili Tebliğler


Eğitmen Prof. Dr. Barış SİPAHİ


II.ULUSLARARASI TİCARET HUKUKU

Uluslararası Özel Hukukun Genel Esasları

Uluslararası Sözleşmeler

Dış Ticaret Sermaye Şirketleri

Dış Ticarette Kullanılan Belgeler

Uluslararası Uygulamada Banka Teminat Mektupları

Türkiye – Avrupa Birliği İlişkileri ile İlgili Yasal Düzenlemeler


Eğitmen Doc. Dr. Mustafa Erkan


III.ULUSLARARASI PAZARLAMA

Uluslararası Pazarlama

Uluslararası Pazarlamanın İşletmeler Açısından Önemi

Uluslararası Pazarlama Fonksiyonları

Uluslararası Pazarlama Sisteminin İncelenmesi

Uluslararası Pazarlama Kararlarında İşletme İçi ve Dışı Etkenler

Çağdaş Yönetim Teknikleri ve Uluslararası Pazarlama Yönetimi İlişkisi

Uluslararası Pazarlarda Strateji Alternatifleri ve Uygun Strateji Seçimi

Uluslararası Pazarlama Karmasının Geliştirilmesi

Uluslararası Pazarlama Bilgi Sistemi ve Pazarlama Araştırması

Uluslararası Pazarlama Kararları İçin Bilgi İhtiyacı

Uluslararası Pazarlama Araştırmalarının Faydaları

Yeni Rekabetçi Stratejiler ve Global Pazarlama Yönetimi İlişkisi

Uluslararası Pazarlarda Strateji Alternatifleri ve Uygun Strateji Seçimi

Global Rekabetin Yeni Standartları

Ürün ve Üretim Kalitesi

Maksimum Tercih İçin Çeşitlilik

Uyarlama

Erişimdeki Hız ve Kolaylık

Yenilik Yaratmadaki Hız

Düşük Maliyet

Stratejik Etkinlik

Ortaklaşa Rekabet

Rekabet Üstü Olmak

Yeni Ekonominin Uluslararası Pazarlama Stratejileri

Toplam Kalite Yönetimi ve Pazarlama Yönetimi İlişkisi

Veri Tabanına Dayalı Pazarlama Sistemi

Pazarlamada Performans Yönetimi Uygulamaları

Örnek Vaka Çalışmaları ve Sektörle İlgili Değerlendirmeler


Eğitmen Prof. Dr. İbrahim KIRCOVA


IV.GÜMRÜK MEVZUATI VE UYGULAMALARI

4458 sayılı Gümrük Kanunu

Gümrük Yönetmeliği

İthalat Rejim Kararı

Onaylanmış Kişi Statüsü

Yetkilendirilmiş Yükümlü

İhracat Rejim Kararı

Gümrük ve Dış Ticaret Alanında Düzenleyici ve Denetleyici Kamu Kurumları

Eşyanın Gümrük Kıymeti ve GATT (Gümrük Tarifeleri ve Ticareti Anlaşması) VII. Maddesine İlişkin Uluslararası Kıymet Sözleşmesi

İthalat ve İhracatta Tahsil Edilen Vergiler ve Mali Yükümlülükler

Gümrük Vergilerine Karşı Başvurulacak Kanun Yolları

Gümrük Vergilerinde Muafiyet ve İstisna Halleri

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu

Gümrük Birliği Uygulaması

Türkiye’nin Taraf Olduğu Serbest Ticaret Antlaşmaları

Menşei Kavramı ve Eşyanın Menşei

Eşyanın Tercihli ve Tercihsiz Menşei

Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP)

Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi

Gümrükçe Onaylanmış İşlem veya Kullanım Kavramı

Şartlı Muafiyet Düzenlemeleri

Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri

Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi

Bedelsiz İthalat

İhracat Rejimi

İhracat Türleri

Transit Rejimi

Hariçte İşleme Rejimi

Hariçte İşleme Rejiminde Standart Değişim Sistemi

Gümrük Antrepo Rejimi

Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi

İhracatta Mevcut Devlet Teşvikleri

Yatırım Teşvik Belgesi ve Yatırım Teşvik Kapsamında İthalat İşlemleri

Dahilde İşleme Rejimi

Dahilde İşleme Rejiminde Şartlı Muafiyet Sistemi

Dahilde İşleme Rejiminde Geri Ödeme Sistemi

Geçici İthalat Rejimi

Gümrük Müşavirliği Mesleği

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri


Eğitmen Fatih UZUN, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrük Müfettişi


Detaylı bilgi için TIKLAYINIZ. ÇÖZÜM İNSAN KAYNAKLARI

İletişim Bilgileri:

Telefon: (0216) 411 43 44 - 386 43 63

Detaylı bilgi için Gamze Güven
Cep : (0533) 685 00 81

Mail:

gamze@cozuminsankaynaklari.com

Yeniliklerden Haberdar ol

Yeni eklenen eğitimlerden & size özel kampanyalardan haberdar olmak için lütfen kayıt yaptırınız.