YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Sürekli Eğitim Uygulama ve
Araştırma Merkezi

Bizi Arayın : (0212) 236 85 70
27.02.2016

Türkiye Finansal Raporlama Standartları Sertifika Programı

Eğitim Tarihi:

Başlangıç : 27.02.2016
Bitiş : 20.03.2016

Eğitim Yeri :

Yıldız Teknik Üniversitesi
Yıldız, Beşiktaş, İstanbul

Eğitim Süresi :

48 Saat

Ücret:

Tanımsız

Eğitim Detayları

Kamu Gözetimi Kurumu ( KGK )’nın düzenlemeleri, bu düzenlemeler doğrultusunda Sermaye Piyasası Kanunu ( SPK ) ve Türk Ticaret Kanunu’ndaki düzenlemeleri ile Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının ülkemizde uygulanmaya başlamıştır. Bu alanda yetişmiş personele olan ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır.

 

Yıldız Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi düzenlediği bu sertifika programı ile bu alanda yetişmiş insan kaynağı yetiştirilmesine destek sağlamak hedeflenmektedir.

 

Sertifika programımızda hem akademik olarak çalışan hocalarımız ile hem de bu alanda uzmanlaşmış uygulamacılar ile verimli bir eğitim ortamı oluşturulmaktadır.

 

Programın Hedef Kitlesi:

 

·           TFRS / TMS konularında kendinin geliştirmek isteyen meslek mensupları,

·           İşletmelerin muhasebe bölümlerinde çalışanlar,

·           Kariyerlerini bu alanda geliştirmek isteyenler.

 

Eğitim Süresi: 48 Saat

 

Eğitim İçeriği:

 

·           Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve

·           TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu

·           TMS 2 Stoklar

·           TMS 7 Nakit Akış Tabloları

·           TMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler Ve Hatalar

·           TMS 10 Raporlama Döneminden (Bilanço Tarihinden) Sonraki Olaylar

·           TMS 11 İnşaat Sözleşmeleri

·           TMS 12 Gelir Vergileri

·           TMS 16 Maddi Duran Varlıklar

·           TMS 17 Kiralama İşlemleri

·           TMS 18 Hasılat

·           TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar

·           TMS 21 Kur Değişiminin Etkileri

·           TMS 23 Borçlanma Maliyetleri

·           TMS 24 İlişkili Taraf Açıklamaları

·           TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum

·           TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme Ve Ölçme

·           TFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar

·           TMS 34 Ara Dönem Finansal Raporlama

·           TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü

·           TMS 37 Karşılıklar, Koşullu Borçlar Ve Koşullu Varlıklar

·           TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar

·           TMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller

·           TFRS 1 Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması

·           TFRS 3 İşletme Birleşmeleri

·           TFRS 5 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar Ve Durdurulan  Faaliyetler

·           TFRS 8 Faaliyet Bölümleri

·           TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar

·           TFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü

·           VUK ve TFRS Karşılaştırması


Yeniliklerden Haberdar ol

Yeni eklenen eğitimlerden & size özel kampanyalardan haberdar olmak için lütfen kayıt yaptırınız.