YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Sürekli Eğitim Uygulama ve
Araştırma Merkezi

Bizi Arayın : (0212) 236 85 70
14.12.2013

Toplam Kalite Yönetimi

Eğitim Tarihi:

Başlangıç : 14.12.2013
Bitiş : 12.01.2014

Eğitim Yeri :

Yıldız Teknik Üniversitesi
Yıldız, Beşiktaş, İstanbul

Eğitim Süresi :

60 saat

Ücret:

Tanımsız

Eğitim Detayları

Amaç

 

Küreselleşen ve rekabetin ön plana çıktığı iş dünyası koşullarında tüm kuruluşlar ürün ve hizmet kalitesinde sürekli daha iyiyi aramak ve daha iyi olmayı hedeflemek zorundadır.
 Toplam Kalite Yönetimi (TKY), bir kurumun sürekli gelişmesi için uyguladığı sistematik, bütünsel ve organizasyonel yaşam biçimidir. Müşteri ihtiyaçlarını yerine getirebilmek için kullanılan insan, iş, ürün ve hizmet kalitesinin sağlanabilmesi için her süreçte personelin katılıma dayalı olan bu yönetim modeli, kurumlarda sürekli gelişim ve iş süreçlerinde iyileştirmeler sağlayarak iç ve dış müşteri memnuniyetinin ve üretkenliğin artırılması ve maliyetlerin düşürülmesi sonucu kurumun başarılı sonuçlar elde etmesini hedefler. Bu yönetim modelinde amaç, piyasanın ihtiyaçlarında yoğunlaşma, tüm alanlarda kaliteyi sağlama, kalite standartları oluşturma, süreçlerin sürekli geliştirilmesi ve iletişimin sağlanmasıdır.

 TKY'nin amaçlarını; verimliliği ve kaliteyi arttırma, şikayetleri ortadan kaldırma, maliyetleri azaltarak eldeki kaynakların optimum kullanımını sağlama, işlem zamanını kısaltma ve gelişmelerin sürekli izlenerek kurumsal faaliyetlere aktarılması gibi sıralamak mümkündür. Bu eğitimin amacı Toplam Kalite Yönetimi?ni uygulayan veya uygulamak isteyen şirketlerde bu anlayışı yerleştirmek ve sürecin şirket içinde yayılmasını sağlayacak uygulayıcılar yetiştirmektir. Bu eğitimle katılımcılar, bir kuruluşta Toplam Kalite Yönetimi?nin uygulanması ile kaliteyi yükseltmenin, verimliliği artırmanın, maliyeti düşürmenin ve rekabet gücünü artırmanın ne ölçüde gerçekleşebileceği hakkında bilgi sahibi olacaklardır.

 Eğitim sonucunda katılımcıların aşağıdaki kazanımları elde etmesi hedeflenmektedir ;


•Temel Toplam Kalite Yönetimi terminolojisi ve genel kavramlarda bilgi edinilmesi
•Değişen yönetim anlayışında süreç yönetiminin yeri süreçlerin tanımlanması ve sistematik olarak izlenip analiz edilerek sürekli iyileştirilmesi olarak tanımlayabileceğimiz "süreç yönetimi" kavramı hakkında bilgi ve uygulama çalışmaları
•Yöneticilik koçluk ve liderlik kavramlarının gelişiminin temel ilkelerinin ve unsurlarının anlaşılması kalite yönetimi ile ilişkilendirilmesi
•ISO standardları ve kurumsal gelişim modelleri hakkında bilgi edinilmesi
•Kalite Yönetiminin önemli bir unsuru olan müşteri odaklılık için önemli özelliklerin anlaşılması
 


 Katılım Şartları

 

Eğitimin hedef kitlesi, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda eğitime ihtiyaç duyan her sektörden ve meslekten bireyler olacaktır.
  

Bu kapsamda ;
 

•Çalıştıkları firmalarda kalite kavramının yerleşmesini arzulayan üst ve orta kademe yöneticiler, girişimciler; kalite kavramıyla ilgili çalışma yapanlar
 

•Faaliyet alanları ne olursa olsun daha iyi, verimli ve karlı iş yapmak isteyen firmaların orta ve üst düzey yöneticileri, yönetici adayları
 

•Süreç Yönetimi çalışmalarında aktif biçimde rol alan yönetici ve çalışanlar
 

•Yeni bir meslek edinmek isteyenler
 


 Sertifika Hakkında

 

Katılımcılar eğitim sonunda başarı sertifikasını alabilmek için % 80 devam koşulunu sağlamak ve final sınavından başarılı bir puan almakla yükümlüdür. Yıldız Teknik Üniversitesi ve İstanbul Institute tarafından düzenlenen Toplam Kalite Yönetimi Sertifika programının katılımcılarına Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü ve SEM müdürü ile Istanbul Institute'den bir yetkilinin imzası olacak.Türkçe olmak üzere bir sertifika sunulacaktır.

 

 Eğitim İçeriği

 

1.Toplam Kalite Yönetimine Giriş ( 6 saat/ 1 gün)◦Kalite Kavramı

 

◦Kalite Kavramının Tarihsel Gelişimi
◦Toplam Kalite Yönetiminin Tanımı
◦Toplam Kalite Yönetimin Yararları
◦Toplam Kalite Yönetiminin Başarısını Engelleyen Faktörler
◦Toplam Kalite Yönetimi ile Klasik Yönetim Anlayışı ve Değişim Mühendisliğinin Karşılaştırılması

 

2.Kurumsal Gelişim Modelleri ve Liderlik ( 6 saat/ 1 gün)◦Mükemmellik Modeli ve Kurumsal Gelişime Etkisi

 

 Liderlik/Koçluk Becerileri
 Değişim Yönetimi

 

3.Toplam Kalite Yönetiminin Temel İlkeleri ( 6 saat/ 1 gün)◦Liderlik

 

◦Müşteri Odaklılık Müşteri ve Çalışan İhtiyaçlarını Dikkate Alma
 Müşteri Beklentilerini Anlamak

◦Herkesin Katılımı ve İletişim Takım Çalışması
 Kalite Çemberleri

◦Tedarikçi İşbirliği
◦Sürekli Iyileştirme "Kaizen"
◦Hedeflerle Ve Verilerle Yönetim
◦Süreç Yönetimi
◦Önlemeye Dönük Yaklaşım
◦Sürekli Eğitim Ve Öğrenen Organizasyon

 

4.Kalite Sistemleri ( 6 saat/ 1 gün)◦ISO nedir?

 

ISO 9000 Kalite Yönetim sistemi
 ISO 14000 Çevre Yönetim sistemi
 Diğer Kalite Sistemleri OHSAS 18001 İş sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
 ISO-27001 Bilgi Güvenliği Yönetim sistemi
 ISO-20000 Bilgi Teknolojileri hizmet Yönetim sistemi
 ISO-10002 Müşteri memnuniyeti Yönetim sistemi


 

5.Müşteri İlişkileri Yönetimi ve Ölçüm Sistemleri ( 6 saat/ 1 gün)◦Müşteri İlişkileri

 

◦İç ve Dış Müşteri Memnuniyet Ölçümleri

 

 

6.Organizasyon ve Kalite ( 9 saat/ 1.5 gün)◦Performans Ölçütleri

 

◦Kurum Kültürü ve Kalite
◦Kalite ve Planlama
◦Kalite ve Maliyet İlişkisi

 

7.Toplam Kalite Yönetiminde Kullanılan Teknikler ( 18 saat/ 3 gün)◦Süreç Yönetimi
 

 

◦Problem Çözme Teknikleri
◦Benchmarking/Kıyaslama
◦Diğer

 

8. Sertifikasyon (Sınav) ( 3 saat/ 0.5 gün)
 
 

Yeniliklerden Haberdar ol

Yeni eklenen eğitimlerden & size özel kampanyalardan haberdar olmak için lütfen kayıt yaptırınız.