YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Sürekli Eğitim Uygulama ve
Araştırma Merkezi

Bizi Arayın : (0212) 236 85 70
16.04.2016

Temel Koçluk Eğitimi Sertifika Programı

Eğitim Tarihi:

Başlangıç : 16.04.2016
Bitiş : 30.04.2016

Eğitim Yeri :

Yıldız Teknik Üniversitesi
Yıldız, Beşiktaş, İstanbul

Eğitim Süresi :

32 Saat

Ücret:

Tanımsız

Eğitim Detayları

Siz hala yöneticilik mi yapıyorsunuz?

 

 

Amacı :

 

Bu program, her kademedeki yöneticiye, doyumlu bir yaşam hedefleyen genç ve yetişkine gereken temel koçluk bilgi ve becerisini kazandırmak amacıyla hazırlanmıştır. Katılımcıların kendilerinde var olan potansiyeli fark etmeleri / daha fazla kullanmaları, özlenen davranış değişikliği ve performansa ulaşarak eğitimden kalıcı bir fayda sağlamaları da amaçlanmaktadır.

 

Koçluk;

 

Bir koç ile birey ya da takım arasında, kişisel / kurumsal / işlevsel olarak belirlenen hedefler temel alınarak sıra dışı sonuçlara ulaşılmasını amaçlayan profesyonel bir ortaklıktır. Bireylerin şimdi nerede oldukları ve gelecekte nerede olmak istedikleri üzerine yoğunlaşılır. Eğitime katılanlar, koçlukta elde edilen sonuçların; kendi çabaları, koçluk becerileri, koçluk zihni ve metotları ile desteklenen birey ya da takımlara ait eğilimler, seçimler ve hareketlerin sonucunda elde edildiğini yaşayarak öğrenir. Bu eğitime katılımla elde edilecek kazanımlar, programı tercih edenlerin niteliğine bağlı olarak çeşitlenecektir.

 

Kurumsal Kazanımlar;

 

 'Temel Koçluk Becerileri kazandırılan çalışanlar, kuruluş içindeki profesyonel iletişimin kalitesini yükseltirler,  Birim / takım yöneticileri, belirli bir amaçla bir araya gelmiş bu grupların performansı izlemek, arttırmak, üyeleri sonuçlardan sorumlu kılmak üzere sağlıklı bir etkileşim içine girerek daha başarılı ve doyumlu bir çalışma ortamına kavuşulmasına ön ayak olabilirler,  Kurum genelinde koçluk yapacak dâhili koçlar olarak kendilerini geliştirmeyi sürdürebilirler.

 

Bireysel kazanımlar;

 

 Bireylerin kendilerine ilişkin farkındalıkları gelişir,  Daha doyumlu bir yaşam için tutum ve davranış değişiklikleri gerçekleştirirler,  Yöneticileri, çalışma arkadaşları, eşleri ve çocuklarıyla iletişimlerinin kalitesi yükselir,  Yaşamlarının sorumluluğunu alıp harekete geçerek bekleyen hedeflerine kararlılıkla yönelirler.

Programdan elde edecekleri bilgi ve yöntemleri içselleştirerek kişisel gelişim süreçlerine dahil edenlerin kendilerinde görünürleştirecekleri olumlu nitelikler aşağıdaki gibi sıralanabilir;

 

Özsaygılı, Otantik, Özgüvenli, Yaratıcı, İkna Yeteneği Gelişmiş, Adanmış, Kararlı, Etik, Adil, Onurlu, Alçakgönüllü, İlham Verici, Asil, Açık, İyimser, Tutkulu, Saygılı, Riskleri Yönetebilen, Güçlü İletişimci, Destekleyici, Vizyoner, Lider.

 

 

Yeniliklerden Haberdar ol

Yeni eklenen eğitimlerden & size özel kampanyalardan haberdar olmak için lütfen kayıt yaptırınız.