YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Sürekli Eğitim Uygulama ve
Araştırma Merkezi

Bizi Arayın : (0212) 236 85 70
13.04.2013

Sigorta Acenteliği İşletme Yönetimi Sertifika Programı

Eğitim Tarihi:

Başlangıç : 13.04.2013
Bitiş : 05.05.2013

Eğitim Yeri :

Yıldız Teknik Üniversitesi
Yıldız, Beşiktaş, İstanbul

Eğitim Süresi :

48 Saat

Ücret:

Tanımsız

Eğitim Detayları

AMAÇ

 

Sigorta ve Emeklik Şirketlerinin hizmetlerini müşterilerine ulaştırmak için aracılık eden sigorta acentelerini kurumsal yapıda, günümüz işletme şartlarına uygun halde faaliyet gösteren birer kuruluş haline getirmek amacı ile acente üst yönetimini, modern işletme yönetimi teknikleri ile deneyimlerini artırmak ve bu amaca göre düzenlenen sertifikalı eğitim programı ile donatmak.

 

HEDEF

 

Sigorta şirketleri dağıtım kanalları stratejilerini, bu kanallardan elde edilen karlılık verimliliğine ve şirkette yaratığı katma değerin büyüklüğüne uygun hedeflerle oluşturmaktadırlar. Sektörün prim üretiminin %70’i sigorta acenteleri tarafından üretilmektedir. Buradan da acentelerin, sigorta şirketleri için ne kadar önemli bir satış aracısı olduklarının bir kanıtı olduğunu görebiliriz. Bununla beraber, acenteler günümüz pazar koşullarında, değişen müşteri çeşitliliği ve ihtiyaç farklılığına uygun olarak; kendi içyapılarında gösterdikleri satış, pazarlama, İK, Finans –Muhasebe ve operasyon faaliyetlerindeki yönetim becerilerini geliştirmek durumundadırlar. Bu amaca yönelik düzenlenen kişisel gelişim ağırlıklı bu sertifika programıyla; acentesini kurumsal yapıda geliştirecek ve işletmesinin tüm birimlerinin daha iyi koşullarda çalışır hale getirecek bir vizyon oluşturma kolaylığını kazanmış olacaklardır. Sigorta şirketlerinin merceğinde olan önemli konulardan birisi de maliyet ölçekli faaliyetlerdir. Bu eğitim programıyla birlikte acentelere; Bilanço, Gelir tabloları, maliyet ve yönetim muhasebesi, finansal yönetim ve karlılığı etkileyen finans analiz tekniklerine yönelik konular uygulamalı olarak verilecektir.

 

KATILIMCILARA SAĞLANAN FAYDALAR

 

Sigorta acenteliğinde üst düzeyde yönetim üstlenen yetkililerin; şirkete daha ileriye taşımları için gerekli olan liderlik boyutunda yönetim, iletişim, karar verme ve harekete geçme gibi konularda becerilerin artırılması. Ayrıca şirket karlılığını etkileyen finans ve muhasebe konularında genel bilgiye sahip olmaları ve elde edilen sonuçları analiz edebilme becerisini göstermesi. Satış ve Pazarlama alanında daha karlı müşterilere ulaşma ve teknolojini kullanılmasıyla birlikte müşteri hacmini artırma. Yeni satış kaynaklarına ulaşılması için bunların müşteri olarak satışla sonuçlanmasına yönelik yeni yaklaşım tekniklerinin kazanılması.

 

KATILIM ŞARTLARI

 

Sigorta şirket acente sahipleri ve  yöneticiler, broker sahipleri ve yöneticileri, sigorta şirketinde acente ve brokerlarla yönetsel ilişki içinde bulunan yönetici kadroları bu programa katılımcı olabilirler.

 

SERTİFİKA HAKKINDA

 

Katılımcılar eğitim sonunda başarı sertifikasını alabilmek için % 80 devam koşulunu sağlamak ve final sınavından başarılı bir puan almakla yükümlüdür. Yıldız Teknik Üniversitesi ve Etkin Eğitim ve Yönetim Danışmanlığı tarafından düzenlenen bu sertifika programının katılımcılarına, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü ve Sigorta Şirketi Genel Müdür’lüğünün imzalarının bulunduğu bir sertifika sunulacaktır.

 

EĞİTİM İÇERİĞİ

 

I. ACENTE İŞLETMECİLİĞİNDE GİRİŞİMCİLİK SÜREÇLERİ

 • Girişimcilikte Temel Kavramlar, Girişimciliğin Önem Ve Özellikleri.
 • Girişimcikte İş Fikri, Yatırım Ve Yapılabilirliği İçin Yenilikçi Yaklaşımlar.
 • Girişimcilikte İş Kurma Süreçleri, Engeller Ve Tehditler.
 • Acentelikte Girişimcilik Ve Sürdürülebilirlik

 

II. ACENTE İŞLETMETCİLİĞİNDE TEMEL KAVRAMLAR

 

 • Sigorta Aracısı Kavramı, Sektördeki Yeri Ve İlgili Yasal Düzenlemeler.
 • "Sigorta Acentesi" Tanımı, Unsurları Ve Acente Türleri.
 • Acente İşletmeciliğinin Temel İlkeleri; Verimlilik, Ekonomiklik, Karlılık, Etkinlik Ve Kalite.
 • Acentelik Sözleşmeleri Ve Acentelik İlişkisinin Sona Erme Nedenleri.
 • Acentelerin Yetki,  Yükümlülük Ve Sorumlulukları.

 

III. ACENTE İŞLETMECİLİĞİNDE PLANLAMA

 

 • Planlama Nedir; Özellikleri, Faydaları ve Planlama Süreci.
 • Acente Kuruluşu; Misyon-Vizyon, Amaç Ve Hedeflerin Belirlenmesi. 
 • Acentelerde İş Planının Oluşturulması.
 • Stratejik Planların Hazırlanması; Yönetim, Üretim, Finans Ve Pazarlama Planları.
 • Acentelerde Sorun İrdeleme; Gelişmeye Yönelik Çözüm Seçenekleri ile Önceliklerin Belirlenmesi.

 

IV. ACENTE İŞLETMECİLİĞİNDE ORGANİZASYON YAPILARI

 

 • Geleneksel Organizasyon Yapıları.
 • Sigorta Dağıtım Kanallarında Organizasyon Yapıları Ve Acenteler İçin Önemi.
 • Acente Organizasyon Yapılarını Belirleyen Unsurlar Ve İşlevsel Sorumlulukları.  
 •  Acentelerde Departmanlaşma Ve Yetkilerin Belirlenmesi. 
 • İş Akışlarının Önemi Ve Operasyonel Yükün Azaltılması.
 • İşletmelerde Denetim, Acentelerde Etkin Bir Kontrol Ve Takip Sisteminin Temel İlkeleri.

 

V. ACENTE İŞLETMECİLİĞİNDE PAZARLAMA YÖNETİMİ

 

 • Pazarlama Yönetim Süreci Ve Pazarlama Faaliyetlerinin Planlanması.
 • Acentelerde Pazarlamanın Önemi Ve Stratejik Pazarlama Yönetimi.
 • Pazar Araştırmaları Ve Pazarlama iletişimi.
 • Acentelik İçin Swot Analizinin Yapılması.
 • Kişisel Satışın Pazarlamadaki Yeri Ve Önemi.
 • Sigorta İşlemlerinde Web Uygulamaları.

 

VI. ACENTE ÜRETİMİ VE KARLILIĞINI ETKİLEYEN SATIŞ YÖNETİMİ

 

 • Sigortacılıkta Temel İhtiyacın Belirlenmesi Ve Bu İhtiyaca Yönelik Satış Yaklaşımı.
 • Müşteri Sınıflandırılması Ve Hedef Müşteri Tespiti.
 • Branş Bazında Satış, Satış Artırma Ve Çapraz Satış Teknikleri.
 • Müşteri Odaklılık ve Etkin Müşteri iletişimi.                                                                                                                
 • Etkili Sunum Teknikleri.
 • Satış Sonrası Hizmet Ve Müşteri Takibi.
 • Acente Karlılığını Etkileyen Faktörler; Ürün Ve Satış Kanalı Tercihi, 
 • Komisyon Ve Hasar/Prim Oranları, Operasyonel Maliyetler.
 • Satış Bütçelerinin oluşturulması Ve Hedeflere Göre Satış Sonuçlarının Analizi.

 

VII. ACENTE İŞLETMECİLİĞİNDE FİNANS YÖNETİMİ VE FİNANSAL ANALİZ YAKLAŞIMI

 

 • İşletmelerde Finans Kavramı, Finansal Planlama  Ve Denetim.
 • İşletmeler İçin Gerekli Finansman Kaynakları.
 • Acente Alacak (Tahsilat) Yönetimi Ve Finansman Üzerindeki Etkileri.
 • Finansal Tablolarının Acente İçin Önemi.
 • Bilânço, Gelir Tablosu, Nakit Akış Tablolarının Değerlendirilmesi.

 

VIII. ACENTEDE MUHASEBE YÖNETİMİ VE İŞLETME KARLILIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ

 

 • Acentelerde Muhasebe İşlevinin Amacı Ve Önemi.                 
 • Maliyet Muhasebesi.
 • Yönetim Muhasebesi.
 • Acente Maliyetlerini Etkileyen Faktörler, acente Sabit ve Değişken Maliyetlerinin Analizi.
 • Faaliyet Gelirleri Ve Diğer Gelirler.  

 

IX. ACENTE YÖNETİMİNDE İNSAN KAYNAĞI PLANLAMASI VE YÖNETİMİ

 

 • İş Tanımları, İş Analizleri Ve Görev Tanımları.
 • Yeterlilik Ve Yetkinliklerin Belirlenmesi.
 • İnsan Kaynağı Seçme Ve Yerleştirme Uygulamaları.
 • İşe Alıştırma/Oryantasyon.
 • Performans Değerleme Ve Çalışmayı Özendirme (Motivasyon).
 • Ücretlendirme; Acentelerde Prim, Teşvik ve Ödüllendirme Sistemleri.

 

X. ORGANİZASYONLARDA İLETİŞİM VE DAVRANIŞ YÖNETİMİ

 

 • Organizasyonlarda İletişim Ve İletişim Sürecinin Unsurları.
 • Örgütsel İletişim Araçları.
 • İşletmelerde İletişim Şekilleri; Formal ve İnformal İletişim Kanalları.
 • İletişimi Engelleyen Faktörler.
 • Acente-Şirket Ve Acente-Müşteri İlişkisi Yönetimi.

 

XI. ACENTE YÖNETİCİSİNİN KİŞİSEL GELİŞİMİ: YÖNETİCİLİK VE LİDERLİK

 

 • Yönetici Ve Liderin Tanımı.
 • Yönetici Ve Lider Arasında Belirleyici Temel Farklılıklar.
 • Acente Yöneticisinin Rolü Ve Liderlik Becerileri.
 • Acentede Verimlik Yönetimi Ve Motivasyonel Yaklaşım.    

 

XII. SİGORTACILIKTA İŞ AHLAKI VE MESLEK ETİĞİ, SOSYAL SORUMLULUK BİLİNCİ VE ÇEVRE İLE İLİŞKİLERİ 

 

İş Ahlâkı Ve Etik Değerlerin Önemi, Genel İlkeler.

Müşterilerle İlişkiler.

Tedarikçilerle İlişkiler.

Rakip Acentelerle İlişkiler.

Acente Çalışanları ile İlişkiler.

Sigorta Şirketi Ve Sigortalı Haklarının Korunması.

Çevreye Karşı Duyarlılık Ve Sosyal Sorumluluk İlkeleri.

 

 

EĞİTİM SÜRESİ: 48 saat

 

EĞİTİM ŞEKLİ (YÖNTEMİ)

 

Akademik ve uygulamalı

  

İRTİBAT BİLGİLERİ:

 

Levent ŞEN

levent@etkinyonetim.com

(0212) 343 35 43

Yeniliklerden Haberdar ol

Yeni eklenen eğitimlerden & size özel kampanyalardan haberdar olmak için lütfen kayıt yaptırınız.