YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Sürekli Eğitim Uygulama ve
Araştırma Merkezi

Bizi Arayın : (0212) 236 85 70
30.11.2019

SATINALMA VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

Eğitim Tarihi:

Başlangıç : 30.11.2019
Bitiş : 15.12.2019

Eğitim Yeri :

Yıldız Teknik Üniversitesi
Yıldız, Beşiktaş, İstanbul

Eğitim Süresi :

4 Hafta / 48 saat

Ücret:

Eğitim Detayları

Satınalma ve Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı

Eğitimin Amacı

Global ekonominin bir gereği olarak, şartların daha da zorlaştığı günümüzde; işletmelerin daha satın alırken kar etme gerekliliği anlayışı değişmez bir gerçek olarak karşımıza çıkmakta ve “Satınalma” departmanlarının önemi giderek artmaktadır. En iyi ürünü, en uygun fiyattan satın alırken kar eden ve en hızlı şekilde elde eden satın almacılar şirketlerini rekabette bir adım öne geçirecekler. Dijitalleşen dünya ile birlikte artık bildiğimiz satınalma, süreçlerinden oluşan satınalma anlayışı da güncelliğini kaybetti. Tedarik zinciri, depo ve stok yönetimi, lojistik ve taşımacılık süreçleriyle birleşen modern satınalma yöntemlerinin tanıtılacağı eğitimde, girdilerin maliyetini düşürmek ve böylelikle kârlılığın ve verimliliğin artırılmasının nasıl sağlanabileceğini üzerine de odaklanılacaktır. Bu eğitim programında,satınalma çalışanlarının, stratejik düşünebilen, işin detaylarını analiz eden, maliyet avantajı yaratacak değişik alternatifler sunabilen ve şirketlerin tüm bölümlerine tam anlamıyla destek verebilecek birer iş ortağı olmaları hedeflenmektedir.

Kimler Katılmalı

 • Satınalma ve Tedarik Zinciri Yönetimi pozisyonlarında çalışan, yeni teknolojilerle kendisini geliştirmek isteyenler,
 • Satınalma ve Tedarik Zinciri Yönetimi konusunda kariyer yapmak, yeni deneyimler kazanmak isteyenler.

  Eğitimin Süresi

  48 Saat (4 Hafta)

  Eğitmenler

  Prof. Dr. Semih ÖNÜT, Prof. Dr. Mehmet TANYAŞ, Prof. Dr. Umut R. TUZKAYA, Doç. Dr. Alev Taşkın GÜMÜŞ, Dr. İsmail KARAKIŞ

  Eğitimin İçeriği

  Satınalma Yönetimi

·Stratejik Satınalma Yönetimi

·Satınalmada İnovasyon (Dijital Satınalma)

·Teklif Çeşitliliği ve Fiyat Yönetimi
·Dış Kaynak Kullanımı
·Başabaş Analizi
·Maliyet Baskısı. En Ucuza Değil, Memnuniyete de Odaklı Satınalma
·Yeşil Satınalma
·Kalite Yönetim Sistemlerinde Satınalma
·Satınalma Yönetiminde Kritik Başarı Etmenleri (KPI)
·Satınalmada Pazarlık Stratejileri

·Tedarikçi Seçme ve Değerlendirme Sistemleri

·Vaka Analizleri

Tedarakçi İlişkileri ve Tedarik Zinciri Yönetimi
·Tedarik Zinciri ve Tedarik Zinciri Yönetimi Kavramı
·Kamçı Etkisi (Bullwhip Effect)
·Tedarik Zinciri Yapıları (Esnek, Tepkisel, Dirençli)
·Tedarik Zinciri Paradigmaları, İtme-Çekme, Yalınlık-Çeviklik, Erteleme
·SCOR Modeli
·Tedarik Zincirinde Ağ Tasarımı
·Tedarik Zincirinde Optimizasyon Modelleri
·Tedarikçi Yönetimdeki Envanter-VMI
·Yeşil ve Tersine TZY
·TZY’nde Bilgi Teknolojileri Kullanımı
·Tedarik Zinciri 4.0 (Dijital Tedarik Zinciri)
·TZY’nde Kritik Başarı Etmenleri (KPI)

Lojistik Yönetimi

·Lojistik Kavramı ve Temel Lojistik Faaliyetler
·Lojistik Yönetimi
·Türkiye Lojistik Sektörü
·Lojistik Maliyetler ve Toplam Mâliyet Kavramı
·Müşteri Hizmet Düzeyi ve Lojistik Mâliyet İlişkisi
·Dış Kaynak Kullanımı
·Konsolidasyon Modelleri
·Döngüsel Sefer (Milk Run) Sistemi
·Çapraz Sevkiyat (Cross-Dock) Sistemi
·Lojistik Bilişim ve İletişim Sistemleri
·Yükleme Optimizasyonu
·Rota Optimizasyonu
·Vaka Analizleri
Taşımacılık Yönetimi
·Taşımacılığın Önemi, Temel Kavramlar ve Lojistikteki Yeri
·Taşımacılık İstatistikleri
·Taşıma Modları
·Karma Taşımacılık Modelleri
·Taşımacılık Sektörü
·Taşıma Modu Seçimi Uygulaması
·Taşıyıcı Araç, Ekipman ve Kaplar
Depo Yönetimi
·Tedarik Zinciri Yönetiminde Depolamanın Yeri ve Önemi
·Depo Türleri
·Depo Yeri Seçimi
·Depolamada Dış Kaynak Kullanımı
·Raf ve Elleçleme Ekipmanları
·FIFO, FEFO, LIFO Kuralları
·Depolarda İş Sağlığı ve Güvenliği
·Depolamada Otomatik Tanıma Sistemleri (Barkod, RFID)
·Otomatik Depolama Sistemleri
·Depo Yönetim Yazılımı (WMS)
·Sipariş Toplama Teknikleri
·Depo Tasarım Metodolojisi

·Vaka Analizleri

Stok Yönetimi

·Stok ve Envanter Kavramları
·Stok Yönetiminin Amacı ve Fonksiyonu
·Stok Kalemleri İçin ABC Analizi
·Stok Maliyetlerinin Hesaplanması
·Bağımsız Talep Yapısı için Stok Yönetimi
·Basit Stok Kontrol Modeli
·En Yüksek Stok ve En Düşük Stok, Sipâriş Verme Düzeyleri
·Ekonomik Sipariş ve Ekonomik Üretim Miktarlarına İlişkin Hesaplar
·Emniyet Stokları ve Hesabı
·Malzeme İhtiyaç Planlaması (Ürün Ağacı, Miktar Hesaplamaları)
·Vaka Analizleri

Yeniliklerden Haberdar ol

Yeni eklenen eğitimlerden & size özel kampanyalardan haberdar olmak için lütfen kayıt yaptırınız.