YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Sürekli Eğitim Uygulama ve
Araştırma Merkezi

Bizi Arayın : (0212) 236 85 70
13.12.2022

PYTHON ile İstatistiksel Analiz

Eğitim Tarihi:

Başlangıç : 13.12.2022
Bitiş : 15.01.2023

Eğitim Yeri :

Online- Canlı Eğitim

Eğitim Süresi :

42 Saat

Toplam Ücret:

6.500 TL (KDV Dahil)

Ön Kayıt Formu

Eğitim Detayları

Eğitimin Amacı:

Nicel veriler ile uğraşan araştırmacılara Python yardımıyla temel ve ileri düzeyde istatistiksel analizler hakkında bilgi ve deneyim kazandırmaktır. Programda, araştırmacılar temel ve ileri istatistiksel analiz yöntemlerini öğrenmelerinin yanı sıra bu yöntemler için gerekli olan Python kullanımını temel seviyeden başlayarak öğreneceklerdir.

Eğitim Hedef Kitlesi: 

Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ve akademisyenler

Eğitimin İçeriği:

Python ile İstatistiksel Analiz
İçerik Açıklama
Python Programlama Dili
 • Python kurulum ve giriş
 • Veri Türleri
 • Değişkenler
 • Operatörler
 • Python Kitaplıklarına Genel Bakış
 • Diziler ve Matrisler
 • Temel fonksiyonlar, metotlar
 • Import ve Export
 • Kontrol ifadeleri (for, if, while)
 • Veri Görselleştirme
Açıklayıcı Veri Analizi
 • Merkezi Eğilim Ölçüleri
 • Merkezi Yayılım Ölçüleri
 • İstatistiksel Grafikler (Kutu Grafikleri, QQ plot, histogram..vb)
Olasılık ve İstatistiksel Fonksiyonlar
 • Rasgele sayı türetme
 • İstatistiksel Fonksiyonlar
 • Kesikli Dağılımlar
 • Normal Dağılım
 • Örneklem Dağılımları (t, ki-kare, F)
 • Sürekli Dağılımlar
Hipotez Testleri, parametrik ve Parametrik Olmayan İstatistiksel Testler
 • Normallik Testi
 • Tek örneklem t-testi
 • Bağımsız örneklem t-testi
 • Bağımlı örneklem t-testi
 • Tek yönlü ANOVA
 • İki-Yönlü ANOVA
 • Post-Hoc İkili Karşılaştırmalar
 • Wilcoxon işaret sıra testi
 • Mann-Whitney U testi
 • Wilcoxon testi
 • Kruskal-Wallis testi
Kategorik Veri Analizi
 • Frekans Tabloları
 • Çapraz Tablolar
 • Ki-Kare Bağımsızlık testi
 • Fisher, Mc-Nemar, Cochran Q Testi
Korelasyon Analizi
 • Korelasyon analizi ve görselleştirmesi
Regresyon Analizi
 • Doğrusal Regresyon varsayımları ve veri modelleme
Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemler
 • Faktör Analizi
 • Kümeleme Analizi
 • Lojistik Regresyon

Eğitim Takvimi:

13 Aralık 2022  18.00 - 21.00

17 Aralık 2022  09.00 - 17.00

20 Aralık 2022  18.00 - 22.00

25 Aralık 2022  09.00 - 17.00

27 Aralık 2022  18.00 - 21.00

07 Ocak 2023   09.00 - 17.00

10 Ocak 2023   18.00 - 22.00

15 Ocak 2023 09.00 - 17.00

Eğitmen:

Doç. Dr. Öyküm Esra YİĞİT

https://avesis.yildiz.edu.tr/oeyigit

Ön Kayıt İçin Tıklayın

Yeniliklerden Haberdar ol

Yeni eklenen eğitimlerden & size özel kampanyalardan haberdar olmak için lütfen kayıt yaptırınız.