YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Sürekli Eğitim Uygulama ve
Araştırma Merkezi

Bizi Arayın : (0212) 236 85 70
09.03.2024

PYTHON ile İstatistiksel Analiz

Eğitim Tarihi:

Başlangıç : 09.03.2024
Bitiş : 23.03.2024

Eğitim Yeri :

Online- Canlı Eğitim

Eğitim Süresi :

30 saat

Toplam Ücret:

7.500 TL (KDV Dahil)

Ön Kayıt Formu

Eğitim Detayları

Eğitimin Amacı:

Nicel veriler ile uğraşan araştırmacılara Python yardımıyla temel ve ileri düzeyde istatistiksel analizler hakkında bilgi ve deneyim kazandırmaktır. Programda, araştırmacılar temel ve ileri istatistiksel analiz yöntemlerini öğrenmelerinin yanı sıra bu yöntemler için gerekli olan Python kullanımını temel seviyeden başlayarak öğrenebileceklerdir.

Eğitimin İçeriği:

Python ile İstatistiksel Analiz
İçerik Açıklama
Python Programlama Dili
 • Python kurulum ve giriş
 • Veri Türleri
 • Değişkenler
 • Operatörler
 • Python Kitaplıklarına Genel Bakış
 • Diziler ve Matrisler
 • Temel fonksiyonlar, metotlar
 • Import ve Export
 • Kontrol ifadeleri (for, if, while)
 • Veri Görselleştirme
Açıklayıcı Veri Analizi
 • Merkezi Eğilim Ölçüleri
 • Merkezi Yayılım Ölçüleri
 • İstatistiksel Grafikler (Kutu Grafikleri, QQ plot, histogram..vb)
Olasılık ve İstatistiksel Fonksiyonlar
 • Rasgele sayı türetme
 • İstatistiksel Fonksiyonlar
 • Kesikli Dağılımlar
 • Normal Dağılım
 • Örneklem Dağılımları (t, ki-kare, F)
 • Sürekli Dağılımlar
Hipotez Testleri, parametrik ve Parametrik Olmayan İstatistiksel Testler
 • Normallik Testi
 • Tek örneklem t-testi
 • Bağımsız örneklem t-testi
 • Bağımlı örneklem t-testi
 • Tek yönlü ANOVA
 • İki-Yönlü ANOVA
 • Post-Hoc İkili Karşılaştırmalar
 • Wilcoxon işaret sıra testi
 • Mann-Whitney U testi
 • Wilcoxon testi
 • Kruskal-Wallis testi
Kategorik Veri Analizi
 • Frekans Tabloları
 • Çapraz Tablolar
 • Ki-Kare Bağımsızlık testi
 • Fisher, Mc-Nemar, Cochran Q Testi
Korelasyon Analizi
 • Korelasyon analizi ve görselleştirmesi
Regresyon Analizi
 • Doğrusal Regresyon varsayımları ve veri modelleme
Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemler
 • Faktör Analizi
 • Kümeleme Analizi
 • Lojistik Regresyon


Eğitim Takvimi:

Cumartesi - Pazar (Haftada 1 Gün - 6 Saat)   09.30 - 16.30

Eğitmen:

Doç. Dr. Öyküm Esra YİĞİT

https://avesis.yildiz.edu.tr/oeyigit/

Ön Kayıt İçin Tıklayın

Yeniliklerden Haberdar ol

Yeni eklenen eğitimlerden & size özel kampanyalardan haberdar olmak için lütfen kayıt yaptırınız.