YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Sürekli Eğitim Uygulama ve
Araştırma Merkezi

Bizi Arayın : (0212) 236 85 70
17.09.2022

PROJE YÖNETİMİ SERTİFİKA PROGRAMI (SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞI İLE PROTOKOL KAPSAMINDA)

Eğitim Tarihi:

Başlangıç : 17.09.2022
Bitiş : 16.10.2022

Eğitim Yeri :

Online Eğitim

Eğitim Süresi :

60 Saat (5 Hafta) Cumartesi − Pazar 9:30 − 16:30

Toplam Ücret:

3500 TL (KDV Dahil)

Ön Kayıt Formu

Eğitim Detayları

PROJE YÖNETİMİ

(Eğitim bilgilendirmeleri mailinize iletilecektir.)


SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞI İLE PROTOKOL KAPSAMINDA

** Covid-19 Küresel salgınının seyrine göre eğitime örgün olarak devam edilecektir.

Eğitmenler:

Prof. Dr. Eyüp Bağcı https://avesis.yildiz.edu.tr/eyup/iletisim

Prof. Dr. Selçuk ÇEBİ https://avesis.yildiz.edu.tr/scebi

Doç. Dr. Yasin ŞEHİTOĞLU https://avesis.yildiz.edu.tr/ysehit

Eğitim detayları

  • Eğitimin sonunda bir sınav ve proje teslimi olacaktır.
  • Proje konuları adayların çalıştığı sektöre, sektörün ya da çalıştığı kurumların sorunlarına yönelik belirlenecektir.
  • Eğitim başarısı %50 sınav ve %50 proje puanları ile değerlendirilecek ve başarı notu 70 olacaktır.
  • Eğitimlerin sonunda başarılı olanlara “Başarı Sertifikası”, başarısız olanlara ise “Katılım Belgesi” verilecektir.
  • Eğitimlere %80 devam zorunluluğu bulunmaktadır.
  • KOSGEB EĞİTİM DESTEĞİNDEN FAYDALANILABİLMEKTEDİR.

Bu eğitim sonunda verilecek sertifika PMI (Project Management Institute) tarafından gerçekleştirilen, PMP (Project Management Professional) sınavı için gerekli olan 35 saat eğitim ön şartını karşılamaktadır.

PROJE YÖNETİMİ

Etik ve Mesleki Davranış İlkeleri

Temel Unsurlar

Projeler

Proje Yönetiminin Önemi

Proje, Program, Portföy, ve Operasyon Yönetiminin İlişkisi

Kılavuzun Bileşenleri

Uyarlama

Proje Yönetimi İş Belgeleri

PROJELERİN FAALİYET GÖSTERDİKLERİ ÇEVRE

Çevresel İşletme Faktörleri

Organizasyonel Süreç Varlıkları

Organizasyonel sistemler

PROJE YÖNETİCİSİNİN ROLÜ

Proje Yöneticisinin Tanımı

Proje Yöneticisinin Etki Alanı

Proje Yöneticisinin Yetkinlikleri

Entegrasyonu Gerçekleştirme

PROJE ENTEGRASYON YÖNETİMİ

Proje Başlatma Belgesinin Geliştirilmesi

Proje Yönetim Planının Geliştirilmesi

Proje Çalışmalarının Yönlendirilmesi ve Yönetilmesi

Proje Bilgi Birikiminin Yönetilmesi

Proje Çalışmalarının İzlenmesi ve Kontrolü

Entegre Değişiklik Kontrolünün Gerçekleştirilmesi

Projenin ya da Fazın Kapatılması

PROJE KAPSAM YÖNETİMİ

Kapsam Yönetiminin Planlanması

Gereksinimlerin Toplanması

Kapsamın Tanımlanması

İKY'nin Oluşturulması

Kapsamın Onaylanması

Kapsamın Kontrolü

PROJE ZAMAN ÇİZELGESİ YÖNETİMİ

Zaman Çizelgesi Yönetiminin Planlanması

Aktivitelerin Tanımlanması

Aktivitelerin Sıralanması

Aktivite Sürelerinin Tahmin Edilmesi

Zaman Çizelgesinin Geliştirilmesi

Zaman Çizelgesinin Kontrolü

PROJE MALİYET YÖNETİMİ

Maliyet Yönetiminin Planlanması

Maliyetlerin Tahmin Edilmesi

Bütçenin Belirlenmesi

Maliyetlerin Kontrolü

PROJE KALİTE YÖNETİMİ

Kalite Yönetiminin Planlanması

Kalitenin Yönetimi

Kalitenin Kontrolü

PROJE KAYNAK YÖNETİMİ

Kaynak Yönetiminin Planlanması

Aktivite Kaynaklarının Tahmin Edilmesi

Kaynakların Sağlanması

Ekibin Geliştirilmesi

Ekibin Yönetilmesi

Kaynakların Kontrolü

PROJE İLETİŞİM YÖNETİMİ

İletişim Yönetiminin Planlanması

İletişimin Yönetilmesi

İletişimin İzlenmesi

PROJE RİSK YÖNETİMİ

Risk Yönetiminin Planlanması

Risklerin Tanımlanması

Niteliksel Risk Analizinin Yapılması

Niceliksel Risk Analizinin Yapılması

Risk Yanıtlarının Planlanması

Risk Yanıtlarının Uygulanması

Risklerin İzlenmesi

PROJE TEDARİK YÖNETİMİ

Tedarik Yönetiminin Planlanması

Tedariklerin Yürütülmesi

Tedariklerin Kontrolü

PROJE PAYDAŞ YÖNETİMİ

Paydaşların Belirlenmesi

Paydaş Katılımının Planlanması

Paydaş Katılımının Yönetilmesi

Paydaş Katılımının İzlenmesi

GENEL DESTEK PROGRAMINDAN YARARLANMA KOŞULU VE KABUL SÜRECİ

(1) Programdan yararlanmak isteyen işletmenin, Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde olması, KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı ve aktif durumda olması esastır.

(2) İşletme ve Kurum/Kuruluşlar, KOSGEB Veri Tabanına Kayıt Sürecine İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde, www.kosgeb.gov.tr internet adresinden KOSGEB Veri Tabanına kaydını yapar.

(3) İşletmenin desteklerden faydalanabilmesi için KOBİ Bilgi Beyannamesinin güncel olması gerekmektedir.

(4) KOSGEB Veri Tabanında yer alan ve Programdan yararlanmak isteyen işletme, Genel Destek Programı Başvuru Formunu www.kosgeb.gov.tr internet adresinden elektronik ortamda doldurup çıktısını alarak ilgili Uygulama Birimine başvuru yapar.

(5) Uygulama Birimi, işletmenin KOBİ Bilgi Beyannamesine ve aktif/pasif durumuna göre başvuruyu inceler. Başvurusu kabul edilen işletmeden taahhütname alınır.

(6) Taahhütnamenin Uygulama Biriminde kayda alındığı tarih, Programın başlangıç tarihi olarak kabul edilir.

PROGRAMIN SÜRESİ

(1) Programın süresi, her bir işletme için 3 (üç) yıldır. Bu süre bitmeden Program tamamlanmış sayılmaz. Üç yıllık Program süresi tamamlandıktan sonra, işletmenin talebi halinde Program yeniden başlatılabilir. Bu durumda önceki Program kapsamında işletmeye kullandırılan destek miktarları dikkate alınmaz.

PROGRAM KAPSAMINDAKİ DESTEKLERİN ÜST LİMİT VE ORANLARI

(1) Program kapsamında sağlanacak desteklerin oranı 1. bölgede % 50 (elli), 2., 3. ve 4. bölgelerde % 60 (altmış), 5. ve 6. bölgelerde % 70 (yetmiş) olarak uygulanır.

EĞİTİM DESTEĞİ

Destek Unsurları

KOSGEB Eğitim Destekleri Hakkında Genel Bilgilendirme:

- KOSGEB kanunu ve misyonu gereği KOBİ ölçeğindeki işletmelere destekler ve hizmetler vermektedir. Dolayısıyla eğitim desteğinden yararlanılabilmesi için kişilerin bireysel başvuruları değil, KOBİ ölçeğindeki işletmelerin istihdam ettikleri personelleri için başvuru yapmaları esastır.

- İşletmenin desteklerden yararlanabilmesi için, Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde olması, KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı ve aktif durumda olması esastır.

-İşletmeler veritabanına kayıt olurken/beyanname güncellerken https://edevlet.kosgeb.gov.tr/EHizmetler.aspx adresini kullanabilirler.

- İşletmelerin KOSGEB veritabanına kayıt olduktan sonra /beyannamesini güncelledikten sonra öncelikle İşletme Geliştirme De Programına başvuru yapması, onay süreçlerinden sonra Eğitim Desteğine başvuru yapması gerekir.

- İşletmeler destekle ilgili detaylı bilgileri web sitemizde yer alan İşletme Geliştirme Destek Programı Uygulama Esasları üzerinden alabilirler.

https://www.kosgeb.gov.tr/Content/Upload/Dosya/%C4%B0sletme%20Gelistirme%20Destek%20Program%C4%B1/I%CC%87s%CC%A7letme%20Gelis%CC%A7tirme%20Destek%20Program%C4%B1%20Uygulama%20Esaslar%C4%B1-Copy1.pdf

- İşletmelerin kayıtlı olacakları KOSGEB Müdürlüğünde, atanacakları KOBİ Uzmanı vasıtasıyla Başvuru, değerlendirme, ödeme vb. tüm destek süreçlerini yürütmeleri gerekmektedir.

KOSGEB Eğitim Desteğine ilişkin hususlara dair KOSGEB’in web sayfasından incelenerek ilgili KOSGEB Müdürlüğü ile görüşülerek bilgi alınabilecektir.

Ön Kayıt İçin Tıklayın

Yeniliklerden Haberdar ol

Yeni eklenen eğitimlerden & size özel kampanyalardan haberdar olmak için lütfen kayıt yaptırınız.