YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Sürekli Eğitim Uygulama ve
Araştırma Merkezi

Bizi Arayın : (0212) 236 85 70
24.04.2021

OTOMOTİV KALİTE YÖNETİCİLİĞİ PROGRAMI

Eğitim Tarihi:

Başlangıç : 24.04.2021
Bitiş : 13.06.2021

Eğitim Yeri :

Online-Canlı ve Örgün

Eğitim Süresi :

14 GÜN

Ücret:

2500 TL+KDV

Eğitim Detayları

Katılımcı Profili :
Otomotiv Sektöründe Kalite ve Genel Yönetim bölümlerinde kariyer yapmak isteyen çağdaş kalite yönetimi bilgi ve becerileri edinmek isteyen çalışanlar.
Eğitim Hedefi :
Genel olarak Kalite ve Otomotiv Yönetim sistemleri konusunda bilgi ve beceri sahibi olmak ve bu konularda yönetim becerilerini geliştirmek.
Eğitimin İçerikleri :
IATF 16949:2016 Otomotiv Yönetim Sistemi Bilinçlendirme Eğitimi
Eğitim Tarihi : 24-25 Nisan 2021
IATF 16949:2016 Standardının Gelişimi
Standart Gereklerinin Ayrıntılı Tanıtımı
İlgili Temel Kavramların Tanıtımı
Çeşitli Örnekler Ve Uygulamalar
IATF 16949:2016 Otomotiv Yönetim Sistemi İç Tetkikçi Eğitimi
Eğitim Tarihi : 01-02 Mayıs 2021
IATF 16949:2016 Standardının Tanıtımı
Proses Yaklaşımı ve Gereklilikleri
Müşteri Özel İstekleri ve Önemi
Sistem Denetimi ve Süreçleri
Proses Denetimi ve Süreçleri
Ürün Denetimi ve Süreçleri
İç Denetçiler İçin Denetim Yaklaşımı ve Planlaması
Ürün Geliştirme Süreci ve Yaklaşımlar
Ürün Kalite Planlaması
Üretim Parçası Onay Prosesi
İstatistiksel Proses Kontrol
Ölçme Sistemi Analizi
Hata Türleri Ve Etkileri Analizi Denetimleri İle İlgi Örnek Ve Uygulamalar
Kalite Sistemi Denetimi ve Soru Listelerinin Kullanımı
Global 8D ve Etkin Problem Çözme Yöntemleri Eğitimi
Eğitim Tarihi :8 Mayıs 2021
Problem Çözme tekniklerine genel bakış.
G8D adımlarının kullanıcılara tanıtılması.
Kök nedenin bulunması
Düzeltici faaliyetlerin alınması
Sistemetik önleyici faaliyetlerin alınması
Alınan aksiyonların doğrulanması
G8D için takım çalışmasının önemi
Örnek problem problem üzerinden uygulama yapılması
Hata Türleri ve Etkileri Analizi (FMEA) Eğitimi
Eğitim Tarihi : 9 Mayıs 2021
FMEA nedir, hangi konularda, kimler kullanmalıdır
FMEA çalışma takımının oluşturulması
Deneyim ve firma kültürünün çalışmaya katılması
Ürün, proses gözlem teknikleri
FMEA çalışması sistematiğinin anlatılması
Örnek FMEA sayfası unsurlarının açıklanması
FMEA puanlama tekniklerinin anlaşılması
Müşteri isteklerinin çalışmaya katılması
FMEA girdi ve çıktılarının belirlenmesi
FMEA çalışmasının tüm sistem içindeki yeri ve konumunun algılanması
FMEA güncelleme gerekliliklerinin izah edilmesi
Örnek uygulamalar yapılması
Ürün Kalite Planlaması ve onaylama süreci ( APQP – PPAP) Eğitimi
Eğitim Tarihi : 22-23 Mayıs 2021
İleri Ürün Kalite Planlamasının amacı ve hedefi
Çalışma takımının oluşturulması
APQP de kullanılan çalışma formatlarının örneklenmesi
Parça Onay Prosesi amaç ve kapsamının anlatılması
PPAP kapsamının mevcut otomotiv ana sanayilerinden örnekler ile açıklanması
Çalışmaların dokümantasyonun oluşturulması
PPAP dosyası bileşenlerinin örneklerle anlatılması
Firma süreçlerinde APQP kilit noktalarının belirlenmesi
APQP ve PPAP uygulama etkinliklerinin ölçülmesi
Gözden geçirme toplantısı yöntemleri
Bilgi paylaşımında otomasyon örneklerinin tanıtımı
TPM (Toplam Verimli Bakım) Eğitimi
Eğitim Tarihi : 29 Mayıs 2021
Kayıpların elemine edilmesi
Arızalara karşı beş temel önlem
Planlı Bakım
Otonom Bakım
Kirlilik kaynakları için karşı önlemler
Temizlik ve Yağlama işlemlerinin standardizasyonu
Toplam ekipman verimliliği
TPM Sütunlar
İstatiksel Proses Kontrol (SPC-IPK) Eğitimi
Eğitim Tarihi : 30 Mayıs 2021
Kalitede önleme yaklaşımı ve sürekli gelişme
Temel istatistik kavramlar
Proses değişkenliği
Histogram
Normal dağılım ve parametreleri
Yeni istatistiksel proses kontrol sistemi
Ölçüm ve veri toplama
Makina yeterlilik analizi
Proses yeterlilik analizi
Yeterlilik göstergelerinin hesabı
Değişkenler için kontrol kartları
Nitelikler için kontrol kartları
Kontrol kartlarının analizi
Ölçüm Sistemleri Analizi (Measuring System Analysis) MSA Eğitimi
Eğitim Tarihi : 5 Haziran 2021
Ölçüm sistemleri ve ölçüm verilerinin kalitesi
Ölçüm sistemlerinin istatistiksel özellikleri
Kararlılık
Sapma
Tekrarlanabilirlik
Yeniden üretilebilirlik
Doğrusallık
Parça ve ölçüm sistemleri değişkenlikleri
Sistem analiz prosedürlerinin oluşturulması
Örnek uygulamalar
5 S ve KAIZEN Eğitimi
Eğitim Tarihi : 6 Haziran 2021
5 S Uygulamasının Faydaları
Seiri (Ayıklama)
Seiton(Düzenleme)
Seiso(Temizlik)
Seiketsu(Süreklilik)
Shitsuke(Disiplin)
5 S’e Karşı Dirençler
Karlılık ve maliyetlerdeki yeni yaklaşımlar.
Yalın üretim sistemi ve elemanlarının tanımlanması
Yedi MUDA (israf) ve nedenleri
6 Temel kaizen kuralı
Kaizen ve uygulama adımları
Kaizen organizasyonu
Yıllık kaizen planı
Kaizen uygulamaları ve personel yönetimi
Yalın Üretim Eğitimi
Eğitim Tarihi : 12 Haziran 2021
Yalın düşüncenin 5 Temel kavramı
Değer
Değer Akışı
Süreklı akış
Çekme
Mükemmellik
Yalın üretim sistemi
Yalın Dönüşüm ve Taichi Ohno
7 büyük israf-mura-muri-mura
Toplam verimli bakım
Değer akış Haritalama
Sürekli Gelişen Dünya da Liderlik Eğitimi
Eğitim Tarihi : 13 Haziran 2021
Yönetici Kimdir?
Lider Kimdir?
Lider-Yönetici Farkları
Başarılı Bir Liderin Sahip Olması Gereken Özellikler
Liderlik Stili ve Türleri
Kişilik Türlerine Göre Liderlik
Bir Lider Neler Yapabilir?
Başarı Stratejileri
Liderin Çalışanların Motivasyonu Üzerindeki Etkisi
Karar Verme Yöntemleri
Problem Çözme Teknikleri
Grup Dinamiği ve Takım Çalışması
Değişim Liderliği
Vizyoner Liderlik

Eğitim Saati

09.30-16.00

Program sonunda yapılacak olan sınavdan başarılı olan katılımcılara Tüv Austria Turk ve Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından Sertifika düzenlenecektir.Yeniliklerden Haberdar ol

Yeni eklenen eğitimlerden & size özel kampanyalardan haberdar olmak için lütfen kayıt yaptırınız.