YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Sürekli Eğitim Uygulama ve
Araştırma Merkezi

Bizi Arayın : (0212) 236 85 70
02.10.2021

Ortaöğretimde Kariyer Eğitimi ve Rehberliği Sertifika Programı

Eğitim Tarihi:

Başlangıç : 02.10.2021
Bitiş : 16.10.2021

Eğitim Yeri :

Yıldız Teknik Üniversitesi
Yıldız, Beşiktaş, İstanbul

Eğitim Süresi :

5 GÜN(45 SAAT TEORİ 15 SAAT UYGULAMA)

Ücret:

3950 TL+KDV%8 

Eğitim Detayları

Eğitim Detayları

Gelişim Merakla Başlar Eğitimle Beslenir!

Kariyer Eğitimi ve Rehberliğine Bilimsel, Bütüncül ve Sistematik bir Yaklaşım

Ortaöğretimde Kariyer Eğitimi ve Rehberliği Sertifika Programı

1. Program: 2, 3, 9, 10, 16 Ekim 2021

2. Program: 15, 16, 18, 19 Kasım, 4 Aralık 2021

3. Program: 24, 25, 27, 28 Ocak, 12 Şubat 2022

4. Program: 4, 5, 7, 8, 16 Nisan 2022

Ön kayıt sırasında, hangi tarihi tercih ettiğinizi lütfen mesaj kısmında belirtiniz.


Eğitimin Detayları:

Eğitimin sonunda proje ve sunum yapılacaktır.

Eğitime %80 devam zorunluluğu bulunmaktadır.

Eğitim süresi sonunda eğitime %80 oranında katılım sağlayan ve proje ile sunumundan en az 80 puan alan katılımcılar Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlük onaylı sertifika belgesi alacaklardır.

Eğitim sonunda yapılacak olan proje ve sunumdan 100 üzerinden 80’den daha az puan alan, ancak programın yüzde 80 devam koşulunu yerine getirmiş olan katılımcılara katılım belgesi verilecektir.

Her bir eğitim en az 10 kişiden oluşmaktadır.

Eğitim saatleri: 09.00-17.15 arasındadır.


Eğitime Kimler Katılabilir?

Psikolojik Danışman ve Rehberler, Sınıf Rehber Öğretmenleri, Kariyer Danışmanları, Psikologlar

Eğitimin Amacı

Eğitimde yaşanan paradigma değişimini anlayarak büyük resmi görmek. Öğrencinin kişisel gelişimini merkeze alarak, kariyer eğitimi ve rehberliği alanında yapılan bilimsel araştırmaların ve modellerin sınıf içi uygulamalarını öğrenmek.

Eğitim Modülleri:

Modül 1: Tutum ve Davranışların Alt Dinamikleri

İdeal benlik, gerçek benlik ve olması gereken benlik nedir? Kariyer kararı verme ile ilişkisi nedir? Bireyi birey yapan dinamikler nelerdir? Bu dinamikler kararlarımızı nasıl etkiler ve onları nasıl yönetebiliriz?

İnsanı anlamak için kritik olan alt dinamikler (içgüdü, ihtiyaç, inanç, duygu, değer gibi) derinlemesine irdelenir. Katılımcılar, bu kavramların kariyer kararına etkisini fark eder. Kavramları sınıf içinde nasıl kullanabileceklerini yapılan aktiviteler aracılığı ile öğrenir.

Modül 2: Beynimizi Anlamak

Beynimizin yapısı ve işlevi nasıldır? Bu bölümlerin duygu, düşünce, davranış ve tutumlarımıza etkileri nelerdir?

Ergenlik dönemindeki bireylerin kariyer kararlarına nörobilim perspektifinden bakılır. Öğrencilerin kararlarını etkileyen dinamiklerin beyin ile ilişkisi ve bu bilgilerin öğrencilere nasıl aktarılabileceği öğrenilir.

Modül 3: Öğrenmeyi Öğrenmek

Öğrenme derinliği nedir? Algılarımız öğrenme sürecimizi nasıl etkiler? Farkındalık bir öğrenme midir? Bilişsel ve duyuşsal öğrenme nedir?

Bilgi ile karşılaşılmasından, kişinin kendisinde ve çevresinde fark yaratmasına kadar olan süreç, merak ve öğrenme, doğru soru sorma aşamaları irdelenir. Ezberden yapılan mutluluk ve başarı tanımları sorgulanır; öğrenme ile ilişkisi ele alınır.

Modül 4: Zihin Yapıları ve Nöroplastisite

Sınırlayıcı ve gelişimci zihin yapıları nedir? Öğrenciler gelişimci zihin yapısına nasıl sahip olabilirler? Nöroplastisite nedir? İç-dış kontrol odağı nedir? Öğrencilerin iç kontrol odaklı olmaları nasıl sağlanabilir?

Zihin yapıları, kontrol odağı kavramlarının nöroplastisite ile olan ilişkisi irdelenerek beyin ile bağlantısı kurulur. Öğrencilerin sınırlayıcı inançlarının ve sorumluluk almalarının kariyer kararına olan etkisi incelenir. Kariyer rehberliği alanında yapılabilecek uygulamalar tartışılır.

Modül 5: Kariyer Eğitimi ve Rehberliğinde Uluslararası Standartlar

Kariyer kuramları ve tarihçesi nedir? Son dönem kuramları ve güncel modeller nelerdir? Kariyer rehberliğinde uluslararası standartlar nelerdir?

Kariyer kuramlarının tarihsel gelişimi, geçmişten günümüze paradigma değişimi çerçevesinde anlatılır. Son dönem kuramları ve güncel modeller detaylandırılır. Katılımcılar, zamanın ruhu ile kuramların ilişkisini kurar. Kariyer rehberliği konusunda uluslararası standartlara bakılır.

Modül 6: Kariyer Planlaması ve Yapılandırmasında Öne Çıkan Boyutlar ve Beceriler

Kariyer karar sürecinde ilgisiz ve meraksız olma hangi yaşam ve kariyer problemi ile sonuçlanır? Öne çıkan beceriler nelerdir? Psikolojik dayanıklılık ve kariyer kararı arasındaki ilişki nedir? Değerlerin yaşamda ve kariyer kararındaki önemi nedir?

Kariyer karar sürecine bütüncül bakış açısı kazandırılır, büyük resimdeki küçük detayların önemi vurgulanır. Bireylerin yaşamda ve kariyer kararında kazanması gereken temel beceriler üzerinde durulur. Değerlerin kariyer kararındaki önemi ile öğrencilerde değer belirleme çalışmalarının nasıl yapılacağı ele alınır.

Modül 7: Uygulamalı Grup Projesi Oluşturma

Alandaki mevcut uygulamaları biliyor muyum? Meslektaşlarımdan öğreniyor muyum? Öğrendiklerimi paylaşıyor muyum?

Katılımcılar, programdan ve birbirlerinden öğrendiklerini uygulayacakları ve yaratıcılıklarını kullanacakları bireysel ya da grup projesi ile değerlendirir.

5 günlük sertifika programına katılanlar, 2 günlük TurQuest ve Cambridge Profile Envanter Uygulama Eğitimini 1 günde tamamlayabilirler.

Eğitim tarihi:

1. Program 17 Ekim 2021

2. Program 5 Aralık 2021

3. Program 13 Şubat 2022

4. Program 17 Nisan 2022

Ücret: 790 TL + KDV (%8)

Eğitim Süresi: 1 Gün

Eğitim Yeri: Yıldız Teknik Üniversitesi, Yıldız Beşiktaş İstanbul

TurQuest ve Cambridge Profile Envanterleri Nedir:

TurQuest Kariyer ve Meslek Tercih Envanteri, 300 soruluk anket ile ilgileri ölçer. Sorular kültürden bağımsızdır.

İngiltere’de geliştirilmiş, 33 yıldır uygulanmakta olan envanter, CAPS Ekibi tarafından Türkiye eğitim sistemine adapte edilmiştir.

Cambridge Profile Kişisel Nitelik Envanteri, 280 soruluk sözel, sayısal, soyut ve uzamsal muhakeme, aritmetik hesaplama ile hızlı ve doğru çalışma bölümlerini içerir. Sonuçlar, TurQuest ile tespit edilen kariyer alanlarıyla ilişkilendirilir.

Öğrenci kendisini geçmişte etkilendiği insanlar ve olaylar kapsamında ele alır; ailesi ve diğer yakınları gözünden kendini değerlendirir.

Kendine uygun mesleklerin sektörler ve sektör içi yapılanma ile ilişkisini anlar.

Eğitimini, kendine uygun kariyer alanlarını göz önünde bulundurarak lisans, lisansüstü ve multidisipliner bir yaklaşımla planlama şansına sahip olur.

30-40 sayfa olan çalışma raporu İngilizcedir. Raporla birlikte öğrenciye eylem planı da verilir.

Eğitimin Amacı:

TurQuest ve Cambridge Profile Envanterlerini uygulamayı, yorumlamayı ve değerlendirmeyi öğrenmek.  

Eğitmenler:

Püren Savaş Gedikoğlu, BAEd MBA Yönetim ve Eğitim Danışmanı

Dr. Özgür Çelenk Psikolog

Bilgesu Başkurt Uzman Psikolojik Danışman

Esra Yılmaz Psikolojik Danışman ve Aile Danışmanı

Detaylı bilgi için TIKLAYINIZ.

https://www.yumpu.com/tr/document/read/65225884/ytu-psg-sertifika

İLETİŞİM

Bilgi için: Dr. Özgür Çelenk PSG Eğitim ve Kariyer 0 216 514 98 07 info@psg-caps.com

Kayıt için: Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu-Yaşam Boyu Öğrenme Birimi Öğr. Gör. İrem ÖZTÜRK ANABAL ybo@adiguzel.edu.tr

Yeniliklerden Haberdar ol

Yeni eklenen eğitimlerden & size özel kampanyalardan haberdar olmak için lütfen kayıt yaptırınız.