YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Sürekli Eğitim Uygulama ve
Araştırma Merkezi

Bizi Arayın : (0212) 236 85 70
01.03.2020

NLP PRACTITIONER / YAŞAM KOÇLUĞU SERTİFİKA PROGRAMI

Eğitim Tarihi:

Başlangıç : 01.03.2020
Bitiş : 03.05.2020

Eğitim Yeri :

Yıldız Teknik Üniversitesi
Yıldız, Beşiktaş, İstanbul

Eğitim Süresi :

60 Saat  40 Saat Teorik + 20 Saat Yapılandırma Görevleri – Yapılandırma Ödevleri

Ücret:

2500-TL (KDV Dahil)

Eğitim Detayları

Yaşam Koçluğu Sertifika Programı

Koç (Coach) kelimesi Fransızca kökenli eski bir kelimedir. Anlamı "insanları bir yerden diğerine taşıyan araç, araba" dır. 1500'lü yıllarda İngilizcede de benzer bir anlamda kullanılmaya başlanmıştır. Günümüzde kullanıldığı anlama yakın bir anlamda ilk kez 1840 yıllarında Oxford Üniversitesi'nde öğrencileri sınava hazırlayan özel öğretmenler için kullanılmaya başlanmıştır. 1880 ve sonrasında ise daha modern bir anlam içererek, sporcuları çalıştıran kişiler için kullanılmaya başlandı "Koç" kelimesi.

Koçluk terimi günümüzdeki anlamında ilk kez 1985 yılında Dr. Dick Borough tarafından kendi liderlik tarzını tanımlamak için kullanılmıştır. 1988 yılında Forbes dergisinde çıkan "Sigmund Freud, Henry Ford'a Karşı" başlıklı makale koçluğun tanım olarak yerleşmesinde dönüm noktası olarak kabul edilir. Koçluk başlangıcı belirli bir kuluçka, hazırlık dönemine ihtiyaç duymuş olsa da, başlangıcı ile hızlı bir ilerleme trendi göstermiş ve giderek yaygınlaşan, popüler bir meslek olmuştur. 1988'de Thomas Leonard finans dünyasında "Yaşamınızı Şekillendiren Yaşam" adı altında yaşam planlama kursları vermeye başlamıştır.

Leonard koçluğun nasıl öğrenilebileceğini belirleyen standartlar oluşturmaya başlamış ve bunun tüm dünyada kullanılabilir olduğunu, telefonla bile aktarılabileceğini göstererek bugünkü koçluğun temellerini oluşturmuştur.

Laura Whitworth ve John Withmoer da koçluğun bazı temel kurallarını belirleyerek koçluk alanının oluşmasına büyük katkıda bulunmuşlardır. 10 yılı aşkın sürede koçluğun bulunduğu yere gelmesindeki en önemli sebep koçluğun işe yarayan ve hızla sonuca ulaştıran bir yöntem olmasıdır.

Koçluk gelişmekte olan dinamik ve birçok alanın bileşik çalıştığı bir sistemdir. Koçluk birbirinden bağımsız yerlerde aynı zamanlarda oluşmuş ve ilişkiler yardımı ile gelişmiştir. Koçluk birbirinden beslenen birçok disiplininin sinerjisinin oluşturduğu geniş bir entelektüel çerçeveye sahiptir. Koçluğun modern kalıpları ve uygulama biçimi son derece dinamik ve içeriğe yöneliktir. Koçluk interaktif, karmaşık ve hızlı değişimlerin olduğu akışkan dünyada ihtiyaç olan açık bir alanın ihtiyaçlarını karşılamak için oluşmuştur. Kısacası ihtiyaçtan doğmuş ve ihtiyaçlar doğrultusunda gelişmektedir.

Koçluk çok yönlüdür, muhtelif alanları içerir. Koçluk zaman içinde modern sosyal yapının belirgin bir parçası halini almıştır. Dünyada koçluk eğitimi veren çeşitli kuruluşlar, enstitüler bulunmaktadır.

Hizmet aldığınız koçun, etik kurallara bağlı çalışıyor olması, ihtiyaç duyduğunuz alanda geçmiş deneyime sahip olması, yaşam koçluğu sertifika programı ile bir eğitim almış olması tercih edilebilir göstergedir.

Eğitim sadece pazar günleri saat 10.00-16.00 saatleri arasında olacaktır.

Eğitmen : Seda ÖZARPACI

Yaşam Koçluğu Eğitimine Kimler Katılabilir?

 • Profesyonel yaşamda koçluk seansları yapmak isteyenler
 • Koçluk, danışmanlık ve seans hizmetlerini geliştirmek isteyenler
 • İş ve özel yaşamında güçlü iletişim kurmak isteyenler
 • Yaşamında var olduğuna inandığı blokaj ve sınırlamalardan arınmak isteyenler
 • Kendi iç dengesini keşfetmek isteyenler

Eğitim İçeriği:

 • Öğrenilmiş Çaresizlik
 • Beyin
 • Nöronlar - Nörotransmitter
 • Sağ Beyin - Sol Beyin
 • Bilinç ve Bilinçaltı
 • Temel Koçluk Felsefesi
 • Temel Koçluk Programı Amacı
 • Kişisel Değişim - Gelişim - Dönüşüm
 • Koçluğun Disiplininin Tarihi ve Gelişimi
 • Koçluk Disiplini Nedir?
 • Koçluk Disiplini ile Diğer Disiplinler
 • Koçluk Disiplininin İlkeleri
 • Koçluk Becerileri
 • Koçluk Disiplininin Ön Varsayımları
 • Etkili İletişim Metotları
 • Uyum - Ahenk
 • Analiz – Öngörü - Gerçek
 • Etkili Dinleme
 • Etkili Sorular
 • Sezgi
 • İzin İstemek
 • Dönüt - Geribildirim
 • Netleştirme
 • Koçluk Süreci Özellikleri
 • Koçluk Süreç Akışı
 • Koçluk Sürecine Giriş
 • Yaşam Denge Çarkı
 • İlk Seans Yapısı
 • İlk Seans Formu
 • İkinci Seans Yapısı
 • İkinci Seans Formu
 • Optimal Hedef Belirleme
 • Optimal Hedef Özellikleri
 • Optimal Hedef Planı
 • Eylem Süreci
 • Değerlendirme
 • Koçluk İpuçları
 • Koçluk Süreç Modelleri
 • Gündeme koçluk
 • Spot koçluk
 • Blokajlar ve Teknikler
 • Değerlerle Çalışmak
 • SWOT Analizi
 • Beyin Fırtınası Tekniği
 • Maliyet - Fayda Analizi
 • 3-S Tekniği
 • Koçluk Mesleğine Başlarken
 • Koçluk Mesleği Sürecinde Kendimiz
 • Koçluk Mesleğine Geçiş Adımları

Eğitim Yöntemi: Eğitimlerde, teori ve örnek uygulamayı içerecek şekilde eğitim vermektedir.

Ölçme Değerlendirme: Eğitim sonunda sınavınız 3 aşamadan oluşmaktadır;

1. Çoktan seçmeli: Eğitim içerik ve bilgi ölçme hedefli sınav sistemi

2. Vaka analizi: Yoruma dayalı cevaplardan sınav sistemi

3. Seans Yönetimi: Seans yönetimi hedefli sınav sistemi

Uluslararası kabul görmüş Yaşam Koçluğu Eğitimi Sertifika Programı, Yaşam Koçu olmanız hedefi ile düzenlenmiş bir sertifika programıdır.

NLP Practitioner Sertifika Programı

NLP 1970’li yılların başında dilbilimci John Grinder ile matematikçi, bilgisayarcı ve Gestalt terapisti Richard uygulayıcısı Bandler’in belirli becerilere sahip insanlar ile bu becerilerde mükemmele ulaşmış insanlar arasındaki farklılıkları ortaya koyma çalışmaları ile Kaliforniya’da doğmuştur. Grinder ve Bandler, dikkatli ve detaylı bir gözlem sayesinde üç olağanüstü terapistin davranışlarını modellediler; modern aile terapisinin kurucusu Virginia Satir, Gestalt terapisinin kurucusu Fritz Perls ve modern hipnoterapinin kurucusu Milton Erickson. Çalışmaları sırasında bu bireylerin çok farklı tarzları olmasına karşın şaşırtıcı benzerlikte kalıplar kullandıklarını keşfettiler.

Grinder ve Bandler bu ilk çalışmanın ardından, mükemmel performansa sahip başka insanların modellerini çıkardıktan sonra, insanların performansını geliştirmek, mükemmel iletişimci haline gelmelerini sağlamak ve olumlu kişisel değişimlerden geçmelerini mümkün kılmak yönünde başkaları tarafından da kullanılabilecek yararlı bir model hazırladılar.

Hepimizin hayatta ulaşmak istediği hedefleri var ancak birçok insan hedeflerine ulaşmadan ya da bunlara nasıl ulaşacaklarını bilmeden, standartlarının çok altında bir hayat sürmekte. İstediğimiz hedeflere ulaşmak için beynimizin çalışma stratejisini çok iyi bilmeli, kaynaklarımızı bilinçli bir şekilde harekete geçirmeliyiz.

Nöro Linguistik Programlama hızlı ve etkili bir şekilde davranış değişikliği yaratmaya yönelik çok güçlü teknikler ve bunların nasıl kullanıldıklarını açıklayan uygulama felsefesinden oluşmaktadır.

NLP Eğitimine Kimler Katılabilir?

 • Profesyonel yaşamda NLP Danışmanlığı ve seansları yapmak isteyenler
 • Koçluk, danışmanlık ve seans hizmetlerini geliştirmek isteyenler
 • İş ve özel yaşamında güçlü iletişim kurmak isteyenler
 • Yaşamında var olduğuna inandığı blokaj ve sınırlamalardan arınmak isteyenler
 • Kendi iç dengesini keşfetmek isteyenler

Eğitim İçeriği:

 • Değişim Aşamaları
 • Öğrenme Aşamaları
 • Öğrenilmiş Çaresizlik
 • Beyin
 • Nöronlar - Nörotransmitter
 • Sağ Beyin - Sol Beyin
 • Bilinç ve Bilinçaltı
 • Duygu, Düşünce, Davranış
 • Denge Üçgeni
 • Paradigmalar
 • Analiz – Öngörü - Gerçek
 • Dinleme Aşamaları
 • Geribildirim Teknikleri
 • NLP Önvarsayımları
 • NLP ilkeleri
 • Etkili İletişim Metotları
 • Uyum ahenk ilkeleri (Kalibrasyon)
 • Kişilik profilleri
 • Tipolojiler
 • Modelleme
 • Temsil sistemleri
 • Meta programlar
 • Meta Model Dil Kalıpları
 • Dönüşümlü Dilbilgisi
 • Nörolojik Aşamalar
 • Algı Pozisyonları
 • Meta model dil kalıpları
 • Çapalar
 • Zİncirleme çapalar
 • Çapa çökertme
 • Alt Modaliteler

Ölçme Değerlendirme:

Eğitim sonunda sınavınız 3 aşamadan oluşmaktadır;

1. Çoktan seçmeli: Eğitim içerik ve bilgi ölçme hedefli sınav sistemi

2. Vaka analizi: Yoruma dayalı cevaplardan sınav sistemi

3. Seans Yönetimi: Seans yönetimi hedefli sınav sistemi

Uluslararası kabul görmüş NLP Practitioner Eğitimi Sertifika Programı, NLP Danışmanı olmanız hedefi ile düzenlenmiş bir sertifika programıdır.


KONTENJAN TAMAMLANDIĞINDA EĞİTİMİMİZ AÇILACAKTIR.

Eğitim içeriği hakkında detaylı bilgi için : Seda ÖZARPACI

seda.ozarpaci@gmail.com

Ödeme ve kayıt bilgisi için yetkili kişi : Yeşim Özüdüzgün

yozylmz@yildiz.edu.tr

Yeniliklerden Haberdar ol

Yeni eklenen eğitimlerden & size özel kampanyalardan haberdar olmak için lütfen kayıt yaptırınız.