YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Sürekli Eğitim Uygulama ve
Araştırma Merkezi

Bizi Arayın : (0212) 236 85 70
28.01.2017

MIS - Yönetim Bilişim Sistemleri Sertifika Programı

Eğitim Tarihi:

Başlangıç : 28.01.2017
Bitiş : 11.03.2017

Eğitim Yeri :

Yıldız Teknik Üniversitesi
Yıldız, Beşiktaş, İstanbul

Eğitim Süresi :

75 Saat (6,5 Hafta) Cumartesi − Pazar 9:30 − 16:30

Ücret:

Eğitim Detayları

Eğitimin Amacı
21. yüzyılın küresel pazarında sürdürülebilir rekabet avantajını sağlayabilmek için, günümüz şirketlerinin etkin ve etkili iş süreçlerine sahip olmaları gerekmektedir. Şirkete ait tüm iş süreçlerinin başarısı için ise yeni teknolojilerin ve de özellikle bilişim sistemlerinin yönetimi hayati öneme sahiptir.
Bu sertifika programının amacı; Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek olan yöneticilerin, MIS alanındaki teknik ve yönetsel bilgilerini zenginleştirmek, stratejik düşünme becerilerini artırmak ve liderlik yapabilme yeteneğini aşılamaktır.

MIS - Yönetim Bilişim Sistemleri Sertifika Programının Hedefleri
MIS programının hedefleri katılımcıların;
 • Bilişim Sistemleri (BS) yönetimi alanındaki yetkinliklerini geliştirmek,
 • BS alanındaki gelişmeleri izleyebilme becerilerini iyileştirmek,
 • BS'nin iş yönetimine nasıl liderlik yapabileceğini göstermek,
 • BS ile ilgili kapsamlı ve stratejik analiz yapma yeteneklerini güçlendirmek,
 • BS'nin süreçleriyle ilgili vizyonlarını genişletmek,
 • BS alanındaki temel teknik terimlere, en son teknolojilere ve yöntemlere hakimiyetlerini pekiştirmek,
 • Gerçek hayattaki en başarılı uygulamaları teoriyle bağdaştırarak öğrenmelerini sağlamak,
 • Programda öğrenilenleri iş hayatında uygulamaya geçirmek için motivasyonlarını artırmaktır.

Yönetim Bilişim Sistemleri (MIS) Sertifika Programında Kazanımlar
MIS sertifika programı katılımcılarının en önemli kazanımı hem "teorik" ve hem de "pratik" mesleki bilgileri uzmanlarından birebir alabilme fırsatına sahip olmalarıdır. Programda yer alan eğitmen kadromuz alanında uzman ve deneyimli akademisyenlerden ve Bilişim Sektöründe üst düzey yöneticilik yapan lider Bilişim Teknolojileri profesyonellerinden oluşmaktadır. Bu karma eğitim kadrosu; katılımcılarımızın, Bilişim Sistemleri alanında gelişimine, bilgi ve becerilerini artırmasına olanak sağlayacaktır.

Katılım Şartları
En az ön lisans mezunu ve BS alanında deneyimli orta düzey yöneticiler ve/veya BS alanındaki üst düzey yönetici pozisyonlarına aday olan profesyonellere azami fayda sağlayacaktır.
Sertifika Hakkında

Yıldız Teknik Üniversitesi ve Istanbul Institute® tarafından gerçekleştirilen MIS - Yönetim Bilişim Sistemleri Sertifika Programının aşağıdaki koşulları sağlayan katılımcılarına, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü, SEM müdürü ile Istanbul Institute® yetkilisinin imzası olacak şekilde sertifika ya da katılım belgesi verilecektir.

Sertifika: Program sonunda yapılan sınavda başarılı olan katılımcılara, %80 devam koşulunu sağlamaları koşuluyla Türkçe sertifika verilecektir.
Katılım Belgesi: Program sonunda yapılan sınavda başarısız olan katılımcılara, %80 devam koşulunu sağlamaları koşuluyla katılım belgesi verilecektir.

MIS - Management Information Systems

Eğitim İçeriği
 • ORGANİZASYON YÖNETİMİ VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
  • Bilişim sistemlerinin organizasyonu, yönetimi ve stratejileri
  • Bilişim sistemlerinin planlanması ve geliştirilmesi
  • Bilişim sistemlerinde veri kaynaklarının ve bilginin yönetilmesi
  • Bilişim sistemlerinde karar verme ve karar destek sistemleri
  • Bilişim sistemlerinin stratejik kullanımı
  • Bilişim sistemlerinde dış kaynak kullanımı, uluslararası bilişim sistemleri
  • Bilişim sistemlerinde etik ve sosyal sorumluluk
 • KURUMSAL RAPORLAMA
  • Yıllık Faaliyet Raporları
  • Finansal Raporlama
  • Kurumsal Yönetim Raporları
  • Sosyal Sorumluluk Raporları
  • Sürdürülebilir Büyüme Raporları
  • Entelektüel Sermaye Raporlaması
  • Entegre Raporlama
 • E-TİCARET VE ÇOKLU KANAL YÖNETİMİ
  • Web sitesinin donanım ve yazılım altyapısı
  • Servisler (Arama motoru, tavsiye, pazarlama)
  • Trafik kaynakları
  • Dijital pazarlama ve sosyal medya
  • Mobil dünya
  • Analitik ve raporlama
  • Çoklu kanalın süreçleri
 • BİLİŞİM SEKTÖRÜ’NDE SATIŞ, SATIŞ YÖNETİMİ’NDE BİLİŞİM
  • Hedef Kitle Kim? Satış kanalı oluşturma
  • “Çapraz Satış”ın önemi
  • Strateji Kurma ve Planlama
  • Fırsat / Tehlikeler, Güçlü/ Zayıf Yönler : İç ve Dış Koşulların Analizi
  • Ekip Oluşturma ve Yönetme
  • Satışçının ajandası
  • Bilişimde Satış / Satınalma süreci
  • Sözleşme Süreci
  • Teklif ve firma değerlendirme teknikleri
  • İkna ve satış yöntemleri
 • CRM VE UYGULAMA PROJELERİ
  • Temel CRM kavramları
  • CRM nedir?
  • CRM çeşitleri
  • CRM bileşenleri ve temel fonksiyonlar
  • CRM ve analitik (örnek ölçümler)
  • CRM uygulaması alma kararı verirken neler yapmalı?
  • Projeye başlamadan ön hazırlık aşamasında neler yapılmalı?
  • CRM projesine başlangıç – proje tanım dokümanı içeriği
 • BİLİŞİM HUKUKU VE SİBER GÜVENLİK YAKLAŞIMLARI
  • İş hayatının düzenlenmesi
  • İşverenin genel hak ve yükümlülükleri
  • İşçinin genel hak ve yükümlülükleri
  • İşverenin işçiyi denetleme ve kontrol hakkı ve bunun sınırları
  • İşçinin çalışma süresi içerisinde rekabet etmeme borcu
  • İşçinin çalışma süresi içerisinde sır saklama borcu
  • İşçinin bilişim sistemi kullanımlarının izlenmesi
  • E postaların izlenmesi
  • Bilgisayarların izlenmesi ve loglanması
  • Telefon dinlenmesi
  • Kamera kayıtları
  • İşyeri bilişim politikalarının hazırlanması
  • Bilişim sistemi kullanım politikalarında bulunması gereken temel hususlar
  • Sosyal medya kullanımının kontrolü
  • İşçiye sunulan bilişim sistemlerinin teslimi
  • Bilişim sistemi kullanım politikalarına uymamanın sonuçları
 • SİBER GÜVENLİK VE PROJE YÖNETİMİ
  • Siber güvenlik teknolojilerine genel bakış
  • Siber Güvenlikte Proje Yönetimi
  • Proje ve Operasyon
  • Başlangıç Süreçleri
  • Planlama Süreçleri
  • Yürütme Süreçleri
  • İzleme ve Kontrol Süreçleri
  • Kapanış Süreçleri
  • Maliyet Yönetimi
  • Risk Yönetimi
  • Proje Aşamaları ve Yaşam Döngüsü
 • GLOBAL ÖRNEKLER İLE SİBER GÜVENLİK VE BİLGİ GÜVENLİĞİ FARKINDALIĞI
  • Neler Yapıyoruz ; Yanlışlarımızın Önüne Nasıl Geçeriz?
  • Genel Hatları ile KVK (Kişisel verilerin Korunması)
  • Dünyanın En büyük 5 Kişisel Veri Hırsızlığı Saldırısı ve İşlenişi
  • Sosyal Medya Kullanımının Kurum ve Birey Başlığı Altında Tehlikeleri
 • Bilişim Sektöründe Sözleşme Yönetimi
  • Sözleşme kavramı
   • Sözleşme nedir?
   • Sözleşmelerin kurulması
   • Tipik – atipiksözleşmeler
   • Sözleşmelerin kurulma anı
   • Sözleşmede şekil ve elektronik ortamdaki sözleşmelerin hukuki nitelikleri
  • Bilişim sektöründe en sık kullanılan sözleşme türleri
  • Yazılım geliştirme sözleşmeleri
   • Şekil şartı
   • Kaynak kodlara ve gizliliğe ilişkin sorunlar
   • Tamamlanamayan projelerde geliştirilen kısma ilişkin hakediş
  • Bakım ve güncelleme sözleşmeleri
   • Satış veya yazılım geliştirme sözleşmesi ile bağlantısı
   • Sözleşme yapmaya zorlama ve rekabeti bozucu eylemler
   • Fesih
  • Know–How sözleşmeleri
   • Teknik bilginin kapsamı
   • Bilginin korunması ve gizlilik
   • Fesih ve iade
  • Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım lisansı sözleşmeleri
   • Sınai mülkiyet nedir?
   • Uluslar arası koruma
   • Fesih
  • Anlaşmazlıkların çözüm yolları
  • Tahkim
  • Adli yargılama
  • Teknolojik araçlar ile elde edilen veya oluşturulan kayıtların delil niteliği
  • E-postalar
  • Özel bilişim sistemleri
  • Ses ve görüntü kayıtları
  • Faks
 • STRATEJİK BT YÖNETİMİ VE İŞ ZEKASI
  • İş değeri yaratmak için BT strateji planlaması
  • Bilgi sistemlerinin iş birimleri ve operasyonel teknolojilerle bütünleşmesi
  • Program portföy yönetimi
  • Bütçe, satın alma ve kontrat yönetimi
  • Proje yönetim prensipleri ve kritik başarı faktörleri
  • Organizasyonel liderlik
  • BT ortak hizmetler yönetimi
  • İş zekası yol haritası
 • BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİŞİMİ
  • Bilgi Teknolojileri (BT) Yönetişimi Nedir?
  • BT Yönetişim ve BT Yönetim Arasındaki Farklılıklar
  • BT Hizmetlerinin İş Birimleri Tarafından Görünümü
  • Popüler BT Yönetişim Yaklaşımları: ISO38500 ve COBIT5 Nedir?
  • COBIT5 ile BT Strateji ve İş Hedeflerinin Oluşturulması
  • COBIT5’in Kurumlara Uyarlanması
  • COBIT5 Süreçleri Yetkinliklerinin Değerlendirilmesi
 • CRM VE UYGULAMA PROJELERİ
  • Temel CRM kavramları
  • CRM nedir?
  • CRM çeşitleri
  • CRM bileşenleri ve temel fonksiyonlar
  • CRM ve analitik (örnek ölçümler)
  • CRM uygulaması alma kararı verirken neler yapmalı?
  • Projeye başlamadan ön hazırlık aşamasında neler yapılmalı?
  • CRM projesine başlangıç – proje tanım dokümanı içeriği
 • BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SERTİFİKASYONUNA GİRİŞ (ISO27001) VE SOME
  • ISO27001 Nedir?
  • BGYS Üst Politikalar
  • Risk Analizleri
  • Güvenlik Politikaları
  • Denetim Süreçleri
  • Güvenlik Tehditleri
  • SOME
  • SOME Kurulumu ve Örnek Olay İncelemeleri
  • Global Örnekler İle SOME
  • SOME Örnek Proje Planları
  • Case Study


Eğitmen kadrosunu görmek ve detaylı bilgi edinmek için TIKLAYINIZ - İSTANBUL INSTITUTE

Yeniliklerden Haberdar ol

Yeni eklenen eğitimlerden & size özel kampanyalardan haberdar olmak için lütfen kayıt yaptırınız.