YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Sürekli Eğitim Uygulama ve
Araştırma Merkezi

Bizi Arayın : (0212) 236 85 70
30.04.2016

Kurumsal Gelişim Uzmanlığı Sertifika Programı

Eğitim Tarihi:

Başlangıç : 30.04.2016
Bitiş : 04.06.2016

Eğitim Yeri :

Yıldız Teknik Üniversitesi
Yıldız, Beşiktaş, İstanbul

Eğitim Süresi :

6 hafta/40 Saat

Ücret:

3600 TL

Eğitim Detayları

Eğitim Tarihi: Başlangıç: 30.04.2016 - Bitiş: 04.06.2016

Gün & Saatleri: Altı hafta süreli Cumartesi 10.00 – 17.00

Eğitim Yeri: Yıldız Teknik Üniversitesi - Yıldız / Beşiktaş / İstanbul

Eğitmenler: Prof. Dr. Cemal ZEHİR; Ayhan ARTAR, PhD.

Prof. Dr. Cemal ZEHİR

Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitü Müdürü

1993 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler Bölümünden mezun oldu.

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü İşletme Fakültesi Genel İşletme Anabilim Dalında yüksek lisans çalışmasını 1997 yılında tamamladı. Aynı Enstitüde 1997 yılında Genel İşletme Ana Bilim Dalında doktora çalışmasına başladı. Kasım 2000 yılında aynı enstitüde Örgütsel küçülme stratejileri konusunda doktora çalışmasını tamamladı.

Eylül 1994’te Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü İşletme Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak akademik çalışmalara başladı. İşletme Fakültesi Yönetim ve Organizasyon ABD’na 2001 yılında yardımcı doçent ve 2007 yılında doçent oldu.2013 yılında Yıldız Teknik Üniversitesinde İşletme bölümünde Yönetim ve Organizasyon alanında professor oldu.

Birçoğu A sınıfı olan Internationaljournal of Production Economics, Management Decision,Journal of Transnational Management Development, Journal of American Academy of Business,Cambridge, The Business Review, Cambridge, South East Europen Journal of Economics and Business, Journal of Business Economics and Managements, Journal of Global Strategic Management, Amme İdaresi Dergisi, British Journal of Arts of Sciences, African journal of Business Management,Journal of Transnational Management , International journal of Performability Engineering ,Eurasian Business Review gibi dergilerde makaleleri yayınlandı. Toplamda 100 tane yayınlanmış makalesi bulunmaktadır.Journal of Global Strategic Management adlı uluslararsı dergini baş editörü’dür. Ayrıca 3 tane Uluslararsı dergide danışmanlık yapmaktadır.

Prof.Dr.Cemal Zehir’in “Hazel E. Heughan Educational Trust, Edinburgh, UK”’dan uluslararası burs almıştır. Ayrıca Türkiye Bilimler Akademisi’nden uluslararası yayınlar için çeşitli destekler almıştır.

Prof. Dr. Cemal Zehir 36 tane Yüksek Lisans tez danışmanlığı ve 17 tane Doktora tez danışmanlığı yapmış ve bu çalışmaların başarı ile bitirilmesini sağlamıştır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Görev Alanları İş Süreçlerinde Araştırma, Geliştirme ve İyileştirme projesi yürütücüsü olarak görev yapmıştır. Çok sanayi ve hizmet işletmelerinde üst yönetime danışmanlık hizmeti vermiştir.

Dr. Ayhan ARTAR

Kurucu İş Ortağı

Kurumsal gelişim ve büyüme konularında çok sayıda kamu, özel sektör ve üniversite deneyimi vardır. Yürüttüğü projelerde ve çalışmalarında teori ile uygulamayı birleştirerek örnek gösterilen çok sayıda başarısı bulunmaktadır. Çalışma konularında basılmış uygulamalı eserleri ve makaleleri bulunmaktadır.

Yaşanmışlıkları ve öğrendikleri ile kuruma özel değişim yönetimi araçları oluşturmakta, uygulamaya almakta ve gözetimini yapabilmektedir. Ülkemizin farklı ölçekteki kuruluşlarında iş hedeflerini gerçekleştirme süreçlerini yönetmiştir.

AA Kurumsal Gelişim Hizmetleri A.Ş. yapılanması ile sağlıklı kurumsal gelişim ortamları oluşturarak ülkemiz ekonomisine katkı sağlamaya devam etmektedir. Stratejik iş ortakları ile birlikte bütünleşik kurumsal gelişim çözümlemelerini ve uygulama başarımlarını kamu ve özel sektör kuruluşlarının hizmetine sunmaktadır.

Ayrıntılı bilgi için… https://www.linkedin.com/in/ayhanartar

Eğitim Süresi: 40 Saat

Ücret:3600 TL

Kimler Katılabilir: İş yaşamında sürdürülebilir ve istikrarlı başarıyı isteyen lisans mezunu herkes katılabilir.

Kontenjan: 16 Kişi

Sertifika:

Yıldız Teknik Üniversitesi ve AA Kurumsal Gelişim Hizmetleri A.Ş. ortaklığında yapılan Kurumsal Gelişim Uzmanlığı Eğitimi süresince hazırlayacağınız vaka ve son hafta bireysel vaka çözümlemelerinizden alacağınız puan %70 üstü olması durumunda Yıldız Teknik Üniversitesi rektörlüğü tarafından onaylı Kurumsal Gelişim Uzmanlığı Başarı Sertifikası almaya hak kazanacaksınız.

Detaylı Bilgi İçin:

cemalzehir@gmail.com

czehir@yildiz.edu.tr

Kurumsal Gelişim Uzmanlığı Sertifika Programı

Kurumsal gelişim organizasyonların sürdürülebilirliğinin güvence altına alınmasının sağlanması ve maruz kaldığı iç ve dış dinamiklerle bahşedebilme yeteneğinin kazandırılmasıdır.

Unutmamak gerekir ki günümüzün çalışma koşulları bireysel ve örgütsel hatalara izin vermemektedir. Bu sebepten dolayı kişisel deneyimlere bağlı öğrenmenin yerine vaka analizlerini koymak, deneyimle kaybedecek zaman lüksüne sahip olmayan sizler için, gerçek yaşam koşullarını kendinizi uyarlamanıza olanak sağlayacaktır.

Etkileşimli öğrenme ortamlarında gerçekleştirilecek, kurumsal ve bireysel gelişimin ön planda tutulduğu programımızı hizmetinize sunuyoruz.

İş Sahibi, Yöneticiler ve Çalışanlar Olarak...

 • ·Kurumsal yapımız, stratejilerimiz, süreçlerimiz, tüm paydaşlarımız ve kültürümüz arasındaki uyumu artırmak istiyoruz
 • ·Dış çevre koşulları ile başa çıkma becerimizi artırmak istiyoruz
 • ·Yeni ve yenilikçi kurumsal çözümler üretmek istiyoruz
  • ·Kendimizi yenileme yeteneğimizi geliştirmek istiyoruz
 • Hepsini bir arada başarabilmek için kurumsal gelişimi amaçlamaktan başka çaremiz yok!

  Amacımız ve Hedefimiz Nedir?

  • ·Kurumsal gelişim öğrenme hedefleri ve tartışma soruları ile vaka tanımlaması ve çözümleme
  • ·Meydana gelen bir durum karşısında duruma ilişkin tanımlama, çözümleme ve gerçekçi öneri yapabilme yeteneği kazandırmak.
  • ·Vakaları içerdiği bilginin değerine ve uygunluğuna göre ayırabilmek.
   • ·Beş gün süreli ve aşamalı ilerleyen seanslar ile kalıcı öğrenme sağlamak.
  • İş Yaşamınıza Katkısı

   Eğitim sonunda katılımcılar, iş hayatında karşılaştıkları veya karşılaşma ihtimali olan olaylara ne tarz çözümler üretebileceklerini öğrenecekler, farklı birimlerin olaylara bakış açılarınıöğrenerek, yüksek düzeyde farkındalık yaratacaklardır.

   Ayrıca;

   • ·Öncesinde öğrenilen kuramsal bilginin uygulamaya aktarılabilmesi,
   • ·Öğrenilen yeni tekniklerle, sorunları belirleme, analiz etme, kabul edilebilir, tutarlı ve yaratıcı eylem planlarını hazırlama ve uygulamaya alma yeteneklerinin geliştirilmesi,
    • ·Alternatif çözüm önerileri ve görüşler aracılığıyla katılımcılığı, iletişim ve ilişki kurma, ikna etme yeteneğinin geliştirilmesi,
    • ·Teorik eğitimin tecrübeye ve pratiğe dönüştürülebilmesi,
    • ·Sağlıklı ve etkili düşünme yöntemi ile paylaşarak katılımcı olmayı öğreneceksiniz. İşbirliğine götüren iletişim yapabileceksiniz.
    • ·Vakalar genellikle belirsizlikleri, fikir ayrılıklarını ve çeşitli eksiklikleri içerir. Bu koşullara göre gerçekliğe esas konuları sorgulayacak ve anlamlandıracaksınız.
   • Unutmayalım ki her bir vaka az veya çok gerçekliğin sesidir; sonuçlara ilişkin çıkarım yapmayı gerektirir.

    Sizlerle Birlikte...

    Kurumsal gelişim kavramının kişisel, ekip ve kurumsal değişimi kolaylaştırma ve kurumsal etkililiği arttırma süreci olduğunu anlatmaya çalışan animasyon filmleri izleyebileceğiz.

    https://www.youtube.com/watch?v=967OqgsqNyE

    Vakalar öğrenme hedefleri ve tartışma soruları ile katılımcı bir ortamda ele alınabilecek.

    • ·Dünya ölçeğinden seçilmiş 30 yaşanmış vaka analizi
    • ·Ülkemizden 32 yaşanmış vaka analizi

    Etkileşimli, keyifli ve kalıcı öğrenme ortamı

    Vaka çözümleme için 7 aşamalı tanımlama ve çözümleme planı

    Vaka çözümlemelerini bizzat yaşayan kişilerden dinleyebilme fırsatı

    Kurumsal Gelişim Uzmanlık Programı

    Birinci Gün: Kurumsal Değişim, Gelişim ve Büyüme kavramı ile Ne Anlıyoruz? Ne Anlamalıyız?

    İkinci Gün: Kurumsal Gelişim Analiz + Rekabet Gücü Artırma Araçları

    Üçüncü Gün: Veri Toplama ve Bilgiye Dönüştürme Yöntemleri + Bireysel Müdahale Araçları + Uygulama ve Vaka Analizleri

    Dördüncü Gün: Takım Müdahale Araçları + Vaka Analizleri (Ülkemizden/Dünyadan)

    Beşinci Gün: Kurumsal Müdahale Araçları + Vaka Analizleri (Ülkemizden/Dünyadan)

    Altıncı Gün: Kurumsal değişim ve gelişim sürecinde vaka tanımlama, çözümleme ve somut öneri getirebilme uygulamaları + Takip 

Yeniliklerden Haberdar ol

Yeni eklenen eğitimlerden & size özel kampanyalardan haberdar olmak için lütfen kayıt yaptırınız.