YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Sürekli Eğitim Uygulama ve
Araştırma Merkezi

Bizi Arayın : (0212) 236 85 70
04.02.2023

KAMU İHALE MEVZUATI EĞİTİMİ

Eğitim Tarihi:

Başlangıç : 04.02.2023
Bitiş : 12.03.2023

Eğitim Yeri :

Yıldız Teknik Üniversitesi
Yıldız, Beşiktaş, İstanbul

Eğitim Süresi :

72 SAAT

Toplam Ücret:

4.860 KDV Dahil

Ön Kayıt Formu

Eğitim Detayları

EĞİTİMİN AMACI:

1. 4734 ve 4735 Sayılı Kamu İhale Mevzuatı ve ikincil mevzuatın UYGULAMAYA ve YORUMLAMAYA yönelik akademik olarak işlenmesi ,

2. Kamu İhale Kurumu Resmi İnternet Sayfasının etkin ve doğru olarak kullanılmasına destek olunması,

3. Karşılaşılan sorunların eğitim esnasında anında çözümlenmesi ve eğitim sonrasında destek olunması,

4.Kamu kaynağının tamamına yakınının ihaleler yoluyla harcandığı günümüzde hem kamu idarelerinin yetkili ve çalışanları, hem de piyasa ve firmalar için Kamu İhale Mevzuatıçokönemarzetmektedir.Kamugörevlilerininsorunsuzveşikayetsizolarakihalevetedarik faaliyetlerini yürütmeleri,firmaların ise kamu kaynağından daha çok pay alabilmek için ihalelere teklif sunmaları ve ihale almaları ancak iyi bir eğitim ve bu eğitime istinaden mevzuata hakim olmakla mümkündür.

Not: Resmi veya özel kurum ve kuruluşlar topluca eğitim talep ederlerse istedikleri yerlerde ,istenilen sürelerde ve istenilen konularda Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi verilebilecektir''

KAMU İHALE MEVZUATI EĞİTİMİNE KİMLER KATILABİLİR VE NE GİBİ ŞARTLAR ARANIR ?

4734 ve 4735 Sayılı Kamu İhale Mevzuatı Kapsamında Yapılacak Sertifika Programınaen az Lise ve Dengi Okul Mezunu olmak kaydıyla;

1.İç Denetim ve Danışmanlık yapmak isteyenler,

2.Uygulama yapanlar ve yapacakolanlar,

3.Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yetkilileri ve Çalışanları,

4.Özel Firmaların Sahipleri, Yetkilileri ve Çalışanları,

5.Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Özel Firmalarda Çalışmakisteyenler

6.Bireysel olarak kendini geliştirmek isteyenler(Kamu veÖzel)

7.Müteahhitler,Şirketyöneticileri,Tümteknikelemanlar,Öğrenciler,İhaletakipelemanları, Teknik Müşavirler, Danışmanlar, Avukatlar ve Konuyla ilgilenen tüm adaylarkatılabilir

Not: 1. ''Resmi veya özel kurum ve kuruluşlar topluca eğitim talep ederlerse istedikleri yerlerde ,istenilen sürelerde ve istenilen konularda Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi verilebilecektir''

2. Kamu çalışanlarının eğitim ücretlerinin kurumlarınca ödenmesi Merkezi Yönetim Bütçe Kanununekli(E)cetveli37.sıra(a)bendinegöreyapılabilmektedir.Ayrıntılıbilgi için (http://www.bumko.gov.tr/TR,5540/2015.html)

SERTİFİKA HAKKINDA:

Yapılacak eğitimde 4734 Sayılı KAMU İHALE KANUNU ve 4735 Sayılı KAMU İHALE

SÖZLEŞMELERİ KANUNU ile bu kanunlarla bağlantılı DİĞER MEVZUAT hakkında katılımcılara kavrama düzeyinde bilgi ve beceri kazandırılacak, kazanılan bu bilgi ve beceriye istinaden ;

Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi programına % 80 devam koşulunu sağlamak kaydıyla eğitim sonunda Üniversite tarafından hazırlanacak SERTİFİKA veya KATILIM BELGESİ verilecektir.

Katılımcılar,eğitim sonunda iki tür belgeden birini alabilecekler:

1.Başarı Sertifikası: Kamu İhale Mevzuatı Eğitim programının %80 devam zorunluluğuna uymak kaydıyla ,eğitim süresi içerisinde yapılacak ön testler ve iki adet proje ödevi ile final sınavdan başarılı bir puan alan katılımcılara Üniversite Rektörlüğü tarafından onaylı/imzalı ‘’4734 ve 4735 Sayılı Kamu İhale Mevzuatı Kapsamında İÇ DENETİM ve DANIŞMANLIK BAŞARISERTİFİKASI’’

2.Katılım Belgesi : Kamu İhale Mevzuatı Eğitim programının %80 devam zorunluluğuna uymak kaydıyla , iki adet proje ödevi sunanlara Üniversite Rektörlüğü tarafından onaylı/imzalı ‘’KAMU İHALE MEVZUATI EĞİTİMİ KATILIMBELGESİ’’

ÖNEMLİ NOT:

İÇ DENETİM görevleri için 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ‘’ İç denetçinin nitelikleri ve atanması’’ başlıklı 65 inci maddesinin a fıkrası gereğince en az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak şartı aranmaktadır.

Bu sebeple Kamu İhale Mevzuatı Eğitimine katılmak isteyen en az lise/dengi veya ön lisans mezunları önceden alacakları bu ‘'İÇ DENETİM ve DANIŞMANLIK BAŞARI SERTİFİKASI’’nı 4 yıllık eğitimlerini tamamladıktan sonra kullanabileceklerdir.

Eğitimin İçeriği:

-4734 VE 4735 SAYILI KAMU İHALE MEVZUATI VE BU KAPSAMDA İHALE VE TEDARİKFAALİYETLERİ

Genel Esaslar Tedarikle İlgili Esaslar

Tedarik Faaliyetlerindeki Yetki ve Sorumluluklar

-4734 SAYILI KAMU İHALEKANUNU

-4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİKANUNU

-İHALE UYGULAMAYÖNETMELİKLERİ

Mal,Hizmet,Yapım,Danışmanlık ve Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmelikleri ile Elektronik İhale Uygulama Yönetmelliği ( E-İhale )

-MUAYENE VE KABULYÖNETMELİKLERİ

Mal, Hizmet, Yapım ve Danışmanlık Muayene ve Kabul Yönetmelikleri

-İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR HAKKINDA YÖNETMELİK (Şikayet Yönetmeliği)

-PROJE TASARIM,PLANLAMA VE SANAT ESERLERİ YARIŞMALARI YÖNETMELİĞİ Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri,Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği

- 4734 SAYILI KANUNUNUN ‘’İSTİSNALAR’’ ÇERÇEVESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER

-KAMU İHALE KURUMU TEBLİĞLERİ Kamu İhale Kurumu Genel Tebliği

'' Her yıl Şubat ayı itibariyla güncellenen Parasal Değerler Tebliği'' İlave Fiyat Farkı Esaslarının Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Yapım İşlerinde Benzer İş GruplarıTebliği

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ(Şikayet Tebliği)

-FİYAT FARKIESASLARI

Mal ve Hizmet Alımları ile Yapım İşlerinde Uygulanacak Fiyat Farkı Esasları

-KAMU İHALE KURULU DÜZENLEYİCİ KARARLARI

-KAMU İHALE KURULU UYUŞMAZLIK KARARLARI

-KAMU İHALE MEVZUATI İLE BAĞLANTILI DİĞER MEVZUAT

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Sayıştay kanunu

Damga Vergisi Kanunu Tebligat Kanunu

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Merkezi ve Yerel Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği

Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Taşınır Mal Yönetmeliği

Taşınmaz Mal Yönetmeliği Varsa Diğer Mevzuat

-ÖNEMLİ İNTERNETSİTELERİ

www.ihale.gov.tr , www.maliye.gov.tr ,www.mevzuat.gov.tr

-ÖĞRENİLEN MEVZUATLARDOĞRULTUSUNDA

İhale öncesi yapılacak işlemleri öğrenme ve sorun çözme,

İhale yapılması aşamasındaki işlemleri öğrenme ve sorun çözme, İhale sonrası yapılacak işlemleri öğrenme ve sorun çözme, Sözleşme sürecinde yapılacak işlemleri öğrenme ve sorun çözme, Sözleşmenin uygulanması ve karşılaşılan sorunları çözme.

-SINAV

Sınav öncesi özet Sınav

Sınav sonrası soruların açıklamalı olarak cevaplanması

Eğitim Takvimi:

Cumartesi ve Pazar Günleri SAAT : 10.00-16.20 ARASI SABAH: 10.00 – 12.20 Arası 3 DERS ,

ÖĞLEDEN SONRA : 14.00 – 16.20 arası 3 DERS

NOT: Programdaki ders başlama ve bitim saatleri eğitim başladığında eğitime katılanlardan gelecek istekler doğrultusunda hoca ve eğitime katılanlarla yapılacak istişare sonucunda alınacak ortak karara göre yeniden belirlenebilecektir.

Eğitim ile ilgili sorularınızı 0535-572 43 73 nolu telefondan öğrenebilirsiniz

İsteğe bağlı hafta içi grubu açılabilecektir.

:''Eğitim 4734 ve 4735 sayılı kanunların birinci maddesinden başlayarak ihale ve sözleşme süreci ile sözleşme sonrası sözleşmenin yürütülmesi doğrultusunda sıfırdan verilecek,diğer mevzuatların ise ilgili yerleri ve bağlantılı hususları eğitimde ele alınacaktır. Özellikle 4734 ve 4735 sayılı kanunların üzerinde durulacaktır.''


YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ

ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU İŞBİRLİĞİYLE

İLETİŞİM: 0216 455 77 70

Ön Kayıt İçin Tıklayın

Yeniliklerden Haberdar ol

Yeni eklenen eğitimlerden & size özel kampanyalardan haberdar olmak için lütfen kayıt yaptırınız.