YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Sürekli Eğitim Uygulama ve
Araştırma Merkezi

Bizi Arayın : (0212) 236 85 70
24.02.2013

İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanlığı (Tamamen Uygulamalı) Bursa

Eğitim Tarihi:

Başlangıç : 24.02.2013
Bitiş : 20.04.2013

Eğitim Yeri :

Yıldız Teknik Üniversitesi
Yıldız, Beşiktaş, İstanbul

Eğitim Süresi :

84 Saat

Ücret:

Tanımsız

Eğitim Detayları

 

Amaç
Değişen yönetim teknikleri ve üretim süreçleri ile hızla yoğunlaşan rekabet işletmelerde yönetim anlayışını farklılaştırmakta ve insan kaynağı yönetimini işletme yönetiminin stratejik unsuru haline getirmektedir.
Bilgiyi üretebilen ve kullanabilen, dolayısıyla katma değerinin sonsuzluğuna vurgu yapılan insan faktörü, insan kaynakları yönetiminin stratejik yönünü ortaya koymaktadır.
Kısaca bireysel ve kurumsal öğrenme sürecini kalıcı rekabet avantajına dönüştürmek, insan kaynakları yönetiminin vazgeçilmez önceliği olmuştur.

Bu anlayışla yapılanan İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanlığı Sertifika Programı; personel yönetimi ile insan kaynakları yönetimi arasındaki farklılıkları, insan kaynakları yönetimi fonksiyonlarının stratejik rolünü, işletme yapılanmasındaki yerini, insangücü planlamasını, iş analizlerini, seçme-yerleştirme süreçlerini, yetkinliklere dayalı mülakat yapılanmasını, performans yönetimini, iş değerlemesi ve ücret yönetimini ve çalışma hukuku temel alan konularını uygulama boyutuyla ele almaktadır.

İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanlığı Sertifika Programına katılanlar eğitim sonrasında özellikle insan kaynakları yönetimi biriminin kurulmasında veya yeniden yapılanmasında yer alabileceklerdir. Ayrıca çalışma hayatına katılanlar yeniden bir eğitim gerektirmeden İnsan Kaynakları Yönetimi birimlerinde donanımlı olarak işe başlayabileceklerdir.
 
Katılım Şartları
 • En az lisans mezunu ve insan kaynakları alanında kariyer yapmak isteyenler.
 • İnsan kaynaklarına ilgi duyan ve alanda uzmanlaşmak isteyenler.
 • Personel yöneticiliğinden insan kaynakları yöneticiliğine geçiş yapmak isteyenler.
 • Şirketlerin insan kaynakları bölümünde çalışmış veya çalışan ve yetkinlik bazlı insan kaynakları konusunda gelişim göstermek isteyen İK uzman ve yöneticiler.
 • Şirket sahipleri, yöneticileri ve yönetici adayları.
 
Sertifika Hakkında
Yıldız Teknik Üniversitesi ve İstanbul Institute tarafından ortaklaşa hazırlanacak olan İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanlığı Sertifika programının katılımcılarına Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü ve SEM müdürü ile İstanbul Institute'den bir yetkilinin imzası olacak.Türkçe olmak üzere bir sertifika sunulacaktır.

 

Katılımcılar eğitim sonunda % 80 devam koşulunu sağlamaları koşulu ile iki tür belge alabilecekler:
1-Katılım Belgesi: Programa % 80 devam sağlayan her katılımcı bu sertifikayı alabilecektir.
2-Başarı Sertifikası: Sertifika programına %80 devam ve final sınavdan başarılı bir puan almak zorunludur.

 
Eğitim İçeriği

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN, YÖNETİM FONKSİYONLARI İÇİNDEKİ YERİ

İŞE ALIM SİSTEMİ VE MÜLAKAT TEKNİKLERİ

PERFORMANS YÖNETİMİ

 • Tanışma, Eğitimden Beklentiler
 • Performans Yönetimi Kavramı ve Sistemi
 • Performans Yönetimi Sistemi Yöntemleri
 • Performans Yönetimi Sisteminin Örgüt Yönetimine Etkisi
 • Performans Yönetimi Sisteminin Diğer İK Süreçleri İle İlişkisi
 • Katılımcılarla Birlikte Bir Performans Yönetim Sistemi Geliştirme Çalışması

YETENEK YÖNETİMİ

 • Tarihçe
 • Yetenekleri Bulma, Kuruma Çekme, İşe Alma ve Elde Tutma
 • Nitelikli Kurumsal Değerlendirme Merkezleri ile Seçme ve Yerleştirme
 • Yetkinlikler ve Yetkinlik Bazlı Yönetim
 • Performans Yönetimi ve Değerlendirme
 • Liderlik Gelişimi ve Yeteneklerin Eğitimi
 • Koçluk ve Mentorluk
 • Yetenek Yönetiminin Finansal Değeri
 • Yetenek Pazarı Stratejisi
 • Yetenek Görüşmeleri
 • Elde Tutma Yönetimi
 • Yeteneklerin Yatay ve Dikey Gelişim Planlamaları
 • Yedekleme Planlaması
 • Yetenek Yönetiminde HRIS kullanımı

 

ÜCRET YÖNETİMİ

 • İş Değiştirme
   • Farklı İş Değerlendirme Sistemleri
   • Uygulama Örnekleri
 • Ücretlendirme
   • Ücretlendirme Stratejileri Nasıl Oluşturulur?
   • Ücret Piyasa Araştırmaları
   • Ücret Yönetimi Uygulamaları
   • Uygulama Örnekleri
 • Yan Fayda Yönetimi
   • Farklı Yanda Fayda Uygulamaları, Trendler ve Örnek Paylaşımlar
 • Ödül Yönetimi
   • Ödüllendirme Sistemlerinde Temel Esaslar
   • Farklı Ödül Uygulamaları
 • Soru-Cevap

İŞ YASASI, ENDÜSTRİ LİŞKİLERİ, İŞ GÜVENLİĞİ

 • İşyeri, İşveren ve İşveren Vekili Kimdir?
 • Alt İşveren ve Uygulaması
 • İşverenin İşçiye Karşı Borçları
 • İşçinin İşverene Karşı Borçları
 • İşyeri Uygulamaları
 • İşverenin İşyeri Kuralları Belirlemesinin Sınırları
 • İşçinin İşverenin Mal Varlığına Zarar Vermesi
 • İşçinin Yasalara Aykırı Davranışları Sonucunda İşverenin Zarar Görmesi
 • İşçiye Verilebilecek Cezalar
 • Savunma ve Savunma Alma Şekilleri
 • İşyerinde Taciz (mobbing)
 • İhtar ve İhtar Verme Şekilleri
 • Savunma ve İhtar Arasındaki Fark
 • Çalışma Süresi ve Uygulamadaki Yeri
 • İhbar Önelleri ve İş Arama İzini
 • Geçerli Nedenlerle Fesih Çeşitleri
 • Haklı Nedenlerle Fesih ve Çeşitleri
 • İş Sözleşmesi Fesih Edilirken Dikkat Edilecek Hususlar
 • İşçinin İş Sözleşmesini Feshi ve Uygulaması
 • İspat Yükümlülüğü, Fesih Örnekleri
 • İmzadan İmtina Tutanağı ve Bu Tutanak İçin Aranan Şartlar
 • İstifa ve Süreçleri
 • İstifa Durumunda Haklar
 • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
 • İşverenin Sorumluluğu
 • Çalışanın Sorumluluğu
 • Devletin Sorumluluğu
 • İş Kazası ve Uygulaması
 • Çalışma Hayatı ve Toplu İş Hukuku

STRATEJİK İK

 • Stratejik İK Yönetimi
 • İş Olarak İK
 • Şirket Stratejileri ve İK
 • İlişki Yönetimi
 • İK?da Başarısızlık Nedenleri
 • İK ve Paydaşları
 • İnsan Kaynakları ve İletişim
 • Veriler ile Çalışan İK

İK?CILAR İÇİN KİŞİSEL İMAJ VE BEDEN DİLİ

 • İlk İzlenim ve Kişisel İmaj
 • Kişisel İmajın İş Yaşantısındaki Önemi
 • İletişim Yönetimi
 • Sözlü İletişim
 • Konuşmanın Etkisi ve Önemi
 • Sözsüz İletişim
 • Beden Dilini Kullanmak
 • İş Hayatında Giyim
 • Sektörlere Göre Giyim
 • Giyimde Renkler
 • Serbest Giyim
 • İmaj Kırıcılar
 • Ortama Göre Giyim Türleri
 • İş Adabı
 • İş Adabını Öğrenmek
 • İş Adabı ve Nezaket

ÖĞRENME, GELİŞİM VE EĞİTİM YÖNETİMİ

 • Öğrenme, Gelişim ve Eğitim?e Giriş ve Şirketlerin Eğitim Yatırımlarının Nedenleri
 • Rakamlarla Eğitim Konusundaki Dünya Şirketleri İstatistikleri ve Fark Yaratan Uygulamalar
 • Eğitim ve İK?nın İç Müşteri Karşısındaki Danışman Duruşu ve Müşteri İhtiyaçları
 • Şirketlerde Uygulanan Eğitim Yönetimi Organizasyon Yapıları
 • Eğitim İhtiyaç Analizi
 • Eğitim Planlama ve 10 Adımda Eğitim Planı
 • Eğitim Uygulama ve Kaynak Yönetimi
 • Eğitim Tipleri ve Öğrenme Gelişim Yöntemleri
 • Eğitim Dışı Öğrenme Gelişim Metodları
 • Danışman Firma ve Diğer Eğitim Tedarikçileriyle Çalışma Prensipleri ve Etki
 • Eğitim Tasarım ve Geliştirme
 • Ölçme ve Değerlendirme
 • Şirketimizde İK ve Eğitim?de Yeni Sistemleri Kurma, Projeler ve İK Ürün Ömürlerinin Yönetimi

ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE DİĞER YÖN. BEKLENTİLERİ
SINAV HAFTASI

Yeniliklerden Haberdar ol

Yeni eklenen eğitimlerden & size özel kampanyalardan haberdar olmak için lütfen kayıt yaptırınız.