YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Sürekli Eğitim Uygulama ve
Araştırma Merkezi

Bizi Arayın : (0212) 236 85 70
20.02.2016

İcra, İflas ve Takip Hukuku Sertifika Programı

Eğitim Tarihi:

Başlangıç : 20.02.2016
Bitiş : 26.03.2016

Eğitim Yeri :

Yıldız Teknik Üniversitesi
Yıldız, Beşiktaş, İstanbul

Eğitim Süresi :

66 Saat (5,5 Hafta) Cumartesi − Pazar 9:30 − 16:30

Ücret:

Eğitim Detayları

Eğitimin Amacı
Programın amacı özellikle yargılamanın en temel disiplinlerinden olan yargılama hukukunun temel prensipleri hakkında uygulayıcılar ve akademisyenleri gerek teorik gerekse pratik düzeyde bilgilendirmektir. Bu arada İcra İflas Hukukunun güncel sorunlarının da tartışılması uygulamaya dönük meselelerin masaya yatırılması yine akademisyenler, özellikle banka avukatları, lisans üstü eğitim görenler bakımından yararlı olacaktır.
Program sayesinde kurum ve banka avukatları ile akademisyenler söz konusu disiplinlerde son yıllarda ortaya çıkan gelişmeleri Yargıtay kararları ışığında takip etme ve mesleki birikimlerini geliştirme imkanına sahip olacaklardır. Özellikle iflasın ertelenmesi ve ispat hukukuna ilişkin gelişmeler ve yeni yaklaşımlar avukatların ve diğer uygulayıcılar yönünden önemli bir çalışma sahası olarak önemli imkanlar sunmaktadır.
Katılım Şartları
Başta avukatlar olmak üzere bölüm farketmeksizin konuya ilgili duyan en az lisans mezunu herkes katılabilir.
Sertifika Hakkında
Yıldız Teknik Üniversitesi ve Istanbul Institute tarafından ortaklaşa hazırlanacak olan İcra, İflas ve Takip Hukuku Sertifika programının katılımcılarına yapılacak olan sertifika sınavından en az 70 puan almaları durumunda Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü ve SEM müdürü ile Istanbul Institute'den bir yetkilinin imzası olacak şekilde Türkçe olmak üzere bir sertifika sunulacaktır.
Eğitim İçeriği
 • İlamlı ve İlamsız Takip, İtirazın Hükümden Düşürülmesine İlişkin Kurumlar
  • Senetle İspat Kuralı, Delil Başlangıcı, Elektronik Verilerin Delil Değeri
  • İflas, İflasın Ertelenmesi
  • Borçlunun Üçüncü Kişilerdeki Alacaklarının Haczi
 • İhale, İhalenin Feshi, Kambiyo Senetlerine İlişkin Takip ve Özellikleri
  • Dava şartları, dava çeşitleri
  • Dava ve Cevap Dilekçesi, İddianın ve Savunmanın Değiştirilmesi Yasağı, Islah,
  • İpoteğin Paraya çevrilmesi yoluyla takip, İhtiyati Haciz
 • İkrar Yemin Tanık Bilirkişi
  • İflas Tasfiyesi
  • Ön inceleme
  • Mali Durumu Bozulan Şirketlerin Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kurumlar
 • Temyiz (6100 ve 1086 sayılı kanuna göre)
  • İstinaf, karar düzeltme
  • Hacizde ve İflasta İstihkak
  • Takip Hukukunda Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması
 • Medeni usul Hukukunda Taraf, Sıfat, Dava Takip yetkisi kavramları
  • Üçüncü Kişilerin Derdest Davaya Etki Edebildiği Haller ve Kesin Hüküm Kavramına Etkisi
  • Tasarrufun İptali Davası
  • İcra İflas Suçları
 • Elektronik Verilerin Delil Niteliği
  • E-imza
  • Kep ( Kayıtlı Elektronik Posta )
  • E-Postaların ve Diğer Elektronik Kayıtların Delil Niteliği

Eğitmen kadrosunu görmek ve detaylı bilgi edinmek için TIKLAYINIZ - ISTANBUL INSTITUTE

Yeniliklerden Haberdar ol

Yeni eklenen eğitimlerden & size özel kampanyalardan haberdar olmak için lütfen kayıt yaptırınız.