YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Sürekli Eğitim Uygulama ve
Araştırma Merkezi

Bizi Arayın : (0212) 236 85 70
17.04.2021

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİCİLİĞİ PROGRAMI

Eğitim Tarihi:

Başlangıç : 17.04.2021
Bitiş : 09.05.2021

Eğitim Yeri :

Online Eğitim

Eğitim Süresi :

8 GÜN(Cumartesi-Pazar)

Ücret:

2250 TL+KDV

Eğitim Detayları

Katılımcı Profili

Şirketlerin Kalite Güvence Departmanlarında ve Genel Yönetim bölümlerinde kariyer yapmak isteyen kişiler, profesyoneller ve öğrenciler,
GFSI onaylı yönetim sistemleri kurmak isteyen veya sistemlerini geliştirmek isteyen uzmanlar ve yöneticiler,
Gıda ve içecek üretim sektöründe görev alan Kalite Yöneticileri ve Çalışanları,
Gıda sektöründe görev yapmakta olan veya yapmayı amaçlayan gıda denetçileri ve danışmanlar.

Eğitimin Amacı

Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi kurmak isteyen veya sisteminin iyileştirilmesi gerektiğini düşünen işletme yetkililerinde veya bu konuda kariyer yapmak isteyen profesyonellere ve öğrencilere BRCGS Food V8, FSSC 22000 V5, ISO 22000:2018 Standart gerekliliklerinin uygulama örnekleri ve vaka çalışılması ile anlatılmasıdır.

HACCP sistemi kurmak isteyen işletmelerin yetkili kişilerine sistem kurma konusunda detaylı bilgi verilmesi, HACCP sistemini kurmuş işletmelere ise kurmuş oldukları sistemi geliştirmek için gerekli bilgileri uygulama örnekleri ve vaka çalışılması ile verilmesi amaçlanmaktadır.

  • 26 Eylül 2008 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Gıda Güvenliği ve Kalitesinin Denetimi ve Kontrolüne Dair Yönetmelik ve 17 Aralık 20011 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Gıda Hijyeni Yönetmeliği, HACCP Sistemi’nin kurulmasını ülkemizdeki gıda işletmeleri için zorunlu kılmaktadır.
  • GFSI tarafından tanınan ve onaylanan standartlarda Gıda/Ürün Güvenliği Ekip Lideri’nin iki günlük HACCP Eğitimi’ne katılıp, sertifika alması gerekmektedir. Yine GFSI tarafından tanınan ve onaylanan standartlarda denetçi olarak çalışmak isteyen uzmanların HACCP Eğitimi’ne katılıp, sertifika alması gerekmektedir.

Sertifika

TÜV Austria® Yıldız Teknik Üniversitesi® tarafından gerçekleştirilen Gıda Yöneticiliği Sertifika Programı sonunda yapılacak sınavı başarı ile tamamlayan katılımcılar HACCP sertifikası ve eğitimde yer alan standartlara ilişkin İç Denetçi Sertifikasına sahip olacaklardır.

Başarı Sertifikası: Program sonunda yapılan sınavda başarılı olan katılımcılara, %80 devam koşulunu sağlamaları koşuluyla sertifika verilecektir.
Katılım Belgesi : Program sonunda yapılan sınavda başarısız olan katılımcılara, %80 devam koşulunu sağlamaları koşuluyla katılım belgesi verilecektir.

Gıda Güvenliği İç Tetkikçi Eğitimi (2 gün)

ISO 19011:2018’e göre
Denetim ve Denetçi Kavramları,
Denetim Programlanması
Yeterlilik/Uygunluk Denetimi,
Denetime Hazırlık,
Denetimin Gerçekleştirilmesi
Uygunsuzluk Kavramı ve Raporlaması
Denetim Raporlaması, Takip Denetimleri
Düzeltici Faaliyetler,
Denetimlerin Psikolojik Boyutları, Denetimde Etkin İletişim, Denetçi Özellikleri ve Yetkinlikleri
Etkin Bir Denetim İçin Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar,
Denetim Sırasında Yaşanılan Güçlükler ve Çözüm Yolları

1. HACCP - Tehlike Analizi Kritik Kontrol Noktaları (2 gün)

HACCP, Gıda, Ambalaj, Kozmetik ve bazı Tüketim Ürünleri işletmelerinde mevcut olan fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik ve standartlarda spesifik olarak belirlenen diğer tehlikelerin ortadan kaldırılması ya da kabul edilebilir seviyelere indirilmesi amacı ile yapılan tehlike risk değerlendirmesidir.

Eğitimde CODEX Alimentarius prensipleri ve GFSI onaylı standat gereklilikleri baz alınmıştır.

Eğitim Programı

HACCP, Tarihçesi, Gelişimi,
HACCP Terimleri ve Tanımları,
HACCP Gıda / Ürün Güvenliği Ekibi,
Ön Gereklilik Programları,
Ürün Tanımları,
Ürünün Tasarlanan Kullanımının Belirlenmesi,
Ürün Akış Diyagramlarının Oluşturulması,
Ürün Akış Diyagramlarının Doğrulanması,
Potansiyel Tehlikeler, Tehlike Analizinin Yapılması ve Kontrol Önlemlerinin Belirlenmesi,
GFSI Standartlarına Göre Değerlendirilmesi Gereken Tehlike Türleri,
Kritik Kontrol Noktalarının (KKN) Belirlenmesi,
KKN’ler için Kritik Limitlerin Belirlenmesi,
KKN’ler İçin İzleme Sistemleri Oluşturulması,
Düzeltici Faaliyet Planlarının Oluşturulması,
Doğrulama Prosedürlerinin Oluşturulması,
Dokümantasyon ve Kayıt Tutma,
HACCP Planının Gözden Geçirilmesi,

ISO 22000:2018 (1 gün) Eğitim Programı

Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin Tarihçesi
Yüksek Seviye Yapı
Proses Yaklaşımı
Risk Bazlı Düşünme
ISO 22000 Maddelerine genel bakış
Temel Kavramların açıklanması – ÖGP, OÖGP, KKN vs
Kuruluşun Bağlamı
Liderlik
Planlama
Destek
Operasyon
Performans Değerlendirme
İyileştirme

FSSC 22000 V5 (1 gün) Eğitim Programı

FSSC 22000 V5 Şeması
FSSC 22000 Ek Gereklilikleri
Ön Koşul Programları Standartları ve Gereklilikleri

BRCGS FOOD V8 (2 gün)Eğitim Programı

BRCGS Gıda Güvenliği Standardı Geçmişi, Gelişimi
GFSI Onaylı Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri
BRCGS Kaynaklarına Ulaşım
Bölüm I. Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi
Bölüm II. Gereklilikler
Renk Kodlu Gereklilik Sistemi
Temel Gereklilikler
Gereklilikler:

1. Üst Yönetim Taahhüdü
2. Gıda Güvenliği Planı – HACCP
3. Gıda Güvenliği ve Kalite Yönetim Sistemi
4. Tesis Standartları
5. Ürün Kontrolü
6. Proses Kontrol
7. Personel
8. Yüksek-risk, Yüksek-dikkat ve ortam koşullarında yüksek-dikkat üretim risk alanları
9. Ticari Ürünler İçin Gereklilikler


Bölüm III. Denetim Protokolü

Haberli Denetim Programı
Habersiz Denetim Programı
Ek Modüller


Uygunsuzluk Tipleri

Denetim Derecesi, Raporu, Takip Denetimi Sıklığı
Sertifikasyon
Bölüm IV. Programın Yönetimi ve Denetimi
Standart Ekleri’nin incelenmesi

Yeniliklerden Haberdar ol

Yeni eklenen eğitimlerden & size özel kampanyalardan haberdar olmak için lütfen kayıt yaptırınız.