YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Sürekli Eğitim Uygulama ve
Araştırma Merkezi

Bizi Arayın : (0212) 236 85 70
26.10.2019

Felsefe ile Kişisel Problemlerin Çözümü

Eğitim Tarihi:

Başlangıç : 26.10.2019
Bitiş : 27.10.2019

Eğitim Yeri :

Yıldız Teknik Üniversitesi
Yıldız, Beşiktaş, İstanbul

Eğitim Süresi :

12 Saat (2 Gün)

Ücret:

Eğitim Detayları

Felsefe ile Kişisel Problemlerin Çözümü

Eğitimin Amacı

Evde, çarşıda, pazarda, okulda, sokakta, hastanede, iş yerinde, şirkette,bireysel ya da toplumsal ilişkilerimizde hep sıkıntı, sorun ve bunalımlarla birlikteyiz.Sıkıntılarımız, sorunlarımız ya da bunalımlarımız yaşamda insanın içine örülmüş biçimde çok çeşitli görünümlerle ortaya çıkar. Sorunlarımız, bunalımlarımız yaşamın kendisidir. Bunalıma giren,bunalımdan çıkan, bunalıma düşen, bunalım atlatan, bunalımı önleyen, başından bunalım geçen, bunalıma yenilen, ondan korkmayan onunla savaşan hep insandır. Her bunalım onu yaşayanın kendi bunalımıdır. Bunalımıyla hesaplaşan, onların üstesinden gelen de kendisidir. Peki, Sorunlarınızla, bunalımlarınızla başa çıkmada felsefenin size yardımcı olabileceğini hiç düşündünüz mü?

Yeni bir danışmanlık pratiği ve felsefe yapma tarzı olan felsefi danışmanlığın, felsefenin bireylerin sıkıntı, sorun ve bunalımlarının üstesinden gelmede onlara yardımcı olacağına dair bir savı var. Felsefi danışmanlığın temel dayanak noktası: bireyin her günkü hayatında karşılaştığı sıkıntı, sorun ve bunalımların kaynağının her zaman psikolojik, yani duygu durumları olmadığıdır. Sorunların bir kısmı bireyin yaşam hakkında öğrenmiş veya kurmuş olduğu inanç, düşünce veya yorum kalıplarında ve anlam yakıştırmalarında yatar. Bunlar bireye gizli kalmıştır. Sorunlara neden olan dünya-hayat görüşünün farkında değildir.Felsefi danışman ve danışan, birlikte felsefe yaparak, danışanın dünya-hayat görüşünde ona sorun çıkaran anlayışları danışan için açık hale getirir. Bu eğitimde bir felsefi danışmanlık uygulaması olarak “kendine danışmanlık” işleniyor. Birey kendine sorduğu felsefi sorularla, sorunlarının nedenlerini arıyor. Bu uygulamanın esin kaynağı filozofun kendisi. Filozofun soruları da kendinedir. Filozof kendisiyle diyaloğunda, felsefe yapar. Tıpkı felsefi danışmanlıkta danışanın danışanla veya bu eğitimde katılımcılara kazandırılmak istenen beceri anlamında kendisiyle felsefe yapması gibi

Kimler Katılmalı

Sorunlarının, sıkıntı ve bunalımlarının üstesinden gelmek için felsefe yapmak isteyen herkes

Eğitim Süresi

12 Saat (2 Gün)

Eğitmen

Dr. İlker ALTUNBAŞAK

Eğitim İçeriği

1.Bölüm: Felsefi temellendirme/Kendimizi anlama çabası

 • Felsefe nasıl bir düşünce etkinliğidir?
 • Felsefe hayatla bir diyalogdur. Sorunlarımız, bunalımlarımız hayatın bize sorduğu felsefi sorulardır.
 • Sorunlarımızın, sıkıntı ve bunalımlarımızın verili olduğu bir dünyada mı yaşıyoruz?
 • İnsanın özü meselesi; Bir insanlık özü var mıdır? “Kendilik” nedir? İnsan “kendini” nasıl kurar?Varoluşun dayanılmaz hafifliği; Kendini ifade derdimiz;
 • Varoluşsal sorunlar: ölüm, özgürlük, varoluşçu yalıtım (yalnızlık), anlam kaybı duygusu; Ölümle hesaplaşma; bütün yaptıklarımız onun için; Sonlu varlık olmak sorun yaratıyor
 • “Kendi” oluş bir yerde biter mi? Değişim nedir?
 • Sorunlar kader midir? Piyango mudur? Mutluluk bir piyango mudur?
 • Sorunlarımızın nedenleri nelerdir?Duygu durumları? Öğrenmiş ve geliştirmiş olduğumuz inanç ve yorum kalıplarımız ve anlam yakıştırmalarımız?
 • Anlam dünyası, değerlendirmeler,düşünce kalıpları,varsayımları, önyargıları, kavramlar dünyası, akıl yürütmeler, mantık dokusu ….. Bütün bunlar kendi dünyamızda nasıl kurarız?
 • Ne olduğunu sanma / bilme; sanki öyle olması gerekiyormuş, tek doğru buymuş gibi davranmak; kendinin farkında olmamak; Kendi hakkında bilgi, kendi farkına varış;
 • “Ben çorba önüme gelince tadına bile bakmadan tuz korum” davranışının hayata yansıması
 • Sorunları yansıttığımız perde; psikolojik mi? kavramsal mı?
 • İçgüdüsel dalgalanmalar (Freud); kavramsal dalgalanmalar (felsefi danışmanlık terimi)

2.Bölüm: Felsefi Danışman Ne Yapar?

 • Kendine danışmanlık; Filozofun tavrı; filozofların diyaloğu kendileriyledir;
 • Felsefenin işi kavramlarla hesaplaşmak; kendi dünya-hayat görüşünle hesaplaşmak;
 • Yaşama-dünyamızı nasıl kavradığımızın ifadesi olarakdünya-hayat görüşü hakkında yorumlar
 • Dünyayla ilişki kurma, dünyayı yorumlama veya anlamlandırma yolları olarak hayattan beklentilerimiz, yaptığımız planlar,umutlarımız, davranışlarımız, seçimlerimiz
 • Her bir varoluş anında nasıl hissettiğimiz, nasıl davrandığımız veya ne düşündüğümüz, neyin doğru neyin yanlış, neyin iyi neyin kötü, neyin ahlaki veya neyin güzel olduğu, aşk, arkadaşlık, kariyer, evlilik, cömertlik, cesaret ve yaşamın her yanını kuran kavramlara getirdiğimiz tanımlar, yaşamın her yönüne ilişkin kavrayışlarımız dünya-hayatgörüşü, felsefi anlama ve alışılmış anlama

3. Bölüm: Felsefi diyalog başlıyor/Yöntem

 • Felsefi danışmanlığın yöntemi nedir?
 • Farklı felsefi danışmanlık yöntemlerinden örnekler
 • Felsefi danışman olun kendinize danışmanlık yapın
 • Bir “kendine felsefi danışmanlık” örneği

4. Bölüm: Uygulamalar

 • Katılımcıların bireysel felsefi danışmanlık ve kendine felsefi danışmanlık uygulamaları

Yeniliklerden Haberdar ol

Yeni eklenen eğitimlerden & size özel kampanyalardan haberdar olmak için lütfen kayıt yaptırınız.