YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Sürekli Eğitim Uygulama ve
Araştırma Merkezi

Bizi Arayın : (0212) 236 85 70
08.10.2022

EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ

Eğitim Tarihi:

Başlangıç : 08.10.2022
Bitiş : 23.10.2022

Eğitim Yeri :

Online- Canlı Eğitim

Eğitim Süresi :

48 SAAT

Toplam Ücret:

2.500 TL (KDV DAHİL)

Ön Kayıt Formu

Eğitim Detayları

Eğitimin Amacı: Bu eğitimle katılımcılar, kurumlarında düzenlenecek hizmet öncesi ve hizmetiçi eğitim faaliyetlerini, planlama, yürütme ve değerlendirme bilgi ve becerilerine sahip olacaklardır.

Eğitimin İçeriği:

* Yetişkin Eğitimi (8 Saat)

Eğitim ve öğrenme yaşam boyu devam eden bir süreçtir. Yani formal eğitim kurumlarında sadece çocuklar eğitim görmez ve öğrenmez. Yetişkinler için de bu süreç devam eder. Bu süreç literatürde andragoji olarak tanımlanmakta. İşte bu eğitimde andragoji nedir?, pedagojiden farkı nedir?, yetişkin eğitiminde karşılaşılan güçlükler, yetişkin eğitimi engelleri ve bir eğitici olarak yetişkin eğitimden bize düşen görevler ele alınmaya çalışılacaktır.

* Öğretim İlke ve Teknikleri (8 Saat)

Hukukta geçen dillere pelesenk olmuş bir ifade vardır; “Usul esastan önemlidir”. Aslında bu ifade bize ne söylediğimiz ne yaptığımızdan çok, nasıl hangi yol veya yöntemle yaptığımızın önemli olduğunu vurgulamaktadır. Eğitim sürecinde de bir eğiticinin sahip olduğu bilgi çok kıymetli ve önemlidir. Ancak bir o kadar önemli olan şey de, bu bilgiyi doğru, uygun yöntemlere aktarmaktır. Bu eğitim süresince, eğitimin “nasıl?”ı yani eğitimlerinizin verimini arttıracak, farklı strateji, yöntem ve tekniklere ilişkin bir paylaşım yapılmaya çalışılacaktır.

*Eğitimde Ölçme Değerlendirme Kavramları (8 Saat)

Yaşamda doğru bir biçimde ölçülmeden hiçbir emek ve ürüne ilişkin sağlıklı bir değerlendirme yapılması pek mümkün değildir. Bu durum eğitim süreci ve eğitime verilen emek içinde böyledir, çünkü ölçme ve değerlendirme eğitim akışının kalite kontol süreci gibidir. Ayrıca ölçme ve değerlendirme yenilenme ve düzeltmeler yapmak için de bir araçtır. Bu ders sürecince sizlerle eğitim ve öğretimde sağlıklı kurallara uygun, alanda geçen ifadelerle güvenilir, geçerli bir ölçme işleminin nasıl yapılacağına ve hangi tür değerlendirme tekniklerinin nerelerde nasıl kullanılacağına ilişkin paylaşımlarda bulunulacaktır.

* Kurum içi Eğitim İhtiyacı Belirleme ve Eğitim Programı Oluştur (8 Saat)

Eğitim, insanların farklı konularda eksikliğini duyduğu bir ihtiyaç ya da rahatsızlıkla başlamaktadır. Bu aşamada eğitim ihtiyacının doğru şekilde belirlenmesi sonrası için atılacak adımların sağlıklı bir biçimde planlanması için çok önemlidir. Bu eğitimin temel amacı da, kurumlarda eğitim ihtiyacını belirlemeden, hedef oluşturmaya; içerik ve öğretim etkinliklerin seçimi ve tasarlanmasından, ölçme ve değerlendirmeye kadar tüm aşamalara ait detaylı ve uygulanabilir bir pratik ve paylaşım sağlamaktır.

* Yetişin Eğitimde Sınıf Yönetimi (8 saat)

Yetişkin eğitimi diğer eğitim türlerinden farklılık arz eder. Farklı yaş, statü, amaç ve beklentilerden oluşan ve davranış kalıpları şekillenmiş bir gruptan oluşan bir sınıfın yönetimi de farklı bir sınıf yönetim becerisini gerektirmektedir. Aynı yaş gruplarından oluşan ve genellikle daha alt statüdeki öğrenci gruplarının yönetiminden farklı olarak yetişkin eğitiminde onlarla kurulacak iletişim, onların güdülenmesinde kullanılacak tekniklerden ortaya çıkması olası olumsuz davranışlarının yönetilmesine kadar geniş bir yelpazede bir eğitim gerçekleştirmek bir yetkinlik ister. Bu kapsamda yetişkin eğitiminde sınıf yönetimi modülü ile yetişkinlerin kendi eğitim verecekleri gruplarında bu süreci nasıl yöneteceklerine dair uygulama ağırlıklı bir eğitim gerçekleştirilecektir.

* Eğitimde Materyal Tasarlama ve Sunum (8 Saat)

Eğitim ve öğretim sürecinde esas olan konulardan biride, öğrenme sürecinin etkili ve kalıcı olması olmasıdır. Yapılan eğitimlerin kalıcı ve etkili olması; o süreçte bilgi ile birlikte kullanılan iyi tasarlanmış materyal ve bunların doğru bir sunumu ile yakından ilişkilidir. Bu bölümde eğitimlerde, öğrenmeyi güçlendirmek amacı ile kullanılan materyallerin etkili biçimde tasarlanması ve yine eğitim akışını sıkıcı olmaktan kurtaracak doğru bir sunumun oluşturulmasına dair paylaşımlarda bulunulacaktır.

Eğitim Kazanımları: 

Eğitim süreci sonucunda katılımcılar;

1- Yetişkin eğitiminin temel özelliklerini kavrama,

2- Eğitim süreci ve kurum içinde etkili iletişim kurma,

3- Kurum içi belirlenen bir konuda eğitimi planlama,

4- Planlanan eğitimi uygulamalı olarak yürütme,

5- Uygun sunu tekniklerini kullanma,

6- Eğitimin amacına uygun görsel ve işitsel materyaller geliştirme,

7- Katılımcıların öğrenme stillerine uygun öğretim model ve yöntemlerini kullanma,

8- Yapılan eğitimi uygun ölçme araç ve yöntemleri ile değerlendirme,

9- Yapılan eğitimin etkililiği ve verimliliği hakkında geri bildirim sağlama,

10- Tüm süreci kurumun hedefleri doğrultusunda raporlayabilme becerilerine sahip olacaklardır.

11- Online canlı eğitim modelinde verilen eğitim, örgün sertifika programı eşdeğeridir.


Eğitimciler: ·

Doç. Dr. Bülent ALCI - https://avesis.yildiz.edu.tr/alci ·

Prof. Dr. Aydın BALYER - https://avesis.yildiz.edu.tr/balyer/

Prof. Dr. Yavuz ERİŞEN - https://avesis.yildiz.edu.tr/balyer/

Eğitim Koordinatörü: Doç. Dr. Bülent ALCI - https://avesis.yildiz.edu.tr/alci/

* Eğitimciler, eğitim takvimine göre değişiklik gösterebilir

Ön Kayıt İçin Tıklayın

Yeniliklerden Haberdar ol

Yeni eklenen eğitimlerden & size özel kampanyalardan haberdar olmak için lütfen kayıt yaptırınız.