YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Sürekli Eğitim Uygulama ve
Araştırma Merkezi

Bizi Arayın : (0212) 236 85 70
02.11.2019

Dördüncü Sanayi Devrimi Farkındalık Programı

Eğitim Tarihi:

Başlangıç : 02.11.2019
Bitiş : 08.12.2019

Eğitim Yeri :

Yıldız Teknik Üniversitesi
Yıldız, Beşiktaş, İstanbul

Eğitim Süresi :

60 saat (Cumartesi 09.30-16.30)

Ücret:

2250 TL + KDV %8

YTÜ Öğrencilerine: 2000 TL + KDV %8

Eğitim Detayları

Dördüncü Sanayi Devrimi Farkındalık Programı

SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞI İLE PROTOKOL KAPSAMINDA


Eğitim Detayları


- Eğitimler teori ve uygulama ağırlıklı olarak düzenlenecektir.

- Eğitimin sonunda bir sınav ve proje teslimi olacaktır.

- Proje konuları adayların çalıştığı sektöre, sektörün ya da çalıştığı kurumların sorunlarına yönelik belirlenecektir.

- Eğitim başarısı %50 sınav ve %50 proje puanları ile değerlendirilecek ve başarı notu 70 olacaktır.

- Eğitimlerin sonunda başarılı olanlara “Başarı Sertifikası”, başarısız olanlara ise “Katılım Belgesi” verilecektir.

- Eğitimlere %70 devam zorunluluğu bulunmaktadır.


Konu ve İçerikleri

DERS
KODU                 
DERS ADI
DSDF01 Sanayi Devrimleri ve Teknolojik-Ekonomik Paradigmalar
DSDF02 Dördüncü Sanayi Devriminin Uygulama Alanları ve Ülke Politikaları
DSDF03 Akıllı Üretim Ekosistemi ve Mevcut Sistemle Karşılaştırılması
DSDF04 Dördüncü Sanayi Devriminin Kurum/Organizasyon yapılarına ve İşgücü Niteliğine Etkisi (Yeni Meslekler, Mesleki Beceriler ve Eğitim, İnsan Kaynakları Politikaları)
DSDF05 Dördüncü Sanayi Devrimi ve Kurumsal Strateji Geliştirilmesi
DSDF06 Dördüncü Sanayi Devrimi’nin Bileşenleri (Nesnelerin İnterneti (IoT), Siber Fiziksel Sistemler (CPS), Büyük Veri, Akıllı Fabrikalar, 3D Yazıcılar, Bulut Sistemleri, Siber Güvenlik, Sanal Gerçeklik)
DSDF07 Dördüncü Sanayi Devriminin Sektörler ve Disiplinlerarası Boyutu
DSDF08 Dördüncü Sanayi Devrimi açısından Açık İnovasyon ve Sosyal İnovasyon


Dijital Dönüşüm Uzmanlığı

DERS KODU
      DERS ADI
DDU01 Dördüncü Sanayi Devrimi Tasarım İlkeleri ve Kavramsal Çerçeve
DDU02 Bulut Bilişim Sistemlerini Anlamak
DDU03 Büyük Veri Teknolojileri ve Büyük Veri Temelli Karar Destek Sistemleri
DDU04 Nesnelerin İnterneti ve Endüstriyel Haberleşme Sistemleri
DDU05 Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi
DDU06 Otomasyon ve Sensor Teknolojileri
DDU07 Artırılmış Gerçeklik ve Sanallaştırma
DDU08 Adaptif Robotik Sistemler
DDU09 Simülasyon Sistemleri
DDU10 Eklemeli Üretim (3D Printing) Sistemleri
DDU11 Dijital Dönüşüm Siber Güvenlik
DDU12 Akıllı otomasyon, ürün ve hizmet örnekleri
DDU13 Üretim ve Hizmet Süreçlerinde Dijital İzlenebilirlik Sistemleri
DDU14 Tersine Mühendislik Teknolojileri
DDU15 Blockchain Teknolojileri
DDU16 Lojistik Optimizasyonu
DDU17 Kestirimci Bakım ve Kestirimci Karar Alma
DDU18 Dördüncü Sanayi Devrimi için Teknoloji Yol Haritası Belirleme ve Proje Portföy Yönetimi


GENEL DESTEK PROGRAMINDAN YARARLANMA KOŞULU VE KABUL SÜRECİ

(1) Programdan yararlanmak isteyen işletmenin, Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde olması, KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı ve aktif durumda olması esastır.

(2) İşletme ve Kurum/Kuruluşlar, KOSGEB Veri Tabanına Kayıt Sürecine İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde,www.kosgeb.gov.tr internet adresinden KOSGEB Veri Tabanına kaydını yapar.

(3) İşletmenin desteklerden faydalanabilmesi için KOBİ Bilgi Beyannamesinin güncel olması gerekmektedir.

(4) KOSGEB Veri Tabanında yer alan ve Programdan yararlanmak isteyen işletme, Genel Destek Programı Başvuru Formunu www.kosgeb.gov.tr internet adresinden elektronik ortamda doldurup çıktısını alarak ilgili Uygulama Birimine başvuru yapar.

(5) Uygulama Birimi, işletmenin KOBİ Bilgi Beyannamesine ve aktif/pasif durumuna göre başvuruyu inceler. Başvurusu kabul edilen işletmeden taahhütname alınır.

(6) Taahhütnamenin Uygulama Biriminde kayda alındığı tarih, Programın başlangıç tarihi olarak kabul edilir.

PROGRAMIN SÜRESİ

(1) Programın süresi, her bir işletme için 3 (üç) yıldır. Bu süre bitmeden Program tamamlanmış sayılmaz. Üç yıllık Program süresi tamamlandıktan sonra, işletmenin talebi halinde Program yeniden başlatılabilir. Bu durumda önceki Program kapsamında işletmeye kullandırılan destek miktarları dikkate alınmaz.

PROGRAM KAPSAMINDAKİ DESTEKLERİN ÜST LİMİT VE ORANLARI

(1) Program kapsamında sağlanacak desteklerin oranı 1. bölgede % 50 (elli), 2., 3. ve 4. bölgelerde % 60 (altmış), 5. ve 6. bölgelerde % 70 (yetmiş) olarak uygulanır.

EĞİTİM DESTEĞİ

Destek Unsurları

KOSGEB Eğitim Destekleri Hakkında Genel Bilgilendirme:

- KOSGEB kanunu ve misyonu gereği KOBİ ölçeğindeki işletmelere destekler ve hizmetler vermektedir. Dolayısıyla eğitim desteğinden yararlanılabilmesi için kişilerin bireysel başvuruları değil, KOBİ ölçeğindeki işletmelerin istihdam ettikleri personelleri için başvuru yapmaları esastır.

- İşletmenin desteklerden yararlanabilmesi için, Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde olması, KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı ve aktif durumda olması esastır.

-İşletmeler veritabanına kayıt olurken/beyanname güncellerken https://edevlet.kosgeb.gov.tr/EHizmetler.aspxadresini kullanabilirler.

- İşletmelerin KOSGEB veritabanına kayıt olduktan sonra/beyannamesini güncelledikten sonra öncelikle İşletme Geliştirme De Programına başvuru yapması, onay süreçlerinden sonra Eğitim Desteğine başvuru yapması gerekir.

- İşletmeler destekle ilgili detaylı bilgileri web sitemizde yer alan İşletme Geliştirme Destek Programı Uygulama Esasları üzerinden alabilirler.

https://www.kosgeb.gov.tr/Content/Upload/Dosya/%C4%B0sletme%20Gelistirme%20Destek%20Program%C4%B1/I%CC%87s%CC%A7letme%20Gelis%CC%A7tirme%20Destek%20Program%C4%B1%20Uygulama%20Esaslar%C4%B1-Copy1.pdf

- İşletmelerin kayıtlı olacakları KOSGEB Müdürlüğünde, atanacakları KOBİ Uzmanı vasıtasıyla Başvuru, değerlendirme, ödeme vb. tüm destek süreçlerini yürütmeleri gerekmektedir.

KOSGEB Eğitim Desteğine ilişkin hususlara dair KOSGEB’in web sayfasından incelenerek ilgili KOSGEB Müdürlüğü ile görüşülerek bilgi alınabilecektir.

Yıldız Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi
Merkez Yerleşim A-Blok A-210 Yıldız 34349 Beşiktaş İstanbul

Tel : 0212 236 41 78

Tel : 0212 236 85 70

Tel : 0212 383 31 45

Faks : 0212 383 31 49

E-posta : sem@yildiz.edu.tr

Yeniliklerden Haberdar ol

Yeni eklenen eğitimlerden & size özel kampanyalardan haberdar olmak için lütfen kayıt yaptırınız.