YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Sürekli Eğitim Uygulama ve
Araştırma Merkezi

Bizi Arayın : (0212) 236 85 70
07.05.2016

Dış Ticaret Yöneticileri İçin Gümrük Kıymeti ve Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri Eğitimi

Eğitim Tarihi:

Başlangıç : 07.05.2016
Bitiş : 08.05.2016

Eğitim Yeri :

Yıldız Teknik Üniversitesi
Yıldız, Beşiktaş, İstanbul

Eğitim Süresi :

2 Gün (12 Saat)

Ücret:

Eğitim Detayları

Eğitimin Amacı

İthalat ve ihracat operasyonları gerçekleştiren işletmelere, dış ticaret yapan firmaların ithalat, ihracat veya dış ticaret departmanlarında çalışan profesyoneller ile şirketlerin ithalat veya ihracat işlemlerine konu olan ürünleri için gümrük idarelerine gümrük beyanında bulunmakla görevli gümrük müşavirlerine/gümrük müşavir yardımcılarına; gümrük mevzuatımızdaki gümrük rejimlerinin ne anlama geldiğinin ifade edilmesi, ekonomik etkili gümrük rejimlerinin işletmelere sağladığı mali ve sağladığı mali veya operasyonel imkanların analiz edilmesi, şartlı muafiyete konu olan gümrük rejimlerinin öngörüldüğü durumlar ve gümrük mevzuatımızda gümrük rejimlerinin ihlal edilmiş sayılacağı haller ve bu ihlaller karşısında işletmelere gümrük idarelerince uygulanacak mali veya idari yaptırımların belirtilmesi ve ithal eşyanın gümrük kıymetinin nasıl tespit edildiğini kavramaları, gümrük mevzuatımızda “Kıymet” ile ilgili hükümlerin açıklanması ile gümrük kıymetine hangi unsurların dahil edilip, hangi unsurların dahil edilmeyeceğinin tespit ve analiz etme becerisinin sağlanması. 

Eğitim Süresi:

2 Gün /12 Saat

Eğitmen

Gümrük Bakanlığı, Gümrük Müfettişi Fatih Uzun

Eğitimin İçeriği


Gümrük Kıymeti Kavramı

 • İthal Eşyasının Gümrük Kıymeti Tanımı
 • İthal Eşyasının Gümrük Kıymeti Önemi
 • İthal Eşyasının Gümrük Kıymetinin Fonksiyonları
 • GATT’ın (Gümrük Tarifeleri ve Ticareti Genel Anlaşması’nın ) VII. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Uluslararası Kıymeti Sözleşmesi
 • 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği’nin Gümrük Kıymetine İlişkin Hükümleri

Gümrük Kıymeti Hesaplama Yöntemleri

 • Satış Bedeli Yöntemi
 • Aynı Eşyanın Satış Bedeli Yöntemi
 • Benzer Eşyanın Satış Bedeli Yöntemi
 • İndirgeme Yöntemi
 • Hesaplanmış Yöntem
 • Son Yöntem

Gümrük Kıymetine Dahil Edilmesi Gereken Unsurlar

 • Satın Alma Komisyoları Dışındaki Komisyonlar
 • Navlun ve Sigorta Giderleri
 • Ölü Navlun Kavramı ve Gümrük Kıymeti Karşısındaki Durumu
 • Royalti ve Lisans Ücretlerinin Gümrük Kıymeti Karşısındaki Durumu
 • İthal Eşyası İçin Ödenen Kapların ve Ambalajların Maliyeti
 • İthalattan Sonra İhracatçıya Yapılan Kar Transferleri
 • İthalattan Sonra İthal Eşyası ile ilgili Oluşan Fiyat Farkları
 • İthal Eşyası ile ilgili İhracatçı Tarafından Düzenlenen Debit Note’ları (Borç Notu)
 • İthal Eşyası ile İlgili İhracatçıya Sağlanan Malzeme, Aksam ve Faydalar

Gümrük Kıymetine Dahil Edilmeyecek Unsurlar

 • Satın Alma Komisyonları
 • Satın Alma Komisyonlarının Gümrük Kıymetine Dahil Edilmemesinin Şartları
 • İthal Eşyası ile ilgili Türkiye’de yapılan İç Nakliye ve Sigorta Giderleri
 • İthal Eşyasının Çoğaltılması İçin Yapılan Giderler
 • İthal Eşyası İçin Ödenen Yurtiçi ve Yurtdışı Demuraj Giderlerinin Gümrük Kıymeti Karşısındaki Durumu
 • İthal Eşyası ile ilgili İhracatçı tarafından Düzenlenen Credit Note’ları (Alacak Notları)
 • İthal Eşyasının Finansmanı İçin Ödenen Faiz Giderleri
 • İstisnai Kıymetle Gümrük Beyanı
 • İstisnai Kıymetle Gümrük Beyanı Nedir?
 • İstisnai Kıymetle Gümrük Beyanında Bulunmanın Şartları
 • İstisnai Kıymetle Gümrük Beyanında Bulunulacak Mal Grupları ve Eşyalar
 • İstisnai Kıymetle Gümrük Kıymeti Beyanında Dikkat Edilmesi Gerekli Hususlar
 • İstisnai Kıymetle Gümrük Beyanına İlişkin Tamamlayıcı Beyanlar

 • İthalatta Gümrük Kıymetinin Yanlış Beyan Edilmesinin Sonuçları

İthalatta Gümrük Kıymetinin Hatalı Beyan Edildiği Durumlar

Gümrük Kıymetinin Eksik veya Fazla Beyan Edilmesinin Hukuki Sonuçları

Gümrük Kıymetinin Eksik Beyanında İşletmelerin Karşılaşacağı Gümrük Para Cezaları

Gümrük Kıymetinin Fazla Beyanının Firmalar Açısından Doğurduğu Haklar

Gümrük Mevzuatında Gümrük Kıymeti ile ilgili Cezai Hükümler

Gümrük Kıymetinin Hesaplanması ile İlgili Örnek Olay (Case Study) Çalışmaları

 • Royalti ve Lisans Ücretleri ile İlgili Olay Çalışması
 • Yükleme Limanı Demuraj Ücreti ile İlgili Olay Çalışması
 • Doğrudan Satış Yöntemini Kullanan Firmalar İçin Gümrük Kıymeti Beyanı ile İlgili Vaka Analizi
 • İthal Eşyasının Satışından Elde Edilen Hasılanın Bir Kısmının Satıcıya Gönderilmesine İlişkin Örnek Olay Analizi
 • Çok uluslu şirketlerin satın alma komisyonu ödemeleri durumu ile ilgili Case Study
 • Gümrük Kıymeti ile İlgili Diğer Tüm Hususlar

Gümrük Antrepo Rejimi

 • Gümrük Antreposu Kavramı ve Türleri
 • Gümrük Antrepo Rejiminin Firmalara Sağladığı Yararlar
 • Gümrük Antreposu İşleticisi ve Kullanıcısı
 • Antrepo Stok Kayıtları
 • Firmaların antrepodaki eşyaya uygulayabilecekleri işlemler
 • Antrepodaki Eşyanın Devri
 • Antrepoda yapılan masrafların gümrük kıymeti karşısındaki durumu
 • Gümrük Antreposu Açma ve İşletme İzni
 • Gümrük Antrepo Rejiminin İhlal Edilmiş Sayılacağı Haller ve Cezalar
 • Dahilde İşleme Rejimi
 • Dahilde işleme rejimi kavramı
 • Dahilde İşleme Rejiminin Firmalara Sağladığı Mali Avantajlar
 • Dahilde İşleme İzni ve Dahilde İşleme İzin Belgesi
 • Firmaların dahilde işleme rejiminde dikkat edecği noktalar
 • Dahilde İşleme İzin Belgesi Başvurusu
 • Döviz Kullanım Oranı ve Süre
 • Dahilde İşleme Rejimi Otomasyon Sistemi
 • Şartlı Muafiyet ve Geri Ödeme Sistemleri
 • Eşdeğer Eşya Kullanımı ve Önceden İhracat
 • Dahilde İşleme Rejiminin İhlal Edilmiş sayılacağı durumlar ve cezalar
 • Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi
 • Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi Kavramı
 • Gümrük Kontrolü Altında İşleme İzni
 • Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejiminde Gümrük Yükümlülüğü
 • Rejime Giriş Beyanı
 • İznin Geçerlilik Süresi ve Süre Uzatımı
 • Verimlilik Oranının Hesaplanması ve Rejimin İbrası
 • Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejiminin ihlal edilmiş sayılacağı haller ve cezalar

Geçici İthalat Rejimi

 • Geçici İthalat Rejimi Kavramı
 • Geçici İthalat Rejiminin Firmalara Sağladığı Mali Avantajlar
 • Geçici İthalat Rejiminde Tam veya Kısmi Muafiyet
 • ATA Karnesi
 • Geçici İthalat İzni ve Teminat
 • Geçici İthalat Rejiminde Gümrük Yükümlülüğü
 • Geçici İthalatta Süre
 • Geçici İthal Edilen Eşyanın Kesin İthali
 • Geçici İthalat Rejiminin İbrası
 • Geçici İthalat Rejiminin İhlal Edilmiş Sayılacağı Haller ve Cezalar

Hariçte İşleme Rejimi

 • Hariçte İşleme Rejimi Kavramı
 • Hariçte İşleme İzni
 • Standart Değişim Sistemi ve İkame Ürün
 • Hariçte İşleme Rejiminde Vergilerin Hesaplanması
 • Hariçte İşleme Rejiminde Süre
 • Tamiratın Bedel Karşılığında Yapılması
 • Tamiratın Sözleşme Yükümlülüğü Kapsamında Yapılması
 • Hariçte İşlemede Üçgen Trafik
 • Hariçte İşleme Rejiminde Önceden İthalat


Yeniliklerden Haberdar ol

Yeni eklenen eğitimlerden & size özel kampanyalardan haberdar olmak için lütfen kayıt yaptırınız.