YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Sürekli Eğitim Uygulama ve
Araştırma Merkezi

Bizi Arayın : (0212) 236 85 70
05.05.2018

Dış Ticaret Uzmanlığı Sertifika Programı (Yıldız Kampüs)

Eğitim Tarihi:

Başlangıç : 05.05.2018
Bitiş : 10.06.2018

Eğitim Yeri :

Yıldız Teknik Üniversitesi
Yıldız, Beşiktaş, İstanbul

Eğitim Süresi :

72 Saat (6 Hafta) Cumartesi − Pazar 9:30 − 16:30

Ücret:

Eğitim Detayları

Eğitimin Amacı
Ülke ekonomilerinin giderek birbirine daha bağımlı hale geldiği ve uluslar arası ticaretin ortak kuralları çerçevesinde serbestleştiği küreselleşme sürecinde, ülke kalkınmasında önemli rolü bulunan dış ticaretin sağlıklı yürütülebilmesi için, dış ticaret şirketi çalışanları ile ileride dış ticaret yapmak isteyen kişilere dış ticaret konusunda kapsamlı bilgi vermek ve operasyonel uygulama becerisi kazandırmaktır.

Katılım Şartları
En az lisans mezunu olmak ve/veya dış ticaret alanında çalışıyor olmak.

Sertifika Hakkında
Yıldız Teknik Üniversitesi ve Istanbul Institute® tarafından gerçekleştirilen Uygulamalı Dış Ticaret Sertifika Programının aşağıdaki koşulları sağlayan katılımcılarına, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü, SEM müdürü ile Istanbul Institute® yetkilisinin imzası olacak şekilde sertifika ya da katılım belgesi verilecektir.

Başarı Sertifikası: Program sonunda yapılan sınavda başarılı olan katılımcılara, %80 devam koşulunu sağlamaları koşuluyla sertifika verilecektir.
Katılım Belgesi: Program sonunda yapılan sınavda başarısız olan katılımcılara, %80 devam koşulunu sağlamaları koşuluyla katılım belgesi verilecektir.

Eğitim İçeriği
 • UYGULAMALI DIŞ TİCARETTE PAZARLAMA STRATEJİLERİ
  • Dış Ticarette Pazarlama Stratejileri
   • Ürün Planlama ve Geliştirme
   • Fiyatlandırma Stratejileri
   • Pazar Araştırması Yöntemleri
   • Pazar Seçimi
   • Satış ve Tutundurma Faaliyetleri
   • KOSGEB Projeleri
  • Talep Yönetimi ve Müşteri İlişkileri Politikası
  • Uluslar arası anlaşmazlıklarda çözüm yolları ve itilafların halli
 • ÖDEME ŞEKİLLERİ – TESLİM ŞEKİLLERİ VE KAMBİYO MEVZUATI
  • Genel Kambiyo Bilgisi
   • 1567 Sayılı Kanun, 32 Sayılı TPKK Kararı ve ilgili Tebliğ ve Genelgeler
  • İhracat Mevzuatı (Bankacılık Sistemi İçerisinde İşleyen Mevzuat)
  • İthalat Mevzuatı (Bankacılık Sistemi İçerisinde İşleyen Mevzuat)
  • Teslim Şekilleri (Incoterms Konvansiyonu)
  • Ödeme Şekilleri
   • Akreditifli Ödeme ve Akreditif Türleri – Akreditif Metninin hazırlanması ve önemi
   • Peşin Ödeme
   • Vesaik Mukabili Ödeme
   • Mal Mukabili Ödeme
 • LOJİSTİK YÖNETİMİ
  • Lojistik Kavramı
  • Küresel Ticaret Eğilimleri
  • Tedarik Zinciri Yönetimi Kavramı ve Süreçleri
  • Lojistik Yönetimi Kavramı ve Lojistik Yönetiminin Bileşenleri
  • Lojistik Yönetiminde Kritik Başarı Faktörleri
  • Lojistik Maliyet Modeli
  • Taşımacılık Türleri
  • Depolama
  • Taşımacılık Sektöründe Pazara Giriş
  • Taşıma Türlerinin Karşılaştırılması
  • Uluslar arası Taşıma Belgeleri
 • GÜMRÜK REJİMLERİ VE UYGULAMALI GÜMRÜK İŞLEMLERİ
  • Uygulamalı İhracat Mevzuatı
   • Nasıl İhracatçı Olunur
   • İhracat İşlemlerinde hazırlanan belgeler
   • İhracat Şekilleri
   • İhraç Kayıtlı Satış – Tedarikçi Tanımı
   • İhracat Beyannamesi ve Ekleri
   • İhracatta Gümrük İşlemleri
   • İhracatta KDV İadesi
  • Uluslar Arası Anlaşmalara GöreDüzenlenen Belgeler
   • Gümrük Birliği Anlaşması ve A.TR Mevzuatı
   • Serbest Ticaret Anlaşmaları ve EUR.1 Mevzuatı
   • Pan avrupa-akdeniz menşe-i kümülasyonu ve eur-med
   • Genelleştirilmiş tercihler sistemi ve form-a belgesi
  • Eşyanın Gümrüğe Sunulması veÖzet beyan İşlemleri
  • Süreler ve Tasfiye İşlemleri
  • Antrepo Rejimi ve Uygulaması
  • Serbest Bölge Mevzuatı ve Uygulaması
  • Dahilde İşleme Rejimi ve Uygulaması
  • Geçici İthalat Rejimi ve Uygulaması
  • Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi(İthalat) ve Uygulaması
   • Beyanname işlemleri ve Eşyanın Muayene Kriterleri
   • Eşyaya ait Gümrük Kıymetinin Hesaplanması, Kıymeti Etkileyen Unsurlar ve İthalat Vergi Matrahı – Vergilerin hesaplanması - Eşyanın Gümrük Maliyeti
   • İthal Eşyasının Maliyetinin Hesaplanması
  • İthalat İşlemlerinde Denetim VeUygunluk Belgesi
   • Eşyanın İthalat İşleminden önce denetim ve uygunluk işlemleri (TSE-DTS-CE-Kontrol Belgesi-Uygunluk Belgesi İşlemleri
 • GENEL GÜMRÜK MEVZUATI
  • Dünya Ticaret Örgütü, DünyaGümrük Örgütü Ve Gatt Teşkilatı
  • Eşyanın Menşe-İ Tespiti Ve Önemi– Bağlayıcı Menşe-i Bilgisi
  • Eşyanın Tarifesinin Tespiti Ve Önemi – Bağlayıcı Tarife Bilgisi
  • Gümrük Kanunu’na Göre Cezalar
   • Özet Beyan Noksan ve fazlalıklarının takibi ve cezai müeyyideleri
   • Hatalı Tarife, Kıymet ve Menşe-i beyanı ve sonuçları
   • Gümrük Rejimleri ihlali halinde Yaptırımlar
   • Hatalı Beyanın Gümrük Kanunu ve Kaçakçılığı Önleme Kanunu’ndaki yaptırımları
  • Tarife Dışı Engeller-Damping-Anti Damping Vergisi
  • Kota Ve Gözetim Uygulamaları
  • Posta Ve Hızlı Kargo İşlemleri
  • Gümrük Kanunu’na Göre Verilen Cezalarda Savunma Ve Uzlaşma


Eğitmen kadrosunu görmek ve detaylı bilgi edinmek için TIKLAYINIZ - ISTANBUL INSTITUTE

Yeniliklerden Haberdar ol

Yeni eklenen eğitimlerden & size özel kampanyalardan haberdar olmak için lütfen kayıt yaptırınız.