YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Sürekli Eğitim Uygulama ve
Araştırma Merkezi

Bizi Arayın : (0212) 236 85 70
25.01.2021

Dış Kaynaklı Fonlara Proje Hazırlama ve Yönetimi Eğitimi

Eğitim Tarihi:

Başlangıç : 25.01.2021
Bitiş : 06.02.2021

Eğitim Yeri :

Online ve Canlı Eğitim

Eğitim Süresi :

36 saat

Ücret:

1400-TL (KDV Dahil)

Eğitim Detayları

Dış Kaynaklı Fonlara Proje Hazırlama ve Yönetimi Eğitimi


Program içeriği : TÜBİTAK, TUSEB, Avrupa birliği, Kalkınma ajanlarının sanayi, kamu, sosyal ve akademik alanlarda verilmek üzere birçok fonlama kaynağı bulunmaktadır. Başvurularda, fikrinizin geliştirme ve projelendirme aşamaları, çalışmak istediğiniz alana uygun olarak ve bir sistematik içinde sunulması beklenir. Uygulamak istediğiniz proje fikrinin belirlenmesi ile başlayan, tüm faaliyetlerin yürütülme aşamalarını kapsayan süreç bir proje döngüsü oluşturmaktadır. Proje konusunun belirlenmesinden başlayarak, her aşamasının dikkatli değerlendirilmesi ve fon kaynağının isteklerine uygun olarak oluşturulması gerekir. Fonlama kuruluşları tarafından kullanılan ve proje hazırlama sürecinin doğru planlanması, etkinliğinin arttırılması için tercih edilen yöntemler bu eğitimimizde ele alınacaktır. Proje döngüsünün aşamalarında “sorun, eksiklik” olarak belirlediğiniz konunun araştırmalar ve analizler ile netleştirilerek uygulanabilir olup olmadığı değerlendirilecektir. Bu aşamaları detaylarıyla öğrenirken “Proje Fikri Nasıl Oluşturulur?” sorusuna cevap aranacaktır. Proje döngüsünün her aşamasında projenin amaçları, hedefleri gözden geçirilecek ve bir sonraki aşamada uygulanabilir bir şekilde yorumlanması dijital ortamda karşılıklı olarak tartışılıp uygulanacaktır. Eğitimin her aşamasında alanında uzaman eğitimciler vasıtası ile Hakem bakış açıları katılımcılara aktarılacaktır. Önemli tüyolar verilecektir. Yöntemimiz, proje kavramını ve içeriğini daha belirgin ve kolay anlaşılır bir hale getirir ve projenin daha iyi izlenmesi ve değerlendirilmesini sağlar.


Program Hedef Kitlesi : Akademisyenler, Sanayi Kuruluşları ve Çalışanları, Milli Eğitim Öğretmenleri, Belediyeler, Diğer Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları ve Çalışanları


Programın amacı;

1. Dış Kaynaklı Fonlar (TÜBİTAK, TUSEB, AB fonları) için proje fikrinin oluşturulması,

2. Proje Fikrinin Kâğıda nasıl aktarılması,

3. Projenin Yönetim aşamaları,

hakkında bilgileri katılımcılara uygulama eğitimler eşliğinde aktarmaktır.

Katılımcılar, proje deneyimi, yazarak deneyimlerken, değerlendirici hakem bakış açıları hakkında incelikleri de bu alandaki Tecrübeli akademisyenler eşliğinde edineceklerdir.


Bu programı tamamlayan ögrenciler aşağıdaki yetenekleri kazanacaklardır:

 • Finansman fırsatlarının ve programlarının örnekleriyle sunumu ve hazırlık aşamasında seçilen programlara odaklanabilme.
 • Projesi fikirlerinin tartışılması, hangi program ve eylemin bu fikirleri finanse edebileceğini değerlendirme
 • Inovasyon ve ArGe Yaklaşımları (Sanayi Kuruluşları ve akademisyenler için)
 • Technology-Push & Demand-Pull Yaklaşımı (Sanayi Kuruluşları ve akademisyenler için)
 • Fikrin Olgunluk Seviyeleri (THS Seviyeleri) (Sanayi Kuruluşları ve akademisyenler için)
 • Finanse edilen veya onaylanmamış somut projelerin tartışılması: onaylanmış ve reddedilen bir projenin bağlam analizi ile hedeflerinin karşılaştırılması
 • Proje tasarımı: sorunların ve hedeflerin geliştirilmesi
 • Proje hedef ve nihai gruplarının tanımlanması
 • Literatüre bağlı yöntem geliştirme ve projede yenilik vurgusu
 • Başarı ölçütlerinin incelenmesi ve belirlenmesi. Başarının doğrulama aşamaları
 • Risk analizi ve B-planlarını ortaya koyma
 • Araştırma ve Altyapı projeleri aralarındaki farklar
 • HAKEM değerlendirmesinde öne çıkan başlıklar ve dikkat edilmesi gereken faktörler
 • Proje yazımında sorulması gereken kritik soruların örneklerle tartışılması
 • Uygun maliyetlerin belirlenmesinden harcama planlama ve izlemeye kadar bütçeleme
 • Proje bütçesinin hazırlanması
 • Hazırlık, görünürlük, yaygınlaştırma ve takip aşamalarının planlanması ve yönetilmesi,
 • Oluşturulacak katma değer, sosyal ve kültürlerarası boyuta odaklanma
 • İyi planlanmış bir proje sayesinde sürdürülebilir etki yaratma teknikleri


Ödev ve Projeler : Eğitimler esnasında, katılımcılar arasında gruplar halinde proje yazma çalışmaları yapılacak olup, uygulamalar ders sonrasında ödev eşliğinde devam edecektir. 


Eğitim günleri : Pazartesi-Salı-Çarşamba, Cumartesi 

25-26-27 Ocak 2020 (18:00-22:00) Online (Canlı)
1-2-3 Şubat 2020 (18:00-22:00) Online (Canlı)
30 Ocak 2020 (10:00-16.00) Online (Canlı)
6 Şubat 2020 (10:00-16.00) Online (Canlı)

Ders 18 saat
Uygulama 18 Saat


Program Eğitmeni : Dr.Öğr.Üyesi Hüseyin ÜVET 


Yeniliklerden Haberdar ol

Yeni eklenen eğitimlerden & size özel kampanyalardan haberdar olmak için lütfen kayıt yaptırınız.