YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Sürekli Eğitim Uygulama ve
Araştırma Merkezi

Bizi Arayın : (0212) 236 85 70
14.10.2017

​Dijital Yönetici Olmak

Eğitim Tarihi:

Başlangıç : 14.10.2017
Bitiş : 05.11.2017

Eğitim Yeri :

Yıldız Teknik Üniversitesi
Yıldız, Beşiktaş, İstanbul

Eğitim Süresi :

4 Hafta

Ücret:

2700 TL

Eğitim Detayları

DİJİTAL YÖNETİCİ OLMAK

16 Eylül 2017 – 8 Ekim 2017

(Cumartesi – Pazar Günleri)

“Dijital dönüşüm yakalayan kurumlar; dijital yöneticileri barındıran kurumlar olacaklardır.”

Teknolojinin başlattığı dijital dönüşüm hareketi hızla devam ediyor. Araştırmalar, yakın gelecekte bir trilyon sensörün internete bağlanacağını, İnsanların %10’nun internete bağlı elbiseler giyeceklerini, üç boyutlu yazıcıların etkisiyle evlerin %15’ i fabrikaya dönüşeceğini belirtiliyor.

Tüm sanayilerdeki işletmeler, dijital çağa taşınıyor. Müşteriler, ürün ve hizmetlerin online ve kesintisiz sürdürülmesini bekliyor. Bu beklentileri karşılamayan işletmeler rekabet ortamında çok geriye düşeceklerdir. Dijital dönüşüm hangi teknolojiyi seçme meselesi değildir. Dijital dönüşüm gerekli olduğunu tespit edip, değişime hızlı bir şekilde cevap verebilecek çevik bir organizasyon oluşturmaktır.

Kurumlarda dijital dönüşümü başlatacak ve sürdürebilecek dijital yöneticiler, iş ve teknoloji bilgisi ve deneyimi yüksek olan kişiler olması gerekecektir. Bu kişiler, kurumların iş stratejilerini, amaçlarını, hedeflerini; kurumun dijital dönüşümüyle tam uyumlu olmasını sağlayacaklardır.

Kursiyerlerin eğitim sonucu, kendi organizasyonlarındaki dijital bozulmaları tespit etme, dijital strateji oluşturma, eylem planı yapma ve dijital performansı ölçme konusunda farkındalık ve beceri kazanarak, geleceğin dijital yönetici olma yolunda hızla yol alacaklardır.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

  • 1.HAFTA PROGRAMI
  1. Dijital ve Sosyal Medya Devrimleri:

·Yıkıcı Teknolojilerin İşe Etkisi,

·İnternet, Sosyal Medya, Mobil, Bulut, Büyük Veri, Nesnelerin İnterneti, Sanayi 4.0 Blockchain , Arttırılmış Gerçeklik , Giyilebilir Teknolojiler

·Her Şeyin Güvenlik Riskleri, Akıllı Şehirler, Akıllı Sanayi, Akıllı İşler, Neromarketing,

·Gartner Teknoloji Ve Dijital Marketing İlerleme Döngüsü (2015)

Gartner Teknoloji İlerleme Döngüsü: Teknoloji Tetikleme, Beklentilerin Tepe Noktası, Hayal Kırıklığı Oyuğu, Aydınlanma Eğimi, Verimlilik Platosu

·Dijital Müşteriler, Dijital Rekabet Hatları, Yeni Nesil Çalışanlar

·Dijital Dönüşümün İşletme Kültürüne Etkisi

·Yenilikçiliğin Dijital Stratejiye Entegre Edilmesi İçin Gerekli Beceriler

·Dijital Dönüşümün Ortaya Çıkardığı Meslekler Ve İnsan Kaynaklar Politikası

·Geleneksel Ticaretin E-Ticarete Dönüşmesi

·Yüksek Teknolojide Sosyal Girişimcilik

2. İşletmelerde Kurumsal ve Teknoloji Mimari

·Kurumlarda Kullanılan İş Sistemleri ile Bilişim Sistemlerinin Kesişimi

·Telekomunikasyon ve Ağlar

·Internet, İntranet ve Extranet

·Bulut Bilişim

·Her Şeyin İnterneti Kuruma Nasıl Uygulanır?

·Arttırılmış Gerçeklik

·İşletmelerde Büyük Veri Stratejileri

·İş Zekası, Bilgi ve Karar Destek Sistemleri

·Bilgi Teknolojileri Yönetişimi

·Ürün/Hizmet Geliştirmede ve Rekabette Siber Güvenliğin Önemi

·Bilgi, Bilişim ve Siber Güvenliğin Kurumsal Stratejiler İçin Önemi

·Dijital Şirket Olma Sürecinde Teknoloji Mimarı Nasıl Olmalıdır?

2. HAFTA PROGRAMI

3.Dijital Strateji Geliştirme

·Yeni İş Modelleri ve Dijital İş Dönüşümü

·Nasıl Bir Vizyon Oluşturacağız?

·Müşterilerinin Özel İhtiyaçlarına Göre Özelleştirilmiş Bir Strateji Geliştirmek

·Hedefleri ve Anahtar Performans Göstergelerini Belirlemek

·Dijital Dönüşüm Programlarının Uygulanmasında Anahtar Başarı Faktörleri

·İnsanlar, Teknoloji, Organizasyon, Kültür, Proje Yönetimi, Değişime Karşı Direncin Üstesinden Gelmek

·Başarılı Bir Dijital Yöneticinin Özellikleri ve Rolü.

  • ·Dijital Dönüşümün Olmazsa Olmaz Beş Stratejisi: Teknoloji Temelli İş Stratejisi, Dijital Dönüşümün Kurum Geneline Yayılması, Müşteri Merkezlilik, Rekabet Hatları, Satıcıların Dönüşüm Stratejisi

3. HAFTA PROGRAMI

3. Dijital Pazarlama

·Dijital Pazarlama aktiviteleri aşağıda belirtilen alanlar kapsamında düşünülür.

· Büyük Veriyi Toplama , Veriyi İşleme , Veri Madenciliği ve Yeniden Pazarlama

· SEO , SEM , RTB,  eCRM , sCRM

· Sosyal Medya Yönetimi ve Pazarlama

· İtibar ve Kriz Yönetimi

· Mobil Teknolojiler ve Pazarlama

· Online Pazarlama

· E-Posta Pazarlama

· Metin (SMS) Pazarlama

· Satış Ortaklığı Pazarlaması

· İçerik Yönetimi ve Pazarlama

· Marka Elçileri Yönetimi

4. HAFTA PROGRAMI

4. Kurumun Dijital Dönüşümünü Tetikleyen Faktörler

·İç İletişim Ve Bilgi Transferini Artırmak İçin İş İçinde Dijital ve Sosyal Teknolojilerin Kullanımı, Operasyonel Verimliliği Elde Etmek

·Hızlı, Esnek Hareketli Organizasyonlar Hareketli, Çevik Organizasyonlar Kurmak

·Personel Katılımı Ve Motivasyonu Arttırmak

·Daha Fazla Müşteri Odaklı Örgüt Kültürü ve Doğru Değişime Yönelmek

·'Kurumsal Sosyal' Araçlar Ve Yazılım

·Büyük Veri, Nesnelerin İnterneti, Sanayi 4.0.

· İnovasyonun En Büyük Fırsatı Oluşturacak İş Alanlarını Belirlemek

·Internet Ve Mobil Teknolojilerde Entegrasyon

·Müşteri İletişim Merkezlerinde Entegrasyon / Konsolidasyon

·İletişim Teknolojilerinin Yönetimi

·Müşteri İlişkileri Ve Müşteri Deneyimi Altyapısının Geliştirilmesi

·Satın Alma Süreçlerinde Entegrasyon / Konsolidasyon

·İnsan Kaynaklarında Entegrasyon

5. Dijital Performans ve Organizasyonel Etki Ölçme:

·Dijital Pazarlama Ekosisteminin Ölçümleme Kriterleri

·Teknolojinin Dijital Dönüşümüne Katkılarının Ölçümü

·Büyük Veri ve Tahmini Analitiğin Artan Önemi

·Müşteri ve Müşteri Deneyimi Kalitesini Ölçen Metrikler

·Organizasyonun Değişime Adaptasyonunun Ölçümlenmesi

·Tüketici Davranışlarını İzleme İçin Araçlar

Kimler Katılmalı: Pazarlama ve Satış Profesyonelleri, IK Profesyonelleri, BT Profesyonelleri, İş Geliştirme Profesyonelleri, Dijital Pazarlama ve Dijital İş Yöneticileri, Kurumların Orta ve Üst Düzey Yöneticileri, Kurumlarda Stratejiden Sorumlu Profesyoneller

EĞİTİM SÜRESİ, GÜN VE SAATLERİ

·Toplam 60 Saat, 5 Hafta sonu.

·Cumartesi ve Pazar Günleri : 9:30-16:30 (Ders saati 6 saat, 1 saat öğle yemeği arası)

SERTİFİKA VE KATILIM BELGESİ

Eğitim sonunda Yıldız Teknik Üniversitesinde Sertifika sınavı düzenlenir.

Bu sınavdan 100 üzerinden 60 ve üzeri puana sahip olan kursiyerler, Yıldız Teknik Üniversitesi ve İstanbul Academy tarafından hazırlanmış ve resmi bir belge olan eğitim sertifikasını almayı hak kazanırlar.
Daha düşük puan alan kursiyerler talep halinde katılım belgesi alabilirler.

KAYIT İŞLEMLERİ

Eğitime katılmak için öncelikle online ön kayıt formundaki bilgileri göndermeniz gerekmektedir. Online ön kayıt formunu gönderdikten sonra sizinle iletişime geçilecek ve sonraki adımlar hakkında bilgilendirme yapılacaktır. Online Ön Kayıt Formu için tıklayın

EĞİTİMLER, KİMLER TARAFINDAN VERİLMEKTEDİR?

Eğitim, konu alanında tecrübeli üniversite öğretim elemanları ve özel sektörde konunun uzmanları tarafından verilecektir.


Eğitim ve konuşmacılarla ilgili detaylı bilgi için tıklayınız (İstanbul Academy)

Yeniliklerden Haberdar ol

Yeni eklenen eğitimlerden & size özel kampanyalardan haberdar olmak için lütfen kayıt yaptırınız.