YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Sürekli Eğitim Uygulama ve
Araştırma Merkezi

Bizi Arayın : (0212) 236 85 70
06.02.2015

(C) Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi Mayıs Sınavı İçi

Eğitim Tarihi:

Başlangıç : 06.02.2015
Bitiş : 06.03.2015

Eğitim Yeri :

Yıldız Teknik Üniversitesi
Yıldız, Beşiktaş, İstanbul

Eğitim Süresi :

220 saat

Ücret:

Tanımsız

Eğitim Detayları

PROGRAMIN AMACI

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve “İş Güvenliği Uzmanları’nın Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hk. Yönetmelik” hükümlerine göre; işyerlerinde görevlendirilecek İş Güvenliği Uzmanlarının alması gereken zorunlu eğitimdir. İlgili yönetmelik hükümlerine göre, iş güvenliği uzmanlığı eğitimleri sadece Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş eğitim kurumları tarafından verilmektedir.

 

AB standartlarına uyum sürecinde yenilenen iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal düzenlemelerde “önleyici yaklaşım” benimsenmiştir. Günümüzde önleyici yaklaşımın en önemli uygulamalarından biri de, işyerlerinde konuyla ilgili eğitim almış iş güvenliği uzmanlarının çalıştırılmasıdır. Modern ülkelerde olduğu gibi, ülkemizde de ilk kez 2003 yılında değişen İş Kanunu ve sonrasında yayınlanan yönetmeliklerle hayata geçirilen bu uygulama ile; sanayi işletmeleri ve şantiyelerde çalışacak iş güvenliği uzmanlarının standart eğitim programlarından geçirilmeleri, yapılacak bir sınavdan sonra Çalışma Bakanlığı’nca belgelendirilmeleri öngörülmüştür. Burada amaç, insan sağlığı ile ilgili böylesi önemli bir konuda çalışacak kişilerin işletmelerce rastgele seçilmemesi, belirli bir standarda sahip olmalarının sağlanması ve takip edilebilmelerinin kolaylaştırılmasıdır.

 

Eğitim ve sınav sonrası iş güvenliği uzmanı belgesine sahip olanlar yüksek istihdam olanaklarına sahip olacaklardır. Bu alanda çalıştıkları ve belge sınıfını (B) ve (A)’ya yükselttiklerinde ise iyi bir gelir ve kariyer olanakları yakalayacaklardır.

 

 

EĞİTİM PROGRAMI VE SÜRESİ

 

İş Güvenliği Uzmanlığı yönetmeliğine göre eğitimin süresi toplam 220 saattir. Bunun 90 saati uzaktan eğitim, 90 saati örgün eğitim ve 40 saati iş güvenliği uzmanı bulunan bir işyerinde yapılacak pratik eğitimden oluşmaktadır. Eğitimin toplam süresi yaklaşık 1 aydır.Sınıf eğitimleri hafta içi ve hafta sonu akşam 15.00-21:00.saatleri arasında veya talep halinde sabah grupları şeklinde yapılacaktır.

 

Eğitimin ilk 15 gününde uzaktan eğitim tamamlanmakta; kalan 15 günde adaylar sınıf eğitimine alınmaktadır. Uzaktan eğitimleri takip etmeleri için katılımcılara birer şifre verilmekte ve 15 günlük süre içinde uzaktan eğitimleri tamamlamaları istenmektedir. Adayların uzaktan eğitimdeki bütün dersleri, ön ve son testleri tamamlaması, sınıf eğitimlerinin % 90’ına devam etmesi zorunludur.

 

İlgili yönetmelik hükümleriyle belirlenmiş eğitim programı; iş güvenliği alanıyla ilgili genel bilgiler, yasal mevzuat ve çeşitli alan derslerini içeren toplam 49 dersten oluşmaktadır. Dersler yönetmelikte belirtilen sıralamaya uygun olarak verilmekte ve adayların derslere devam durumları (uzaktan, senkron ve sınıf eğitimleri olarak ayrı ayrı) Çalışma Bakanlığı’nca denetlenmektedir.

 

 

EĞİTİM SONRASI

 

Eğitimlerini ve stajını başarıyla tamamlayan adaylara eğitim katılım belgesi verilmektedir. Aday bu belge ve Bakanlıkça ilan edilecek diğer belgelerle birlikte; yılda üç kez Bakanlıkça yaptırılacak iş güvenliği uzmanlığı sınavına başvuru yapma hakkı kazanmaktadır. Yapılacak sınavda 70 puan alan aday “C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı” belgesi almaya hak kazanacaktır. Adayın sınavı başardıktan sonraki belgelendirme süreçlerinde neler yapacağı ve hangi belgeleri hazırlayacağı Bakanlıkça duyurulmaktadır. Sınav süreçleriyle ilgili başvuruları takip sorumluluğu adayın kendisine ait olmakla birlikte, eğitim kurumu adaylara yardımcı olacaktır.

 

 

EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR

 

Eğitime katılma hakkına sahip olan meslek grupları İş Güvenliği Uzmanlığı Yönetmeliği ile belirlenmiştir. Yönetmeliğe göre eğitime katılabilecekler aşağıda belirtilmiştir. Sayılan alanlardan mezun olmayanlar eğitime kabul edilmeyecektir.

 

  1. Mühendisler (Ziraat ve Orman Mühendisi dahil)
  2. Mimarlar
  3. Teknik Öğretmenler
  4. Fen veya Fen-Edebiyat Fakültelerinin Fizik, Kimya ve Biyoloji bölümlerinden lisans düzeyinde mezun olanlar
  5. Meslek yüksekokullarının İş Sağlığı ve Güvenliği Programı önlisans mezunları.
  6. Peyzaj Mimarları, İç Mimarlar

 

 

PRATİK EĞİTİM

 

Pratik eğitimin süresi toplam 40 saattir. Genellikle bir haftalık bir zaman dilimde tamamlanmaktadır. Pratik eğitimin mutlaka iş güvenliği uzmanı çalışan bir işyerinde ve iş güvenliği uzmanı nezaretinde yapılması gerekmektedir. Adaylar  bu koşula uyan işyerlerinde yapmak konusunda serbesttirler. Staj yeri bulamayan adaylara eğitim kurumu gereken yardımı yapacaktır.

 

 

PROGRAMIN BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHLERİ

 

Eğitim bütünüyle Bakanlık kontrolünde ve denetiminde yapılmaktadır. Bu nedenle, bir eğitim grubu açmak için gerekli onayın Bakanlıktan alınabilmesi, en az 15 adayın programa başvuru yapmasına bağlıdır. Gereken başvuru sağlandıktan sonra yaklaşık 15 gün içinde eğitime başlanacaktır. Konuyla ilgili bilgilendirme bu süre içinde adaya, eğitim kurumu sorumlu müdürü ve diğer görevliler tarafından yapılacaktır.

 

 

EĞİTİCİ KADROSU

 

 

Prof.Dr. Ülker BEKER

 

Yrd.Doç.Dr. İlyas İSTİF

 

Yrd.Doç.Dr. Övün IŞIN  
Doç.Dr. Aslan İNAN  
Doç.Dr. Ali Fuat GÜNERİ  
Yrd.Doç.Dr. Bahadır GÜLSÜN  
Doç.Dr. Nihan ÇETİN DEMİREL  
Yrd.Doç.Dr. Uğur Buğra ÇELEBİ  
Doç.Dr. Tufan DEMİREL  
Yrd.Doç.Dr. Muharrem Erdem BOĞOÇLU  
Yrd.Doç.Dr. Murat ETÖZ  
Prof.Dr. Nurettin UMURKAN  
Doç.Dr. İbrahim ERDEN  
Doç.Dr. Ali ERDOĞMUŞ  
   
Engin ÇEBİ (A belgeli)  
Süleyman AKSU (A belgeli)  
Şerif GÖZLEMEN (A belgeli)  
Selim AKYILDIZ (A belgeli)  
Hüseyin ASLAN (A belgeli)  
Cihangir TUĞSAVUL  
Dr. Haluk PEKTAŞ (hekim)  
Oktay TAN  
Nurdoğan İNCİ  
Bilgin CANDEMİR  
Kemal BAYRAKTAR (A belgeli)  

Yeniliklerden Haberdar ol

Yeni eklenen eğitimlerden & size özel kampanyalardan haberdar olmak için lütfen kayıt yaptırınız.