YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Sürekli Eğitim Uygulama ve
Araştırma Merkezi

Bizi Arayın : (0212) 236 85 70
20.02.2016

Bilinçaltı Pazarlama Sertifika Programı

Eğitim Tarihi:

Başlangıç : 20.02.2016
Bitiş : 20.03.2016

Eğitim Yeri :

Yıldız Teknik Üniversitesi
Yıldız, Beşiktaş, İstanbul

Eğitim Süresi :

60 Saat (5 Hafta) Cumartesi − Pazar 9:30 − 16:30

Ücret:

Eğitim Detayları

Eğitimin Amacı
İşletmelerin birincil hedefi olan kar elde amacı doğrultusunda oluşturduğu ikna stratejilerinin en önemli argümanlarından biri, Türkiye'de yeni yeni duyulan bilinçaltı pazarlamadır. Beynin karar verme mekanizmalarının ve bilinçaltı süreçlerinin bilinmesi ikna sürecinin en önemli saç ayaklarından bir tanesidir. Bu nedenle pazarlama çalışmalarında bilinçaltına yönelik ikna stratejileri son yıllarda daha da ağırlık kazanmış ve küresel rekabet ortamında önemini arttırmıştır.

Yurt dışında bu konu ile ilgili yapılan deneysel çalışmalardan elde edilen bulgular pazarlama dünyasının bilinçaltına yönelik uygulamalar yaptıklarını ve davranışsal olarak insan üzerinde etkili olduğunu göstermektedir. Program bu bağlamda etik değerler çerçevesinde bilinçaltı pazarlamayı katılımcılara anlatmak, beynin iknasının ve bilinçaltı öğrenmenin tıbbi veriler doğrultusunda nasıl sağlandığını örneklerle göstermek, bilimsel çalışma ve deneylerin pazarlama mesajlarında ve medyada nasıl uygulandığını anlatmak, Dünya'da 55 ülkede ve Türkiye'de de yasaklanmış olan bilinçaltına yönelik uygulamaların sakıncalarından haberdar etmek ve durumu etik/ahlaki değerler açısından tartışmayı amaçlamaktadır.

Katılım Şartları
En az lisans mezunu olmak.
Sertifika Hakkında
Yıldız Teknik Üniversitesi ve Istanbul Institute tarafından gerçekleştirilen Bilinçaltı Pazarlama Sertifika Programının katılımcılarına Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü ve SEM müdürü ile Istanbul Institute'den bir yetkilinin imzası olacak şekilde Türkçe olmak üzere bir sertifika sunulacaktır.
Katılımcılar eğitim sonunda % 80 devam koşulunu sağlamak durumundadırlar.
Eğitim İçeriği
 • İkna ve ikna Teknikleri
  • İknanın Özellikleri
  • İknanın Temelleri
  • Kaynağa İlişkin Faktörler
  • Hedefe İlişkin Faktörler
  • Mesaja İlişkin Faktörler
  • İkna Edici Mesaj Stratejileri
  • Kapıyı Aralama Tekniği
  • Kapıyı Kapama Tekniği
  • Mesaj Tekrar
  • Korku Çekiciliği
 • Arketipler ve İmgeler
  • İmge
  • Renk İmgesinin Bilinçaltı Pazarlamada Kullanımı
 • Beyin ve Algı
  • İnsan Beyni ve Özellikleri
  • Tüketici Davranışı ve Beynin İşlevsel Bağlantısı
 • Bilinç ve Bilinçaltı
  • Bilinç ve Bilinçaltının Özellikleri
 • Öğrenme ve Öğrenme Süreçleri
  • Bilinçaltı Öğrenme
 • Bilinçaltı Pazarlamaya Giriş
  • Bilinçaltına Etki Eden Temel Faktörler
 • Bilinçaltı Pazarlama Teknikleri
  • Görüntü Dosyaları ( Fotoğraf, afiş, outdoor çalışmalar, ambalajlar, video )
  • İşitsel Dosyalar
  • Tat ve Koku Dosyaları
 • Bilinçaltı Pazarlama Verilerinin Toplanması, Analizi ve Uygulaması
 • Reklamcılık sektöründe bilinçaltı mesajların kullanımı, mesajların analizi ve uygulama örnekleri
 • Nöro Pazarlama ve Bilinçaltı Pazarlamanın Karşılaştırması
 • Psikofizyolojik Deneyler ve Diğer Çalışmalar
 • Örnek Uygulamalar ve Değerlendirmeler
 • Algı Yönetimi
  • Algı Yönetiminin Temeli ve Araçları
  • İşletmelerde Algı Yönetimi
  • Yönetim, Liderlik ve Strateji
  • Kurumsallaşma ve Kurumsal Yönetim Algısı
  • Kurumsal İtibar ve Algı Yönetimi
  • Değişim Yönetimi ve Süreci
  • Yenilikçilik Kültürü ve Algı Yönetimi İlişkisi
  • Birey, Örgüt ve Pazarlama Yönetimi Bağlamında Algı Yönetimi
  • Örnek Olay İncelemeleri
 • Bilinçaltı Mesajların Tarihi
  • Hukuksal Durum
  • Bilinçaltı Pazarlama ve Etik

Eğitmen kadrosunu görmek ve detaylı bilgi edinmek için TIKLAYINIZ - ISTANBUL INSTITUTE

Yeniliklerden Haberdar ol

Yeni eklenen eğitimlerden & size özel kampanyalardan haberdar olmak için lütfen kayıt yaptırınız.