YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Sürekli Eğitim Uygulama ve
Araştırma Merkezi

Bizi Arayın : (0212) 236 85 70
24.02.2024

Avrupa Birliği Proje Hazırlama Eğitimi

Eğitim Tarihi:

Başlangıç : 24.02.2024
Bitiş : 03.03.2024

Eğitim Yeri :

Online - Uzaktan Eğitim

Eğitim Süresi :

24 Saat

Toplam Ücret:

6.000 TL (KDV Dahil)

Ön Kayıt Formu

Eğitim Detayları

Eğitimin Amacı:

Avrupa Birliği, Bakanlıklar, Elçilikler, Kalkınma Ajanslarının hem sosyal/kültürel hem de tanıtım/eğitim/akademi alanlarında dağıtılmak üzere birçok fonlama kaynağı bulunmaktadır. Başvurularda, fikrinizin geliştirme ve projelendirme aşamaları, çalışmak istediğiniz alana uygun olarak ve bir sistematik içinde sunulması beklenir. Uygulamak istediğiniz proje fikrinin belirlenmesi ile başlayan, tüm faaliyetlerin yürütülme aşamalarını kapsayan süreç bir proje döngüsü oluşturmaktadır. Proje konusunun belirlenmesinden başlayarak, her aşamasının dikkatli değerlendirilmesi ve fon kaynağının isteklerine uygun olarak oluşturulması gerekir. Fonlama kuruluşları tarafından kullanılan ve proje hazırlama sürecinin doğru planlanması, etkinliğinin arttırılması için tercih edilen yöntemler bu eğitimimizde ele alınacaktır. Proje döngüsünün aşamalarında “sorun, eksiklik” olarak belirlediğiniz konunun araştırmalar ve analizler ile netleştirilerek uygulanabilir olup olmadığı değerlendirilecektir. Bu aşamaları detaylarıyla öğrenirken “Proje Fikri Nasıl Oluşturulur, Nasıl Yazılır?” sorusuna cevap aranacaktır. Proje döngüsünün her aşamasında projenin amaçları, hedefleri gözden geçirilecek ve bir sonraki aşamada uygulanabilir bir şekilde yorumlanması dijital ortamda karşılıklı olarak tartışılıp uygulanacaktır. Eğitimin her aşamasında alanında uzaman eğitimciler vasıtası ile proje değerlendirme hakemlerinin bakış açıları katılımcılara aktarılacaktır. Önemli tüyolar verilecektir. Yöntemimiz, proje kavramını ve içeriğini daha belirgin ve kolay anlaşılır bir hale getirir ve projenin daha iyi izlenmesi ve değerlendirilmesini sağlar.

Eğitimin İçeriği:

Dersler interaktif olarak yapılacak olup sunumlar, grup çalışmaları ve beyin-fırtınaları eşliğinde işlenecektir.

1. Gün

09:00 – 10:30

 • Proje Döngüsü Yönetimi Kursunun tanıtımı (amaç, içerik, yaklaşım ve çizelge)
 • TÜM fonlar sunumu (Avrupa Birliği, Bakanlıklar, Elçilikler, Ajanslar)

Ara 30dk.

11:00 – 12:30

 • Proje Döngüsü Yönetiminin arka planı ve fikrin proje göre evrimleşmesi
 • Çevremizde sorun olarak gördüğümüz ve çözmeyi düşündüğümüz olgular bizi proje hazırlamaya doru nasıl götürebileceği

Ara 90dk.

14:00 – 15:30

 • Hangi sorunu çözmek için çalışmak, proje geliştirmek isteğimizi belirlemek
 • Proje yönetimi nedir ve proje Geliştirme safhalarının açıklanması
 • Proje nedir kavramı üzerine uygulamalı çalışma
 • Yuvarlak masa grup çalışmaları ve değerlendirme.

Ara 30dk.

16:00 – 17:30

 • Proje Yönetimi ve Proje Döngüsü arasında ilişki nedir?
 • Projenin planlanması için gerekli verileri elde etme ve mevcut durum analizi
 • Yuvarlak masa grup çalışmaları ve değerlendirme.

2. Gün

09:00 – 10:30

 • Problem analizi (Proje fikrinden yola çıkılarak ana sorun ve diğer sorunlar ile sebep olduğu sonuçlar tespit etme)
 • Yuvarlak masa grup çalışmaları ve değerlendirme.

Ara 30dk.

11:00 – 12:30

 • Hedef-Strateji Analizi (meydana gelmesi istenen durumun gerçekleştirilmesi için potansiyel çözümleri tespit etme)
 • Yuvarlak masa grup çalışmaları ve değerlendirme.

Ara 90dk.

14:00 – 15:30

 • Paydaş Analizi (Proje ile doğrudan veya dolaylı ve projeden olumlu veya olumsuz etkilenecek tüm tarafların tespiti)
 • Hedef Ağaca Dayalı Proje Seçimi
 • Hedef ağacından genel hedeflere, proje amacına, hedef projenin beklenen sonuçlarına ve ana faaliyetlere ulaşma.
 • Yuvarlak masa grup çalışmaları ve değerlendirme.

Ara 30dk.

16:00 – 17:30

 • Bu hedef seviyelerine göre mantıksal çerçeve ile aşağıda hazırlık detayları açıklanan mantıksal çerçeve matrisine aktarma.
 • Yuvarlak masa grup çalışmaları ve değerlendirme.

3. Gün

09:00 – 10:30

 • Proje Tasarım Matrisi ve Uygulamaları
 • Yuvarlak masa grup çalışmaları ve değerlendirme.

Ara 30dk.

11:00 – 12:30

 • Müdahale mantığı sütununun doldurulması
 • Yuvarlak masa grup çalışmaları ve değerlendirme.

Ara 90dk.

14:00 – 15:30

 • Proje matrisinin kâğıda aktarılması ve uygulamalı proje yazma. (Kalkınma ajansları proje şablonu kullanacaktır.)
 • Yuvarlak masa grup çalışmaları ve değerlendirme.

Ara 30dk.

16:00 – 17:30

 • Başvuru Formu Nasıl Hazırlanır. Kurumlara göre farklılık analizleri.
 • Sunumlar ve değerlendirme

4. Gün

09:00 – 10:30

 • Proje Değerlendirme Modeli
 • Faaliyet planı hazırlanırken yürütülecek adımlar.
 • Sunumlar ve değerlendirme.

Ara 30dk.

11:00 – 12:30

 • Sorumlu atama ve paydaş dağılımı.
 • Bütçe tablosu, gider gerekçeleri ve beklenen fon kaynakları ve tahmini maliyet özeti tablosu oluşma.
 • Sunumlar ve değerlendirme.

Ara 90dk.

14:00 – 15:30

 • Proje bütçe tablosunun tamamlanmasını ve her bir kalem için gerekçelendirme hazırlanması.
 • Sunumlar ve değerlendirme.

Ara 30dk.

16:00 – 17:30

 • Örnek projeler üzerinden değerlendirme
 • Sunumlar ve değerlendirme


Eğitmen:

Doç. Dr. Hüseyin ÜVET (Makine Fakültesi / Mekatronik Mühendisliği Bölümü)

https://avesis.yildiz.edu.tr/huvet

Ön Kayıt İçin Tıklayın

Yeniliklerden Haberdar ol

Yeni eklenen eğitimlerden & size özel kampanyalardan haberdar olmak için lütfen kayıt yaptırınız.