Vergi Hukuku ve Muhasebe Eğitimi

 • Uzman Eğitmen
 • %100 Video Eğitim
 • YTÜ Güvencesiyle
Kurs Fiyatı
2.760,00₺
Sepete Ekle
Sepete Git
Kursa Devam Et
Kurs Detayları
Vergi Hukuku ve Muhasebe Eğitimi

Vergi Hukuku ve Muhasebe Eğitimi, kariyerini vergi hukuku ile muhasebe disiplinlerinde yapmayı hedefleyen ve bu alanlarda bilgisini derinleştirmek isteyen bireyler için düzenlenmiş çevrim içi bir eğitim programıdır.

Vergi Hukuku ve Muhasebe Eğitimi'nin tamamlanmasıyla katılımcılar, muhasebe ve vergi hukuku konularında geniş kapsamlı bilgi sahibi olacak ve bu alanlardaki kariyerlerini geliştirme fırsatı bulacaklardır. Ayrıca eğitim sonunda alınan sertifika, bireye muhasebe ve vergi hukuku alanındaki bilgisini kanıtlama ve CV’sini güçlendirme imkânı sunacaktır.

Vergi Hukuku ve Muhasebe Eğitimi kapsamında şu konular işlenecektir:

 • Vergi hukuku ve muhasebenin temel prensipleri,
 • Muhasebe ve vergi hukuku terimlerinin tanımı,
 • Ön muhasebe ile genel muhasebe arasındaki ayrımlar,
 • Vergilendirme süreçlerinin işleyişi,
 • Vergiyi doğuran olayların tanımı,
 • Defter tanımlamaları,
 • Farklı vergi türleri ve yaygın yapılan hatalar,
 • Muhasebe alanındaki faturalar ve benzer belgeler,
 • İşletmelerin yasal yükümlülükleri,
 • En çok kullanılan muhasebe programları ve işlevleri.

Vergi Hukuku ve Muhasebe Eğitimi Nedir?

Vergi Hukuku ve Muhasebe Eğitimi, vergi hukuku ve muhasebe konularında bilgi sahibi olmak isteyen bireyler için tasarlanmış bir online eğitim programıdır.

Bu eğitim, katılımcılara muhasebe ve vergi hukuku disiplinlerinde derinlemesine bilgi kazandırmanın yanı sıra ilgili alandaki yetkinliklerini belgeleme şansı da sunmaktadır. Vergi Hukuku ve Muhasebe Eğitimi'nin tamamlanmasının ardından elde edilen sertifika, iş başvurularında rekabet avantajı sağlamak için etkili bir araçtır. Ancak bu eğitime katılmak ve vergi hukuku alanında çalışmak isteyenlerin önceden Hukuk Bölümü'nde üniversite eğitimi alma şartı sağlanmalıdır.

Vergi Hukuku ve Muhasebe Eğitimi’ne Kimler Katılabilir?

Vergi Hukuku ve Muhasebe Eğitimi’ne şu kişiler katılabilir:

 • Vergi hukuku uygulamalarına dair bilgi edinmek isteyenler,
 • Finans alanında belirli bir bilgi seviyesine ulaşmak isteyen kişiler,
 • Vergi hukuku ve finans alanlarında eğitim almak isteyenler,
 • Muhasebe ile vergi hukukunu birleştirerek her iki alanı kapsamlı bir şekilde öğrenmek isteyen kişiler.

Vergi Hukuku ve Muhasebe Eğitimi’ne Katılmak için Neler Gereklidir?

Vergi Hukuku ve Muhasebe Eğitimi'ne kayıt yaptırmak için şu şartlara dikkat edilmelidir:

 • Bilgisayar, tablet ya da akıllı telefona sahip olmak gerekir çünkü dersler sanal ortamda işlenir.
 • Katılımcılar, gerekli teknolojik cihazları etkili bir şekilde kullanmayı bilmelidir.
 • Dersler online olarak gerçekleştirildiği için güçlü ve sürekli bir internet bağlantısına sahip olunmalıdır.

Vergi Hukuku ve Muhasebe Eğitimi Dersleri Nasıl Gerçekleştirilir?

Vergi Hukuku ve Muhasebe Eğitimi, YTÜ SEM’de online eğitim yöntemiyle gerçekleştirilir. Eğitim, muhasebe ile vergi hukuku konularında uzmanlaşmış bir eğitmen rehberliğinde online platformda sunulmaktadır. Dersler önceden hazırlanmış videolardan oluştuğundan ve çevrim içi olarak düzenlendiğinden öğrencilerin derslere katılabilmesi için etkin bir internet bağlantısına sahip olmaları gerekmektedir.

Vergi Hukuku ve Muhasebe Eğitimi'nin çevrim içi eğitim modeline uygun şekilde düzenlenmesi, kursa erişim sağlanabildiği süre boyunca öğrencilere zaman ve mekan bağımsızlığı sağlar, böylece eğitim süreci daha esnek hale gelir.

Vergi Hukuku ve Muhasebe Eğitimi Ders Konu Başlıkları Nelerdir?

Vergi Hukuku ve Muhasebe Eğitimi kapsamındaki ders konu başlıkları aşağıda listelenmiştir.

 • Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemine Giriş
 • Vergi Hukuku Kaynakları: Asli (Bağlayıcı) Kaynaklar
 • Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi: Tali (Yardımcı) Kaynaklar
 • Yorum Yöntemleri ve Değerlendirilmesi
 • Vergi Hukukunun Diğer Hukuk Dalları ile Olan İlişkisi
 • Vergi Hukukunda Kıyas Yasağı
 • Hukuki Güvenlik İlkesi
 • Vergi Hukukunun Tarafları
 • Vergide Ehliyet Nedir?
 • Vergi Sorumluluk Türleri
 • Vergi Hukukunda Süreler
 • Süreyi Uzatan Haller (Mücbir Sebep, Zor Hal ve Mali Tatil)
 • Vergilendirme Süreci
 • Vergiyi Doğuran Olaylar
 • Tarh
 • Tarhiyat Türleri
 • Tebliğ ve Tebliğ Yolları
 • Tahakkuk
 • Tahsil
 • Vergi Türleri
 • Vergi Alacağını Ortadan Kaldıran Haller
 • Vergi Borcunun Ödenmesi
 • Zaman Aşımı
 • Zaman Aşımının Durması ve Kesilmesi
 • Tahakkuktan Vazgeçme
 • Vergi Hataları
 • Uzlaşma, Yargı Kararları ve Vergi Afları
 • Vergi Tarhında Ön Hazırlayıcı İşlemler
 • Mükellefin Ödevleri
 • İşe Başlamayı Bildiren Mükellef
 • Defter Tutmak Zorunda Olanlar ve Olmayanlar
 • Defter Tanımları
 • Defterlerde Kayıt Nizamı
 • Tasdike Tabi Defterler
 • Defterler Nereye Tasdik Edilir?
 • Belge Düzeni
 • Değerleme
 • Maliyet Esası ve Değerleme Yöntemleri
 • Borsa Rayici
 • Tasarruf Değeri
 • Mukayyet Değeri
 • İtibari Değer
 • Rayiç Bedel
 • Emsal Bedel
 • Vergide Amortismanlar
 • Amortisman Ayırma Yöntemleri
 • Hızlandırılmış Amortisman Yöntemleri
 • Fevkalade Amortisman
 • Madenlerde Amortisman
 • Amortisman Uygulama Biçimi
 • Vergi Suç ve Cezaları
 • Vergi Cezaları Uygulamasında Esaslar
 • Vergi Cezalarını Ortadan Kaldıran Haller
 • Gelir Vergisi Kanunu (Gelirin Unsurları Nelerdir?)
 • Gelirin Özellikleri
 • Türk Vergi Sisteminde Verginin Teknikleri
 • Türk Vergi Sisteminde Vergi Teorileri
 • Gelir Vergisinde Mükellefin Tanımı
 • Yerleşme Sayılmayan Haller
 • Basit Usulden Faydalanamayanlar
 • Ticari Kazançtan İndirilecek Giderler
 • Ticari Kazançtan İndirilmeyecek Giderler
 • Zirai Kazanç
 • Ücret
 • Serbest Meslek Kazancı
 • Gayrimenkul Sermaye İradı
 • GMSİ Hakkında Önemli Bilgiler
 • Emsal Kira Bedeli
 • Menkul Sermaye İradı
 • Diğer Kazançlar ve İradlar (Değer Artış-Arazi Kazançlar)
 • Beyanname Türleri
 • Vergi Tevkifatı
 • Kurumlar Vergisi
 • Kurumlar Vergisinde Tam ve Dar Mükellef
 • Kurumlar Vergisinde İstisnalar
 • Kurum Kazancından İndirilebilecek Giderler
 • Kurum Kazancından İndirimi Kabul Edilmeyen Giderler
 • Kurumlarda Zarar Makbuzu
 • Örtülü Sermaye
 • KDV (Katma Değer Vergisi)
 • KDV'de Teslim ve Teslim Sayılan Haller
 • KDV'de Hizmet ve Hizmet Sayılan Haller
 • Promosyon-Eşantiyon ve Mallarda KDV Durumu
 • Dijital Pazarlamada Vergi
 • İşletme Nedir?
 • İşletmelerin Toplum için Önemi Nedir?
 • İşletmelerin Amacı Nedir?
 • İşletme Bileşenleri Nelerdir?
 • İşletme Çevresi
 • Muhasebenin Tanımı, Önemi ve Görevleri
 • Muhasebenin Temel İlkeleri (Kavramları)
 • Muhasebede Dosya ve Evrak Düzeni
 • Muhasebede Arşiv ve e-Arşiv
 • Muhasebe Türleri
 • Ön Muhasebe Nedir?
 • Ön Muhasebe ile Genel Muhasebe Arasındaki Farklar Nelerdir?
 • Hizmet-Alım Satım ve Üretim İşletmelerinin Muhasebesel Farklılıkları
 • Gider Olarak Gösterilemeyen Şirket Harcamaları
 • Her Gider Kaleminin Muhasebe Kayıtlarına Etkisi
 • İşletme ile Muhasebenin Bağlantısı Nasıldır?
 • Muhasebe Paket Programları
 • Temel Muhasebe Eşitliği ve Çift Taraflı Kayıt Sistemi
 • Hesap Dönemleri
 • Hesap Kavramı ve Hesap Hiyerarşisi
 • Madde ve Türleri
 • Yazar Kasa, Z Raporu ve Pos Kullanımları
 • Fatura ve Fatura Yerine Geçen Belgeler
 • Açık ve Kapalı Fatura Arasındaki Farklar Nelerdir?
 • Cari Hesaplar ve Kapamaları
 • Yasal Defterler Nelerdir?
 • Defter ve Belgelerin Teslimi
 • Defter ve Belgelerin İbrazı Farkları
 • Defter ve Belgelerin Kaybı Halinde Neler Yapılabilir?
 • Vergi Dairesi, SGK, Ticaret Odası ile İşletmelerin Yasal İlişkileri
 • İşe Başlama Bildirimleri
 • Personel SGK İşe Giriş Bildirimleri
 • Şirket Kuruluşları
 • Beyannameler ve Türleri
 • Gelir Vergisi
 • Kurumlar Vergisi
 • KDV
 • Stopaj Beyannamesi
 • Türkiye’de Uygulanan Muhasebe Sistemleri ve TDHP
 • 3568 Sayılı SMMM ve YMMM Meslek Kanunu
 • Temel Mali Tablolar ve Unsurlarına Genel Bakış
 • Bilanço
 • Gelir Tablosu
 • Özel Kod
 • Özel Koda Girmek Ne Demektir?
 • Çalıştığınız Firmanın Özel Koda Girdiğini Nasıl Anlarsınız?
 • Özel Koddan Çıkmak için Neler Yapılmalı?
 • Karşıt İnceleme Nedir?
 • Karşıt İncelemelerde Nelere Dikkat Etmek Gerekir?
 • BA/BS Formları Nedir?
 • Denetim
 • Kıymetli Evraklar
 • Bono (Senet)
 • Çek
 • Poliçe
 • Hesaplama Pratikleri
 • KDV Hariç ve KDV Dahil Nasıl Hesaplanır?
 • Kâr Oranı Nasıl Hesaplanır?
 • Satış Fiyatı Nasıl Hesaplanır?
 • Kâr İlaveli Satış Fiyatı Nasıl Hesaplanır?
 • Kâr Marjı Hesaplaması

Vergi Hukuku ve Muhasebe Eğitimi’nde Ders Kaynakları Nelerdir?

Vergi Hukuku ve Muhasebe Eğitimi'nde kullanılan ders materyalleri, vergi hukuku ve muhasebe konularında önceden hazırlanmış videolardan oluşmaktadır. Bu videolar, YTÜ SEM’in eğitim paneline eklenir ve sadece programa kaydolan katılımcılar bu videolara erişim sağlayabilir.

Vergi Hukuku ve Muhasebe Eğitimi dersleri, online eğitim metoduna uygun olarak düzenlendiği için öğrencilere kendi günlük planlarına uygun bir şekilde derslere katılma esnekliği tanır. Bu sayede mevcut bir işte çalışan bireyler, boş zamanlarını değerlendirerek eğitimlerine katılıp kendilerini geliştirebilirler.

Vergi Hukuku ve Muhasebe Eğitimi Bitiminde Uygulanan Sertifika Sınavı Nedir?

Vergi Hukuku ve Muhasebe Eğitimi'nin sonunda gerçekleştirilen sertifika sınavı, kişinin eğitim süresince edindiği bilgileri değerlendirmek amacıyla kullanılan bir ölçme yöntemidir.

Vergi Hukuku ve Muhasebe Eğitimi'ni tamamlayan bireyler, sertifika almaları için sınavı başarıyla geçmek durumundadır. Sınav, sadece eğitim sürecinde işlenen konulara odaklanan sorular içermektedir. Dersleri dikkatle takip eden katılımcılar, Vergi Hukuku ve Muhasebe Eğitimi'nin sonundaki sertifika sınavında başarı elde etme konusunda kolaylık yaşamaktadır.

Vergi Hukuku ve Muhasebe Eğitimi Bitiminde Sertifika Sınavı Nasıl Yapılır?

Vergi Hukuku ve Muhasebe Eğitimi sonunda gerçekleştirilen sertifika sınavı, çevrim içi ortamda düzenlenmektedir. Sertifika sınavı, katılımcıların Yıldız Teknik Üniversitesi SEM web sitesi üzerinden online olarak gerçekleştirilmektedir. Sınava katılmak isteyen kişilerin güçlü bir internet bağlantısına ve akıllı telefon, tablet ya da bilgisayar gibi bir teknolojik cihaza sahip olmaları gerekmektedir.

Vergi Hukuku ve Muhasebe Eğitimi kapsamındaki sertifika sınavındaki sorular, yalnızca eğitim sürecinde anlatılan konuları içermekte olup eğitimde yer almayan hiçbir konu sınavda sorulmamaktadır. Dersleri dikkatle takip eden katılımcılar, sınavda başarı elde etme konusunda kolaylık yaşamaktadır.

Vergi Hukuku ve Muhasebe Eğitimi Bitiminde Alınan Sertifika Ne İşe Yarar?

Vergi Hukuku ve Muhasebe Eğitimi'nin sonunda elde edilen sertifika, bireyin muhasebe ile vergi hukuku alanlarındaki bilgi düzeyini belgeleme fırsatı sunar. Ayrıca hukuk ve muhasebe alanlarında kariyer geliştirmeyi hedefleyen bireylere bu amaçlarına ulaşmalarında yardımcı olmaktadır.

Vergi Hukuku ve Muhasebe Eğitimi Bitiminde Sertifika Ücreti Var mı?

Evet, Vergi Hukuku ve Muhasebe Eğitimi sonunda öğrencilerden sertifika için ücret talep edilmektedir. Sertifikadan ücret talep edilme nedeni ise belgenin hazırlanması için gerekli olan operasyonel işlemler ile ilgilidir.

Eğitim programı bitiminde verilen sertifika, üniversite onaylıdır ve e-Devlet’te görüntülenebilir. Üniversite tarafından onaylanan sertifikanın e-Devlet sistemi üzerinde görüntülenmeye başlama süresi genellikle ortalama 3 iş günüdür. Bu süreç, sertifikanın hazırlanmasıyla ilgili operasyonel süreçlerden kaynaklanmaktadır.

Yıldız SEM'de ücretsiz eğitimler bulunmaktadır ancak eğitimlerin tamamı ücretsiz değildir. Ücretsiz eğitimler için sitemizde ilgili kategoriyi ziyaret edebilirsiniz.
Yıldız SEM'de sağlık, psikoloji, işletme, hukuk, insan kaynakları gibi birçok farklı kategoride eğitim düzenlenmektedir. Eğitimlerin tamamına sertifika programları sayfasından ulaşabilir ve ihtiyacınız olan eğitime kayıt yaptırabilirsiniz.
Yıldız SEM'deki eğitimlerin bir kısmı önceden çekilmiş video dersler, bir kısmı ise canlı ders şeklinde düzenlenmektedir. Eğitimlerin açıklama kısmını inceleyerek derslerin hangi modele göre düzenlendiğini öğrenebilirsiniz.
Eğitim bitiminde aldığınız sertifikayı e-Devlet üzerinden sorgulamak için e-Devlet sistemine giriş yapmalısınız, ardından arama çubuğuna "Yıldız Teknik Üniversitesi" yazmalısınız. Aşağıda çıkan "Sertifika Sorgulama (Yıldız Teknik Üniversitesi)" kısmına tıklayarak sertifikanızın hazırlanıp hazırlanmadığını öğrenebilirsiniz.
Aldığınız sertifikanın e-Devlet'e yansıması, ortalama 25 iş günü sürmektedir. Kimi zaman bu süre daha kısa olmaktadır, dönemsel yoğunluğa göre süre değişebilmektedir. 25 iş günü içerisinde sertifikanızın e-Devlet'te görüntülenememesi durumunda YTÜ SEM ile iletişime geçebilirsiniz.
Evet, sertifikalar ücretlidir ve bütün eğitimlerimizde öğrencilerimizden sertifika ücreti talep edilmektedir.

Eğitim sonunda öğrencilerimize verilen sertifika, hem basılı olarak hem de e-Devlet sisteminde dijital olarak sunulmaktadır. Öğrencilerimiz fiziki sertifikalarını elden teslim almaktadır ancak adresine teslim edilmesini de talep edebilir. 

Öğrencilerimiz fiziki sertifikaların belirttiği adrese teslim edilmesini talep ettiğinde kargo ücretini ödemek durumundadır.
Eğitim sonunda aldığınız sertifika, derslerde öğrendiğiniz bilgileri kanıtlamanızı sağlamaktadır. Eğitim boyunca öğrendiğiniz bilgileri, üniversite onaylı sertifika alarak belgelendirebilirsiniz. Bu sayede öz geçmişinizi güçlendirmiş ve iş başvurularında bir adım önde olma fırsatı yakalamış olursunuz. Ayrıca meslek edinmeye yönelik eğitimlerin sonunda aldığınız sertifika ile iş bulma imkanına da sahip olabilirsiniz.
Online olarak düzenlenen eğitimlerimize dünyanın her yerinden katılım sağlamak mümkündür.
Eğitim sonunda sertifika almak zorunlu değildir ancak öğrendiğiniz bilgileri kanıtlamak ve CV'nizi güçlendirmek açısından sertifika almak oldukça önemlidir. Her eğitimin sonunda katılımcılara sertifika verilmektedir.
Eğitim ve sınav aşamasını başarı ile bitiren öğrenciler, sertifika almak için "sertifika talep et" butonuna tıklamalıdır. Bu ekran üzerinden öğrenciler belgelerinin oluşturulması için üniversitemize istek gönderebilmektedir.

Sınav formatı, eğitime bağlı olarak değişmektedir. Eğitim hangi formatta düzenlendiyse sınav da buna uygun olarak gerçekleştirilmektedir.

Evet, bazı sertifika programlarında sınava tekrar girmek mümkündür ancak sınavda başarısız olanlar için devam zorunluluğu şartı tamamlandığı takdirde katılım sertifikası düzenlenmektedir.
Evet, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı bulunmayan kişiler de sertifika alma hakkına sahiptir. Fakat Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan kişilerin TC kimlik numarası olmadığı için sertifikaları e-Devlet sistemine işlenmemektedir. Bu kişiler, kendi vatandaşlık numaralarını kullanarak sertifikalarını talep edebilmektedir.
Video eğitim şeklinde düzenlenen eğitimlere istediğiniz zaman ve bulunduğunuz şehir, ülke vs. fark etmeksizin katılım sağlayabilirsiniz. Canlı ders şeklindeki eğitimlerin başlama ve bitme süresi önceden belli olduğu için bu süre zarfı içerisinde derslere katılmanız gerekmektedir. Ancak canlı eğitimlerde de yine bulunduğunuz mekan fark etmemektedir. Örgün olarak düzenlediğimiz eğitimlerde ise belirlenen tarihte ve mekanda eğitime katılmanız beklenmektedir.
Eğitim programlarını başarı ile tamamladığınız takdirde sertifikanızı istediğiniz vakit talep edebilirsiniz.
Evet, aldığınız eğitimi istediğiniz kadar izleme imkanınız bulunmaktadır. Eğitim içeriklerine ömür boyu erişim sağlayabilirsiniz.
Boğaziçi Enstitüsüchecked-mark

Boğaziçi Enstitüsü

Bilgiyi Güce Dönüştüren Eğitim Platformu

Türkiye'de online eğitimin lider platformu Boğaziçi Enstitüsü, nitelikli eğitimi tabana yaymak amacıyla düzenlediği eğitimlerle bireylerin ve kurumların potansiyelini en üst seviyeye çıkarmasına destek olmaktadır.

Doç. Dr. Murat Demet

SMMM & Bağımsız Dış Denetçi

İlgili Eğitimler

course
Topluluk Önünde Konuşma Eğitimi
İleri Seviye
(0)
₺1.200,00
Online Eğitim
course
Bilgisayarlı Muhasebe Kursu
İleri Seviye
(0)
₺1.440,00
Online Eğitim
course
A1-A2 Seviye İngilizce Kursu
İleri Seviye
(0)
₺2.250,00
Online Eğitim
2.760,00₺
Sepete Ekle
Sepete Git
Kursa Devam Et