Vergi Hukuku Eğitimi

 • Uzman Eğitmen
 • %100 Video Eğitim
 • YTÜ Güvencesiyle
Kurs Fiyatı
1.200,00₺
Sepete Ekle
Sepete Git
Kursa Devam Et
Kurs Detayları
Vergi Hukuku Eğitimi

Vergi Hukuku Eğitimi, vergi hukuku alanında bilgi edinmeyi hedefleyen öğrencilere yönelik tasarlanmış bir çevrim içi eğitim programıdır. Vergi Hukuku Eğitimi ile bireyler, vergi hukuku uygulamalarıyla ilgili kapsamlı bir anlayış geliştirerek hukuk alanındaki kariyerlerini ilerletebilirler.

Bu eğitim, sadece Hukuk Bölümü’nü bitiren ya da bu bölümde öğrenci olan kişilere yönelik değildir. Aynı zamanda bu alana ilgi duyan herkesin katılımına açıktır. Özellikle maliye, muhasebe gibi alanlarda çalışan kişiler bu eğitimi alarak mesleki gelişimlerini arttırmaktadır.

Vergi Hukuku Eğitimi kapsamında öğrenilecek konular şunlardır:

 • Vergi hukuku alanının tanımı ve kapsamı,
 • Farklı vergi türleri,
 • Vergi hukuku kaynakları,
 • Vergi sorumluluk türleri,
 • Vergi borcunun ödenme süreci,
 • Vergilendirme sürecinin işleyişi,
 • Vergi hatalarının düzeltilmesi yöntemleri,
 • Zaman aşımı kavramı,
 • Gelirin özellikleri,
 • Beyanname çeşitleri,
 • Kurumlar vergisi,
 • Katma Değer Vergisi (KDV) kavramı,
 • Dijital pazarlamada vergi işlemlerinin nasıl gerçekleştiği.

Vergi Hukuku Eğitimi Nedir?

Vergi Hukuku Eğitimi, vergi hukuku ve uygulamaları konusunda detaylı bilgi edinmeyi amaçlayan bireyler için düzenlenmiş sertifikalı bir çevrim içi eğitimdir. Bu eğitim ile katılımcılar, vergi hukuku alanında yeteneklerini geliştirerek bu alandaki şirketlerde iş bulma olasılıklarını arttırabilirler. Ancak bu alanda istihdam edilebilmek için öncelikle Hukuk Bölümü mezunu olunması gerekmektedir.

Vergi Hukuku Eğitimi’ne Kimler Katılabilir?

Vergi Hukuku Eğitimi’ne aşağıdaki katılımcılar dahil olabilir:

 • Vergi hukuku ile ilgili kapsamlı bilgi edinmek isteyen bireyler,
 • Vergi hukuku uygulamalarına dair bilgi birikimini arttırmak isteyenler,
 • Vergi hukuku alanında kariyer hedefleyen hukukçular.

Vergi Hukuku Eğitimi’ne Katılmak için Neler Gereklidir?

Vergi Hukuku Eğitimi'ne dahil olmak için aşağıdaki şartları sağlamak gerekmektedir:

 • Eğitime başlamak için öncelikle katılımcının bir bilgisayar ya da mobil cihaza erişimi olmalıdır.
 • Katılımcının gerekli teknolojik araçları nasıl kullanacağına dair bilgi sahibi olması gerekmektedir.
 • Derslerin çevrim içi ortamda düzenlenmesi nedeniyle etkin bir internet bağlantısına sahip olmak şarttır.

Vergi Hukuku Eğitimi Dersleri Nasıl Gerçekleştirilir?

Vergi Hukuku Eğitimi, çevrim içi eğitim modeli kullanılarak organize edilmiştir. Bu eğitim programı, vergi hukuku konusunda yetkin bir eğitmen rehberliğinde çevrim içi platformda gerçekleşen dersleri içermektedir. Dersler, önceden profesyonel bir stüdyoda kaydedilen videolar aracılığıyla sunulmaktadır.

Vergi Hukuku Eğitimi'nin çevrim içi eğitim modeline uygun olarak düzenlenmesi, kursa erişim sağlanabildiği süre boyunca katılımcıların dersleri zamandan ve mekândan bağımsız bir şekilde takip etmesini mümkün kılmaktadır.

Vergi Hukuku Eğitimi Ders Konu Başlıkları Nelerdir?

Vergi Hukuku Eğitimi kapsamındaki ders konu başlıkları aşağıda listelenmektedir.

 • Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemine Giriş
 • Vergi Hukuku Kaynakları: Asli (Bağlayıcı) Kaynaklar
 • Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi: Tali (Yardımcı) Kaynaklar
 • Yorum Yöntemleri ve Değerlendirilmesi
 • Vergi Hukukunun Diğer Hukuk Dalları ile Olan İlişkisi
 • Vergi Hukukunda Kıyas Yasağı
 • Hukuki Güvenlik İlkesi
 • Vergi Hukukunun Tarafları
 • Vergide Ehliyet Nedir?
 • Vergi Sorumluluk Türleri
 • Vergi Hukukunda Süreler
 • Süreyi Uzatan Haller (Mücbir Sebep, Zor Hal ve Mali Tatil)
 • Vergilendirme Süreci
 • Vergiyi Doğuran Olaylar
 • Tarh
 • Tarhiyat Türleri
 • Tebliğ ve Tebliğ Yolları
 • Tahakkuk
 • Tahsil
 • Vergi Türleri
 • Vergi Alacağını Ortadan Kaldıran Haller
 • Vergi Borcunun Ödenmesi
 • Zaman Aşımı
 • Zaman Aşımının Durması ve Kesilmesi
 • Tahakkuktan Vazgeçme
 • Vergi Hataları
 • Uzlaşma, Yargı Kararları ve Vergi Afları
 • Vergi Tarhında Ön Hazırlayıcı İşlemler
 • Mükellefin Ödevleri
 • İşe Başlamayı Bildiren Mükellef
 • Defter Tutmak Zorunda Olanlar ve Olmayanlar
 • Defter Tanımları
 • Defterlerde Kayıt Nizamı
 • Tasdike Tabi Defterler
 • Defterler Nereye Tasdik Edilir?
 • Belge Düzeni
 • Değerleme
 • Maliyet Esası ve Değerleme Yöntemleri
 • Borsa Rayici
 • Tasarruf Değeri
 • Mukayyet Değeri
 • İtibari Değer
 • Rayiç Bedel
 • Emsal Bedel
 • Vergide Amortismanlar
 • Amortisman Ayırma Yöntemleri
 • Hızlandırılmış Amortisman Yöntemleri
 • Fevkalade Amortisman
 • Madenlerde Amortisman
 • Amortisman Uygulama Biçimi
 • Vergi Suç ve Cezaları
 • Vergi Cezaları Uygulamasında Esaslar
 • Vergi Cezalarını Ortadan Kaldıran Haller
 • Gelir Vergisi Kanunu (Gelirin Unsurları Nelerdir?)
 • Gelirin Özellikleri
 • Türk Vergi Sisteminde Verginin Teknikleri
 • Türk Vergi Sisteminde Vergi Teorileri
 • Gelir Vergisinde Mükellefin Tanımı
 • Yerleşme Sayılmayan Haller
 • Basit Usulden Faydalanamayanlar
 • Ticari Kazançtan İndirilecek Giderler
 • Ticari Kazançtan İndirilmeyecek Giderler
 • Zirai Kazanç
 • Ücret
 • Serbest Meslek Kazancı
 • Gayrimenkul Sermaye İradı
 • GMSİ Hakkında Önemli Bilgiler
 • Emsal Kira Bedeli
 • Menkul Sermaye İradı
 • Diğer Kazançlar ve İradlar (Değer Artış-Arazi Kazançlar)
 • Beyanname Türleri
 • Vergi Tevkifatı
 • Kurumlar Vergisi
 • Kurumlar Vergisinde Tam ve Dar Mükellef
 • Kurumlar Vergisinde İstisnalar
 • Kurum Kazancından İndirilebilecek Giderler
 • Kurum Kazancından İndirimi Kabul Edilmeyen Giderler
 • Kurumlarda Zarar Makbuzu
 • Örtülü Sermaye
 • KDV (Katma Değer Vergisi)
 • KDV'de Teslim ve Teslim Sayılan Haller
 • KDV'de Hizmet ve Hizmet Sayılan Haller
 • Promosyon-Eşantiyon ve Mallarda KDV Durumu
 • Dijital Pazarlamada Vergi

Vergi Hukuku Eğitimi’nde Ders Kaynakları Nelerdir?

Vergi Hukuku Eğitimi'nde kullanılan öğrenim materyalleri, vergi hukuku uzmanı bir eğitmen eşliğinde önceden kaydedilmiş videolardan oluşmaktadır. Ders videoları, yayıma hazır hale getirildikten sonra YTÜ SEM paneline eklenir ve eğitime katılan bireyler, videolara öğrenci paneli üzerinden erişim sağlayabilir.

Vergi Hukuku Eğitimi'nin çevrim içi ortamda gerçekleştirilmesi, kursa erişim sağlanabildiği süre boyunca ders sürecinin daha esnek ilerlemesine ve katılımcının kendi öğrenme temposuna uygun şekilde ilerlemesine imkan tanır.

Vergi Hukuku Eğitimi Bitiminde Uygulanan Sertifika Sınavı Nedir?

Vergi Hukuku Eğitimi'nin sonunda gerçekleştirilen sertifika sınavı, katılımcıların eğitim sürecinde edindikleri bilgi düzeyini değerlendirmek amacıyla kullanılan bir ölçme metodudur.

Vergi Hukuku Eğitimi sonunda sertifika elde etmek isteyen bireyler, dersleri tamamladıktan sonra sertifika sınavına katılıp başarılı bir performans sergilemelidirler. Sertifika sınavında yeterli puanı alan kişiler başarılı olur ve belgelerini almaya hak kazanır.

Vergi Hukuku Eğitimi Bitiminde Sertifika Sınavı Nasıl Yapılır?

Vergi Hukuku Eğitimi'nin sonunda çevrim içi yani online ortamda düzenlenen sertifika sınavıyla katılımcılar değerlendirilmektedir. Vergi Hukuku Eğitimi derslerini başarıyla tamamlayan bireyler, sertifika alabilmek için sınava girmek zorundadır. Sınav, çoktan seçmeli sorular içermekte olup öğrenci yeterli sayıda doğru cevap verdiği takdirde sınavı başarıyla geçmektedir.

Vergi Hukuku Eğitimi sertifika sınavındaki sorular, yalnızca kurs süresince öğretilen bilgiler üzerinden hazırlanmaktadır. Kurs boyunca ele alınmayan herhangi bir konudan öğrenciler sorumlu tutulmamaktadır. Bu sayede öğrencinin kurs sürecinde öğrendiği bilgiler net bir şekilde değerlendirilmektedir.

Vergi Hukuku Eğitimi Bitiminde Alınan Sertifika Ne İşe Yarar?

Vergi Hukuku Eğitimi'nden elde edilen sertifika, bireyin vergi hukuku konusundaki bilgi birikimini belgeleyerek öz geçmişini güçlendirmesine olanak tanır. Vergi hukuku üzerine kariyer yapmayı hedefleyen Hukuk Bölümü mezunları, bu eğitim sonunda kazandıkları sertifika ile iş görüşmelerinde daha avantajlı bir konumda bulunabilirler.

Vergi Hukuku Eğitimi Bitiminde Sertifika Ücreti Var mı?

Evet, Vergi Hukuku Eğitimi sonunda öğrencilerden sertifika için ücret talep edilmektedir. Sertifikadan ücret talep edilme nedeni ise belgenin hazırlanması için gerekli olan operasyonel işlemler ile ilgilidir.

Vergi Hukuku Eğitimi sonunda verilen sertifika, üniversite onaylı olup e-Devlet’te görüntülenebilir. Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) tarafından onaylanan sertifikanın e-Devlet sistemi üzerinde görüntülenmeye başlama süresi genellikle ortalama 3 iş günüdür. Bu süreç, sertifikanın hazırlanmasıyla ilgili operasyonel süreçlerden kaynaklanmaktadır.

Yıldız SEM'de ücretsiz eğitimler bulunmaktadır ancak eğitimlerin tamamı ücretsiz değildir. Ücretsiz eğitimler için sitemizde ilgili kategoriyi ziyaret edebilirsiniz.
Yıldız SEM'de sağlık, psikoloji, işletme, hukuk, insan kaynakları gibi birçok farklı kategoride eğitim düzenlenmektedir. Eğitimlerin tamamına sertifika programları sayfasından ulaşabilir ve ihtiyacınız olan eğitime kayıt yaptırabilirsiniz.
Yıldız SEM'deki eğitimlerin bir kısmı önceden çekilmiş video dersler, bir kısmı ise canlı ders şeklinde düzenlenmektedir. Eğitimlerin açıklama kısmını inceleyerek derslerin hangi modele göre düzenlendiğini öğrenebilirsiniz.
Eğitim bitiminde aldığınız sertifikayı e-Devlet üzerinden sorgulamak için e-Devlet sistemine giriş yapmalısınız, ardından arama çubuğuna "Yıldız Teknik Üniversitesi" yazmalısınız. Aşağıda çıkan "Sertifika Sorgulama (Yıldız Teknik Üniversitesi)" kısmına tıklayarak sertifikanızın hazırlanıp hazırlanmadığını öğrenebilirsiniz.
Aldığınız sertifikanın e-Devlet'e yansıması, ortalama 25 iş günü sürmektedir. Kimi zaman bu süre daha kısa olmaktadır, dönemsel yoğunluğa göre süre değişebilmektedir. 25 iş günü içerisinde sertifikanızın e-Devlet'te görüntülenememesi durumunda YTÜ SEM ile iletişime geçebilirsiniz.
Evet, sertifikalar ücretlidir ve bütün eğitimlerimizde öğrencilerimizden sertifika ücreti talep edilmektedir.

Eğitim sonunda öğrencilerimize verilen sertifika, hem basılı olarak hem de e-Devlet sisteminde dijital olarak sunulmaktadır. Öğrencilerimiz fiziki sertifikalarını elden teslim almaktadır ancak adresine teslim edilmesini de talep edebilir. 

Öğrencilerimiz fiziki sertifikaların belirttiği adrese teslim edilmesini talep ettiğinde kargo ücretini ödemek durumundadır.
Eğitim sonunda aldığınız sertifika, derslerde öğrendiğiniz bilgileri kanıtlamanızı sağlamaktadır. Eğitim boyunca öğrendiğiniz bilgileri, üniversite onaylı sertifika alarak belgelendirebilirsiniz. Bu sayede öz geçmişinizi güçlendirmiş ve iş başvurularında bir adım önde olma fırsatı yakalamış olursunuz. Ayrıca meslek edinmeye yönelik eğitimlerin sonunda aldığınız sertifika ile iş bulma imkanına da sahip olabilirsiniz.
Online olarak düzenlenen eğitimlerimize dünyanın her yerinden katılım sağlamak mümkündür.
Eğitim sonunda sertifika almak zorunlu değildir ancak öğrendiğiniz bilgileri kanıtlamak ve CV'nizi güçlendirmek açısından sertifika almak oldukça önemlidir. Her eğitimin sonunda katılımcılara sertifika verilmektedir.
Eğitim ve sınav aşamasını başarı ile bitiren öğrenciler, sertifika almak için "sertifika talep et" butonuna tıklamalıdır. Bu ekran üzerinden öğrenciler belgelerinin oluşturulması için üniversitemize istek gönderebilmektedir.

Sınav formatı, eğitime bağlı olarak değişmektedir. Eğitim hangi formatta düzenlendiyse sınav da buna uygun olarak gerçekleştirilmektedir.

Evet, bazı sertifika programlarında sınava tekrar girmek mümkündür ancak sınavda başarısız olanlar için devam zorunluluğu şartı tamamlandığı takdirde katılım sertifikası düzenlenmektedir.
Evet, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı bulunmayan kişiler de sertifika alma hakkına sahiptir. Fakat Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan kişilerin TC kimlik numarası olmadığı için sertifikaları e-Devlet sistemine işlenmemektedir. Bu kişiler, kendi vatandaşlık numaralarını kullanarak sertifikalarını talep edebilmektedir.
Video eğitim şeklinde düzenlenen eğitimlere istediğiniz zaman ve bulunduğunuz şehir, ülke vs. fark etmeksizin katılım sağlayabilirsiniz. Canlı ders şeklindeki eğitimlerin başlama ve bitme süresi önceden belli olduğu için bu süre zarfı içerisinde derslere katılmanız gerekmektedir. Ancak canlı eğitimlerde de yine bulunduğunuz mekan fark etmemektedir. Örgün olarak düzenlediğimiz eğitimlerde ise belirlenen tarihte ve mekanda eğitime katılmanız beklenmektedir.
Eğitim programlarını başarı ile tamamladığınız takdirde sertifikanızı istediğiniz vakit talep edebilirsiniz.
Evet, aldığınız eğitimi istediğiniz kadar izleme imkanınız bulunmaktadır. Eğitim içeriklerine ömür boyu erişim sağlayabilirsiniz.
Boğaziçi Enstitüsüchecked-mark

Boğaziçi Enstitüsü

Bilgiyi Güce Dönüştüren Eğitim Platformu

Türkiye'de online eğitimin lider platformu Boğaziçi Enstitüsü, nitelikli eğitimi tabana yaymak amacıyla düzenlediği eğitimlerle bireylerin ve kurumların potansiyelini en üst seviyeye çıkarmasına destek olmaktadır.

Doç. Dr. Murat Demet

SMMM & Bağımsız Dış Denetçi

İlgili Eğitimler

course
Diksiyon Kursu
İleri Seviye
(0)
₺2.750,00
Online Eğitim
course
Temel Vergi Hukuku ve Muhasebe Eğitimi
Temel Seviye
(0)
₺720,00
Online Eğitim
1.200,00₺
Sepete Ekle
Sepete Git
Kursa Devam Et