Temel Vergi Hukuku ve Muhasebe Eğitimi

 • Uzman Eğitmen
 • %100 Video Eğitim
 • YTÜ Güvencesiyle
Kurs Fiyatı
720,00₺
Sepete Ekle
Sepete Git
Kursa Devam Et
Kurs Detayları
Temel Vergi Hukuku ve Muhasebe Eğitimi

Temel Vergi Hukuku ve Muhasebe Eğitimi, muhasebe ile vergi hukuku alanlarına ilişkin temel bilgileri içeren bir çevrim içi eğitimdir. Bu eğitim, muhasebe ve vergi hukuku alanlarında pratik bilgiler sunarak katılımcıların ilgili meslek dallarında kendilerini geliştirmelerine olanak tanır.

Temel Vergi Hukuku ve Muhasebe Eğitimi ile kursiyerler, ilgili alanlarda yeni bilgiler öğrenip mesleki açıdan kendilerini geliştirebilirler. Ayrıca edindikleri bilgileri üniversite onaylı sertifika alarak kanıtlayabilirler.

Eğitim kapsamında şu konular ele alınmaktadır:

 • Muhasebe ve vergi hukuku alanlarının tanımı,
 • Muhasebenin temel ilkeleri,
 • Vergi türleri,
 • Tarhiyat türleri,
 • Vergi hukuku alanında kullanılan yorum yöntemleri,
 • Vergi hukukunda değerlendirme yapmayı,
 • Vergi hatalarını düzeltme yöntemleri,
 • Vergi hukukunda belge düzeninin nasıl olduğu,
 • Muhasebe paket programlarının işlevleri,
 • Hesap dönemleri,
 • Gider kalemlerinin muhasebeye etkisi.

Temel Vergi Hukuku ve Muhasebe Eğitimi Nedir?

Temel Vergi Hukuku ve Muhasebe Eğitimi, vergi hukuku ile muhasebe alanlarında edinilmesi gereken temel bilgilerin online ortamda sunulduğu bir eğitim programıdır.

Bu programa katılan bireyler, her iki alanda da yetkinlik kazanacak ve böylece bilgi birikimlerini arttırma fırsatı bulacaklardır. Ek olarak, eğitimin tamamlanmasının ardından elde edilen belgeler, kişinin hem vergi düzenlemeleri hem de muhasebe alanında yetkinlik kazandığını kanıtlar. Bu nedenle, her iki alanda yapılan iş başvurularında başarı elde etme olasılıkları artar.

Temel Vergi Hukuku ve Muhasebe Eğitimi’ne Kimler Katılabilir?

Temel Vergi Hukuku ve Muhasebe Eğitimi’ne aşağıdaki katılımcılar dahil olabilir:

 • Muhasebe ve vergi hukuku alanlarındaki bilgilerini tazelemek isteyenler,
 • Muhasebe alanında çalışanlar,
 • Vergi hukuku alanında çalışanlar,
 • Muhasebe ile vergi hukuku alanlarında CV’sini geliştirmek isteyenler,
 • Muhasebe ve vergi hukuku konularında bilgi edinmek isteyen herkes.

Temel Vergi Hukuku ve Muhasebe Eğitimi’ne Katılmak için Neler Gereklidir?

Temel Vergi Hukuku ve Muhasebe Eğitimi 'ne katılım için aşağıdaki şartlar sağlanmalıdır:

 • Kişinin tablet, bilgisayar ya da akıllı telefona sahip olması gerekir.
 • İlgili teknolojik cihazların kullanımı konusunda bilgi sahibi olunmalıdır.
 • Dersler online olarak gerçekleştirildiğinden etkin bir internet bağlantısı mevcut olmalıdır.

Temel Vergi Hukuku ve Muhasebe Eğitimi Dersleri Nasıl Gerçekleştirilir?

Temel Vergi Hukuku ve Muhasebe Eğitimi, YTÜ SEM’de online eğitime uygun bir biçimde düzenlenir. Dersleri, vergi hukuku ile muhasebe uygulamaları üzerine uzmanlık elde etmiş bir eğitmen ile çevrim içi olarak sunulmaktadır.

Eğitim videoları önceden çekilip panele eklenmektedir. Eğitim videolarına sadece programa kayıt yaptıran öğrenciler katılım sağlayabilmektedir.

Temel Vergi Hukuku ve Muhasebe Eğitimi'nin online öğrenme yöntemine göre düzenlenmesi, kursa erişim sağlanabildiği süre boyunca katılımcıların eğitimden zaman ve mekandan bağımsız olarak yararlanmalarını sağlar. Bu sayede programa kaydolan bireyler dersleri kendi bireysel öğrenme hızlarına uygun bir şekilde takip edebilirler.

Temel Vergi Hukuku ve Muhasebe Eğitimi Ders Konu Başlıkları Nelerdir?

Temel Vergi Hukuku ve Muhasebe Eğitimi ders konu başlıkları aşağıda sıralanmıştır.

 • Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemine Giriş
 • Vergi Hukuku Kaynakları: Asli (Bağlayıcı) Kaynaklar
 • Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi: Tali (Yardımcı) Kaynaklar
 • Yorum Yöntemleri ve Değerlendirilmesi
 • Vergi Hukukunun Diğer Hukuk Dalları ile Olan İlişkisi
 • Vergi Hukukunda Kıyas Yasağı
 • Hukuki Güvenlik İlkesi
 • Vergi Hukukunun Tarafları
 • Vergide Ehliyet Nedir?
 • Vergi Sorumluluk Türleri
 • Vergi Hukukunda Süreler
 • Süreyi Uzatan Haller (Mücbir Sebep, Zor Hal ve Mali Tatil)
 • Vergilendirme Süreci
 • Vergiyi Doğuran Olaylar
 • Tarh
 • Tarhiyat Türleri
 • Tebliğ ve Tebliğ Yolları
 • Tahakkuk
 • Tahsil
 • Vergi Türleri
 • Vergi Alacağını Ortadan Kaldıran Haller
 • Vergi Borcunun Ödenmesi
 • Zaman Aşımı
 • Zaman Aşımının Durması ve Kesilmesi
 • Tahakkuktan Vazgeçme
 • Vergi Hataları
 • Uzlaşma, Yargı Kararları ve Vergi Afları
 • Vergi Tarhında Ön Hazırlayıcı İşlemler
 • Mükellefin Ödevleri
 • İşe Başlamayı Bildiren Mükellef
 • Defter Tutmak Zorunda Olanlar ve Olmayanlar
 • Defter Tanımları
 • Defterlerde Kayıt Nizamı
 • Tasdike Tabi Defterler
 • Defterler Nereye Tasdik Edilir?
 • Belge Düzeni
 • İşletme Nedir?
 • İşletmelerin Toplum için Önemi Nedir?
 • İşletmelerin Amacı Nedir?
 • İşletme Bileşenleri Nelerdir?
 • İşletme Çevresi
 • Muhasebenin Tanımı, Önemi ve Görevleri
 • Muhasebenin Temel İlkeleri (Kavramları)
 • Muhasebede Dosya ve Evrak Düzeni
 • Muhasebede Arşiv ve e-Arşiv
 • Muhasebe Türleri
 • Ön Muhasebe Nedir?
 • Ön Muhasebe ile Genel Muhasebe Arasındaki Farklar Nelerdir?
 • Hizmet-Alım Satım ve Üretim İşletmelerinin Muhasebesel Farklılıkları
 • Gider Olarak Gösterilemeyen Şirket Harcamaları
 • Her Gider Kaleminin Muhasebe Kayıtlarına Etkisi
 • İşletme ile Muhasebenin Bağlantısı Nasıldır?
 • Muhasebe Paket Programları
 • Temel Muhasebe Eşitliği ve Çift Taraflı Kayıt Sistemi
 • Hesap Dönemleri
 • Hesap Kavramı ve Hesap Hiyerarşisi
 • Madde ve Türleri

Temel Vergi Hukuku ve Muhasebe Eğitimi’nde Ders Kaynakları Nelerdir?

Temel Vergi Hukuku ve Muhasebe Eğitimi’nde kullanılan öğrenim materyalleri, alanında uzman bir eğitmen tarafından hazırlanan video derslerdir. Ders videoları hazırlandıktan sonra öğrencilere erişim sağlamak amacıyla özel bir panel sistemine yüklenmektedir. Temel Vergi Hukuku ve Muhasebe Eğitimi’ne kayıt yaptıran katılımcılar, öğrenci paneli üzerinden bu videolara kolayca ulaşabilir ve izleyebilirler.

Temel Vergi Hukuku ve Muhasebe Eğitimi Bitiminde Uygulanan Sertifika Sınavı Nedir?

Temel Vergi Hukuku ve Muhasebe Eğitimi'nin sonunda düzenlenen sertifika sınavı, katılımcıların eğitim süresince edindikleri bilgileri ne kadar başarılı bir şekilde öğrendiklerini değerlendirmek için kullanılan bir yöntemdir.

Temel Vergi Hukuku ve Muhasebe Eğitimi'ni tamamlayan ve sertifika sahibi olmak isteyen bireyler, tüm ders videolarını izledikten sonra sertifika sınavına girmelidir. Temel Vergi Hukuku ve Muhasebe Eğitimi'nden sonra sertifika sınavını başarıyla geçen katılımcılar, belge almaya hak kazanacaktır.

Temel Vergi Hukuku ve Muhasebe Eğitimi Bitiminde Sertifika Sınavı Nasıl Yapılır?

Temel Vergi Hukuku ve Muhasebe Eğitimi bitiminde sertifika sınavı çevrim içi olarak gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle öğrencilerin kesintisiz çalışan bir internet ile uygun bir teknolojik cihaza (akıllı telefon, bilgisayar ya da tablet gibi) sahip olmaları gerekmektedir. Sertifika sınavına katılmak isteyen bireylerin, YTÜ SEM’in internet sitesi üzerinden öğrenci paneline giriş yapmaları gerekmektedir.

Temel Vergi Hukuku ve Muhasebe Eğitimi sertifika sınavında çoktan seçmeli sorular yer almaktadır ve sorular yalnızca eğitim içeriğine dayanmaktadır. Ders videolarını dikkatlice izleyen öğrenciler, sertifika sınavında başarı elde etmede zorlanmamaktadır. Sınavda başarılı olan kişiler, sertifika almaya hak kazanır.

Temel Vergi Hukuku ve Muhasebe Eğitimi Bitiminde Alınan Sertifika Ne İşe Yarar?

Temel Vergi Hukuku ve Muhasebe Eğitimi'nin tamamlanmasının ardından elde edilen sertifika, bireyin vergi hukuku ile muhasebe alanlarında temel düzeyde bilgi sahibi olduğunu belirtmektedir. Özellikle vergi hukuku veya muhasebe gibi alanlarda istihdam edilen bireyler, aldıkları sertifika ile CV’lerini daha donanımlı bir hale getirmektedir. Böylece iş görüşmelerinde avantaj elde ederler.

Temel Vergi Hukuku ve Muhasebe Eğitimi Bitiminde Sertifika Ücreti Var mı?

Evet, Temel Vergi Hukuku ve Muhasebe Eğitimi sonunda öğrencilerden sertifika için ücret talep edilmektedir. Sertifikadan ücret talep edilme nedeni ise belgenin hazırlanması için gerekli olan operasyonel işlemler ile ilgilidir.

Sertifika, üniversite onaylıdır ve e-Devlet’te görüntülenebilir. Üniversite tarafından onaylanan sertifikanın e-Devlet sistemi üzerinde görüntülenmeye başlama süresi genellikle ortalama 3 iş günüdür. Bu süreç, sertifikanın hazırlanmasıyla ilgili operasyonel süreçlerden kaynaklanmaktadır.

Yıldız SEM'de ücretsiz eğitimler bulunmaktadır ancak eğitimlerin tamamı ücretsiz değildir. Ücretsiz eğitimler için sitemizde ilgili kategoriyi ziyaret edebilirsiniz.
Yıldız SEM'de sağlık, psikoloji, işletme, hukuk, insan kaynakları gibi birçok farklı kategoride eğitim düzenlenmektedir. Eğitimlerin tamamına sertifika programları sayfasından ulaşabilir ve ihtiyacınız olan eğitime kayıt yaptırabilirsiniz.
Yıldız SEM'deki eğitimlerin bir kısmı önceden çekilmiş video dersler, bir kısmı ise canlı ders şeklinde düzenlenmektedir. Eğitimlerin açıklama kısmını inceleyerek derslerin hangi modele göre düzenlendiğini öğrenebilirsiniz.
Eğitim bitiminde aldığınız sertifikayı e-Devlet üzerinden sorgulamak için e-Devlet sistemine giriş yapmalısınız, ardından arama çubuğuna "Yıldız Teknik Üniversitesi" yazmalısınız. Aşağıda çıkan "Sertifika Sorgulama (Yıldız Teknik Üniversitesi)" kısmına tıklayarak sertifikanızın hazırlanıp hazırlanmadığını öğrenebilirsiniz.
Aldığınız sertifikanın e-Devlet'e yansıması, ortalama 25 iş günü sürmektedir. Kimi zaman bu süre daha kısa olmaktadır, dönemsel yoğunluğa göre süre değişebilmektedir. 25 iş günü içerisinde sertifikanızın e-Devlet'te görüntülenememesi durumunda YTÜ SEM ile iletişime geçebilirsiniz.
Evet, sertifikalar ücretlidir ve bütün eğitimlerimizde öğrencilerimizden sertifika ücreti talep edilmektedir.

Eğitim sonunda öğrencilerimize verilen sertifika, hem basılı olarak hem de e-Devlet sisteminde dijital olarak sunulmaktadır. Öğrencilerimiz fiziki sertifikalarını elden teslim almaktadır ancak adresine teslim edilmesini de talep edebilir. 

Öğrencilerimiz fiziki sertifikaların belirttiği adrese teslim edilmesini talep ettiğinde kargo ücretini ödemek durumundadır.
Eğitim sonunda aldığınız sertifika, derslerde öğrendiğiniz bilgileri kanıtlamanızı sağlamaktadır. Eğitim boyunca öğrendiğiniz bilgileri, üniversite onaylı sertifika alarak belgelendirebilirsiniz. Bu sayede öz geçmişinizi güçlendirmiş ve iş başvurularında bir adım önde olma fırsatı yakalamış olursunuz. Ayrıca meslek edinmeye yönelik eğitimlerin sonunda aldığınız sertifika ile iş bulma imkanına da sahip olabilirsiniz.
Online olarak düzenlenen eğitimlerimize dünyanın her yerinden katılım sağlamak mümkündür.
Eğitim sonunda sertifika almak zorunlu değildir ancak öğrendiğiniz bilgileri kanıtlamak ve CV'nizi güçlendirmek açısından sertifika almak oldukça önemlidir. Her eğitimin sonunda katılımcılara sertifika verilmektedir.
Eğitim ve sınav aşamasını başarı ile bitiren öğrenciler, sertifika almak için "sertifika talep et" butonuna tıklamalıdır. Bu ekran üzerinden öğrenciler belgelerinin oluşturulması için üniversitemize istek gönderebilmektedir.

Sınav formatı, eğitime bağlı olarak değişmektedir. Eğitim hangi formatta düzenlendiyse sınav da buna uygun olarak gerçekleştirilmektedir.

Evet, bazı sertifika programlarında sınava tekrar girmek mümkündür ancak sınavda başarısız olanlar için devam zorunluluğu şartı tamamlandığı takdirde katılım sertifikası düzenlenmektedir.
Evet, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı bulunmayan kişiler de sertifika alma hakkına sahiptir. Fakat Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan kişilerin TC kimlik numarası olmadığı için sertifikaları e-Devlet sistemine işlenmemektedir. Bu kişiler, kendi vatandaşlık numaralarını kullanarak sertifikalarını talep edebilmektedir.
Video eğitim şeklinde düzenlenen eğitimlere istediğiniz zaman ve bulunduğunuz şehir, ülke vs. fark etmeksizin katılım sağlayabilirsiniz. Canlı ders şeklindeki eğitimlerin başlama ve bitme süresi önceden belli olduğu için bu süre zarfı içerisinde derslere katılmanız gerekmektedir. Ancak canlı eğitimlerde de yine bulunduğunuz mekan fark etmemektedir. Örgün olarak düzenlediğimiz eğitimlerde ise belirlenen tarihte ve mekanda eğitime katılmanız beklenmektedir.
Eğitim programlarını başarı ile tamamladığınız takdirde sertifikanızı istediğiniz vakit talep edebilirsiniz.
Evet, aldığınız eğitimi istediğiniz kadar izleme imkanınız bulunmaktadır. Eğitim içeriklerine ömür boyu erişim sağlayabilirsiniz.
Boğaziçi Enstitüsüchecked-mark

Boğaziçi Enstitüsü

Bilgiyi Güce Dönüştüren Eğitim Platformu

Türkiye'de online eğitimin lider platformu Boğaziçi Enstitüsü, nitelikli eğitimi tabana yaymak amacıyla düzenlediği eğitimlerle bireylerin ve kurumların potansiyelini en üst seviyeye çıkarmasına destek olmaktadır.

Doç. Dr. Murat Demet

SMMM & Bağımsız Dış Denetçi

İlgili Eğitimler

course
Vergi Hukuku ve Muhasebe Eğitimi
İleri Seviye
(0)
₺2.760,00
Online Eğitim
course
Vergi Hukuku Eğitimi
İleri Seviye
(0)
₺1.200,00
Online Eğitim
course
Genel Muhasebe Kursu
İleri Seviye
(0)
₺2.760,00
Online Eğitim
course
Temel İş Hukuku Eğitimi
Temel Seviye
(0)
₺720,00
Online Eğitim
course
Bilgisayarlı Muhasebe Kursu
İleri Seviye
(0)
₺1.440,00
Online Eğitim
720,00₺
Sepete Ekle
Sepete Git
Kursa Devam Et