YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Sürekli Eğitim Uygulama ve
Araştırma Merkezi

Bizi Arayın : (0212) 236 85 70
14.06.2020

Psikolojik Testler Uzmanlık Programları (Online-Canlı-Örgün)

Eğitim Tarihi:

Başlangıç : 14.06.2020
Bitiş : 16.08.2020

Eğitim Yeri :

Online-Canlı ve Örgün

Eğitim Süresi :

.

Ücret:

Eğitim Detayları

* Covid-19 Küresel salgınının geçmesi durumda eğitimler örgün olarak devam edecektir. Ayrıntılar için sem@yildiz.edu.tr adresimize e-posta göndererek bilgi isteyebilirsiniz.


EĞİTİM DETAYLARI
Psikolojik Testler Uzmanlık Programları

Wisc-R Zeka Testi – 1 gün650 TL  Online      
MMPI Kişilik Envanteri 1 gün  600 TL  Online
Tüm Objektif Testler ve Dikkat Testleri – 2 gün  850 TLOnline
Çocuk Resim Çizim Analizleri – 1 gün  400 TL        Online
Çocuklarla Gözlem ve Görüşme Teknikleri –1 gün  400 TL  Online
Standford Binet Zeka Testi –1 gün  500 TL Online
TÜM PAKET Program –
Testler (Yukarıdaki eğitimleri Paket olarak alanlar için) – 7 gün 
3400 TL  Online

Kimler katılabilir
Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümlerinin 3. ve 4. sınıf öğrencileri, mezunları, bu bölümlerin yüksek lisans ve doktora öğrencileri ve mezunları katılabilir.

Eğitimlerimize kimler katılamazlar, bazı istisnalar ve uyarılar:
-Bazı çalıştaylarımıza katılmak isteyen psikoloji ve PDR bölümleri haricindeki bölümlerden (örneğin çocuk gelişim uzmanları, aile danışmanlığı sertifkası olanlar) katılımcılar, lütfen bizden bilgi alsınlar. Bazı çalıştaylara katılabilirler
–Çalıştaylarımıza hiçbir bölümden 1. ve 2. sınıf lisans öğrencileri katılamaz.

Wisc-R Zeka Testi
Eğitmen: Uzm. Kinik Psk. Cansu Çavuş
Çalıştayın Hedefleri: Katılımcıların; 6-16 yaş arası çocuklar için uygulanan bu zeka testini uygulama ve raporlama aşamalarını uygulayabilir olmasıdır. Test; 6 sözel, 6 performans olmak üzere 12 alt testten oluşmaktadır. Test sonucunda bireyin sözel, performans ve genel olmak üzere üç zeka bölümü yani üç IQ puanı elde edilir.

MMPI Kişilik Envanteri 1 gün
Eğitmen: Uzm. Klinik Psk. Cansu Çavuş
MMPI Testi Amaç: Kişilik özellikleri ve psikopatolojiyi belirlemede kullanılan MMPI testini etkin bir şekilde kullanmayı öğrenmek, uygulama ve raporlamada yetkin olmak. Çalıştay kapsamında elde edilecek bilgiler doğrultusunda katılımcılara aşağıda yer alan başlıklar çerçevesinde MMPI uygulama, yorumlama ve raporlama becerisinin kazandırılması amaçlanmaktadır. Yetişkinlere uygulanmakta olan bu test özel klinikte, danışmanlık merkezlerinde, hastanelerde, adalet bakanlığında ve çeşitli özel kurumlarda tanı koyma, değerlendirme, terapi sürecine yön verme ve yönlendirme amacı ile kullanılabilmektedir. MMPI testi Türkiye ‘de standardizasyonu yapılmış kişilik özelliklerini belirlemede en çok kullanılan testidir. Nevrotik ve psikotik testleri toplam 10 alt testten ve 3 geçerlilik skalasından oluşmaktadır. 566 sorunun bulunduğu MMPI testi ihtiyaç duyulduğunda 16 yaş ve üzerindeki kişilere uygulanabilmektedir.

Tüm Objektif Testler ve Dikkat Testleri – 2 gün
Eğitmenler: Uzman Klinik Psk. Rüya Yıldırım ve Uzman Klinik Psk. Büşra Karakoç
Genel Bilgi: Çocukların dikkat, gelişim ve görsel algı gibi bilişsel değerlendirmelerini kapsayan objektif değerlendirme araçlarının alanda uygulamaya yönelik Çocuk Değerlendirme Testleri uygulayıcısı yetiştirme amaçlanmaktadır.

Çocuk Resim Çizim Analizleri – 1 gün
Eğitmenler: Uzman Klinik Psk. Rüya Yıldırım ve Uzman Klinik Psk. Büşra Karakoç
Çalıştayda çocuk resimlerinin analizi 3 aşamada öğretilecektir:
Çocuk Resimlerindeki Olguların Tanımlanması
Bağlantıların ve Bütünlük Oluşturan Figürlerin Analizleri
Genel Yorumlanma

Çocuklarla Gözlem ve Görüşme Teknikleri -1 gün
Eğitmen: Dr. Murat Artıran

Amaç
–Çocuk ve ergenlerde görüşmelerde pratik bilgiler kazandırmak, yararlı ve etkin teknikler öğretmektir.
–Gözlem tekniklerinin önemine işaret etmek ve bu teknikleri uygulamalı olarak öğretmektir
–Bilgi toplamada sistematik ve kapsamlı bir yöntem kullanmasını öğretmektir.

Not: Çalıştay Uygulama Odaklıdır

Standford Binet Zeka Testi -1 gün
Eğitmen: Dr. Ezgi Ildırım
Stanford Binet Zeka Testi hem üstün yetenekli çocukların hem de zihinsel engelli bireylerin tespit edilmesinde kullanılan bir zeka testidir. Stanford binet zeka testi yaş aralığı, 2-16 yaşlarıdır. En küçük 2 yaşına girmiş çocuklar en büyük ise 16 yaşını bitirmemiş çocuklara uygulanabilir. Toplam 30 alt test çeşitli yaş aralıklarında uygulanmaktadır.

Bireylerin zihinsel performanslarını belirlemek amacıyla uygulanan bireysel zekâ testidir. Uygulama sonucunda bireye ait zekâ yaşı ve zekâ bölümü elde edilmektedir. Süreye dayalı bir test değildir. Stanford Binet Zeka Testi sonrası çocuğun genel bir zeka değeri ortaya çıkar. Bu zeka değerini ortaya çıkartan birçok bileşen vardır. Bu bileşenler testin kendi içindeki alt testleridir. Bunlar: Sözel akıl yürütme, sözcük dağarcığı, kavrama, saçmalıklar, sözel ilişkiler, soyut/görsel akıl yürütme, örüntü analizi, kopyalama, matrisler, kağıt kesme ve katlama, niceliksel akıl yürütme, nicelikler, sayı dizileri, kısa süreli bellek, boncuk belleği, cümle belleği, sayı belleği, nesne belleğidir.

WhatsApp: 0 (546) 567 34 20

Yeniliklerden Haberdar ol

Yeni eklenen eğitimlerden & size özel kampanyalardan haberdar olmak için lütfen kayıt yaptırınız.