YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Sürekli Eğitim Uygulama ve
Araştırma Merkezi

Bizi Arayın : (0212) 236 85 70
20.04.2019

POZİTİF PSİKOTERAPİ TEMEL EĞİTİMİ

Eğitim Tarihi:

Başlangıç : 20.04.2019
Bitiş : 20.10.2019

Eğitim Yeri :

Yıldız Teknik Üniversitesi
Yıldız, Beşiktaş, İstanbul

Eğitim Süresi :

200 Saat

Ücret:

4500-TL (KDV Dahil)

Tek modül ücreti: 750-TL (KDV Dahil)

Eğitim Detayları

POZİTİF PSİKOTERAPİ TEMEL EĞİTİMİ

Pozitif psikoterapi, kültürlerarası özelliği olan ve analitik yönelimli bir psikoterapidir.Bu psikoterapi modelinde psikoterapist olmak isteyenler, temel eğitim ve mastır eğitimi olmak üzere iki önemli eğitim sürecinden geçerler. Temel eğitim sürecinin amacı, Pozitif Psikoterapinin temel kavramlarının ve tekniklerinin öğrenilmesidir. Temel eğitim süreci toplam 200 saatten oluşmaktadır. Bu 200 saatin 120 saatinde katılımcılar kuramsal ve yöntemsel açıdan Pozitif Psikoterapiyi öğrenme sürecini yaşamaktadırlar.

Seksen saatlik dilimde ise bireyler; 30 saat kendini keşif; 40 saat literatür tarama, 20 saat intervizyon çalışması yapma ve 10 saat de sözlü ve yazılı sınav sürecinde yer alma şeklinde eğitim sürecinden geçmektedirler. Bu eğitimi gerçekleştirecek öğretim üyesi Prof. Dr. Ali ERYILMAZ Dünya Pozitif Psikoterapi Derneği tarafından uluslararası düzeyde eğitim verme konusunda yetkilendirilmiştir (http://positum.org/training/trainers/). Öngörülen Eğitim içeriği şu şekildedir.

Modül Ve AmacıModül İçeriğiEğitim Tarihi
Birinci Modül: Pozitif Psikoterapiye GirişYapmakGenel hatlarıyla psikoterapiler ve Pozitif Psikoterapi

İnsana pozitif yaklaşım

Bireylerin yaşadıkları çatışmalara ve psikolojik bozukluklara tepki verme kapasitesi ve bunun pozitif işlevi

Çok kültürlü yaklaşım: Avantaj ve dezavantajlarıyla çok kültürlü dünya

Denge modeli

İnsanların ihtiyaçları

Başa çıkma davranışları

20.04.2019

21.04.2019

İkinci Modül

Psikodinamik Açıdan Pozitif Psikoterapiyi Anlamak

İnsanın doğası ve kapasiteleri

Çatışma ve çatışma çözme

Pozitif Psikoterapide çatışma

Temel, anahtar ve gerçek çatışmalar

Çatışma süreci ve Pozitif Psikoterapi

Bireylerin çatışmalarında erken çocukluk dönemlerinin etkileri

18.05.2019

19.05.2019

Üçüncü Modül

Pozitif Psikoterapide Umut İlkesini Kavramak

Pozitif Psikoterapide

İnsanların ihtiyaçları ve psikolojik sağlık arasındaki ilişki

Pozitif Psikoterapide semptomlar ve semptomların işlevleri

Pozitif Psikoterapide müdahale

Çok yönlü işlevleri ile hikaye, mizah ve metafor

Pozitif Psikoterapide hikaye, mizah ve metafor kullanımı

22.06.2019

23.06.2019

Dördüncü Modül

Pozitif Psikoterapide Beş Aşamalı Çatışma Çözümünü Öğrenmek

Pozitif Psikoterapinin beş önemli aşaması

Gözlem (Pozitif tutum ile anlama)

2. Envanter (Bilgi toplama ve soru sorma)

3. Durumsal cesaretlendirme

4. Sözelleştirme (Çözüm yolları ve kararlar)

Amaçları genişletme (gelecek vizyonu)

24.08.2019

25.08.2019

Beşinci Modül

Pozitif Psikoterapide Danışan-Terapist İlişkisin Öğrenmek

Pozitif Psikoterapinin terapi sürecinde kullanımı

Pozitif Psikoterapide travmalar

Pozitif Psikoterapi uygulamaları

Ev ödevleri ve değerlendirilmesi

21.09.2019

22.09.2019

Altıncı Modül

Pozitif Aile Terapisi Sürecini Öğrenmek

Aile terapiler ve Pozitif Psikoterapi

Pozitif Psikoterapide çift/aile terapisi süreci

Pozitif Psikoterapide kendi kendine yardım süreci

Çeşitli psikolojik rahatsızlıklarda Pozitif Psikoterapi

19.10.2019

20.10.2019

 1 gün için eğitim 10 akademik saatten oluşur ve devam zorunludur.

  • Eğitime, psikoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, sosyal hizmet uzmanlığı, psikiyatri ve psikiyatri hemşireliği mezunları ile ilgili alanlardaki lisans ve  son sınıf öğrencileri başvurabilir.
  • PDR Yüksek Lisans öğrencileri başvurabilir. 
  • Bir eğitim grubuna katılacak kişi sayısı 15 ile sınırlıdır. 15 kişinin üzerindeki başvurularda ikinci bir grup açılabilir.

TÜM MODÜLLERE KATILAN KİŞİLERE SERTİFİKA VE KATILIM BELGESİ VERİLECEKTİR...

Yeniliklerden Haberdar ol

Yeni eklenen eğitimlerden & size özel kampanyalardan haberdar olmak için lütfen kayıt yaptırınız.