YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Sürekli Eğitim Uygulama ve
Araştırma Merkezi

Bizi Arayın : (0212) 236 85 70
04.11.2017

Albert Ellis Enstitüsü Türkiye Merkezi – Rasyonel Psikoloji Ankara Program 5 Test Çalıştayları

Eğitim Tarihi:

Başlangıç : 04.11.2017
Bitiş : 10.12.2017

Eğitim Yeri :

ANKARA

Eğitim Süresi :

6 hafta / 84 saat

Ücret:

2,200 + KDV

Eğitim Detayları

Albert Ellis Enstitüsü Türkiye Merkezi – Rasyonel Psikoloji

Ankara Program 5 Test Çalıştayları

Stanford Binet Zeka Testi Çalıştayi

(4-5 Kasım 2017 Cumartesi Pazar)

Stanford Binet Zeka Testi hem üstün yetenekli çocukların hem de zihinsel engelli bireylerin tespit edilmesinde kullanılan bir zeka testidir. Stanford binet zeka testi yaş aralığı, 2-16 yaşlarıdır. En küçük 2 yaşına girmiş çocuklar en büyük ise 16 yaşını bitirmemiş çocuklara uygulanabilir. Toplam 30 alt test çeşitli yaş aralıklarında uygulanmaktadır.

Bireylerin zihinsel performanslarını belirlemek amacıyla uygulanan bireysel zekâ testidir. Uygulama sonucunda bireye ait zekâ yaşı ve zekâ bölümü elde edilmektedir. Süreye dayalı bir test değildir. Stanford Binet Zeka Testi sonrası çocuğun genel bir zeka değeri ortaya çıkar. Bu zeka değerini ortaya çıkartan birçok bileşen vardır. Bu bileşenler testin kendi içindeki alt testleridir. Bunlar: Sözel akıl yürütme, sözcük dağarcığı, kavrama, saçmalıklar, sözel ilişkiler, soyut/görsel akıl yürütme, örüntü analizi, kopyalama, matrisler, kağıt kesme ve katlama, niceliksel akıl yürütme, nicelikler, sayı dizileri, kısa süreli bellek, boncuk belleği, cümle belleği, sayı belleği, nesne belleğidir.

Eğitimenler: Prof.Dr. Mehmet Engin Deniz, Klinik Psikolog Büşra Karakoç Güzel, Klinik Psikolog Rüya Dilara Yıldırım

Asistan: Uzm. Psikolog Günseli Aşar

Direktörü: Yrd. Doc. Dr. Murat Artıran

Tek başına bu çalıştayınücreti: 500 TL + KDV (Çalıştay metaryeli dahildir, Çanta ve Kitapçıklar dahil değildir; çanta almak isteyenlerinçalıştaydan 1 hafta önce bize bildirmesi gerekmektedir)

Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği (WISC-R)

(11-12 Kasım 2017 Cumartesi – Pazar)

Çalıştayın İçeriği: Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği’nin içeriği, tarihçesi, kullanım amaçları ve alanları, uygulanışı, yönergenin öğretilmesi, sonuçlarının psikopatoloji alanında kullanımı ve yorumlarının rapor haline getirilmesi.

Kursun Hedefleri: Katılımcıların; 6-16 yaş arası çocuklar için uygulanan bu zeka testini uygulama ve raporlama aşamalarınıuygulayabilir olmasıdır.Test; 6 sözel, 6 performans olmak üzere 12 alt testten oluşmaktadır. Test sonucunda bireyin sözel, performans ve genel olmak üzere üç zeka bölümü yani üç IQ puanı elde edilir.

Çalıştay sırasında testin;

*Niçin Uygulandığı

*Görüşme Teknikleri

*Klinik Gözlemler ve vaka örnekleride paylaşılacaktır.

Katılımcılar böylece uygulama, değerlendirme ve rapor yazmada yeterlilik düzeyine ulaşacaktır.

Eğitmen: Uzm. Klinik Psikolog Rüya Dilara Yıldırım ve Uzm. Klinik Psikolog Büşra Karakoç Güzel

Eğitim Direktörü: Yrd. Doc. Dr. Murat Artıran

Tek başına bu çalıştayın ücreti: 450 TL + KDV (Çalıştay metaryeli dahildir, Çanta dahil değildir; çanta almak isteyenlerin çalıştaydan 1 hafta önce bize bildirmesi gerekmektedir)

MMPI Kişilik Envanteri

(18 Kasım 2017 Cumartesi )

Çalıştayın Amacı: Kişilik özellikleri ve psikopatolojiyi belirlemede kullanılan MMPI testini etkin bir şekilde kullanmayı öğrenmek, uygulama ve raporlamada yetkin olmak. Çalıştay kapsamında çalıştayda elde edilecek bilgiler doğrultusunda katılımcılara aşağıda yer alan başlıklar çerçevesinde MMPI uygulama, yorumlama ve raporlama becerisinin kazandırılması amaçlanmaktadır. Yetişkinlere uygulanmakta olan bu test özel klinikte, danışmanlık merkezlerinde, hastanelerde, adalet bakanlığında ve çeşitli özel kurumlarda tanı koyma, değerlendirme, terapi sürecine yön verme ve yönlendirme amacı ile kullanılabilmektedir.

Kimler Katılabilir: Mezun ve üniversite son sınıfta bulunan Psikologlar, Psikolojik Danışmanlar, Psikoloji Yüksek Lisans /Doktora Mezunları, Aile Danışmanlığı belgeli alanlar ve bu alanlarda öğrenci olanlar . Diğer lisans mezunları aldıklarıve çalıştıkları alan hakkında bilgi vererekkatılabilirler.

MMPI Nedir? MMPI Kişilik Testi hangi alanlarda ve kimlere uygulanır?

MMPI testi Türkiye ‘de standardizasyonu yapılmış kişilik özelliklerini belirlemede en çok kullanılan testidir. Nevrotik ve psikotik testleri toplam 10 alt testten ve 3 geçerlilik skalasından oluşmaktadır. 566 sorunun bulunduğu MMPI testi ihtiyaç duyulduğunda 16 yaş ve üzerindeki kişilere uygulanabilmektedir.

MMPI kişilik testi yaygın olarak psikiyatri kliniklerinde şu teşhisleri koymada kullanılır:

Depresyon

Hipokondriazis(Hastalık hastalığı)

Karı (konversiyon)

Psikotik sapma

Kadınlık-erkeklik(cinsel tercik ve eğilimler)

Paranoya(Şüphecilik)

Psikasteni(Saplantı-Takıntı)

Şizofreni

Hipomani (Duygu durum bozukluğu, öfke patlaması gibi)

Sosyal içe dönüklük (çekingenlik)

Çalıştayın İçeriği:

1. Minnesota Çok yönlü Kişilik Envanteri’nin (MMPI) kuramsal içeriği;

MMPI’ın geliştirilme amacı ve süreci; psikometrik özelliklerinin aktarımı

MMPI’ın avantaj ve sınırlılıklarının vurgulanması

Türkiye standardizasyon çalışmasının aktarımı

2. MMPI’ın Uygulanması

Testin uygulanmasına ilişkin gereklilikler (kimlere, hangi fiziksel koşullarda uygulanacağı, kimlere uygulanamayacağı)

Test görüşmesinde ve test sürecinde dikkat edilmesi gerekenler hususlar

Gözlemlerin nasıl yorumlanacağına yönelik bilgiler

3. Minnesota Çok Yönlü kişilik Envanteri (MMPI) :

Geçerlilik ve klinik alt ölçeklerin tanıtılması

Geçerlilik profilleri

İkili Yükselme Tipleri

Psikotik Profiller

Sınırda profiller

4. MMPI’ın Yorumlanması

Profil çıkarmanın gerekli koşulları

Örnek cevap anahtarı üzerinden uygulamalı olarak profil oluşturulması

Daha önceden uygulanmış olan ve kursun eğitimcileri tarafından sağlanan örnek profiller üzerinden gidilerek geçerlik alt ölçeklerini tek tek ve bütünü ile ele alma

Klinik alt ölçeklerde yükselen ve alçalan ölçekleri yorumlama

İkili, üçlü yükselmeleri yorumlama

Geçerlik ve klinik alt ölçek bulgularını birlikte ele alarak profili bütünü ile yorumlama

5. Profilin Raporlaştırılması

Raporlaştırmada izlenecek yol

Hangi bilgilerin nasıl kullanılacağı, bu bilgilerin nasıl ifade edileceği

Profilde belirlenen bulguların yazılı rapora dönüştürülmesi

Örnek raporlar üzerinde çalışma

Eğitmen: Uzm. Psik. Dan. H. Mehmet Artıran

Eğitim Direktörü: Yrd. Doc. Dr. Murat Artıran

Tek başına bu çalıştayın ücreti: 450 TL + KDV (Çalıştay metaryeli dahildir, Kitapçıklar dahil değildir)

Çocuk Resimlerinin Analizi

(19 Kasım 2017 Pazar)

Çalıştayda çocuk resimlerinin analizi 3 aşamada öğretilecektir:

Çocuk Resimlerindeki Olguların Tanımlanması

Bağlantıların ve Bütünlük Oluşturan Figürlerin Analizleri

Genel Yorumlanma

Eğitmenler: Uzm. Psik. Dan. H. Mehmet Artıran

Eğitim Direktörü: Yrd. Doc. Dr. Murat Artıran

Tek başına bu çalıştayın ücreti: 350 TL + KDV (Çalıştay metaryeli dahildir)

Çocuklar için Objektif Testler Çalıştayı

(2-3 Aralık 2017 Cumartesi – Pazar)

AGTE Ankara Gelişim Tarama Envanteri

Bender Gestalt Testi

Metropolitan Okul Öncesi Olgunluk Testi

Good-Enough Harris Bir Adam Çiz Testi

S.D. Porteus Labirentler Testi

PEABODY Resimli Kelime Tanıma Testi

Gessel Gelişim Figürleri Testi

Cattel Zeka Testi

Frostig Gelişimsel – Görsel Algı Testi

Kent Egy Testi

Eğitmenler: Klinik Psikolog Büşra Karakoç Güzel, Klinik Psikolog Rüya Dilara Yıldırım

Asistan: Uzm. Psik. Dan. Nehir Kaya

Eğitim Direktörü: Yrd. Doc. Dr. Murat Artıran

Tek başına bu çalıştayın ücreti: 550 TL + KDV (Çalıştay metaryeli dahildir, Testler dahildir)

Çocuklarla Psikoterapide (Demonstrasyonlu ve Uygulamalı) Görüşme Becerileri ve Gözlem Teknikleri ve Tedavide Sistematik Bilgi Toplama

(9-10 Aralık Cumartesi-Pazar)

Gözlem Teknikleri ve Uygulamalı Çalışmalar

Çalıştayın amacı: Bu çalıştayın üç amacı vardır:

Çocuk ve ergenlerde görüşmelerde pratik bilgiler kazandırmak, yararlı ve etkin teknikler öğretmektir.

Gözlem tekniklerinin önemine işaret etmek ve bu teknikleri uygulamalı olarak öğretmektir

Bilgi toplamada sistematik ve kapsamlı bir yöntem kullanmasını öğretmektir.

Not: Çalıştay Uygulama Odaklıdır: Yüzde 30 anlatım, yüzde 30 videolar, yüzde 10 demonstrasyon ve yüzde 30 uygulamalar şeklinde gerçekleştirilir.

Çalıştay kimler içindir? Alanda çalışan psikologlar, psikolojik danışmanlar, lisans 4. Sınıf ve yüksek lisans öğrencileri, okul psikologları,

Görüşme Teknikleri ve Uygulamalı Çalışmalar

Çocuklarlave Ergenlerle Psikoterapide Görüşmenin Esasları

Görüşme Tekniklerinin Kullanımı

Çocuklarla Görüşmede Motivasyonun Sağlanması

Güvenin Oluşturulması, Yalan ve İsteksizlik durumlarında yapılması gerekenler

Aile ile Görüşmede dikkat edilecek unsurlar

Soru sorma tarzları

Oyun ortamını kullanarak görüşme

Görüşmelerin tedavi için yorumlanması

Raporlaştırma

Tedavide Sistematik Bilgi Toplamak

Çocuk ile Görüşmede Sistematik Bilgi Toplama ve Değerlendirme

Aile ve öğretmenle çalışırken bilgi toplamak

Kapsamlı ve etkin bilgi toplama yöntemleri

Gözlem Tekniklerinin Uygulamalı Çalışmalar

Gözlem Tekniklerinin ve Uygulamalı -Videolarla- Anlatımı

Gözlem Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Aile ve Öğretmenle Birlikte Çalışırken Tekniklerinin Kullanılması

Gözlem tekniklerinden toplanan bilgilerin yorumlanması ve tedavide kullanılması

Eğitmen: Yrd. Doç. Dr. Murat Artıran

Tek başına bu çalıştayın ücreti: 600 TL + KDV (Çalıştay metaryeli dahildir)

Eğitim ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız!

Albert Ellis Enstitüsü Türkiye Merkezi - Rasyonel Psikoloji

Eğitim Direktörü Yrd. Doc. Dr. Murat Artıran

İletişim No: 0212 327 0233

Yeniliklerden Haberdar ol

Yeni eklenen eğitimlerden & size özel kampanyalardan haberdar olmak için lütfen kayıt yaptırınız.