Yazarlık Eğitimi

 • Kapsamlı Eğitim
 • Alanında Profesyonel Akademisyenler
 • Yıldız Teknik Üniversitesi Sertifikası
Kurs Fiyatı
2.000,00₺
Ön Başvuru Yap
Sepete Git
Kursa Devam Et
Kurs Detayları
Yazarlık Eğitimi
Örgün Eğitim Programı
Kalan Kontenjan
Eğitim Detayları
 • Eğitim Tarihi : 26 Haziran 2024
 • Eğitim Bitiş Tarihi : 24 Temmuz 2024
 • Ders Yeri : Uzaktan Eğitim
 • Eğitim Süresi : 24 Saat

  Eğitim Detayları

  ÖNEMLİ! Bu eğitim uzaktan öğretim yöntem ve teknikleri kullanılarak, Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS/LMS) alt yapısı içerisinde internet tabanlı olarak gerçekleştirilecektir.

  Tel: 0212 383 31 45 - E-posta: sem@yildiz.edu.tr

  Genel Açıklama

  “Yazmasam ölecektim!’” sözüyle ifade eder Sait Faik insandaki anlatma sancısını. Yazmak ne büyülü bir kelimedir. Yazar ise büyülü bir evrenin yapıtaşlarını dizen bir yaratıcı değil midir? Muhayyel bir muhatap olmaktan sıyrılıp elini şakağına dayayıp arzı endam eden bir portre olmayı; yani yazar olmayı istemez misiniz?

  Bu eğitim programı, edebî açıdan nitelikli metinler üretebilmeyi ve ayrıca reel sektörün ihtiyaç duyduğu metin yazarlığı bilgi ve becerisi kazandırmayı amaçlamaktadır.

  Konu Başlıkları: Kurgusal Metnin Doğası, Kompozisyon Teknikleri, Süreç Odaklı Yazma, Yazma Stratejileri, Kelime Hazinesini Geliştirme Teknikleri, Yaratıcı Yazma.

  Eğitim içeriğinde, kurgusal metnin doğası, kompozisyon teknikleri, sürece dayalı yazma yaklaşımı, yazma stratejileri, kelime hazinesi geliştirme teknikleri ve yaratıcı yazma ile ilgili teorik ve pratik bilgiler verilecektir.

  Eğitim sonunda edinilen kazanımlarla edebî metin üretimi için gerekli bilgi ve becerilerle donanmış, reel sektörün ihtiyaç duyduğu metin yazarlığı ve içerik üretimcisi özelliklerini haiz kursiyerlerin yetişmesi sağlanacaktır.

  Her branştan öğretmenler, öğretmen adayları, eğitim yöneticileri, her bölümden üniversite öğrencileri, içerik üreticileri ve konuya ilgi duyan herkes katılabilir. Katılım için herhangi bir önkoşul / ön yeterlilik şartı yoktur.

  Başarılı olan kursiyerlere Yıldız SEM tarafından "YAZARLIK EĞİTİMİ" sertifikası verilecektir.

  Eğitim faaliyetleri uzaktan öğretim yöntem ve teknikleri kullanılarak, Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS/LMS) alt yapısı içerisinde internet tabanlı olarak gerçekleştirilecektir.

  Eğitim dokümanları; video ve ders notlarından (pdf, ppt, uygulama verileri) oluşmaktadır. Ayrıca kurs başında giriş dersi ve kurs sonunda durum değerlendirmesi şeklinde 120 dakika internet üzerinden sanal sınıf aracılığı ile hoca ve öğrencinin bir arada olacağı dersler yapılacaktır.

  Sanal sınıf dersleri ilk hafta ve son hafta belirlenen günlerde 20:00-21:00 saatleri arasında yapılacaktır. Tamamlanan sanal sınıf dersleri Öğrenme Yönetim Sistemine video olarak yüklenecektir.

  Eğitim içeriği, örgün (yüz yüze) kurslarda verilen 24 saatlik eğitime denk gelmektedir.

  Eğitim İçeriği

  1.Hafta

  • 60 dk Sanal Sınıf 
  • Kurgusal metnin doğası bağlamında tahkiyeli metin geleneği ile modern / postmodern metin akımı arasındaki farklar üzerinde durulacak, olaya örgüsüne dayalı metinler ile  “birey”i merkeze alan metnin özelliklerine yer verilecektir. Ayrıca modern/postmodern metinlerde kullanılan anlatım teknikleri örneklenerek anlatılacaktır.
   • Tahkiyeden Anlatıya Kurgusal Metnin Evrimi
   • bilinç akışı tekniği
   • Leitmotiv
   • iç monolog
   • iç diyalog
   • Flashback
   • Flashforward
   • Montaj
   • İroni
   • Pastiş
   • parodi

  2.Hafta

  • Edebî, bilimsel metin ve haber metinleri oluşturabilmek için gerekli kompozisyon tekniklerine yer verilecektir.
   • Düşünce kompozisyonu tekniği
   • Öyküleyici kompozisyon tekniği
   • Neden-sonuç kompozisyonu tekniği
   • İkna edici kompozisyon tekniği
   • Sınıflandırma kompozisyonu tekniği
   • Benzerlik ve Farklılık kompozisyonu tekniği
   • Betimleyici kompozisyon tekniği

  3.Hafta

  • Süreç odaklı yazma yaklaşımı ve yazma stratejilerine ilişkin bilgiler verilecektir.
  • Süreç Odaklı Yazma Yaklaşımı
   • Yazma Öncesi (Prewriting, Planning)
   • Taslak Yazma (Drafting)
   • Denetleme (Revising)
   • Düzeltme (Editing)
   • Yayımlama (Publishing) ve paylaşım(sharing)
  • Yazma Stratejileri
   • Not Alma
   • Özet Çıkarma
   • Boşluk doldurma
   • Kelime ve Kavram Havuzundan Seçerek Yazma
   • Serbest Yazma
   • Güdümlü Yazma
   • Kontrollü Yazma
   • Metin Tamamlama
   • Tahminde Bulunma
   • Bir Metni Kendi Kelimeleriyle Yeniden Oluşturma
   • Bir Metinden Hareketle Yeni Bir Metin Oluşturma
   • Duyulardan Hareketle Yazma
   • Grup Olarak Yazma
   • Eleştirel yazma

  4.Hafta

  • 60 dk Sanal Sınıf 
  • Kelime hazinesini geliştirmeye yönelik teknikler ile yaratıcı yazmaya yönelik bilgiler verilecektir.
  • Kelime Hazinesini Geliştirme Teknikleri
   • Basılı / Elektronik Sözlüklerden ve Yazım Kılavuzlarından Yararlanma
   • Biçimbirim Analizleri
   • Kavram Alanı Oluşturma
   • Sözcük Ailesi Oluşturma
   • Eşdizimlilerden (collocations) yararlanma
   • Bulmacalar
   • Dijital Oyunlar
   • Şiir, şarkı, türkü, aforizma ve mottolardan yararlanma
   • Alan uzmanlarınca hazırlanmış ve kelime hazinesini geliştiren okuma listelerinden yararlanma
  • Yaratıcı Yazma
   • Şiir türünde yaratıcı yazma
   • Öykü türünde yaratıcı yazma
   • Küçürek öykü (flash fiction) türünde yaratıcı yazma

  Uzaktan Eğitim Nedir?

  Uzaktan eğitim en temel anlamıyla, iletişim araçlarını kullanılarak zaman ve mekandan bağımsız olarak bireylerin eğitim almalarını sağlamaktır. Artan yoğun iş temposu, erkenden hayata atılma telaşı, geçim sıkıntısı, maddi zorluklar, seyahat engeli gibi nedenlerle eğitimlerine ve kişisel gelişimlerine yeterince zaman ayıramayan bireyler için alternatif bir eğitim yöntemi olmuştur.

  Yaşadıkları yerlerde eğitim olanakları kısıtlı olanların, eğitim kurumlarına ulaşma engeli olanların, mesai saatleri dışında alacakları eğitime uygun kurs bulamayan çalışan kişilerin, kişisel gelişimine zaman, mekan veya ulaşım zorluğundan dolayı vakit ayıramayan bireylerin, yada bunların dışında uzaktan eğitimi bir eğitim yöntemi olarak tercih eden kişilerin istedikleri eğitimi almalarına uzaktan eğitim kursları ile imkan sunmaktayız.

  Uzaktan eğitim kurslarında eğitim materyallerine 7/24 erişilebilir ve istenildiği sayıda tekrar edilebilir. Bu yönüyle kursa katılan her bir kursiyer kendi hızında öğrenme imkanı bulmaktadır. Tartışma formları ve sanal sınıf aktiviteleri aracılığı ile eğitmenlerle ve diğer kursiyerlerle sürekli iletişim halinde olunacağı için kursiyerin kendini eğitimde yalnız hissetmesi gibi bir durum oluşmamaktadır.

  Uzaktan eğitim, dünyanın her yerinde eğitim anlayışı ile bireylerin yaşam boyu eğitim sürecine büyük kolaylıklar ve olanaklar sağlamaktadır. Küreselleşen dünya içerisinde mesleki ve kişisel gelişiminizi sürekli güncel tutmak istiyorsanız uzaktan eğitim olanaklarından faydalanmamak gibi bir lüks içerisine giremeyiz. İşte bu andan itibaren Yıldız Teknik Üniversitesinde Uzaktan Eğitim platformu bilgi ve iletişim teknolojileri anlamında geniş eğitim olanaklarını siz kıymetli bireylere sunmaktadır.

  Eğitim Materyalleri Nelerdir?

  Uzaktan eğitim kurslarına katıldığınızda, internet üzerinden uzaktan eğitim sistemi ile eğitim materyallerine ulaşabileceğiniz adınıza tanımlanmış kullanıcı adı/şifre oluşturulur ve e-posta hesabınıza gönderilir.

  Uzaktan eğitim sistemine kullanıcı adı/şifre ile giriş yapıldığında katıldığınız kursa ait ders listesi ve her dersin altında; haftalık olarak uygulamanız tavsiye edilen izlence tablosu, eğitimin temelini oluşturan ders videoları, yazılı kaynaklar (pdf, doc, ppt), tartışma formu, sanal sınıf oturumları, alıştırma soruları yada sınavlar ve ödev içerikleri yer alır.

  İzlence tablosunda, her bir hafta için izlenmesi istenen video başlıkları, yapılması istenen ödevler ve sanal sınıf oturumlarının tarih/saat bilgisi yer alır.

  Sanal sınıf oturumlarında, eğitmen ve kursiyerler aynı anda canlı olarak ders işleme imkanı bulurlar. Sanal sınıfta; eğitmenin ses ve kamera görüntüsü, anlık mesajlaşma bölümü ve paylaşılan sunu yada ekran paylaşımı tek bir ekranda yer alır. Eğitmen kursiyerlere söz hakkı verdiğinde ekrana kursiyerin kamera görüntüsü veya sadece sesi dahil olur. Bu sayede kursiyer kabul etmesi halinde derse sesli ve görüntülü olarak katılabilir.

  Sanal sınıf oturum saatleri hafta içi mesai saatleri dışında veya hafta sonu olacak şekilde belirlenir. Sanal sınıf oturumu tamamlandıktan sonra ders boyunca yapılan bütün paylaşımlar, uzaktan eğitim sisteminde video olarak yer alır. Böylece herhangi bir sebepten dolayı sanal sınıf oturumuna katılamayan kursiyerler bu videoyu izleyerek eğitimini aksatmadan devam ettirme fırsatını bulmuş olurlar.

  Tartışma formları, özellikle videolu derslerde anlaşılmayan konuların gündeme getirileceği ve cevap alınacağı bölüm konumundadır. Yine eğitmenin tavsiyeleri, ödevler hakkındaki açıklamaları bu bölümde yer alır.

  Nasıl Kayıt Olurum?

  Uzaktan eğitim kursuna katılmak isteyenler, aşağıda belirtilen belgeleri e-posta ile belirtilen adrese ulaştırarak kayıt yaptırabilirler. Son kayıt zamanı eğitimin başlangıcından 1 gün öncesine kadardır.

  Kayıt için gerekli belgeler;

  • Nüfus cüzdanı fotokopisi
  • Ödeme dekontunun kopyası (Havale veya EFT çıktısı da olabilir.)
  • Çıktısı alınıp, eksiksiz doldurulmuş başvuru formu (Ön kayıt aşamasından sonra size gönderilecektir)

  İndirim Koşulları

  • YTÜ Öğrencilerine kurs ücreti üzerinden %10 indirim uygulanır. İndirimden yararlanmak için kayıt evrakları arasında E-Devlet üzerinden alınmış öğrenci belgesini göndermeniz gerekmektedir.
  • Gaziler ile şehit ve gazilerin 1. derece yakınlarına kurs ücreti üzerinden %10 indirim uygulanır. İndirimden yararlanmak için kayıt evrakları arasında E-Devlet üzerinden alınmış Şehit Yakını, Gazi ve Gazi Yakını belgesini göndermeniz gerekmektedir.

  Banka-Hesap Bilgileri

  • Banka: 
  • Banka Hesap Adı: 
  • Banka Hesap No: 
  • IBAN No: 

  *Dekontun açıklama kısmına "Online Yazarlık Kursu, Kursiyerin Adı Soyadı ve T.C. Kimlik Numarası" yazmayı/yazdırmayı unutmayınız. Eksik açıklama ile yapacağınız ödemeler kayıt işlemlerinizin gecikmesine sebep olabilir.

  Belgeleri Ulaştırma Şekli

  Belgelerinizi aşağıdaki adrese e-posta ile gönderebilirsiniz.

  • sem@yildiz.edu.tr
  • Ayrıca, 0212 383 31 45 numaralı telefonlardan bize ulaşabilirsiniz.

  Eğitmen : Doç.Dr. Talat AYTAN

  Bu kursu öğrenciler nasıl değerlendirdi?

  0.00

  (Toplam 0 Değerlendirme)

  0%
  0%
  0%
  0%
  0%

  Eğitim Süreci Nasıl İşliyor?

  Eğitim süreci hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

  Sizin için uygun eğitim programını seçtikten sonra eğitime başvur butonu ile gerekli bilgileri doldurarak ön başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.
  Üniversitemiz tarafından verilen eğitim için uygunluğunuz SEM tarafından onaylandıktan sonra ödeme işlemini tamamlayarak eğitim başlangıç tarihine kadar gerekli evrakları hazırlamanız gerekmektedir.(Bu evrakların listesi size eğitim danışmanınız tarafından iletilecektir.)
  Eğitimi başarıyla tamamladıktan sonra eğitim başarınıza göre katılım belgesi veya sertifikanız SEM tarafından hazırlanarak sizlere bilgi verilecektir.
  Yıldız Teknik Üniversitesichecked-mark

  Yıldız Teknik Üniversitesi

  Bilimi, Üretimi ve Girişimciliği Destekleyen Eğitim Ekosistemi

  Yıldız Teknik Üniversitesi’nin hedefi ulusal alanda öncü, uluslararası alanda rekabetçi, ülke kalkınmasına katkı sağlayarak öncelikle ülkemiz olmak üzere dünyadaki problemlerin çözümünde etkin rol oynayan, yenilikçi ve proaktif yeni nesil dijital çağa uygun donanım ve yetkinliklere sahip, etik değerleri gözeten, öğrenci odaklı bir üniversite olmaktır.

  Bu Eğitimi Kurumsal Olarak Talep Et


  Yıldız Teknik Üniversitesi - SEM, geliştirdiği özgün yaklaşım ile firmanızın eğitim ihtiyaçlarının tespiti ve analizinden başlayan tam kapsamlı bir danışmanlık hizmeti sunar. Eğitim beklentileriniz ve kurum ihtiyaçlarınız ile ilgili detaylı analizleri gerçekleştirir. Şirketiniz için en doğru eğitim tasarısını kurgulamaya başlar. Sağladığı örgün ve online kurumsal eğitim hizmeti ile eğitmen-firma ilişkisini profesyonel çerçevede yürütür ve en uygun eğitim çözümünün sağlanması için yüksek kalitede hizmet verir.

  2.000,00₺
  Ön Başvuru Yap
  Sepete Git
  Kursa Devam Et