Uygulamalı Pozitif Psikoloji Eğitimi

 • Kapsamlı Eğitim
 • Alanında Profesyonel Akademisyenler
 • Yıldız Teknik Üniversitesi Sertifikası
Kurs Fiyatı
2.500,00₺
Ön Başvuru Yap
Sepete Git
Kursa Devam Et
Kurs Detayları
Uygulamalı Pozitif Psikoloji Eğitimi
Örgün Eğitim Programı
Kalan Kontenjan
Eğitim Detayları
 • Eğitim Tarihi : 28 Haziran 2024
 • Eğitim Bitiş Tarihi : 26 Temmuz 2024
 • Ders Yeri : Uzaktan Eğitim
 • Eğitim Süresi : 48 Saat

  ÖNEMLİ! Bu eğitim uzaktan öğretim yöntem ve teknikleri kullanılarak, Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS/LMS) alt yapısı içerisinde internet tabanlı olarak gerçekleştirilecektir. 

  Tel: 0212 383 31 45 - E-posta:sem@yildiz.edu.tr

  Genel Açıklama

  Pozitif psikoloji alanında ortaya konan kuramsal ve uygulamalı çalışmaların içeriğine uygun olarak hazırlanmıştır. 

  Bu eğitimin amacı, pozitif psikolojiyi tanımak, pozitif psikoloji uygulamaları ile gerek kişisel gerekse toplumsal açıdan iyi oluşu yükseltmektir. Bu doğrultuda ruh sağlığının pozitif yanın temsil eden pozitif psikoloji ile pozitif ruh sağlığını güçlendirmektir. Bir başka deyişle hem anlamlı hem katılımlı hem de hazzı içeren dengeli bir yaşam sürmektir.

  Bu eğitimin hedef kitlesi, psikoloji ile ilgilenen alan uzmanları olduğu kadar öğretmenler, veliler, sosyologlar, psikologlar, psikolojik danışmanlar, yöneticiler, ilahiyatçılar, sağlık uzmanları ve kişisel açıdan kendisini geliştirmek isteyen insanlardır.

  Programa katılmak için ön koşul, gönüllü olmak ve verilen uygulamaları zamanında ve doğru bir şekilde uygulamaktır.

  Eğitim süresince başarı kriterlerini sağlayan kursiyerlere Yıldız SEM tarafından "UYGULAMALI POZİTİF PSİKOLOJİ EĞİTİMİ" sertifikası verilecektir.

  Eğitim faaliyetleri uzaktan öğretim yöntem ve teknikleri kullanılarak, Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS/LMS) alt yapısı içerisinde internet tabanlı olarak gerçekleştirilecektir.

  Eğitim dokümanları; video ve ders notlarından (pdf, ppt, uygulama verileri) oluşmaktadır. Haftada 60 dakika internet üzerinden sanal sınıf aracılığı ile hoca ve öğrencinin bir arada olacağı 2 ders yapılacaktır.

  Sanal sınıf dersleri eğitimin ilk ve son haftasında, saat 19:00'dan sonra ypılacaktır. Tamamlanan sanal sınıf dersleri sonradan izleyebileceğiniz şekilde Öğrenme Yönetim Sistemine video olarak yüklenecektir.

  Eğitim içeriği, örgün (yüz yüze) kurslarda verilen 48 saatlik eğitime denk gelmektedir.

  Eğitim İçeriği

  HAFTA 1

  Pozitif Psikoloji İle Tanışmak

  Pozitif Psikoloji İle Tanışmak

  Pozitif Psikoloji Nedir?

  Pozitif Ruh Sağlığı

  Pozitif Psikoloji Temelli Ruh Sağlığı Tanımlamasının Gerekliliği

  Pozitif Psikolojinin Odağı

  Pozitif Psikolojide Mutlulukla İlgili Kullanılan Temel Kavramlar

  Pozitif Psikoterapi

  Nossrat Peseschkian’ın Pozitif Psikoterapisi

  Martin Seligman’ın Pozitif Psikoterapisi

  Pozitif Psikolojinin Öncüleri Şemaları

  Felsefi, Kültürel Ve Psikolojik Temelleriyle Mutluluk

  Felsefi, Kültürel Ve Psiklojik Temelleriyle Mutluluk

  Felsefî Açıdan Mutluluk

  Aristotales’in Mutluluğa Bakış Açısı

  Epikürcü Bakış Açısından Mutluluk

  Augustine’in Bakış Açısından Mutluluk

  Psikolojik Açıdan Mutluluk

  Halkın Bakış Açısından Mutluluk

  Veenhoven’ın Bakış Açısına Göre Mutluluk

  Kültürel Bakış Açısıyla Mutluluk

  Mutluluğa Kültür Temelli Kuramsal Açıklamalar

  Mutluluğu Kültür Temelli Açıklayan Görgül Araştırmalar

  HAFTA 2

  Teorik Ve Uygulamalı Çalışmalarda Mutluluğun Artırılması

  Mutluluk Kuramları

  Uyum Kuramı

  Sabit Nokta Kuramı

  Aşağıdan Yukarıya Ve Yukarıdan Aşağıya Kuramları

  Erek Kuramı

  Etkinlik Kuramı

  Yargı Kuramı

  Mutluluğun Belirleyicileri Ve Mutluluğu Artırma Stratejileri

  Mutluluğun Belirleyicileri

  Demografik Faktörler Ve Mutluluk

  Kişilik Özellikleri Ve Mutluluk

  Amaç Yönelimli Etkinlikler: Mutluluğu Artırma Stratejileri

  Fordyce’in (1977, 1983) Çalışmaları

  Buss’ın Mutluluğu Artırma Stratejileriyle İlgili Görüşleri

  Tkach Ve Lyubomirsky’nin (2006) Mutluluğu Artırma Stratejileri

  Eryılmaz’ın (2010) Araştırmalarına Göre Mutluluğu Artırma Stratejileri

  HAFTA 3

  Dinî İnancın Gereğini Yerine Getirerek Mutlu Olmak

  Dinî İnancın Gereğini Yerine Getirerek Mutlu Olmak

  Mutluluk İle Din Ve Maneviyat Arasındaki İlişkiler

  Din Ve Maneviyatın Psikolojideki Yeri

  Mutluluk İle Din Ve Maneviyat Arasındaki İlişkiler

  Yetişkinler Ve Yaşlılar Açısından Din Ve Mutluluk İlişkisi

  Ergenler Açısından Din Ve Mutluluk İlişkisi

  Dinî İnancın Gereğini Yerine Getirmek Bireyleri Neden Mutlu Etmektedir?

  Çevreyle İlişkiler Kurarak Mutlu Olmak

  Çevreyle İlişkiler Kurarak Mutlu Olmak

  Mutluluğu Artırma Stratejileri Bağlamında Çevreyle İlişkiler

  İnsan Gelişimi Ve Sosyal Destek Bağlamında Çevreyle İlişkiler Ve Mutluluk

  Kişiler Arası İlişkiler Penceresinden Mutluluk

  Orta Çocuklukta Kurulan İlişkiler Ve Mutluluk

  Ergenlikte Kurulan İlişkiler Ve Mutluluk

  Genel Olarak Ergen Mutluluğunda Çevrenin Etkisi

  Ergenin Ailesi Ve Ergen Mutluluğu

  Ergenlikte Arkadaş İlişkileri Ve Ergen Mutluluğu

  Yetişkinlikte Romantik İlişkiler Ve Mutluluk

  Romantik İlişki Kalitesi Ve Mutluluk

  Romantik İlişkilerde İhtiyaç Doyumu Ve Mutluluk

  Evlilik Bağlamında Karı-Koca İlişkisi Ve Mutluluk

  Mental Kontrol Yaparak Mutluluğu Korumak

  Mental Kontrol Yaparak Mutluluğu Korumak

  Kuramsal Açıklamalar

  Uyum Kuramı Ve Mental Kontrol

  Sabit Nokta Kuramı Ve Mental Kontrol

  Evrim Kuramı Ve Mental Kontrol

  İyimserlik Ve Mental Kontrol

  Mental Kontrole İlişkin Araştırma Sonuçlarına Dayalı Açıklamalar

  HAFTA 4

  İstekleri Doyurarak Mutlu Olmak

  Kuramsal Açıklamalar

  Optimal Uyarılma Kuramına Göre Mutluluk

  Dürtü Azalması Kuramı Ve Mutluluk

  Kendini Gerçekleştirme Kuramı Ve Mutluluk

  Etkinlik Kuramı Ve Mutluluk

  Akış Kuramı Ve Mutluluk

  Toplumsal Öğrenme Kuramı Ve Mutluluk

  Benlik Uyum Modeli Ve Mutluluk

  İstekleri Doyurarak Mutlu Olmaya Yönelik Araştırmalara Dayalı Açıklamalar

  Pozitif Psikolojide Bireyin Mutluluğu İle İlişkili Önemli Psikolojik Yapılar

  İyimserlik

  Umut

  Travma Ve Travma Sonrası Büyüme

  Minnettarlık

  Akış

  Psikolojik Dayanıklılık

  Özsaygı

  Duygusal Zekâ

  Deneysel Olarak Etkililiği Kanıtlanmış Mutluluğu Artırma Etkinlikleri

  Çevreye Pozitif Tepki Verme Etkinlikleri

  Çevreden Pozitif Tepki Alma Etkinlikleri

  Mental Kontrol Etkinlikleri

  İstekleri Doyurma Etkinlikleri

  Dinî İnancın Gereğini Yerine Getirme Etkinlikleri 

  Uzaktan Eğitim Nedir?

  Uzaktan eğitim en temel anlamıyla, iletişim araçlarını kullanılarak zaman ve mekandan bağımsız olarak bireylerin eğitim almalarını sağlamaktır. Artan yoğun iş temposu, erkenden hayata atılma telaşı, geçim sıkıntısı, maddi zorluklar, seyahat engeli gibi nedenlerle eğitimlerine ve kişisel gelişimlerine yeterince zaman ayıramayan bireyler için alternatif bir eğitim yöntemi olmuştur.

  Yaşadıkları yerlerde eğitim olanakları kısıtlı olanların, eğitim kurumlarına ulaşma engeli olanların, mesai saatleri dışında alacakları eğitime uygun kurs bulamayan çalışan kişilerin, kişisel gelişimine zaman, mekan veya ulaşım zorluğundan dolayı vakit ayıramayan bireylerin, yada bunların dışında uzaktan eğitimi bir eğitim yöntemi olarak tercih eden kişilerin istedikleri eğitimi almalarına uzaktan eğitim kursları ile imkan sunmaktayız.

  Uzaktan eğitim kurslarında eğitim materyallerine 7/24 erişilebilir ve istenildiği sayıda tekrar edilebilir. Bu yönüyle kursa katılan her bir kursiyer kendi hızında öğrenme imkanı bulmaktadır. Tartışma formları ve sanal sınıf aktiviteleri aracılığı ile eğitmenlerle ve diğer kursiyerlerle sürekli iletişim halinde olunacağı için kursiyerin kendini eğitimde yalnız hissetmesi gibi bir durum oluşmamaktadır.

  Uzaktan eğitim, dünyanın her yerinde eğitim anlayışı ile bireylerin yaşam boyu eğitim sürecine büyük kolaylıklar ve olanaklar sağlamaktadır. Küreselleşen dünya içerisinde mesleki ve kişisel gelişiminizi sürekli güncel tutmak istiyorsanız uzaktan eğitim olanaklarından faydalanmamak gibi bir lüks içerisine giremeyiz. İşte bu andan itibaren Yıldız Teknik Üniversitesinde Uzaktan Eğitim platformu bilgi ve iletişim teknolojileri anlamında geniş eğitim olanaklarını siz kıymetli bireylere sunmaktadır.

  Eğitim Materyalleri Nelerdir?

  Uzaktan eğitim kurslarına katıldığınızda, internet üzerinden uzaktan eğitim sistemi ile eğitim materyallerine ulaşabileceğiniz adınıza tanımlanmış kullanıcı adı/şifre oluşturulur ve e-posta hesabınıza gönderilir.

  Uzaktan eğitim sistemine kullanıcı adı/şifre ile giriş yapıldığında katıldığınız kursa ait ders listesi ve her dersin altında; haftalık olarak uygulamanız tavsiye edilen izlence tablosu, eğitimin temelini oluşturan ders videoları, yazılı kaynaklar (pdf, doc, ppt), tartışma formu, sanal sınıf oturumları, alıştırma soruları yada sınavlar ve ödev içerikleri yer alır.

  İzlence tablosunda, her bir hafta için izlenmesi istenen video başlıkları, yapılması istenen ödevler ve sanal sınıf oturumlarının tarih/saat bilgisi yer alır.

  Sanal sınıf oturumlarında, eğitmen ve kursiyerler aynı anda canlı olarak ders işleme imkanı bulurlar. Sanal sınıfta; eğitmenin ses ve kamera görüntüsü, anlık mesajlaşma bölümü ve paylaşılan sunu yada ekran paylaşımı tek bir ekranda yer alır. Eğitmen kursiyerlere söz hakkı verdiğinde ekrana kursiyerin kamera görüntüsü veya sadece sesi dahil olur. Bu sayede kursiyer kabul etmesi halinde derse sesli ve görüntülü olarak katılabilir.

  Sanal sınıf oturum saatleri hafta içi mesai saatleri dışında veya hafta sonu olacak şekilde belirlenir. Sanal sınıf oturumu tamamlandıktan sonra ders boyunca yapılan bütün paylaşımlar, uzaktan eğitim sisteminde video olarak yer alır. Böylece herhangi bir sebepten dolayı sanal sınıf oturumuna katılamayan kursiyerler bu videoyu izleyerek eğitimini aksatmadan devam ettirme fırsatını bulmuş olurlar.

  Tartışma formları, özellikle videolu derslerde anlaşılmayan konuların gündeme getirileceği ve cevap alınacağı bölüm konumundadır. Yine eğitmenin tavsiyeleri, ödevler hakkındaki açıklamaları bu bölümde yer alır.

  Nasıl Kayıt Olurum?

  Uzaktan eğitim kursuna katılmak isteyenler, aşağıda belirtilen belgeleri e-posta ile belirtilen adrese ulaştırarak kayıt yaptırabilirler. Son kayıt zamanı eğitimin başlangıcından 1 gün öncesine kadardır.

  Kayıt için gerekli belgeler;

  • Nüfus cüzdanı fotokopisi
  • Ödeme dekontunun kopyası (Havale veya EFT çıktısı da olabilir.)
  • Çıktısı alınıp, eksiksiz doldurulmuş başvuru formu (Ön kayıt aşamasından sonra form size iletilecektir)
  • İndirim koşullarını sağlayanlar için, e-devletten alınacak belge.

  İndirim Koşulları

  • YTÜ Öğrencilerine kurs ücreti üzerinden %10 indirim uygulanır. İndirimden yararlanmak için kayıt evrakları arasında E-Devlet üzerinden alınmış öğrenci belgesini göndermeniz gerekmektedir.
  • Gaziler ile şehit ve gazilerin 1. derece yakınlarına kurs ücreti üzerinden %10 indirim uygulanır. İndirimden yararlanmak için kayıt evrakları arasında E-Devlet üzerinden alınmış Şehit Yakını, Gazi ve Gazi Yakını belgesini göndermeniz gerekmektedir.

  *Dekontun açıklama kısmına "Online POZİTİF PSİKOLOJİ Kursu, Kursiyerin Adı Soyadı ve T.C. Kimlik Numarası" yazmayı/yazdırmayı unutmayınız. Eksik açıklama ile yapacağınız ödemeler kayıt işlemlerinizin gecikmesine sebep olabilir.

  Belgeleri Ulaştırma Şekli

  Belgelerinizi aşağıdaki adrese e-posta ile gönderebilirsiniz.

  • sem@yildiz.edu.tr
  • Ayrıca, 0212 383 31 45  numaralı telefonlardan bize ulaşabilirsiniz.

  Eğitmen: Prof.Dr. Ali ERYILMAZ

  Bu kursu öğrenciler nasıl değerlendirdi?

  0.00

  (Toplam 0 Değerlendirme)

  0%
  0%
  0%
  0%
  0%

  Eğitim Süreci Nasıl İşliyor?

  Eğitim süreci hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

  Sizin için uygun eğitim programını seçtikten sonra eğitime başvur butonu ile gerekli bilgileri doldurarak ön başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.
  Üniversitemiz tarafından verilen eğitim için uygunluğunuz SEM tarafından onaylandıktan sonra ödeme işlemini tamamlayarak eğitim başlangıç tarihine kadar gerekli evrakları hazırlamanız gerekmektedir.(Bu evrakların listesi size eğitim danışmanınız tarafından iletilecektir.)
  Eğitimi başarıyla tamamladıktan sonra eğitim başarınıza göre katılım belgesi veya sertifikanız SEM tarafından hazırlanarak sizlere bilgi verilecektir.
  Yıldız Teknik Üniversitesichecked-mark

  Yıldız Teknik Üniversitesi

  Bilimi, Üretimi ve Girişimciliği Destekleyen Eğitim Ekosistemi

  Yıldız Teknik Üniversitesi’nin hedefi ulusal alanda öncü, uluslararası alanda rekabetçi, ülke kalkınmasına katkı sağlayarak öncelikle ülkemiz olmak üzere dünyadaki problemlerin çözümünde etkin rol oynayan, yenilikçi ve proaktif yeni nesil dijital çağa uygun donanım ve yetkinliklere sahip, etik değerleri gözeten, öğrenci odaklı bir üniversite olmaktır.

  Bu Eğitimi Kurumsal Olarak Talep Et


  Yıldız Teknik Üniversitesi - SEM, geliştirdiği özgün yaklaşım ile firmanızın eğitim ihtiyaçlarının tespiti ve analizinden başlayan tam kapsamlı bir danışmanlık hizmeti sunar. Eğitim beklentileriniz ve kurum ihtiyaçlarınız ile ilgili detaylı analizleri gerçekleştirir. Şirketiniz için en doğru eğitim tasarısını kurgulamaya başlar. Sağladığı örgün ve online kurumsal eğitim hizmeti ile eğitmen-firma ilişkisini profesyonel çerçevede yürütür ve en uygun eğitim çözümünün sağlanması için yüksek kalitede hizmet verir.

  2.500,00₺
  Ön Başvuru Yap
  Sepete Git
  Kursa Devam Et