Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi

 • Kapsamlı Eğitim
 • Alanında Profesyonel Akademisyenler
 • Yıldız Teknik Üniversitesi Sertifikası
Kurs Fiyatı
7.500,00₺
Ön Başvuru Yap
Sepete Git
Kursa Devam Et
Kurs Detayları
Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi
Örgün Eğitim Programı
Kalan Kontenjan
Eğitim Detayları
 • Eğitim Tarihi : 21 Eylül 2024
 • Eğitim Bitiş Tarihi : 27 Ekim 2024
 • Ders Yeri : Yıldız Teknik Üniversitesi Yıldız Kampüsü, Beşiktaş, İstanbul
 • Eğitim Süresi : 72 Saat

  Eğitimin Amacı:

  1. 4734 ve 4735 Sayılı Kamu İhale Mevzuatı ve ikincil mevzuatın UYGULAMAYA ve YORUMLAMAYA yönelik akademik olarak işlenmesi,

  2. Kamu İhale Kurumu Resmi İnternet Sayfasının etkin ve doğru olarak kullanılmasına destek olunması,

  3. Karşılaşılan sorunların eğitim esnasında anında çözümlenmesi ve eğitim sonrasında destek olunması,

  4.Kamu kaynağının tamamına yakınının ihaleler yoluyla harcandığı günümüzde hem kamu idarelerinin yetkili ve çalışanları, hem de piyasa ve firmalar için Kamu İhale Mevzuatı çok önem arz etmektedir. Kamu görevlilerinin sorunsuz ve şikayetsiz olarak ihale ve tedarik faaliyetlerini yürütmeleri, firmaların ise kamu kaynağından daha çok pay alabilmek için ihalelere teklif sunmaları ve ihale almaları ancak iyi bir eğitim ve bu eğitime istinaden mevzuata hakim olmakla mümkündür.

  Not: Resmi veya özel kurum ve kuruluşların kapalı grup eğitim talep etmeleri halinde; ortak mutabakatla belirlenen yer ve zamanda istenilen konularda Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi verilebilecektir.

  KAMU İHALE MEVZUATI EĞİTİMİNE KİMLER KATILABİLİR ve ARANAN ŞARTLAR NELERDİR?

  4734 ve 4735 Sayılı Kamu İhale Mevzuatı Kapsamında Yapılacak Sertifika Programına en az Lise ve Dengi Okul Mezunu olmak kaydıyla;

  1.İç Denetim ve Danışmanlık yapmak isteyenler,

  2.Uygulama yapanlar ve yapacak olanlar,

  3.Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yetkilileri ve Çalışanları,

  4.Özel Firmaların Sahipleri, Yetkilileri ve Çalışanları,

  5.Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Özel Firmalarda Çalışmak isteyenler

  6.Bireysel olarak kendini geliştirmek isteyenler (Kamu ve Özel)

  7.Müteahhitler, Şirket yöneticileri, Tüm teknik elemanlar, Öğrenciler, İhale takip elemanları, Teknik Müşavirler, Danışmanlar, Avukatlar ve konuyla ilgilenen tüm adaylar katılabilir.

  SERTİFİKA HAKKINDA

  Yapılacak eğitimde 4734 Sayılı KAMU İHALE KANUNU ve 4735 Sayılı KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU ile bu kanunlarla bağlantılı DİĞER MEVZUAT hakkında katılımcılara kavrama düzeyinde bilgi ve beceri kazandırılacak, kazanılan bu bilgi ve beceriye istinaden ;

  Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi programına % 80 devam koşulunu sağlamak kaydıyla eğitim sonunda SERTİFİKA veya KATILIM BELGESİ verilecektir.

  1.Başarı Sertifikası: Kamu İhale Mevzuatı Eğitim programının %80 devam zorunluluğuna uymak kaydıyla ,eğitim süresi içerisinde yapılacak ön testler ve iki adet proje ödevi ile final sınavdan başarılı olan katılımcılara Üniversite Rektörlüğü tarafından onaylı/imzalı ‘’4734 ve 4735 Sayılı Kamu İhale Mevzuatı Kapsamında ''İÇ DENETİM ve DANIŞMANLIK BAŞARI SERTİFİKASI''

  2.Katılım Belgesi : Kamu İhale Mevzuatı Eğitim programının %80 devam zorunluluğuna uymak kaydıyla , iki adet proje ödevi sunanlara ‘’KAMU İHALE MEVZUATI EĞİTİMİ KATILIM BELGESİ’’ 

  verilecektir.

  ÖNEMLİ NOT:

  İÇ DENETİM görevleri için 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ‘’ İç denetçinin nitelikleri ve atanması’’ başlıklı 65 inci maddesinin a fıkrası gereğince en az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak şartı aranmaktadır.

  Bu sebeple Kamu İhale Mevzuatı Eğitimine katılmak isteyen en az lise/dengi veya ön lisans mezunları önceden alacakları bu ‘'İÇ DENETİM ve DANIŞMANLIK BAŞARI SERTİFİKASI’’nı 4 yıllık eğitimlerini tamamladıktan sonra kullanabileceklerdir.

  Eğitim İçeriği:

  * 4734 VE 4735 SAYILI KAMU İHALE MEVZUATI VE BU KAPSAMDA İHALE VE TEDARİK FAALİYETLERİ

  * Genel Esaslar Tedarikle İlgili Esaslar

  * Tedarik Faaliyetlerindeki Yetki ve Sorumluluklar

  * 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU

  * 4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU

  * İHALE UYGULAMA YÖNETMELİKLERİ

  * Mal, Hizmet, Yapım, Danışmanlık ve Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmelikleri ile Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği (E-İhale)

  * MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİKLERİ

  * Mal, Hizmet, Yapım ve Danışmanlık Muayene ve Kabul Yönetmelikleri

  * İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR HAKKINDA YÖNETMELİK (Şikayet Yönetmeliği)

  * PROJE TASARIM, PLANLAMA ve SANAT ESERLERİ YARIŞMALARI YÖNETMELİĞİ 

  * Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği

  * 4734 SAYILI KANUNUNUN ‘’İSTİSNALAR’’ ÇERÇEVESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER

  * KAMU İHALE KURUMU TEBLİĞLERİ 

  * Kamu İhale Kurumu Genel Tebliği

  * ''Her yıl Şubat ayı itibari ile güncellenen Parasal Değerler Tebliği'' İlave Fiyat Farkı Esaslarının Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği

  * İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ (Şikayet Tebliği)

  * FİYAT FARKI ESASLARI

  * Mal ve Hizmet Alımları ile Yapım İşlerinde Uygulanacak Fiyat Farkı Esasları

  * KAMU İHALE KURULU DÜZENLEYİCİ KARARLARI

  * KAMU İHALE KURULU UYUŞMAZLIK KARARLARI

  * KAMU İHALE MEVZUATI İLE BAĞLANTILI DİĞER MEVZUAT

  * 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Sayıştay kanunu

  * Damga Vergisi Kanunu 

  * Tebligat Kanunu

  * 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu

  * 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Merkezi ve Yerel Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği

  * Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 

  * Taşınır Mal Yönetmeliği

  * Taşınmaz Mal Yönetmeliği 

  * Varsa Diğer Mevzuat

  ÖNEMLİ İNTERNET SİTELERİ

  www.ihale.gov.tr

  www.maliye.gov.tr 

  www.mevzuat.gov.tr

  ÖĞRENİLEN MEVZUATLAR DOĞRULTUSUNDA;

  * İhale öncesi yapılacak işlemleri öğrenme ve sorun çözme,

  * İhale yapılması aşamasındaki işlemleri öğrenme ve sorun çözme, 

  * İhale sonrası yapılacak işlemleri öğrenme ve sorun çözme, 

  * Sözleşme sürecinde yapılacak işlemleri öğrenme ve sorun çözme, 

  * Sözleşmenin uygulanması ve karşılaşılan sorunları çözme.

  SINAV

  * Sınav öncesi özet geçilmesi,

  * Sınav sonrası soruların açıklamalı olarak cevaplanması.

  Eğitim Takvimi:

  Cumartesi ve Pazar 

  10:00 - 12:20 (3 Ders)

  14:00 – 16:20 (3 Ders)

  Eğitim ile ilgili sorularınızı 0535 572 43 73 nolu telefondan öğrenebilirsiniz.

  İsteğe bağlı hafta içi grubu açılabilmektedir.

  ''Eğitim 4734 ve 4735 sayılı kanunların birinci maddesinden başlayarak ihale ve sözleşme süreci ile sözleşme sonrası sözleşmenin yürütülmesi doğrultusunda sıfırdan verilecek, diğer mevzuatların ise ilgili yerleri ve bağlantılı hususları eğitimde ele alınacaktır. Özellikle 4734 ve 4735 sayılı kanunların üzerinde durulacaktır.''

  * Kamu çalışanlarının eğitim ücretlerinin kurumlarınca ödenmesi Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun ekli(E)cetveli 37.sıra(a)bendine göre yapılabilmektedir. 

  Detaylı bilgi için Istanbul Institue eğitim sayfasını inceleyebilirsiniz.

  Bu kursu öğrenciler nasıl değerlendirdi?

  0.00

  (Toplam 0 Değerlendirme)

  0%
  0%
  0%
  0%
  0%

  Eğitim Süreci Nasıl İşliyor?

  Eğitim süreci hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

  Sizin için uygun eğitim programını seçtikten sonra eğitime başvur butonu ile gerekli bilgileri doldurarak ön başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.
  Üniversitemiz tarafından verilen eğitim için uygunluğunuz SEM tarafından onaylandıktan sonra ödeme işlemini tamamlayarak eğitim başlangıç tarihine kadar gerekli evrakları hazırlamanız gerekmektedir.(Bu evrakların listesi size eğitim danışmanınız tarafından iletilecektir.)
  Eğitimi başarıyla tamamladıktan sonra eğitim başarınıza göre katılım belgesi veya sertifikanız SEM tarafından hazırlanarak sizlere bilgi verilecektir.
  Istanbul Institutechecked-mark

  Istanbul Institute

  Öğrenmeyi Öğreten Eğitim Platformu

  Istanbul Institute, akademi ve iş dünyası arasında köprü kurarak öğrenmeyi öğrenen bir nesil yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu amaç doğrultusunda modern eğitim metodolojilerinden yararlanarak eğitim programları düzenlemektedir.

  Bu Eğitimi Kurumsal Olarak Talep Et


  Yıldız Teknik Üniversitesi - SEM, geliştirdiği özgün yaklaşım ile firmanızın eğitim ihtiyaçlarının tespiti ve analizinden başlayan tam kapsamlı bir danışmanlık hizmeti sunar. Eğitim beklentileriniz ve kurum ihtiyaçlarınız ile ilgili detaylı analizleri gerçekleştirir. Şirketiniz için en doğru eğitim tasarısını kurgulamaya başlar. Sağladığı örgün ve online kurumsal eğitim hizmeti ile eğitmen-firma ilişkisini profesyonel çerçevede yürütür ve en uygun eğitim çözümünün sağlanması için yüksek kalitede hizmet verir.

  7.500,00₺
  Ön Başvuru Yap
  Sepete Git
  Kursa Devam Et