YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Sürekli Eğitim Uygulama ve
Araştırma Merkezi

Bizi Arayın : (0212) 236 85 70
24.02.2024

R İle İstatistiksel Programlama, Veri Dönüştürme ve Veri Görselleştirme

Eğitim Tarihi:

Başlangıç : 24.02.2024
Bitiş : 10.03.2024

Eğitim Yeri :

Online- Canlı Eğitim

Eğitim Süresi :

36 Saat

Toplam Ücret:

7.500 TL (KDV Dahil)

Ön Kayıt Formu

Eğitim Detayları

Eğitimin Amacı:

Bu program hiç R programlama dilini bilmeyen ya da temel düzeyde R bilen kullanıcılara, İstatistiksel Programlamayı öğretmeyi, Keşifçi veri analizini, Eksik gözlem analizini, Veri dönüştürme ve görselleştirmenin R ile nasıl yapılacağını, düzenli ifadelerin (Regular Expressions) R da nasıl kullanılacağını, hipotez testlerinin R da nasıl gerçekleştirileceğini uygulamalarla öğretmeyi amaçlamaktadır.


Eğitimin Hedef Kitlesi:

İstatistiksel programlamaya yeni başlayan ya da kendini geliştirmek isteyenler, veri ile uğraşmayı sevenler, veriden istatistiksel çıkarım yapmak isteyenler, veri kullanarak görselleştirme yapmayı öğrenmek isteyenler.


Eğitimin İçeriği:

 • Veri ve Veri Bilimine Ait Örnekler
 • R da Veri Türleri: Vektörler, Matrisler, Listeler, Faktörler ve Data Frame
 • R da Veri Import ve Export
 • Kontrol İfadeleri: If, For, While, Apply
 • Veri Temizleme ve Eksik Gözlem Analizi, Single Imputation, Multiple Imputation, Summarising and Visualising Missing Data, Imputation for Continous, Categorical and Mixed Type Dataset
 • String Manipulasyonu ve düzenli ifadeler (regular expressions)
 • Keşfedici Veri Analizi Ve Ggplot İle Veri Görselleştirme
 • dplyr ve tidyr ile Veri Dönüştürme, select(), filter(), arrange(), mutate(), group_by(), summarise()
 • Çıkarsamalı İstatistik ve Hipotez Testleri: t-testi, Mann-Whitney U testi, Ki-kare Analizi, Tek Yönlü ANOVA, Çoklu Karşılaştırma Testleri, Kruskal –Wallis Testi
 • Rstatix paketi ile hipotez testleri ve keşifçi veri analizi


Programın Kazandıracağı Bilgi ve Beceriler:

 • R programlama dilini orta/iyi seviyede kullanabilir.
 • R programlama diliyle keşifçi veri analizi, eksik gözlem analizi yapabilir.
 • Bir veri kümesi ile karşılaştıklarında nasıl düzenleneceğini ve görselleştireceğini bilir.
 • Hipoteze uygun veri seti seçmeyi ve hipotez testini uygulamayı öğrenir
 • Regular expressionı ve kullanım alanlarını bilir.


Eğitim Takvimi:

Cumartesi - Pazar (6 Saat)

Hibrit Program: 24 Saat Online-Canlı - 12 Saat Yüz yüze Uygulama Eğitimi


Eğitimciler:

Dr. Öğr. Üyesi Erhan ÇENE https://avesis.yildiz.edu.tr/ecene/

Arş. Gör. Dr. Coşkun PARİM https://avesis.yildiz.edu.tr/cparim/

Ön Kayıt İçin Tıklayın

Yeniliklerden Haberdar ol

Yeni eklenen eğitimlerden & size özel kampanyalardan haberdar olmak için lütfen kayıt yaptırınız.