YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Sürekli Eğitim Uygulama ve
Araştırma Merkezi

Bizi Arayın : (0212) 236 85 70
24.02.2024

Öğretmenler İçin Uygulamalı Eylem Araştırması Eğitimi

Eğitim Tarihi:

Başlangıç : 24.02.2024
Bitiş : 10.03.2024

Eğitim Yeri :

Online- Canlı Eğitim

Eğitim Süresi :

30 Saat

Toplam Ücret:

4.500 (KDV Dahil)

Ön Kayıt Formu

Eğitim Detayları

Eğitimin Amacı

Eğitim faaliyeti öğretmenlerin bireysel, zümre grupları ve okul geneli sınıf içi ve dışı öğretim pratikleri niteliğini artırmak ve öğretim verilerine dayalı araştırma tasarlama ve uygulama becerilerisi geliştirmeyi amaçlamaktadır. Buradan hareketle öğretmenlerin faaliyet yoluyla şu amaçlara ulaşması beklenmektedir: 

- Katılımcı bir yolla bilgiyi ve öğrenmeyi arttırmak ve geliştirmek, 

- Sosyal olarak duyarlı ve okul temelli araştırma tasarlamak ve yürütmek

- Kuram ve uygulama arasında ilişki kurarak öğrenme çıktısı niteliğini artırmak

- Sınıf, Zümre ve Okul temelli uygulamaların geliştirilmesini sağlamak

- Okul temelli zorlukların veri dayalı kararlarla işbirlikçi olarak üstesinden gelmek 

- Sürekli mesleki gelişimi sağlamak

- Meslektaş işbirliğine dayalı okul temelli eğitim araştırması yürütmek Veri temelli eğitim uygulamaları yoluyla bilimsel kurum kültürü oluşturmak


Eğitimin Hedef Kitlesi

Aday öğretmenler, öğretmen adayları, kamuda ve özel sektörde farklı eğitim kademelerinde görev yapmakta olan öğretmenler, kamuda ve özel sektörde farklı eğitim kademelerinde program liderliği, zümre başkanlığı ve program tasarımcılığı yapmakta olan öğretmenler, kamuda ve özel sektörde farklı eğitim kademelerinde öğretmen eğitimcisi olarak görev yapmakta olan uzmanlar, kamuda ve özel sektörde farklı eğitim kademelerinde görev yapmakta olan okul yöneticileri


Eğitimin Kazandıracağı Bilgi ve Beceriler

Bu programı tamamlayan öğrenciler aşağıdaki yetenekleri kazanacaklardır: 

- Bilimsel araştırmanın doğası 

- Nitel araştırma yönteminin Felsefesi varsayımları 

- Nitel Eylem araştırması yöntemi 

- Nitel veri toplama yöntemleri 

- Nitel veri toplama aracı geliştirme

- Nitel veri toplama aracı ile veri toplama 

- Nitel veri analizi 

- Nitel araştırmada etik hususlar


Eğitimin İçeriği

Dersler interaktif olarak yapılacak olup sunumlar, örnek olaylar, grup çalışmaları, soru cevap ve beyin-fırtınaları eşliğinde işlenecektir.

1. HAFTA: BİLİMSEL ARAŞTIRMANIN VE NİTEL EYLEM ARAŞTIRMASININ DOĞASI 

- Bilimsel araştırmanın doğasına yönelik bilgi elde etmek

- Nitel Araştırmanın Felsefesi varsayımlarını keşfetmek 

- Nitel Eylem araştırmasının amacı ve niteliklerine yönelik bilgi elde etmek

- Nitel Eylem araştırmasının düzeylerini ve türlerini keşfetmek

- Okul temelli nitel eylem araştırması örneklerinden hareketle araştırma fikri oluşturma 

2. HAFTA: NİTEL EYLEM ARAŞTIRMASINDA VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ BİLGİ VE BECERİSİ GELİŞTİRME 

- Birebir görüşmenin yapısı ve özeliklerine yönelik bilgi elde etme

- Odak grup görüşmenin yapısı ve özeliklerine yönelik bilgi elde etme

- Gözlemin yapısı ve özeliklerine yönelik bilgi elde etme

- Veri toplama aracı tasarlama 

3. HAFTA: NİTEL EYLEM ARAŞTIRMASINDA VERİ ANALİZİ BİLGİ VE BECERİSİ GELİŞTİRME

- Nitel Eylem araştırmasında içerik analizi bilgisi elde etme 

- Nitel Eylem araştırmasında tematik analiz bilgisi elde etme

- Nitel Eylem araştırması veri analizi becerisi geliştirme

4. HAFTA: NİTEL EYLEM ARAŞTIRMASI TASARIMI 

- Problem durumunun belirlenmesi 

- Araştırma sorularının belirlenmesi 

- Eylem tasarımı (Bireysel, zümre grubu ya da okul geneli) 

- Veri toplama yöntemlerinin belirlenmesi

- Veri toplama aracının belirlenmesi 

- Veri toplama sürecinin takvimlendirilmesi

- Verilerin analizi

- Bulgu oluşturma

- Etik hususların belirlenmesi


Eğitim Takvimi

Cumartesi 17:00 - 23:00 

Pazar 17:00 - 21:00


Eğitmen 

Doç. Dr. Bünyamin BAVLI

https://avesis.yildiz.edu.tr/bbavli

Ön Kayıt İçin Tıklayın

Yeniliklerden Haberdar ol

Yeni eklenen eğitimlerden & size özel kampanyalardan haberdar olmak için lütfen kayıt yaptırınız.